Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 01.03.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

01.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Kvorum ste tražili? Nije razumeo kolega.
Molim da utvrdimo kvorum.
Ubacite kartice u svoje poslaničke jedinice.
Nemamo kvorum, pauza od 10 minuta.
Molim vas da dođete za 10 minuta da nastavimo rad, 114 prisutnih. Hvala.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas da utvrdimo kvorum ponovo.
Stavite kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno je da je u sali prisutno 148 narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Zapisnik Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, održane 21, 22, 23, 24, 28. i 29. decembra 2015. godine.
Zaključujem glasanje: za – 143, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – devet poslanika.
Konstatujem da je Skupština usvojila Zapisnik Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održano 18, 19, 22, 25. i 26. januara u 2016. godini.
Zaključujem glasanje: za– 146, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 10 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održane 1, 2, 3. i 4. februara ove godine.
Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 11 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održane 5. februara 2016. godine.
Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 11 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini.
U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice potrebno je da se izjasnimo o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje u raspravi.
Narodni poslanici Borislav Stefanović i Ivan Jovanović su predložili da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o poreklu imovine.
Oni nisu tu.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka predložilo je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije, izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo - 148 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo – 157 poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 14 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Lista kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.
Dakle, glasamo za hitan postupak.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 150 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila hitan postupak, ali kako je ovo predlog od 4. februara to ostaje u dnevnom redu, po mom tumačenju. Jel tako? Konsultovaćemo se još sa službama, pa ćemo videti.
Hitan postupak nije uspostavljen.
Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje.
(Zoran Živković: Javio sam se.)
Ne, ne. Prvo hitan postupak ide.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 154 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Počeli su poslanici da glasaju već.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Visoki savet sudstva predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – četiri, uzdržanih –nema, nije glasalo 12 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2016. godinu.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasano 11 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – tri, uzdržanih – nema, nije glasalo 11 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 14 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – tri, uzdržanih – nema, nije glasalo 11 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Babić predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo devet poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog autentičnog tumačenja odredbi člana 52. stav 1, člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/2014, 46/2015 i 112/2015), koji je podneo Narodnoj skupštini 28. februara 2016. godine (tačka 2. predloženog dnevnog reda).
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – pet, uzdržanih – nema, nije glasalo osam poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 152 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Prelazimo na dopune dnevnog reda.
Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.
Da li želite reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Ovim predlogom želimo da se zabrani reklamiranje političkih stranaka u elektronskim medijima, bez obzira da li je u toku izborna kampanja ili ne. Razlog za to je vrlo jednostavan. U ovom stanju koje imamo sada to reklamiranje na komercijalnoj osnovi ima dva nedostatka.
Prvi nedostatak je taj da neke stranke, a pre svega vladajući, bez obzira u kom periodu, ne samo sada vladajuće, nego se to dešavalo i u ranijim periodima, imaju apsolutnu prednost u odnosu na druge učesnike u izbornom postupku. Novac koji se troši za to je nekoliko desetina ili dvadesetak puta veći, odnosno srazmera u odnosu na one koji najmanje ulažu u to i onih koji troše najviše para za to je 20 do 30 puta, što je nedopušteno ako želimo da imamo iole pristojan i ravnopravan pristup izbornom procesu.
Takođe, taj novac 99% potiče iz budžeta Srbije, ili iz budžeta ili finansijskih potencijala javnih preduzeća i ustanova. Ovaj prvi deo se legalno koristi za tu namenu, a drugi deo se nelegalno koristi i to su javne tajne. Dvadesetak miliona evra se potroši godišnje na reklamiranje političkih stranaka u izbornoj kampanji, naravno kada su izbori. Taj novac se koristi za video materijale, spotove, klipove ili promotivne sadržaje, koji su po svom kvalitetu, scenariju, porukama, a i tehničkom kvalitetu ispod nivoa „Farme“, „Parova“, „Velikog brata“ i ostale đubradi koja se može videti po našim televizijama, što sigurno ne podiže ni političku kulturu, niti kulturu dijaloga, niti bilo šta što bi moglo da izazove bolje, primerenije, pristojnije, kulturnije uslove za zbornu kampanju.
Ova sredstva treba da budu usmerena na neku drugu poziciju. Recimo, za lečenje dece od retkih bolesti, gde je velika galama, a ništa se ne radi po tom pitanju. Zamena za priglupe, jeftine po sadržaju i skupe po novcu reklame, treba da budu duel emisije i emisije gde stranke predstavljaju svoje političke programe. To je ono što građanima može da da jasniju sliku o političkoj ponudi na sledećim izborima.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, poslaniče.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević predložili su da se dnevni red današnje sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Isti je cilj i izmene ovog zakona, reklamiranje političkih stranaka u izbornoj kampanji je regulisan u ova dva zakona, tako da smo podneli amandmane, odnosno predloge izmena oba zakona, sa istim ciljem, već sam govorio o tome, ali da ponovim i da možda proširim.
Kvalitet političkih reklama u Srbiji je ispod nivoa onih rialiti šou programa koje sam naveo. Vrlo retko te reklame liče na neke rasprave u Narodnoj skupštini, što je jako nizak nivo političke kulture, a troše se za to velike pare koje su, naravno, potrebne ovom društvu, bez obzira na velike priče o tome da je ovde sve u redu, da nam dobro ide, da nas je sramota, da smo prvi put u istoriji ovakvi ili onakvi. Apsolutno tih dvadesetak miliona evra može da se koristi za mnoge druge stvari, a mislim da će kolege iz svih političkih stranaka da se slože da taj iznos novca treba upotrebiti za ono što je najvažnije za budućnost ove zemlje, a to je za lečenje dece od bolesti za koje u Srbiji nema leka ili nema stručnjaka ili aparata koji mogu da pomognu u njihovom lečenju.
Ako pogledamo statistiku i finansijsku i tu zdravstvenu, sa 20.000.000 evra, nekoliko stotina dece bi bilo izlečeno, trajno izlečeno, trajno dovedeno do stanja da mogu normalno da žive u svojoj lepoj zemlji Srbiji i to samo za jednu kampanju. Sa druge strane, ako se to ne potroši na tu namenu, nego se potroši kao do sada, bićemo bombardovani i mi kao političari, a nama to tako i treba, ali pre svega građani Srbije, nedužni i nevini građani Srbije najvećim nivoom šunda, blama, primitivizma, koji smo inače i ranijih godina viđali u tim kampanjama, naravno uz izuzetke, ali ti izuzeci su toliko retki i toliko blagi da ne zaslužuju da budu ozbiljnije pomenuti.
Zato apelujem na vašu savest. Pozivam vas da glasamo za to da se usvoje ove izmene zakona, da manje gledamo ili da manje gledate svoje lidere na televiziji u raznim kratkim igranim, besmislenim formama, a da taj nedostatak gledanja svog lidera zamenite saznanjem da ste pomogli, da smo svi zajedno pomogli da se mnoga deca izleče od teških bolesti. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandar Senić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Da li poslanik Aleksandar Senić želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je Narodnoj skupštini podneo 11. septembra prošle godine.
Da li narodni poslanik Goran Bogdanović želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Slobodan Homen predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
Predlagač nije ovde.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
 Poštovane dame i gospodo, predlažemo da se još jednom u našoj Narodnoj skupštini raspravlja o jednom velikom principu, u sistemu visokog obrazovanja svih evropskih, otvorenih, demokratskih društava i država, poštovana gospodo, a to je princip akademske čestitosti.
Verujem da nema nijedne narodne poslanici, niti i jednog narodnog poslanika koji ne zna šta je značenje ovoga principa, a ja bih hteo da podsetim da smo mi narodni poslanici Nove stranke još u septembru 2014. godine, poštovana gospodo, uputili u skupštinsku proceduru predlog dopuna Zakona o visokom obrazovanju kojim smo predložili svojim kolegama i koleginicama ovde u Narodnoj skupštini da naša Narodna skupština kao centralna politička institucija reaguje na primereni način, na velik problem plagijata sa kojima smo se suočavali, naročito sredinom 2014. godine.
Poštovana gospodo, petnaest meseci smo se borili insistirali da akademska čestitosti stekne pravo priznanja u smislu zakona, u smislu definisanja tog principa u jednom zakonu. I, uspeli smo, poštovana gospodo, u decembru 2015. godine svi smo ovde glasali za to da princip akademske čestitosti uđe u Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti.
To je poštovana gospodo, za mene bio jedan povod, a i sada ću iskoristiti to za povod, da se čestita svim borcima za akademski integritet akademske zajednice, svim borcima koji čestito sprovode svoja istraživanja i na osnovu principa čestitosti stiču visoka naučna zvanja i u našoj državi. Za mene je sada ovo prilika kada treba da definišemo dnevni red, ove sednice, prve sednice, Prvog redovnog zasedanja u ovoj 2016. godini da proverimo svi zajedno malo, poštovana gospodo, kako funkcioniše ovaj plagijatograf koji smo instalirali krajem 2015. godine. Da se pogledamo malo u oči ovde, da se propitamo, a pre svega predstavnike izvršne vlasti, da li je zakon počeo da se primenjuje, da li je ova mašina, ovaj plagijatograf uključen, da li je bilo ko on najviših državnih funkcionera koji je ozbiljno osumnjičen za ovaj teški prekršaj, prekršaj akademske čestitosti, povodom ozbiljnih sumnji da su neki delovi, nekih disertacija plagirani, da li je pozvan na ovaj plagijatograf. Koliko ja znam nije, poštovana gospodo, i ja pozivam sve da plagijatograf počne da radi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević predložili su da se dnevni red sednici dopuni tačkom – Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja.
Izvolite, reč ima Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Da podsetim kolege poslanike iz srpsku javnost da ovaj zakon smo kolega Pavićević i ja zajedno sa stručnjacima iz Nove stranke spremili pre više od pola godine, kao naše obećanje ministarki nadležnoj za tu oblast, gospođi ministarki Mihajlović, koja je rekla da nedostaje takav zakon, da nije napravljen dobar zakon koji bi regulisao tu oblast i mi smo ga spremili. Naš predlog zakona koji je utemeljen na zakonu iz 2003. godine, koji je na jedna jako dobar način rešavao pitanje iz oblasti planiranja i gradnje, ali ga je vlast koja je trebala da ga primenjuje od 2004. godine na dalje upropastila na najgore mogući način i on je ostao ne primenjen na adekvatan način i zato je bila ideja da novim zakonom osvežimo tu materiju i da napravimo zakon koji će rešiti mnoge probleme koje imamo u našoj državi.
Da li se nešto promenilo donošenjem nekih drugih zakona koji navodno regulišu tu oblast? Ne.
Donet je Zakon o planiranju i izgradnji koji nije rešio skoro ni jedan problem, ne vidi se nikakav napredak u izgradnji u Srbiji i to možete da vidite u statistici, a možete da vidite i kada pogledate pejzaž bilo kog grada u Srbiji, tamo nema kranova, nema ni jednog dokaza da se nešto gradi. Oblast nelegalne gradnje je takođe trebalo već da bude rešeno odavno. Donet je zakon koji smo mi čak i podržali, ali u implementaciji tog zakona, postoje i mnogi problemi koji potiču iz toga što Zakon o planiranju i gradnji nije adekvatno našao rešenje za mnoge probleme, tako da i proces ozakonjenja ili ti legalizacije, praktično nije započeo, bez obzira što smo imali ponovo osnivanja i presecanja vrpce i prva dozvola i prvi put u istoriji, itd, ali ja ne znam nikoga ko je rešio taj problem, a znam puno ljudi koji taj problem imaju.
Prema tome, to je jedna važna oblast i gospodin Pavićević i ja i stručnjaci Nove stranke su pokušali da daju svoj doprinos da se taj problem reši. Očigledno da on nije rešen.
Pozivam vas da u ovom trenutku učinimo taj napor, da na poslednjoj sednici, mnogi od vas ili mnogi od nas, verovatno i poslednji put u ovim klupama, daju jedan pravi doprinos onome čemu služi Narodna skupština Republike Srbije, a to je da rešava probleme građana, a ne da komplikuje i tako komplikovan život građana Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine.
Izvolite.