Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 17.11.2015.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/467-15

2. dan rada

17.11.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 17:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Đoković.

Reč ima narodni poslanik Đorđe Čabarkapa. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Čabarkapa

Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsednice, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, ja ću u okviru zajedničkog i jedinstvenog pretresa skrenuti pažnju na Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana.
Verujem da ovaj zakon o evidentiranju stanova, čiji su korisnici takozvani zaštićeni stanari, predstavlja prvu fazu u rešavanju ovog problema. Tri su osnovna. Prvo, to je položaj samih zakupaca. Drugo, to su prava bivših vlasnika. Treće, to je obaveza i uloga države u trajnom rešavanju statusa zaštićenih stanara i imovinskih prava vlasnika. Građani koji žive u ovim stanovima po osnovu prava na zakup na neodređeno vreme uglavnom su te stanove dobili posle Drugog svetskog rada i to u zgradama koje su bile zadužbine, kuće ili stambene zgrade koje su bile privatno vlasništvo, a država ih je stekla po raznim osnovama primenom tadašnjih propisa.
Zakupci su to pravo ostvarili po tada važećim aktima, ali bez prava na otkup koji su imali ostali zakupci stanova u društvenoj svojini, od trenutka kada je država dozvolila otkup stanova u društvenoj svojini.
Zbog ovakvo dobijenih stanova, ovi građani nisu imali zakonsko pravo da na drugi način trajno reše svoje stambeno pitanje, dakle, nisu mogli da konkurišu u svojim preduzećima, ustanovama u kojima su radili, iako su oni izdvajali doprinose za stambenu izgradnju. Smatralo se da su oni rešili svoje stambeno pitanje dobijanjem ovih stanova. Zakupci na neodređeno vreme ovih stanova su danas uglavnom naši stariji građani, koji su još u vreme dobijanja stanova bili zaslužni građani, ugledni profesori i lekari. Kategorija zakupaca na neodređeno vreme, odnosno korisnika stanova u svojini građana, u zadužbinama ili fondacijama uređena je važećim Zakonom o stanovanju i ovim zakonom je definisano da oni ne mogu otkupljivati stanove.
Broj ovih zakupaca nije još uvek precizno utvrđen, mada je Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture krajem 2012. i početkom 2013. godine prikupilo podatke anketom lokalnih samouprava. Međutim, pošto pitanje evidencije nije bilo urađeno zakonom, mnoge lokalne samouprave i nisu dostavile svoje podatke. Zato je neophodno da država obezbedi zakonski osnov za prikupljanje podataka i ustrojavanje precizne evidencije ovih stanova. Prema nepotpunim podacima iz navedene ankete, u pitanju je preko 3.500 stanova, a prema procenama udruženja korisnika stanova u privatnom vlasništvu, koji već godinama nastoji da zajedno sa državom reši ovaj problem, u ovim stanovima živi između 15.000 i 20.000 građana. Svakako ovo nije zanemarljiv podatak. Verujem da bi iskustva, evidencije i predlozi u okviru ovih i drugih udruženja pomogli u prikupljanju podataka i trebalo bi i njih uključiti u sprovođenje ovog zakona.
S druge strane, imamo stare vlasnike ovih stanova i njihove potomke, od kojih je najveći broj podneo zahtev za restituciju. Za to država mora na pravedan način da reši i problem položaja zakupaca na neodređeno vreme i problem vlasnika koji potražuju svoju imovinu koju država mora da vrati po osnovu Zakona o restituciji.
Dakle, država mora da zaštiti i zakupce i vlasnike. I jedni i drugi imaju pravo na pravnu sigurnost. Podsećam da u Zakonu o restituciji piše da će se status zakupaca na neodređeno vreme rešiti propisima o stanovanju. Ovim građani moraju biti zbrinuti. Dakle, njihova prava moraju u što kraćem roku da se urede Zakonom o stanovanju, koji bi u celini trebalo da pretrpi izmene jer je osnovni tekst ovog zakona važeći još iz 1992. godine. Zato i apelujem da se što pre donese novi zakon o stanovanju i ovo pitanje trajno reši.
Na kraju, želim da u ime poslaničke grupe SPS, koja vodi računa i o socijalnom aspektu ovog problema, o našim građanima koji nisu trajno rešili stambeno pitanje a sutra se mogu naći na ulici, podržim donošenje zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, kao izraza odlučnosti države da ovaj problem trajno reši. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Čabarkapa.

Vaša poslanička grupa nema više vremena.

Reč ima narodna poslanica Vesna Simić, a neka se prijavi Ljubica Mrdaković Todorović.

Izvolite, dr Simić.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Simić

Srpska napredna stranka
Hvala, poštovani predsedavajući.
Obzirom da smo danas imali višečasovnu raspravu u kojoj su sve moje kolege koje su govorile pre mene iznele sve pozitivne strane kako Predloga zakona o ozakonjenju objekata, tako i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, to se ja neću ponavljati sa njima.
Svi smo čuli koliki broj objekata je bespravno izgrađen do sada, razloge za bespravnu gradnju. Čuli smo o tome koliko je bilo pokušaja da se zakonskim rešenjima izađe iz nelegalnih tokova, međutim, do sada nije bilo pomaka, ali će ga sigurno biti sa donošenjem ovog zakona i njegovim uvođenjem u zakonsku proceduru.
U potpunosti se slažem sa uvodnim delom izlaganja gospođe ministarke kada je rekla da se radi o jednom krucijalnom zakonu, govoreći o Predlogu zakona o ozakonjenju objekata, koji će, sigurna sam, smanjiti korupciju, a to je rekla i ministarka, i čvrsto udariti na građevinsku mafiju, međutim, to je bio i cilj donošenja predloženog zakona. Neću, dakle, govoriti ni o tome da se novim zakonskim rešenjima procedura pojednostavljuje, neću govoriti o rokovima, obzirom da smo o svemu tome danas mnogo čuli.
Ono što ću radi građana Republike Srbije malo da istaknem, to je postupak ozakonjenja koji počinje popisom bespravno izgrađenih objekata na teritoriji svake opštine. Ovaj zadatak vršiće građevinske inspekcije ili, tamo gde ih nema dovoljno, posebno formirane komisije koje treba da formiraju opštinska rukovodstva. Propisan je i rok u kojem će oni morati da obave svoju dužnost i neće više moći da beže od svojih nadležnosti, kako je to bilo u ranijem periodu. Takođe, u cilju smanjenja troškova i procedure, Ministarstvo je izradilo nacrt obrasca izveštaja o zatečenom stanju koji popunjava ovlašćeno lice. Nakon stupanja na snagu ovog zakona biće sprovedena i edukacija za sva lica koja će se ovim poslovima baviti, a pored edukacije zaposlenih Ministarstvo planira da izradi poseban vodič za vlasnike nezakonito izgrađenih objekata. Sve je ovo od posebnog značaja za naše građane koji, sigurna sam, žele da njihovi objekti uđu u legalne tokove.
Što se tiče zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, ovde sam takođe danas u prethodnim raspravama čula jako dobra zakonska rešenja koja će smanjiti redove pred šalterima u ustanovama koje se bave katastrom nepokretnosti i što će takođe u znatnome olakšati našim građanima postupak ostvarivanja svojih prava.
Čuli smo da je jedna od novina predviđena ovim zakonom to da geodetsku licencu prvog stepena sada može da stekne i lice sa osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 bodova, zatim da geodetske organizacije više neće moći da vrše stručni nadzor nad radovima u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom, već samo Republički geodetski zavod.
Predloženim izmenama i dopunama Zakona smanjiće se, dakle, redovi i na taj način što je predviđeno izdavanje dokumenata u formi elektronskog dokumenta.
Ono što je uvek od posebnog značaja za građane, kada se radi o donošenju novog zakona, je pitanje koje troškove će taj zakon stvoriti građanima i privredi. U konkretnom slučaju, primena zakona neće stvoriti dodatne troškove, a proširen je i krug lica koja su oslobođena plaćanja takse.
Dakle, postavlja se i pitanje – da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o predloženim zakonskim rešenjima? Odgovor na ovo pitanje je – da. U sprovedenoj javnoj raspravi u periodu od 18. maja do 8. juna imali su prilike da se svi izjasne, i to kako udruženja struke, kao npr. Geo-udruženje, koje je dalo primedbe koje su prihvaćene i unete u tekst zakona, tako i advokatske komore, koje su dale nekoliko pozitivnih odredbi koje su takođe postale sastavni deo ovog zakone, a na šta sam posebno ponosno, obzirom da dolazim iz ove struke.
Obzirom da se radi o dobrim zakonima, o krucijalnim zakonima, o zakonima koji treba da uvedu u red materiju imovinsko-pravnih odnosa i da stanu na put sivoj ekonomiji, ja ću u Danu za glasanje podržati predložena zakonska rešenja, a sigurna sam da će to učiniti i sve moje kolege iz SNS, kao i svi dobronamerni poslanici. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, dr Simić.

Reč ima narodna poslanica Ljubica Mrdaković Todorović, a neka se pripremi narodni poslanik Marko Atlagić.

Izvolite, gospođo Mrdaković Todorović.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovana gospođo ministar sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, u svom izlaganju ću se ukratko zadržati na Predlogu zakona o ozakonjenju bespravno sagrađenih objekata.

Smatram da je ovaj Predlog zakona nužan. Smatram da je iznuđen pod pritiskom činjenica na terenu, a to je milion i po bespravno podignutih objekata i smatram da ovaj zakon ima status javnog interesa.

Ovaj predlog zakona zaista ima za cilj da se legalizuju bespravno podignuti objekti i mi smo prinuđeni da donosimo ovaj zakon i da ozakonjujemo ono što je od svog nastanka, tj. izgradnje pa do danas bilo protivzakonito.

Posebno bih želela u svom izlaganju da pomenem one građane koji su ipak pribavljali sve dozvole, plaćali takse, plaćali uvođenje infrastrukturnih kapaciteta, jednom rečju ulagali su u zajednicu, poštovali su sve propise, svesni svih imela koje parazitske egzistirale i nisu ništa plaćale. Iz tog razloga, upravo zbog tih građana, imam moralnu obavezu da i ovo pomenem da je ova Vlada na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, odlučna da ovu materiju uredi i da stvari dovede u red.

Rešeni smo da skinemo epitet zemlje koja je prepuna nelegalnih objekata, bilo stambenih, bilo poslovnih ili proizvodnih. Predlog zakona za razliku od prethodnih zakona ne propisuje nemoguće, već na realno jednostavan način daje priliku svima da uz minimalnu nadoknadu, odnosno taksu svoj objekat uvedu u pravni sistem ove zemlje, čime će se zadovoljiti javni interes, ali i interes tih pojedinaca, vlasnika objekata, jel će samim upisom objekta u javne knjige njihove nekretnine dobiti na vrednost.

Znatno smanjeni izdaci, pojednostavljena procedura u postupku ozakonjenja dovešće, sigurna sam do ozakonjenja velikog broja objekata, a benefit ćemo imati svi mi, čitavo društvo. Zahvaljujem i u danu za glasanje ću glasati kao i moje kolege iz SNS za ovaj i ove predloge zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić, a neka se pripremi Milija Miletić.

Izvolite, dr Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici.
Poštovana ministarko, drago mi je da vas često viđam u ovom visokom domu, Domu Narodne skupštine Republike Srbije sa vašim saradnicima, niti jedan ministar u vladama stranke bivšeg režima nije došao sa 13 saradnika kao vi jutros ovde među narodne poslanike. To govori, pored ostalog, i o vašem i Vladinom predanom radu i posvećenosti problemima, koje je pred vas postavila Republika Srbija. Siguran sam da ćete tako biti i u budućnosti.
Kratko ću, mislio sam odustati zbog građana, ne i zbog narodnih poslanika koji istrajavaju u ovoj Skupštini da ukratko kažem nešto o Zakonu o legalizaciji.
I, ovaj Zakon o legalizaciji ima svoje uporište, kako u Ustavu Republike Srbije, tako i u ekspozeu predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, kojeg je on podneo u ovoj Narodnoj skupštini 27. aprila gospodnje 2014. godine, prilikom izbora Vlade.
Gospodo narodni poslanici, da ne zaboravim, ekspoze predsednika Vlade najtransparentniji, najsveobuhvatniji, najkonkretniji, najveći 52 gusto kucane strane i najbolji od svih prethodnih ekspozea predsednika vlada Srbije, prethodna od vremena prvog predsednika Vlade moderne Srbije Prote Mateje Nenadovića 1805. godine do danas.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, na stranici 18 ekspozea predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, rekao, citiram – cilj nam je, pored ostaloga da skratimo vreme izdavanja građevinskih dozvola, sa sadašnjih 170 na 60 dana, što bi bilo ispod proseka za evropske zemlje, završen citat. Kako znate, smanjili smo taj rok na 28 dana i evo danas sređujemo ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata. Tako to radi Vlada na čelu sa predsednikom, tako to radi i SNS.
Ovaj problem nelegalno izgrađenih objekata ostavio nam je, u nasleđe, da rešimo, stranka bivšeg režima. Za 13 godina nisu uspeli legalizovati nelegalno izgrađene objekte, ali su zato uspeli na tom polju razviti korupciju do neslućenih visina.
Bivša vlast pokušala je nekoliko puta donošenjem Zakona o legalizaciji da izvrši legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Naravno, nije uspela. Zbog čega? Zbog loših i komplikovanih zakona koji nisu imali za cilj javni interes. Zbog loših i koruptivnih inspektora. Zbog loših resornih ministara. Zbog loše njihove Vlade i lošeg njihovog predsednika Vlade jer nisu pokazali predanost u rešavanju problema legalizacije kao što to radi gospođa ministarka i naš predsednik Vlade Aleksandar Vučić.
Poštovani građani, vama se obraćam, sada je vreme da izvršite legalizaciju svojih nelegalno izgrađenih objekata zato što nikada u prošlosti nismo imali jeftiniju legalizaciju i ne samo jeftiniju nego i manje dokumenata za ozakonjenje, da iz ozakonimo i ne samo to, nego i kraće vreme za koje ćete dobiti rešenje za legalizaciju. Što se tiče cene legalizacije, mogu da vam kažem da ona nikada nije bila jeftinija, da je ona 230 puta kada su kuće u pitanju, niža nego što je to do sada bilo, a kada su u pitanju komercijalne zgrade i objekti onda je ona jeftinija isto tako za negde 41 put za one objekte koji su veći od hiljadu kvadrata.
Na kraju ono što je najvažnije, a to je, da će država Srbija konačno dobiti svojinsku evidenciju objekata a građani Republike Srbije dobiti vlasničke papire. Pozivam vas, dame i gospodo narodni poslanici, da date svoj glas za ova četiri zakona, posebno pozivam vas iz slabašne opozicije da glasate i vi za ove zakone, jer ćete bar, makar i na taj način demonstrirati da podržavate modernizaciju Srbije za koju se tako zdušno zalaže naš predsednik Vlade i čitava Vlada, a i većina narodnih poslanika kao i većina građana Republike Srbije i u to ime hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.

Reč ima narodna poslanica Irena Aleksić, a neka se pripremi narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite gospođo Aleksić.
...
Srpska napredna stranka

Irena Aleksić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, zaista mnogo toga je rečeno danas, ja ću se zaista veoma kratko osvrnuti samo na jedna predlog zakona o kome je danas definitivno bilo najviše reči, ali koji je svakako jedan od najvažnijih zakona o kojima diskutujemo, a to je Predlog zakona o ozakonjenju objekata.
Ono što je najviše privuklo moju pažnju konkretno kod ovog zakona, što mislim da je najbolje kod njega, jeste što će moći da stupi na snagu odmah, odnosno sa njegovom praktičnom primenom moći će da se krene odmah. Zašto je to dobro? Zato što je zaista rešiti u ovoj oblasti pitanje, legalizovati stvari, je zaista od ključnog značaja i zato se sa tim ne treba čekati.
Na taj način smatram da se na najbolji mogući način odbacuju optužbe da je ovaj zakon teško primenjiv, da se sve svaljuje na lokalnu samoupravu. Naprotiv, ja mislim da je to jako dobro. Mislim, da to i jeste posao lokalne samouprave, da lokalna samouprava i mora da vodi računa o tome šta se gradi, praktično u njenom dvorištu. Naravno, da treba, jednom rečju da radi svoj posao, što je ovih zakonom i predviđeno, a isto tako je predviđeno da ukoliko lokalna samouprava valjano ne obavlja svoj posao da će snositi naravno i novčane sankcije što smatram da je sasvim korektno.
Krajnji cilj ovog predloga zakona jeste da se konačno i u potpunosti stane na put ovakvoj gradnji, da se stane na put bespravnoj gradnji u Srbiji. Iskreno i duboko verujem, zaista, da će ovaj predlog zakona, odnosno njegova pravilna primena u praksi zaista i postići taj veoma ambiciozni cilj koji do sada nije pošao za rukom da ostvare proteklih pet zakona koji su imali taj isti cilj ali su se pokazali da nisu dovoljno dorasli tom ambicioznom zadatku.
Na samom kraju, postavlja se jedno pitanje da li je to u stvari pravedno, da li je ovaj predlog zakona pravedan za one ljude koji su, sve što su sagradili, sve što su izgradili, da su to učinili u skladu sa zakonom?
Naravno da ovo postoji, da je to jedan od načina da se gleda na celu stvar, međutim, postavlja se jedno veoma značajno pitanje – šta je alternativa? Šta da se radi sa tolikim ljudima koji su sagradili svoje kuće, da li da se krivično gone, da li da se sve to ruši, naravno – ne.
Naravno da je ovo najbolji mogući pokušaj da se na jedan, da se sve to vrati u jedne legalne tokove, da se sve to ozakoni, jer ipak moramo da priznamo da se u najvećem broju slučajeva radi o ljudima koji su, sticajem okolnosti, ili izbeglištva ili nekih drugih okolnosti morali praktično sebi da stvore neki krov nad glavom, tako da je ovo zaista jedan ozbiljan korak da se sve to vrati u legalne tokove i svakako ga treba pozdraviti i podržati naravno.
Što se same procedure tiče, ona je maksimalno pojednostavljena, o tome je zaista danas bilo puno reči. Za lica koja su podnela zahtev za legalizaciju postoji samo taksa i možda upravo ta taksa do 5.000 dinara za one kuće koje su do 100 m2 možda najbolje govori o tome da se zaista maksimalno uzeo u obzir socijalni elemenat, što mislim da je za svaku pohvalu, što stvarno treba pohvaliti.
Međutim, za ona lica koja nisu podnela zahtev za legalizaciju, praktično, sada su im potrebna samo dva papira, to je dokaz o imovinskom pravu nad zemljom i izveštaj o zatečenom stanju. Možda ono što je do sada najviše obeshrabrivalo ljude da krenu u taj, do sada, komplikovan proces, sada će moći zato što su zaista rasterećeni kada je papirologija u pitanju. Zaista je sve svedeno na minimum, tako da je ovo zaista pravi trenutak da oni ljudi koji nisu do sada legalizovali svoje objekte, krenu sa tim.
Smanjena papirologija, novac kada je u pitanju, zaista maksimalno skromno, to sam već rekla, što na najbolji mogući način pokazuje da je resorno ministarstvo zaista vodilo računa i kada je vreme i kada je novac građana u pitanju, te tako svakako sve predloge zakona treba podržati, što će SNS svakako učiniti. Hvala.