Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 01.03.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

01.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:35

OBRAĆANJA

...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Poštovane dame i gospodo, predlažemo da se na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u ovoj 2016. godini, raspravlja i o jednom tekstu koji smo mi uputili u skupštinsku proceduru, a koji predlažemo narodnim poslanicima i poslanicama, da se osudi genocid nad Jermenima, koji je učinjen pre 100 godina, poštovana gospodo.
Mi smatramo da je osuda genocida, naša dužnost i ljudski i politički. Kada se negde desi genocid, poštovana gospodo, što je jedan od najtežih zločina, onda mislim da nema čoveka koji bi trebalo da ostane imun na to što se dogodilo.
Naša je ljudska dužnost da reagujemo na zločin. Naša je politička obaveza, mislim takođe ovde da se reaguje na sve političke poruke, na sve političke ideologije, koje unutar sebe sadrže bilo kakav uput na mogući zločin.
Zato nam se činilo da ovu rezoluciju treba da uvrstimo u dnevni red ove sednice Narodne skupštine i da svi zajednički ovde osudimo jedan genocid od pre 100 godina.
Poštovana gospodo, po mom sudu, to je naša obaveza koja proističe iz bolnih iskustava i našeg naroda u istoriji, ali to je obaveza koja proističe, ja mislim, iz drugih naroda, koji sa nama žive na istoj teritoriji ovde, na Balkanu.
Naša istorija prožeta je često nerazumevanjem, naši odnosi su prožeti često teškim konfliktima, prožeti su zločinima i kada imamo ustanovljenu situaciju, da je na nekom mestu učinjen genocid prema jednom narodu, onda i na osnovu toga šta je sve iskustvo našeg naroda i naroda sa kojim živimo zajednički na ovoj teritoriji, na Balkanskom poluostrvu, smatram svojom dužnošću i to sam nameravao da podelim sa vama, da reagujemo na neku situaciju koja podrazumeva da su neki pojedinci, koji su se osećali delom jednog naroda, bili izloženi teškom zločinu koji se naziva genocid. Još jednom apelujem na sve narodne poslanike da shodno vremenu u kojem živimo, početkom 21. veka, reagujemo na teška narušavanja nekih civilizacijskih vrednosti koje smo ostvarili, pa i sa zakašnjenjem od 100 godina ako se desi, i tada je, ja mislim, primereno da se to uradi. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marko Đurišić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.
Izvolite, samo se prijavite.
Reč ima Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovana predsednice, Predlog dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost je kratak, a radi se o tome da se hrana za bebe oporezuje poreskom stopom od 10% a ne poreskom stopom od 20%. Prošle godine, tokom celog jesenjeg zasedanja, tražio sam podršku poslanika da uvrstimo ovu tačku dnevnog reda i da usvajanjem ovakvog zakona da pokažemo da brinemo o tome kava će biti budućnost Srbije.
Činjenica je i to svi znamo da je u Srbiji iz godine u godinu sve lošija situacija sa natalitetom, a da je to jedan od razloga je u stvari težak ekonomski status mladih ljudi u Srbiji.
Činjenica je danas da je 30% mladih u Srbiji, živi ili u siromaštvu ili na granici siromaštva i činjenica je da se danas mladi u Srbiji, teško, 50% mladih je bez posla, a oni koji rade, rade za mali novac u nesigurnom radnom statusu zbog izmena zakona koji je ova Vlada u svom mandatu predložila i zbog svega toga se teže odlučuju na zasnivanje porodica.
Cilj nam je bio ovim zakonom da, koliko toliko olakšamo, ali da otvorimo debatu u tome ovde u parlamentu, koji bi trebao da osluškuje koji su to problemi građana i da predlaže rešenja za njih, a ne da budemo protočni bojler, koje dolaze neke inicijative Vlade, koje se, ne preko noći, nego tokom noći razmatraju i usvajaju i koje nemaju, ne donose nikakvu korist za građane Srbije.
Da je ova promena moguća, rekao je i ministar kada smo pokušali kroz raspravu izmena i dopuna Zakona o PDV, koji je Vlada predložila, dakle da kroz amandman izmenimo ovaj zakon, a on je to rekao da je to moguće da bi povećalo administriranje, ali da po njegovom mišljenju ne bi donelo preveliku uštedu.
Mislim da sadašnji način vraćanja PDV je mnogo komplikovan i da onemogućava veliki broj ljudi da ostvare uštede i samim tim ne olakšava život ljudi koji imaju malu decu i zato vas još jednom pozivam da usvojimo Predlog ovog zakona.
Molim vas da utvrdimo kvorum, pre početka glasanja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas da utvrdimo kvorum.
Ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
Srđane jeste tu, ili niste tu, da znam šta da kažem. Tu ste.
Sada će poslanik Živković da nam pomogne. Ne, slabo.
Narodnih poslanika je 124.
Dajem pauzu od pet minuta, pa ćemo nastaviti sa radom.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da ponovimo, dakle radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite još jednom kartice. Zahvaljujem.
Zaključujem da je u sali prisutno 130 narodnih poslanika i stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, narodnog poslanika Marka Đurišića, kao dopunu dnevnog reda.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – deset, protiv – dva, uzdržanih – nema, niko nije glasalo 126 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen Predlog.
Molim poslanike, još vrlo malo ima, da utvrdimo dnevni red i onda se posvetite i drugim političkim aktivnostima.
Narodni poslanik Marko Đurišić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.
Izvolite, Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala poštovana predsednice.
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, u ime poslaničke grupe Boris Tadić – SDS, ZZS, podneli smo krajem juna meseca prošle godine, kada su građani dobili poreska rešenja za 2015. godinu, uvećana za 20, 30, 80%, a u nekim slučajevima i nekoliko puta.
Sve ovo se dešava u vreme kada zbog smanjenja plata i penzija, rasta cena struje, akciza, ovo je bio još jedan udar na standard i na džep građana Srbije, sve u želji da nesposobna Vlada sakrije činjenicu da ne može da obezbedi punjenje budžeta na zdrav način, jačanjem ekonomije, nego jedini način vidi u tome da još više i još dublje zahvati iz džepova građana.
Tako su se dosetili da kroz izmene poreskih rešenja za 2015. godinu promene zone i time uvećaju rešenja za značajan deo procenta, a u nekim slučajevima krenuo je i obračun poreza na imovinu na zemljište, koje do sada nije bio oporezovan i to tumačeći odredbu zakona na pogrešan i po našem mišljenju štetan način za građane Srbije.
Naime, u Zakonu stoji da je neoporeziv deo zemljišta do 10 ari, a preko toga da se oporezuje. Poreska uprava je, tumačeći ovaj član Zakona, obračunala za parcele koje su veće od 10 ari i izdala poreska rešenja na celokupnu površinu.
Znači, ako je neko imao plac veličine 15 ari, Poreska uprava mu je obračunala vrednost poreza na imovinu za svih 15 ari.
Našom izmenom predlažemo, u nekoliko stvari koje predlažemo izmenama i dopunama ovog zakona je da se jasno kaže da je neoporeziv deo do 10 ari, odnosno da u slučajevima kada je površina zemljišta veća, da se oporezuje samo onaj deo koji je preko 10 ari.
Druga izmena je da porez na imovinu ne može da raste više od 7% na godišnjem nivou, odnosno da ne može da se desi ono što se desilo prošle godine, a to je da poreska rešenja budu veća i do nekoliko puta.
Naš predlog je da taj rast bude samo 7%, mada pitanje je danas ako slušamo hvale Vlade na fiskalnu situaciju…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme.
Stavljam na glasanje Predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen Predlog.
Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dopuni dnevni red tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
Reč ima Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala poštovana predsednice.
Ja duboko verujem i verujem da će građani to na predstojećim izborima ceniti da je najlošiji zakon donet u ovom mandatu u poslednje dve godine, Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
Time su preko 600 hiljada penzionera nezakonito, protivustavno i pre svega nepravedno kažnjeni od strane Aleksandra Vučića i njegove nesposobne Vlade i smanjene su im penzije od 10 do 25%, u nekim slučajevima i više.
(Zoran Babić, s mesta: A kome su smanjene?)
Ja vas molim poštovana predsednice da umirite gospodina Babića, koji ima očigledno neke probleme kada se ovde govori o štetočinskoj Vladi Aleksandra Vučića i da se suzdrži još malo…
(Zoran Babić, s mesta: Gore od Tadića ne postoji.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja bih vas molila da vi predložite dopunu dnevnog reda na način da ubedite poslanike većine da vam to izglasaju, pošto je stvar sve većine u demokratiji.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ja predstavnike većine ubeđujem u to, nažalost neuspešno, šest meseci, ali neću zbog toga da prestanem, ali vi imate obavezu da opomenete one koji iz klupa dobacuju.
Ono do čega je ovaj zakon doveo, to je da od daljih osiromašenja najugroženijih stanovnika naše zemlje doveo je do toga da veliki broj ljudi, a to je danas u Srbiji preko 650 njih danas živi u siromaštvu, da je 27% građana Srbije ugroženo od siromaštva…
(Zoran Babić, s mesta: Koliko ste vi otpustili?)
I sva ova buka i dobacivanja nepristojnih kolega neće promeniti tu sliku.
(Zoran Babić, s mesta: Hoće.)
Ta slika može da se menja na izborima koji nam predstoje time što se neće glasati za Aleksandra Vučića i štetočinsku Vladu koju je on predvodio prethodne dve godine.
Naš zakon predviđa da se penzije vrate na nivo pre usvajanja ovog zakona, a da se razlika koja nije isplažena u prethodnih 14-15 meseci kao javni dug pretvori u obveznice i isplati u najviše 12 mesečnih rata, počev od maja 2016. godine.
Kao moj poslednji argument vladajućoj većini da prihvati ovaj zakon pozivam vas da se setite obećanja predsednika Vlade sa početka mandata ove Vlade. Naime, one je rekao na kraju mandata ove Vlade penzije i plate biće veće nego ikada u prethodnom periodu. S obzirom da ako ne usvojimo Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o isplati penzija, ovo obećanje će biti neispunjeno i biće još jedno od stotina neispunjenih obećanja ove Vlade. Hvala.