Četvrto vanredno zasedanje (neredigovane i autorizovane), 12.02.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Čikiriz.
Upravo sam se rukovodio time kada sam dopustio da se u jednom širem kontekstu govori o ovom amandmanu koji obuhvata jedan duži period i u tom periodu su se desili strahoviti zločini nacističkih tvorevina.
Molio bih sve poslanike zbog svih poslanika koji strpljivo čekaju da dođu na red da govore da se ipak malo pokušamo držati više u okviru amandmana.
Reč ima, gospodine Omeroviću?
(Meho Omerović, s mesta: Kao ovlašćeni.)
Da, ali imam puno prijavljenih po redosledu. Morate sačekati vaš red, pošto u krug svi ponovo su se javili.
Reč ima dr Aleksandar Martinović.
(Janko Veselinović, s mesta: Ja sam se prvi javio.)
Po kom osnovu gospodine Veselinoviću?
(Janko Veselinović, s mesta: Po amandmanu.)
Imate pet minuta. Dao sam reč već gospodinu.
(Janko Veselinović, s mesta: Ne možete dati prvo njemu reč.)
Gospodine Veselinoviću, morate strpljivo kao ostali poslanici da sedite u sali, da prisustvujete raspravi, a izlazite svakog trenutka i svaka dva minuta izlazite napolje, ulazite, tako da ja kao predsedavajući ne mogu da procenim kada se javljate po replici, kada mislite da imate pravo da nešto kažete i kada želite da iskoristite svoje pravo u trajanju od pet minuta.
Već sam dao reč gospodinu Martinoviću.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska napredna stranka
Gospodine Bečiću ako dozvolite.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Evo, gospodin Martinović odustaje iako je kao poslanik dobio reč i ima pravo da govori, bez obzira da li sam ja kao predsedavajući imao pravo da mu dam u tom trenutku ili ne po redosledu, ali evo gospodin Martinović se velikodušno u vašu korist odustao je i dajem vam reč. Izvolite.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Nije on odustao, nego nije imao pravo da dobije reč.
Dakle, po redosledu prijavljenih diskutanata ja sam na redosledu. Gospodine, dakle, nemojte sa mom da se raspravljate.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, nemojte molim vas da se svađate sa predsedavajućim. Jednostavno gospodin Martinović je imao pravo da dobije reč, ima pravo poslaničke grupe još dva sata i 30 minuta. Uredno se javio, strpljivo sačekao svoj redosled, dobio pravo na reč onog momenta kad mu je uključen mikrofon. Nije imao nikakvu obavezu da odustane od svoje diskusije.
Vi gospodine Veselinoviću, dopustite da predsedavajući na neki način procenjuje kada se ko javio i kada je ko imao pravo na reč. Izvolite imate reč.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Veoma je važan zakon na dnevnom redu i kao što sam rekao u raspravi u načelu, ne želim da raspravu skrećem sa dnevnog reda, kao što su to učinili danas moji prethodnici, govoreći preko 20 minuta mimo teme i kada je konkretno ovaj amandman koji je podnela gospođa Čomić u pitanju revativizovali žrtve Holokausta. Revatilizovali na način da su govorili…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, da bi govorili, pomogao da se vratite na temu, amandman – naziv iznad člana 3. i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Jovan Marković, Dragan Šutanovac, prof. dr Dušan Milisavljević.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Molim vas da mi vratite vreme. Prijaviću se ponovo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas nastavite.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Prijaviću se ponovo. Vratite mi vreme.