Deveto vanredno zasedanje, 10.09.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, još jedno obaveštenje. Tehnički sekretari u vašim poslaničkim grupama su obavešteni da se očekuje glasanje oko 16.00 časova. Ako to slučajno nije došlo do vašeg tehničkog sekretara, ja se izvinjavam i taj se propust više neće desiti.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Znači, ipak je glasanje, ne dolazi premijer.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vi bi rado videli premijera ovde, ali on je na veoma važnim državnim poslovima, znate gde.
Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Dakle, ovo pitanje, ministre, oko neprihvatanja ovog amandmana je na neki način paradigma i stanja u zdravstvu i stanja u našem društvu. Reći ću vam i zbog čega.
Kolega pre mene, gospodin Milisavljević, je rekao da ne postoje socijalne karte i da nije sasvim jasno po kom kriterijumu ćete deliti besplatno zdravstvene knjižice koje budu izrađene do 2016. godine. Situacija u odnosu na vreme donošenja zakona se promenila. Građani su osiromašeni. Oni će dodatno biti osiromašeni smanjenjem plata i njima 400 dinara neće biti malo da bi platili zdravstvene knjižice, naročito ako se radi o višečlanim porodicama.
Vi uvek pominjete cifru od milion i 200 besplatnih zdravstvenih knjižica. Ja se bojim, gospodine Lončar, da je ovaj broj makar duplo veći i da je broj onih porodica koje su u Srbiji socijalno ugroženi blizu tri miliona. U tom smislu smatram da ste trebali da prihvatite amandman kolege Bradića i smatram da su svi građani zdravstveni osiguranici trebali dobiti besplatne nove zdravstvene knjižice.
Reći ću vam jedan komparativni primer, pa ćete možda promeniti odluku i prihvatiti ovaj amandman. Naime, u jednom drugom slučaju, postupljeno je na suprotan način. Prema obećanju pomenutog premijera Vučića, televizijska pretplata je sada besplatna. Dakle, s jedne strane ćemo plaćati zdravstvene knjižice, a s druge strane, nećemo plaćati televizijsku pretplatu. Recite mi, gospodine Lončar, nisam siguran, mislim da niste iz te struke ali možda vaše kolege znaju nešto o tome, da li gledanje televizije ima neka lekovita svojstva pa možda zbog toga je ovo besplatno, a zdravstvene knjižice nisu besplatne?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, ja vas molim da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine, da ne pravite takva poređenja i da ne idete s takvim kvalifikacijama.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Gospodine Bečiću, šta u ovome ima nedostojanstveno?
Dakle, televizijska pretplata se po preporuci Vlade a odluci ove Skupštine ne plaća, a zdravstvene knjižice će se plaćati. Neka ministar sam izvede zaključak da li je prioritet da građanin ima zdravstvenu knjižicu ili je prioritet da besplatno gleda TV? Dakle, ja pitam ministra. U tom smislu je moje pitanje. Rekao sam da nisam stručnjak, a verovatno ni on, za to, ali da sam da procenu.
U tom smislu smatram da je ovo jedan dodatni argument, gospodine Lončar, uz ovo poređenje, da se založite da zdravstvene knjižice građani dobiju besplatno. Jer, ukoliko ih ne budu dobili besplatno, pitanje je da li će oni moći da ih kupe. Čak, reč – kupe, za zdravstvenu knjižicu nekako ne ide. Dakle, kupuje se zdravstvena knjižica. Ako se, kako su kolege rekle, plaća zdravstveno osiguranje, svakako je pravo na to zdravstveno osiguranje verifikovano kroz zdravstvenu knjižicu, a to je dužan da obezbedi onaj ko to zdravstveno osiguranje pruža, a u ovom slučaju Fond za zdravstveno osiguranje, koji ubira prihode.
S druge strane, smatram da ste trebali da prihvatite i drugi deo amandmana koji se tiče roka do kada je neophodno da te nove elektronske zdravstvene knjižice budu dostupne svim građanima i da je bilo dovoljno da to bude kraj 2015. godine. Neko je naveo neke od benefita elektronskih zdravstvenih knjižica. One ne znače nošenje recepta u apoteke. U apoteci bi već trebali, da kada lekar uradi elektronski nalog, da imaju evidenciju da ta osoba ima pravo da podigne lekove. U nekim zemljama nije neophodno da odete kod lekara da biste dobili recept za lek. Dovoljno je da telefonom kontaktirate vašeg lekara i da kažete da se osećate tako i tako i da smatrate da treba da dobijete lek za naredni period. Elektronski lekar daje nalog svim apotekama u sistemu i vi možete vaš lek da podignete bilo gde. To je benefit o kome govorimo i ne smatram da treba da čekamo za to kraj 2016. godine, gospodine Lončar.
U tom smislu, predlažem da prihvatite ovaj amandman. Ako ga vi ne prihvatite, predlažem da narodni poslanici glasaju za amandman gospodina Bradića.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Zlatibor Lončar.

Zlatibor Lončar

Prvo, želim da vam kažem da sam u ovoj Vladi jer sam apsolutno siguran da je cilj premijera Vučića da naš narod živi bolje i da sve radi, gde god može, da im olakša da žive bolje i da imaju manje troškove.
Ali, otvoreno kažem u kakvoj se situaciji nalazimo, koje su naše realne mogućnosti, šta smo zatekli i šta treba da uradimo da bi nam bilo bolje. Krajnje otvoreno.
Još jednom vas pitam, uz sve činjenice koje ste izneli, samo mi recite zašto 2010. godine niste stavili tu stavku? I tada se sve isto plaćalo, ali ste stavili da ga plaća osiguranik. Ništa drugo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik dr Predrag Mijatović.
...
Srpska napredna stranka

Predrag Mijatović

Srpska napredna stranka
S obzirom da smo već daleko odmakli, a treba da glasamo, biću vrlo kratak zbog građana Srbije. Mislim da je poslanicima već jasno o čemu se radi, a ne bih se bavio političkim marketingom i demagogijom koju sam do sada čuo.
Građani Srbije treba da znaju jedno, što je i ministar kazao i što jeste, a to je da će biti podeljeno milion i 200 kartica besplatno onima koji su socijalno ugroženi i koji nisu u mogućnosti da tu zdravstvenu knjižicu plate. Međutim, ova brojka nije zakucana, to ne znači da ukoliko bude veći broj ljudi koji su socijalno ugroženi i nisu u mogućnosti da plate ovu zdravstvenu karticu, njima će isto biti podeljena zdravstvena kartica besplatno. Prema tome, platiće karticu oni ljudi koji su u finansijskoj mogućnosti da tu karticu plate, kao što smo i do sada sva dokumenta koja smo vadili morali da platimo, tako i ovo. Ne treba i neće budžet Republike Srbije i Fond biti opterećivan time da iz nekih demagoških razloga delimo džabe, nego će biti kupljene od ljudi koji to mogu, a oni koji ne budu mogli ne treba da brinu, dobiće kartice besplatno. Hvala.