Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 11.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Sledeća tačka – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA.
Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Janko Veselinović.
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović.
Izvolite.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Poštovani narodni poslanici, juče smo započeli, ministre Vujoviću, priču o ceni goriva u Srbiji. Ja sam rekao da je cena goriva u Srbiji neprimerena u odnosu na stanje ekonomije u Srbiji i rekao sam da je ona ne usklađena i sa cenama goriva i Evropi. Rekao sam vam primer da je u Austriji cena goriva manja nego u Srbiji, 20 dinara, ministre Vujoviću. Vi sa ovim zakonom tu cenu dodatno povećavate.
Gospodine Vujoviću, pogledajte. Ovo je slika pumpe „Avanti“ u Insbruku, u Austriji, sinoć slikana. Cena goriva 1,01 evro. Prosečna plata u Insbruku je 1.450 evra. Ovo je slika NIS Jugopetrola danas u Srbiji 132, 140 dinara. Gorivo u Srbiji je skuplje 20, 30 dinara, gospodine Vujoviću, nego u Austriji. Znate kolike su plate, gospodine Vujoviću, u Srbiji? Da li vi idete na pijac? Kako možete povećavati akcize na gorivo koje je skuplje? Javili su nam se ljudi iz Bosne. Rekli ste ne istinu juče. Cena goriva u Bosni i u Federaciji i u Republici Srpskoj je 0,85 evra, gospodine Vujoviću, 30, 40 dinara razlike. U Makedoniji 0,8. Rekli ste ne istinu, gospodine Vujoviću.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Pridružujem se kolegi Janku Veselinoviću. Dobili smo pogrešne informacije od ministra o cenama goriva, i to je stvarno, s jedne strane, amaterski, a s druge strane nije ni profesionalno, jer nema potrebe da u 21. veku neko pomisli da može da nam proturi ne istinitu informaciju. Bez obzira na cenzure i na sve ono što se dešava, ipak se lako dolazi do nekih realnih informacija.
Potpuno je neprimereno, loše, neki bi rekli i neku goru reč nego ja, da se u ovoj eri opšteg pada cena nafte i naftnih derivata na svetu, da jedina država na svetu gde se poskupljuje cena goriva je Srbija. Koliko na svetskom tržištu padne cena sirove nafte, a to bi trebalo logično da se pretvori i u pad cena nafte u maloprodajnim, odnosno naftnih derivata u maloprodajnim objektima, u Srbiji cene rastu. Kaže se to je malo, dinar, dva, dinar, dva, tri, ali pitanje je zašto uopšte da se tako nešto dešava?
Našim amandmanom mi predviđamo smanjenje akciza na sve naftne derivate i na ostale energente koji su ovde pomenuti, jer je to potpuno u skladu sa politikom zaštite standarda građana i stvaranja uslova da privreda bude rasterećena suvišnih troškova koji dolaze iz ove oblasti.
Ne postoji nikakav razlog, nikakvo objašnjenje da prvi put u istoriji u jedinoj zemlji na svetu, kada svuda pada cena nafte, izvinjavam se što sam vas probudio, samo građani Srbije moraju da plaćaju gorivo skuplje. Da li ponovo očekujte da ljudi idu preko granice… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas da poštujemo vreme.
(Zoran Živković, s mesta: I nož i pogača su u vašim rukama.)
Dakle, šta vam se više dopada? Nož ili pogača?
(Zoran Živković, s mesta: Izaberite sami.)
Da li je tako? Dobro. Ne bih ja tako sa ženama.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, uvažena gospođo Bogosavljević Bošković, poštovani ministri Vujoviću i Antiću, gospodine Mijailoviću, vidim da su se umorili malo narodni poslanici SNS. Nema gospodina Babića, nema ostale gospode da diskutuju, ali ja se priključujem, poštovana gospodo, govoru gospodina Veselinovića iz Pokreta za preokret i govoru gospodina Zorana Živkovića. Zašto? Nije prihvatljivo, poštovana gospodo, da trenutni pad cene nafte na svetskom tržištu Vlada Republike Srbije koristi za povećanje akciza na naftne derivate.
Poštovana gospodo, valjda smo svi naučili da, ako pada cena nafte, onda i naši građani treba da osete taj pad, a ne da mi sada pokušavamo da naše građane ne informišemo o tome šta se dešava u svetu i da oni imaju iste cene za benzin, za naftu, kao što su bile pre pada cene nafte. To nije prihvatljivo, ja mislim. Ako Vlada nema osećaj za građane, mi narodni poslanici moramo da ga imamo.
Druga stvar, mi predlažemo da se aktuelni pad cene nafte na svetskom tržištu odrazi i na cene derivata u domaćoj privredi. Dakle, građani to da osete, ali i naša privreda. Ponovo ovim predlogom Vlada dolazi sa jednom idejom koja je suprotna proklamovanoj politici.
Smatramo da ono što bi bio naš predlog usvojen u Narodnoj skupštini bi značilo i ubrzavanje privredne aktivnosti, a kao posledicu imali bismo mogući privredni rast, a pri tome i povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru. Ako sledimo predlog Vlade, ništa od toga se neće desiti, poštovana gospodo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Aleksandar Antić.

Aleksandar Antić

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, iako ovaj Zakon o akcizama nije u nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike, ja kao kolega koji se bavi poslovima energetike, želim ovo pitanje da prokomentarišem umesto ministra Vujovića.
Uzimajući u obzir nekoliko elemenata, pre svega razumejući koliko je lagodan položaj poslanika opozicije, u ovom trenutku, da kritikuju ovakvu meru i koliko je to populistički jednostavno u ovom trenutku činiti, jer nikada nije simpatično, niti je popularno podizati bilo koju akcizu ili cenu, sa jedne strane. Sa druge strane, uzimajući u obzir potrebu da ova država stabilizuje svoje javne finansije i definiše sve one prioritete koji su u skladu sa memorandumom sa MMF-om, Vlada je pribegla ovoj ne popularnoj meri, uzimajući u obzir pre svega dva elementa. Prvi element da je cena goriva u Srbiji u odnosu na zemlje u regionu negde na nivou proseka, daću vam podatke, kolega Živkoviću, sa jedne strane, a sa druge strane, da cena koja je u ovom trenutku u Srbiji postavljena, postavljena je na nivou neke cena koja je na tržištu još uvek u fazi pada i da kumulativno posmatrano meru uvođenja ove akcize, sa jedne strane, i, sa druge strane, očekivanog pada, ne bi trebalo da dođe do povećanja.
Pročitaću vam, bez želje da bojim to na bilo koji način, cene na primer evo za benzin – BiH – 09.46 evra, Makedonija – 1.013, Bugarska – 1.028, Mađarska – 1.074, Crna Gora – 1.080. Znači, to su države u kojima je gorivo jeftinije nego u Srbiji. Srbija – 1.090, Rumunija – 1.124, Hrvatska - 1.189, Slovenija – 1.220, Albanija – 1.230, Grčka – 1.428, to su države u odnosu na koje se Srbija poredi sa stanovišta Udruženja naftnih kompanije Srbije. Ovo su podaci sa njihovog sajta koji su ažurirani na 9 i 12.
Izvinjavam se, još jedna rečenica. Prosečna cena benzina u regionu je 1,129 evra. U Srbiji 1.090, odnosno 96,53% prosečne cene. Ja razumem sve vaše primedbe. Ja razumem populizam. Ja razumem mogućnosti koju vi sada imate da kažete – a gde su plate u Srbiji, a gde su u Grčkoj ili u nekoj drugoj državi. Ali, benzin, odnosno nafta, nije ništa drugo osim jednog berzanskog proizvoda i cena sirove nafte je de fakto jednaka za sve od ovih država u regionu i naprosto to morate da razumete.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Prekoračili ste vreme gospodine ministre, ali sam računao da ste čitali podatke.

Izvolite gospodine Babiću.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Replika gospodine predsedavajući.

Nigde u ekonomiji, nigde na svetu se ne poredi i cena goriva ne zavisi od prosečne plate u toj zemlji. Nigde. To samo može da poredi i da traži cenu goriva, da vezuje za iznos plate samo neznalica i populista.

Gospodine Antiću, kolika je prosečna plata u Emiratima? Tolika da bi otprilike da bi cena goriva po litru trebala da bude jedno deset dolara. Ali, ona je u Emiratima 0,46 dolara po litru. Prema tome, to poređenje osnovne zarade i cene goriva, apsolutno ne stoji.

Sa druge strane, da se predlagač amandmana, oni koji su do sada govorili, da su se vodili logikom životnog standarda građana, pa zašto ste gospodo onda do 2008. godine, podigli cenu struje za domaćinstva 690%. Pa zašto ste gospodo podigli cenu struje za privredu od 2000. do 2008. godine za 810%. Kumulativno. U redu je, treba da se predate i jeste za predaju. Ne može da se obrazloži, ne može da se opravda. Gde vam je tada bio taj populizam? Kolika je bila prosečna plata u to vreme? Što tada niste vodili računa o građanima i o privredi? Šest stotina devedeset procenata ste podigli cenu struje. Osamsto deset procenata za privredu i nije vas bilo briga, a sada vezujete cenu goriva, tako kaže ministar, berzanskog proizvoda za prosečnu platu.

(Zoran Živković, s mesta: Replika.)