Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Gospodine predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, član 72. predstavlja ključni član u zaštiti prava radnika, odnosno onih koji pokušavaju da se zaposle.
S obzirom da je danas praktično ravno artizmu naći posao, bez obzira na kvalifikaciju, pa time treba pružiti mogućnost za zaštitu onih koji se bave, koji žele da rade i to posebno zaštitu za probni rad.
U članu 72. probni rad službenika prati njegov neposredni rukovodilac koji posle okončanja probnog rada poslodavcu daje pismeno mišljenje o tome da li je službenik zadovoljio na probnom radu.
Mi smo dodali tu da pismeno mišljenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se službeniku koji ima pravo da poslodavcu dostavi svoj odgovor na mišljenje i u daljem tekstu smo dodali još, na kraju, znači u poslednjem stavu da službenik kome je prestao radni odnos iz razloga iz stava 3. ovog člana, ima pravo na žalbu na rešenje kojim se utvrđuje prestanak njegovog radnog odnosa.
U obrazloženju koji ste vi nama dali za odbijanje ovog amandmana, napisali ste da se amandman ne prihvata jer probni rad službenika, odnosno zadovoljenje na probnom radu predstavlja uslov zasnivanja radnog odnosa, te službeniku koji ne zadovolji na probnom radu prestaje radni odnos. To uopšte nije pitanje o kome smo mi pričali. Ovde se radi o zaštiti onoga ko je bio na probnom radu i na tom probnom radu je taj ko je zadužen za njega procenio da on nije zadovoljio, a taj ko nije zadovoljio, to može da bude tendenciozno, pogotovo na mestima na kojima imate više radnika na probnom radu i da on nema prava praktično na žalbu u tom slučaju.
Ništa se ne bi promenila odluka o onome, niti bi to bilo prenormiranje. Mislim da je to vrlo korisno za onoga ko je na probnom radu da on zna i da se otkloni svaka sumnja zbog čega on nije zadovoljio na probnom radu, a to će se učiniti ovim amandmanskim rešenjem kojim se dopunjuje član 72. Mislim da biste mogli da razmotrite i prihvatite. To bi bilo, pre svega, na korist radnika, odnosno službenika.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima potpredsednik Vlade.

Kori Udovički

Ja bih još jednom da naglasim, ovaj zakon se pre svega donosi radi profesionalizacije, pa prema tome, zaštite zaposlenih, ali moramo negde da povučemo crtu. Već nam je uprava preopterećena postupcima koji sami sebi na neki način službe. Ako imate institut probnog rada, mogao bi neko da pravi argument koji ste vi pravili, ali dokle ćemo to da teramo. Moramo i da imamo neko poverenje da je ovaj sistem proizveo rukovodioce koji nešto procenjuju i u krajnjoj liniji, prosto se radi o ravnoteži između zaštite zaposlenog i zaštite interesa građana da se zaposleni ne bave sve vreme zaštitom zaposlenih. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima dr Miroslav Marinković.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Gospođo ministarko, apsolutno me niste ubedili svojim obrazloženjem da se na taj način kako ste vi predvideli štite prava radnika i kako ste vi rekli, zašto bismo se bavili zaštitom prava radnika. Mislim da niste u pravu, zato što taj neposredni rukovodilac koji prati probni rad je u stanju da ono što napiše svom pretpostavljenom, tj. poslodavcu, je u stanju da napiše u obrazloženju i onome ko je obavljao probni rad, a koji nije prihvaćen, nego da mu jednostavno kaže ne. Ogroman prostor za korupciju se ostavlja.
Znači, ne postoji niko ko me može ubediti da ne. Verujte, osam godina sam radio u lokalnoj samoupravi. Onaj ko gubi ima prava da se ljuti i da za to dobije obrazloženje. Ovako se ne gradi poverenje u službenike koji se primaju, nego se na taj način promovišu oni koji su lojalni.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušić.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Takođe dolazim iz lokalne samouprave i znam da se ovo odnosi na profesionalizaciju. Taman posla da je drugačije. Ovo treba glat odbiti iz prostog razloga što ako neko zaposli nekoga, neposredni rukovodilac, i dobije službenika koji ne radi posao, pa ko će da radi taj posao, neposredni rukovodilac? Ko će da mu odradi to? Ne radi se o partijskom zapošljavanju, nego o profesionalizaciji. Treba odbiti ovaj amandman. Prosto, ovo je nonsens. Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima dr Miroslav Marinković.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Meni je žao što uvažena poslanica nije slušala i nije ni pročitala amandman, jer njeno obrazloženje, znači, amandman uopšte ne govori o zapošljavanju, nego o probnom radu i uslovima koje treba neko da ispuni na probnom radu, koji ocenjuje poslodavac. Znači, ovde se ne radi o prenošenju poslova na nekog drugog. Molim vas, pročitajte i videćete da sam u pravu. Ovde se samo radi o isključivanju mogućnosti za korupciju. Time ja ne optužujem nikoga, ali se uopšte ne ostavlja prostor da neko ko je pokušao da dobije taj posao, a nije ga dobio, može da tumači pogrešno i da na pogrešan način ispolitizuje ovakvo mesto.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Ljiljana Malušić, po amandmanu.