Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 27.10.2016.

3. dan rada

POSLANIČKO PITANJE

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
Zahvaljujem.

Poštovana predsednice, predsedništvo, gospodine predsedniče Vlade, članovi Vlade, ja bih iskoristila ovo vreme da postavim pitanje vezano za vantelesnu oplodnju, upravo zbog toga, a i danas smo čuli gospodina ministra zdravlja koji je pričao o problemu populacije, a tu nam je i ministarka zadužena za ova pitanja.

Nažalost, ne rađa se dovoljno dece ni za prostu reprodukciju i ovaj problem, kako zdravstveni, tako i socijalni, ima dalekosežne posledice i upravo zbog toga smatramo da je lečenje neplodnosti izuzetno značajno.

Kao što je poznato, RFZO od 2006. godine finansira program, zvanično se to zove – Biomedicinski potpomognuta oplodnja. Da bi se parovi uključili u ovaj program moraju da ispune nekoliko uslova. Jedan od uslova je da žena ima neplodnost i posle adekvatnog lečenja, da nema svoju decu, da ne može da rađa ili da nema živo dete.

Ono oko čega bi htela da postavim konkretno pitanje je da je trenutno uslov da žene mogu da se uključe u ovaj program do napunjenih 40 godina života. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu, ovu tekuću godinu, je stupio na snagu sredinom ove godine, 25. juna, i njime je omogućeno da RFZO plaća i treći pokušaj vantelesne oplodnje. Mi svakako pozdravljamo proširenje prava, znači, da se ne finansiraju iz RFZO samo prva dva pokušaja, već i treći, što je za svaku pohvalu.

Problem je, međutim, ovaj pravilnik za sledeću godinu treba da se donese do kraja ove godine. Njega treba da donese Upravni odbor RFZO-a, naravno, treba da ga odbori Vlada. Naše pitanje je - da li se planira promena kriterijuma? Naime, mi predlažemo da ovaj uslov da 40 godina bude krajnji rok se produži minimum na 42.

Podsetila bih da jednostavno način života, uslovi života su takvi da se žene sve kasnije odlučuju na rađanje sa 30, 40 godina, da je praksa u Evropi da se ova granica pomerila na 47 godina, npr. u Sloveniji, ako pričamo samo o regionu 43 godine i šest pokušaja. Ovo bi izuzetno značilo za mnoge parove i mogli bi da proširimo delokrug ljudi koji bi bili uključeni. Naravno da nam je jasno, a i struka kaže da do 45 godina mogu žene da učestvuju u vantelesnoj oplodnji i, naravno, svesni smo toga da je novac najveći problem.

ODGOVORI

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Zahvaljujem.

Vi znate da smo mi zbog velikog broja onih koji su bili zainteresovani za vantelesnu oplodnju potpisali ugovore sa privatnim klinikama i da u ovom momentu nemamo nikoga na listi čekanja da ima bilo kakav problem da čeka da ide, baš iz tog razloga da ne bi ulazili u taj period posle 40. godine za sve one koji ispunjavaju uslove i koji su se odlučili da idu na vantelesnu oplodnju, da je to sad u najkraćem mogućem roku. Maltene sve privatne klinike koje su ispunjavale uslove potpisale su ugovor sa Fondom i mogu da idu na to.

Druga stvar, znate da jedan deo lokalnih samouprava finansira već treći pokušaj vantelesne oplodnje i nije nikakav problem da se sa tim nastavi ili da se sa 40. pređe na 42. godinu. Ono što mi radimo, to je upravo analiza koliko bi bilo zainteresovanih, kakva je zainteresovanost. Jer, Svetska zdravstvena organizacija, sami znate, ima neke svoje kriterijume koje podržava. To su do 40. godine, da je optimalno, da je to u redu.

Slažemo se da se menjaju vremena, da se menja sve. Radimo tu analizu i vrlo brzo ćemo izaći sa konkretnim, mislim već do kraja godine, sa konkretnim stavovima vezanim za to. Naravno da ćemo gledati na sve načine, ako budemo u mogućnosti, da to uradimo.

Vratiću se i na vaše prvo pitanje. Danas su bili dani Javnog instituta za zdravlje „Batut“ i insistirao sam na tome da ta ustanova mora u najkraćem roku da se uključi. U Srbiji već neki period nismo zadovoljni natalitetom. Želimo da to popravimo, da se svi uključimo kao cela Vlada, više ministarstava. Apsolutnu podršku imamo premijera i hoćemo to da iskoristimo, a mislimo i da građani to shvataju i žele da učestvuju u tome.

Pravimo strategiju da izađemo sa njom i da sve te stvari koje se zaključe da moraju, da trebaju da se urade, da ih sprovedemo i da dobijemo mnogo bolje rezultate.