Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 01.03.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

01.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:35

OBRAĆANJA

...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Udovički, poštovana gošćo iz Ministarstva, poštovane gošće iz Visokog saveta sudstva, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Bečiću, imam nekoliko napomena koje želim da saopštim, pre svega gošćama Udovički i Ivić.
Najpre za gospođu Udovički. Mi smo pripremili 13 amandmana, poštovana gospođo Udovički, na ovaj zakonodavni projekat koji ste vi danas branili u našoj Narodnoj skupštini. Od tih 13 amandmana, ja mislim da će devet amandmana biti prihvatljivo za vas, u apsolutnom smislu, budući da se tiču ispravki nekih nepreciznosti i nejasnoća oko samog jezika. Vi sigurno znate da nepreciznost, nejasnoće u jeziku, kada postoje u sadržini nekog zakonodavnog projekta, uvek dovode u pitanje jedno veliko načelo vladavine prava, a za nas je veoma važno da se u Narodnoj skupštini striktno, gospođo Udovički, držimo tog velikog načela vladavine prava. Moje je očekivanje da će barem devet od ovih 13 amandmana biti prihvaćeno.
Druga napomena – vaš dolazak u Narodnu skupštinu je za nas, narodne poslanike, uvek znak da idemo na noćna zasedanja. Evo i večeras imamo, poštovana gospodo, ponovo tu situaciju da imamo noćne sednice, protiv čega sam ja. Gospođo Udovički, ja ne bih imao ništa protiv da mi zasedamo i noću, kada bismo radili danju. Ali, evo, danas, počeli smo u 10, pa smo napravili jednu pauzu, pa smo napravili drugu pauzu, pa smo napravili treću pauzu – dan ode, poštovana gospodo, a pauze su bile po sat i po, i onda ponovo noću mora da se radi. Ja smatram da je veoma važno da u Narodnoj skupštini naše Republike raspravljamo o zakonodavnim projektima pod žarkim suncem, pod svetlošću dana, poštovana gospodo, a ne da idemo u noć svakog dana. Gospođo Udovički, moj predlog je da i vi sugerišete malo, i svojim koleginicama i kolegama u Vladi, ali i kolegama narodnim poslanicima iz vladajuće većine, da ovo ne rade, u narednom sazivu, na primer.
Treća stvar, i sada bih prešao na ovaj deo argumentacije i napomena koje bih usmerio ka našoj gošći, gospođi Ivić. Gospođo Ivić, vi niste prvi put u Narodnoj skupštini. Već smo imali priliku da razgovaramo. Danas ponovo razgovaramo o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Ja ponovo imam zamerku.
Naime, ja smatram da je tema izbora sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, ja znam da vi to znate, jedna tema koja traži strašnu pažnju svih nas, narodnih poslanika i građana naše Republike, zato što, po mom sudu, a taj moj sud nastao je na osnovu čitanja našeg Ustava, na osnovu poznavanja pravne i političke teorije, da je sudijska funkcija jedna sveta funkcija i da s obzirom, dame i gospodo narodni poslanici, na svetost sudijske funkcije mi u Narodnoj skupštini treba na odgovarajući način da predstavimo te kandidate koje ćemo verovatno izabrati za sudije koji se prvi put biraju, to za mene znači da nije dovoljno, gospođo Ivić, da se pročitaju imena, da se kaže – rođena ili rođena tu i tu, fakultet završio tu i tu, ocenom tom i tom i da se stavi jedna tačka – nego da je neophodno da sve građane, a naročito ove kandidatkinje i kandidate, ovom prilikom, gospođo Ivić, i ovom prilikom, naročito kada smo u Narodnoj skupštini, podsetimo na elemente svetosti te sudijske funkcije. Da ih podsetimo na članove Ustava koji njih obavezuju na jednu nepristrasnost, na nearbitrarnost.
Evo, na primer, član 149, ja mislim da je bilo nužno, pa i poslanici koji su govorili da kažu to, a ja mislim i vi, da ih podsetimo još jednom, da kažemo – sudija je u vršenju sudijske funkcije nezavistan i potčinjen samo Ustavu i zakonu. To znači, poštovana gospodo, da svi ovi ljudi treba da znaju da u ovoj državi mora da se poštuje vladavina zakona, a ne vladavina čoveka. Da ih podsetimo ovom prilikom na to, a da time i njima ukažemo jednu pažnju koju zaslužuju time što su postali kandidati za jednu uzvišenu sudijsku funkciju.
I danas je izostao ovakav pristup. Meni je žao zbog toga, ali se nadam da će svakom narednom prilikom ova svetost sudijske funkcije doći do izražaja i u našoj parlamentarnoj debati, u našoj Narodnoj skupštini, naše Republike, poštovana gospodo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar. Izvolite, gospođo Udovički.

Kori Udovički

Da prethodnom govorniku odgovorim, kada je reč o amandmanima, za koje je uveren da ćemo ih prihvatiti, moram da kažem da smo kada je reč o Zakonu o opštem upravnom postupku, prihvatili jedan niz takvih amandmana, koje smo shvatili kao signal da zapravo, pošto nije bilo nijednog drugačijeg amandmana, da na taj zakon nemate suštinskih primedaba.
Nažalost, vi niste glasali za taj zakon. Sada se postavlja pitanje – što bismo mi to usvajali kao amandmane, ako može i da se ispravi kroz pravno-tehničku redakciju.
Mi ćemo vrlo pažljivo pogledati svaki od amandmana i sve što može da se ispravi pravno-tehnikom redakcijom, sasvim sigurno ćemo tako, što ne može, a bolje je rešenje, usvojićemo kao amandman, a za ova četiri koja očigledno smatrate da nisu očigledni, prema tome, verovatno nisu samo pravno tehnička-redakcija, takođe vas uveravam da ćemo pažljivo čitati i razmotriti, jer naš cilj je da se u ovoj Skupštini usvoji najbolji mogući zakon za građane Srbije.
Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Ako je jedna rečenica, može. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Poštovane dame i gospodo, želeo bih samo u jednoj rečenici da obavestim gospođu Udovički da sam ja bio na glasanju povodom zakonodavnih projekata iz zakonodavnog projekta o kojem je govorila i na glasanju nisam bio protiv, nisam bio za, bio sam uzdržan zbog svih onih primedbi na proceduru o kojoj sam govorio u načelnoj raspravi, ali smo mi u načelnoj raspravi, završavam tu jednu rečenicu gospodine Bečiću, saopštili da jedan novi koncept koji se promoviše tim zakonom, zaslužuje mnogo veću pažnju od onoga što smo mi ovde mogli da pružimo, poštovana gospođo Udovički. Ali, sam bio ovde i glasao. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Pavićeviću.
Reč ima Mirjana Ivić, izborni član Visokog saveta sudstva.
Izvolite.

Mirjana Ivić

Mi smo se na jednoj od prethodnih sednica oko istih stvari već sukobili, odnosno vi ste tražili da i ovde u parlamentu, citiram Ustav, odnosno, nezavisnost, samostalnost sudija, a ja sam vam i tada rekla, a i sada isti je odgovor, oni za nekoliko dana dolaze na zakletvu.
Tada im se sve lepo kaže šta im je činiti, kako treba da se ponašaju i šta se od njih očekuje.
Prema tome, kada su sudije pred vama možete, a vidim ceo dan smo ovde, vi ste jedini od poslanika koga je interesovao izbor sudija, od svih vas u sali.
Prema tome, meni je žao, ali …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas gospođo Ivić, ne možete na takav način da se obraćate poslanicima.

Mirjana Ivić

Upravo mogu, zbog toga što sam isprovocirana.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne možete, niste merodavni da odlučujete da li poslanike interesuje ili ne, izbor sudija, ovo je objedinjena rasprava i oni mogu da govore o temi koju smatraju da im je važnija u ovom trenutku.
Zahvaljujem se.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Marinković.
Izvinjavam se, greška, narodni poslanik Dragan Nikolić.
Izvolite, gospodine Nikoliću.