Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 22.10.2015.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.

Reč ima ministar Željko Sertić.

Željko Sertić

Nije problem ovde vašeg tumačenja drugog člana ovog zakona, ali vi ste u vašem amandmanu predvideli i predložili Narodnoj skupštini da briše kompletan član 5, a sada ću vam, poštovani poslanici, pročitati prvi stav člana 5. – ulagač uživa punu pravnu sigurnost i pravnu zaštitu u pogledu prava stečenih ulaganja. Da li to treba da brišemo, odlučićete sami.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Ulagač uživa punu pravnu sigurnost i pravnu zaštitu u pogledu prava stečenih ulaganjem. Kada doktor pravnih nauka predloži da se ovo briše, ja onda ne znam da li je to titula ili dijagnoza. Ovo je gotovo neverovatno.

Ja sam zemljoradnik čovek, ja nikada ne bih mogao da predložim ovako nešto, a jedan doktor nauka se usudio, što bi značilo da kada bi se to izbrisalo, otprilike bi doktor nauka definisao, to bi značilo ovako – ulagač ne uživa punu sigurnost, punu pravnu sigurnost i ne uživa pravnu zaštitu u pogledu prava stečenih ulaganjem.

Ukoliko bi glasali za ovaj amandman, ja mislim da to ne bi moglo, ne da se meri pravnim nekim, to ne bi moglo da se meri ni nekim medicinskim sredstvima. Ne znam kako bi nas tretirali kada bi usvojili ovaj amandman. Plus u obrazloženju amandmana predlagač amandmana spominje stečena prava penzionera. Stečena prava penzionera je on smanjio. On ih je doveo u pitanje, on i njegovi, on i njegova stranka bivšeg režima, onog trenutka kada su počistili 400 hiljada radnih mesta, a obećali 200 hiljada radnih mesta odmah, a umesto toga počistili 400 hiljada radnih mesta odmah i malo posle, kada su izvršili lustraciju radnika i kada su počistili fabrike od radnika, njive od seljaka i traktorista, tog trenutka, čisteći 400 hiljada radnih mesta su urušili stečena prava penzionera.

Zamislite 400 hiljada doprinosa, da ljudi nisu ostali bez posla. Zamislite 26% na 400 hiljada novih plata. Da li bi onda bila narušena stečena prava penzionera? Ne, nego bi penzije porasle za 15%.

Ovo meni liči kao – ubiješ čoveka i dođeš posle i kukaš na njegovom grobu, kao ubili te zlikovci itd. Neko sa strane ko gleda, kaže – vidi kako ovaj lepo nariče. Tako ovo meni liči na narikaču, koja nariče nad stečenim pravima penzionera, iako sam čisteći 400 hiljada radnih mesta počistio i 400 hiljada doprinosa i doveo u pitanje te penzije, a da to nisu uradili, mi bi mogli da ih povećamo za 15%. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

(Janko Veselinović, s mesta: Replika.)

Nemate pravo na repliku.

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Vesna Marjanović i Nataša Vučković.

Reč ima narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Mi predlažemo da se član 5. briše. Smatramo da se ovim članom ponavlja potreba predlagača, koja ide kao tome da se zaštite vrlo sumnjiva ulaganja poslovnih partnera ljudi bliskih vrhu SNS ili pojedincima bliskim SNS, poput „Beograda na vodu“, poput drugih.

Međutim, ima ovde jedna interesantna rečenica, gde se kaže – ulagač uživa punu pravnu sigurnost. Sada se ovde nama spočitava da mi tobož želimo da unesemo neku nesigurnost, čini mi se da nas je premijer u nekoliko navrata čak napadao da smo oterali neke investitore koje je on najavio. Pa, naravno, kao i svi drugi njegovi imaginarni investitori, nije se nikada pojavio u Srbiji. Naravno da je DS kriva za to.

Međutim, ja imam da pitam gospodina ministra, zamislite kakvu pravnu sigurnost ima ulagač u zemlji u kojoj se svaki drugi dan ispostavi da je neki zvaničan dokument izdat od strane državnih organa falsifikat? Zamislite šta može da misli ulagač kada malo-malo Vlada ustvrdi da je neki dokument koji su izdali nadležni organi falsifikovan. Kakvu poruku mi to šaljemo tim ulagačima? Šta ti ljudi da rade ako sutra potpišu sa nekim ministrom, sa gradonačelnikom Beograda nekakav ugovor, taj ugovor se overi, zavede svuda gde treba i sutra izađe Aleksandar Vučić i kaže da je potpis tog ministra ili gradonačelnika Beograda falsifikovan?

Kakva je to pravna sigurnost ulagačima? O čemu se zapravo ovde radi? Ima li ovaj član bilo koju drugu svrhu, osim da vašim poslovnim partnerima omogući da u Srbiji rade šta hoće, a da to sve finansiraju građani Republike Srbije, kao i do sada, jer te vaše investicije plaćaju samo građani?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Kakva poruka se šalje građanima Republike Srbije koji žive u Vojvodini? Kakva poruka se šalje porodicama i roditeljima dece ometene u razvoju kada Bojan Pajtić sklopi ugovor sa omiljenom firmom u demokratskim okvirima, koja se zove „Gardi“, za izgradnju Heterlenda, za izgradnju doma za decu ometenu u razvoju? Na kraju, pored miliona evra koje se potroše, pogledajte na šta liči dom za nezbrinutu decu u režiji DS i Bojana Pajtića. (Narodni poslanik Zoran Babić pokazuje fotografiju.)

Za njih nijedan potpis ništa nije svetinja, nisu svetinja ni deca ometena u razvoju. Pa, čak i od njih Bojan Pajtić i DS otima i uzima.

Zašto nije došao na poligraf? Nije došao na poligraf zato što je mislio da će ga pitati o Fondu za kapitalna ulaganja Vojvodine, o Razvojnoj banci Vojvodine, gde je novac usmeren za decu ometenu u razvoju, gde i u čijim džepovima je završio taj novac. Zbog toga nije smeo da se pojavi na poligrafu. Zbog toga je odbio poligraf.

Ja sada ovim putem pozivam nadležne državne organe ne da istraže gde je otišao taj novac, već da taj novac izvuku iz džepa Bojana Pajtića i njegove oligarhije i njegove klike u Vojvodini, da se izgradi i dom za decu ometenu u razvoju, ali i sve ono drugo što je Bojan Pajtić obećao, a oteo za sebe i za svoju kliku.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Aleksandra Tomić i Zoran Babić.

Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, prof. dr Branko Đurović, Milena Bićanin, dr Ivan Bauer, prof. dr Vesna Besarović, dr Muamer Bačevac, Meho Omerović, Branka Bošnjak i Ljiljana Nestorović.

Reč ima narodni poslanik dr Vesna Besarović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vesna Besarović

Socijaldemokratska partija Srbije
Podneli smo amandman na stav 2. Međutim, pošto je u međuvremenu postignuta saglasnost da stav 2. bude brisan, mi smo onda sasvim zadovoljnim sa ovakvim rešenjem. Hvala.