Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 11.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Da li to znači da je Pokret za preokret pripala čast da zatvori ovu diskusiju o amandmanima?

Ne, dobro, ako nije evo, gospodine Tasovac, gospodine Mirkoviću, evo, predlog u skladu sa nazivom preokret. Imamo vrlo pošten predlog. Mislim da bi se sa njim složili građani Srbije ako bi raspisali referendum.

Amandman glasi vrlo jasno. Od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine javna medijska ustanova RTS i javna medijska ustanova RTV delimično se finansiraju iz budžeta namenjenog političkim strankama prema Zakonu o finansiranju političkih stranaka, a kao osnov učešća u finansiranju uzeće se učešće i to zastupljenost u Dnevniku 2 RTS. Za nedostajuća sredstva potrebna za funkcionisanje nezavisnih javih servisa umanjiće se sredstva političkih stranaka za 2016. godinu i to u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Šta to znači – Vučiću, hoćeš u Dnevnik 2, plati. Stefanoviću, hoćeš u Dnevnik 2, Nebojša Stefanoviću plati iz budžeta SNS. Naravno, i svi oni drugi koji hoće. Pajtiću, hoćeš u drugi dnevnik umesto reklamnog bloka? Plati. Janko, plati. Vrlo pošten predlog. Dakle, Dnevnik 2 je postao marketinški prostor, uzećemo iz budžeta namenjeno za marketing političkih stranaka. Vidim da je gospodin Tasovac spreman da prihvati ovo. Nadam se da gospodin Bujošević nema ništa protiv tog predloga.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, zahvaljujem.

Reč ima ministar Ivan Tasovac. Izvolite.

Ivan Tasovac

Ja moram da vam kažem da javni interes koji je između ostalog definisan i Zakonom o javnim servisima, podrazumeva proizvodnju kulturnih, obrazovnih sadržaja i zabavnih sadržaja. Ne mogu da shvatim ovo drugačije nego kao šalu.

Zato što, naprosto mi se čini da, znate kako, u trenutku kada se država povlači iz vlasničke strukture medija mi izmišljamo ideju da političke stranke direktno finansiraju javne servise. Samo mogu da zamislim kako bi izgledao taj dokument koji bi trebali da pošaljemo na usklađivanje u Brisel. Tako da, jednostavno moram da vam kažem da…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, gospodine Veselinoviću imajte elementarnu kulturu, nemojte da upadate ministru u reč.

Ivan Tasovac

Da i ne zamerite mi što ja vama nisam upadao u reč.

Tako da, naprosto ovo jednostavno se čini, mislim, kao „Leteći cirkus Mojti Pajtona“.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine ministre.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Ja ovde vidim dva izazova za usvajanje ovog amandmana. Ovako na prvo čitanje. Vidim jedna izazov u tome da Bojanova stranka ima s čim, nije da nema, ali nema odakle. Ima s čim, a to znači sva ona sredstva koja su protiv zakona stekli kroz različite izgradnje nekog Heterlenda ili kroz takve stvari. Znači, čepovi su puni, ali nemaju odakle, jer im je račun blokiran, a imaju niz nepravilnosti što je utvrdila DRI.

Jedan Janko, mogu da kažem nema ni s čim, a nema ni odakle. Nema odakle zato što….
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, vratite se na amandman.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Naravno, mi pričamo o Bojanu, o Janku, o znate… Nema s čim, a nema ni odakle, dakle, jer nema stranku. To za udruženja građana za takve te neke, društva ljubitelja leptira i tako to, mislim da bi to bilo malo neprijatno sve uvrstiti u ovaj predlog zakona i ovaj amandman. Tako da ne mogu nikako da vidim kako bi oni to rešili. Ovi što imaju s čim, a nemaju odakle, ili ovi što, Janko što nema s čim ni odakle. Kako će on tek onda da uradi, a da ne pričamo o partizaciji javnog servisa na taj način. Molim vas, to nije jedan korak u nazad, to su kilometri i kilometri u slobodi medija. Tako da ipak da se mi držimo dalje ovog cirkusa Mojti Pajtona i slažem se potpuno gospodine Tasovac sa vašim razmišljanjem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Profesor dr Janko Veselinović, replika pominjanje imena i prezimena.

(Zoran Babić, s mesta: Ko? Koji Janko?)

Onda se izvinjavam. Niste pomenuli ime Janka Veselinovića. Izvinjavam se onda nemate pravo na repliku. Nije pomenuto vaše ime, pominjao je Janka u ne znam nekom konteksu drugom.

Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Vladimir Pavićević, zajedno narodni poslanici Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Dragan Šutanovac, Goran Ćirić, Balša Božović i Vesna Marjanović.

Reč ima ministar Ivan Tasovac.