Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpski pokret Dveri

Ivan Kostić

Poslanička grupa Dveri
Poštovana ministarka, predsedavajući, narodni poslanici, smatramo kao predlagači amandmana 34. da Savet samo stvara jednu novu vrstu birokratije u državnom aparatu…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Sačekajte, to je sledeći amandman. Daću vam reč.
Na član 34. amandman su zajedno podneli poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, Dragan Vesić, Marija Janjušević, Ivan Kostić i Zoran Radojčić.
Izvolite sada.
...
Srpski pokret Dveri

Ivan Kostić

Poslanička grupa Dveri
Još jednom, poštovana ministarka, predsedavajući, narodni poslanici, smatramo da postojanje ovoga saveta je bespotrebno, zato što se stvara još jedna institucija u okviru državnog aparata, a već postoje nadležne institucije koje treba da se bave ovim problemom.
Kao otac troje dece apsolutno sam zainteresovan da se ovaj zakon u praksi primeni. Međutim, bojim se da će ovaj zakon postati samo mrtvo slovo na papiru zato što celokupni sistem vrednosti koji se promoviše u proteklih 15 godina stvara jednu atmosferu koja podstiče nasilje u porodici. Mi ćemo, nažalost, uskoro moći da se uverimo da li je ovaj zakon dao rezultate, da li se smanjio broj nasilnika i da li su ti nasilnici sprovedeni kroz zakonodavne organe, da je prema njima izvršena određena kazna. Međutim, mi do sada imamo primer da se to u praksi nije pokazalo.
Ono što bi trebalo ova Vlada da uradi, to je da se promovišu one vrednosti i one stvari koje će ljudima dati argumente zašto porodica treba da se očuva. Vi danas imate na medijima, čak i među članovima vaših poslaničkih grupa, ljude koji su učestvovali u rijaliti šouvima, gde su se promovisale te vrednosti. Zato apelujem i na Vladu i na predlagača ovog zakona da se što više novca, sredstava i energije uloži u promovisanje, kako bismo uspeli da sačuvamo porodicu. Ja bih voleo da ovaj zakon nađe primenu.
Još jednom ponavljam – ne postoji nijedan normalan porodični čovek koji bi bio protiv ovog zakona, ali, bojim se da će ovaj zakon imati samo deklarativnu svrhu, a da pravo rešenje problema neće proizvesti. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
I na ovom članu zakona dobijamo novu potvrdu o kašnjenju SNS u realizaciji ključnih zakona u ovoj državi.
Naime, član 34. kaže – Vlada obrazuje Savet za suzbijanje nasilja u porodici, kao da prethodnih pet godina nije bilo mogućnosti da Vlada obrazuje ovaj Savet. Ako je tom trustu mozgova Srpske napredne stranke bilo potrebno pet godina da se obrazuje jedan ovakav Savet, onda koliko godina će vam trebati da uopšte izvršite bilo kakav pomak u sprečavanju nasilja u porodici?
Da se razumemo samo oko jedne stvari. Ovo je peta godina vašeg mandata na vlasti. Vi možete da izbegavate tu činjenicu i znam da vas boli, jer ta reč - pet već deluje krupno i običan građanin u Srbiji se pita – pa, zar su toliko na vlasti a ništa nisu uradili? Zato vas toliko boli kad neko kaže da ste pet godina na vlasti.
Znači, nemoguće je da za pet godina na vlasti, odnosno u petoj godini mandata, u kojoj se trenutno nalazite, niste ranije mogli da formirate savet koji bi se na nivou Vlade bavio sprečavanjem nasilja u porodici. Prosto, to je neobjašnjivo. Ako je to toliko veliki problem, zašto ovo nije formirano pre pet godina kada ste došli na vlast? Ili ovo nije toliko veliki problem? Ili vi niste pet godina primetili da je ovo ovoliko veliki problem?
Dakle, ne možete pobeći od sopstvene odgovornosti. Morate priznati – da, nismo na vreme ovo shvatili. Da - nismo pridali značaj koji je bio potreban. Da – propustili smo pet godina da formiramo ovaj savet pri Vladi. Da – doneli smo zakon sa pet godina zakašnjenja. Da – Aleksandar Vučić je na vlasti pet godina, a evo tek sada donosimo ovaj zakon. I svi bi mi rekli – u redu, priznali ste jednom svoju odgovornost i propuste koje ste napravili, evo, svaka čast, to je napredak da Srpska napredna stranka prizna da je negde pogrešila i napravila propust i da je za nešto odgovorna što je štetno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.
Naravno da ovaj amandman treba odbiti, jer amandman koji je ovako suptilan i u kojem piše – član 34. Zakona briše se, zaista je trebalo osmisliti. Trebalo ga je osmisliti u cilju da se obesmisli celokupan ovaj zakon, jer je potpuno jasno da Savet za suzbijanje nasilja u porodici jeste jedan od bitnijih faktora i elemenata sprovodljivosti i sprovođenja ovog zakona i ovaj amandman zaista nema nikakav smisao, osim da se dobiju još dva beskorisna minuta u ovoj debati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Šta kažete?
Mi se konsultujemo.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Boško Obradović ima pogled na svet kafanskog pevača sa Ibarske magistrale.
(Poslanici DJB negoduju.)
On je naučio nekoliko floskula, jedna od njih je – Srpska napredna stranka je na vlasti pet godina i zašto u prvoj godini vlasti Srpske napredne stranke, evo, viču ovi što opet izgleda imaju performans, Saše Radulovića, kažu – zašto vi u toj prvoj godini vaše vlasti niste rešili sve probleme sa kojima se Srbija suočava 50, 100, 150, 200 pa i više godina? Između ostalog, zašto vi već 2012. godine niste rešili problem porodičnog nasilja?
Porodično nasilje u Srbiji traje vekovima. To je pojava koja, na kraju krajeva, nije ograničena ni vremenskim, a niti državnim granicama. To je jedan univerzalan društveni problem u svim zemljama sveta. I sad na jednoj tako važnoj temi, hajde malo da ispolitizujemo celu stvar, pa da kažemo – a zašto vi iz Srpske napredne stranke niste već 2012. godine suzbili porodično nasilje? Kad bi to i bilo moguće, onda porodičnog nasilja ne bi bilo, ne u Srbiji, ne bi ga bilo nigde u svetu. Da je to tako benigna pojava i tako jednostavna, onda mi o ovome danas ne bismo ni raspravljali, ne bi bilo potrebe da donosimo Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici da se porodično nasilje može sprečiti za godinu dana ili za šest meseci.
Ovde je bilo stalno govora o tome kako mi iz Srpske napredne stranke ne znamo ništa, kako smo glupi, evo i Marko Parezanović je jutros citirao nekoga iz Dveri koji je rekao da za Srpsku naprednu stranku glasaju ljudi koji imaju tri zuba u vilici. Gospodine Obradoviću, vi ste, koliko čujem, profesor…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, ne može replika, niste tražili repliku. Molim vas, po amandmanu govorite, jednako kako je i Obradović govorio po amandmanu.