Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Marinika Tepić

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Zahvaljujem predsednice.
Ovim našim amandmanom smo pokušali da utičemo na član 31. zakona koji uređuje resornu, odnosno centralnu evidenciju. Smatrali smo da sadržaj evidencija treba da bude dopunjen, kako smo i naveli. Stav 1. glasi – nadležna policijska uprava vodi evidenciju o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici i o izricanju i izvršenju hitnih mera i izvršenju mera zaštite od nasilja u porodici. Mi smatramo da sadržaj treba dopuniti i sledećim rečima – i o svim preduzetim merama iz nadležnosti policije.
Ono što smo u vašem obrazloženju za odbijanje amandmana dobili kazuje da smatrate da bi ovo bio previše širok sadržaj evidencija, da, jeste namera narodnih poslanika LSV da prošire sadržaj tih evidencija upravo stoga što ovi podaci koje tražimo da budu sadržaj evidencija, misleći konkretno na policijske podatke jesu izuzetno značajni prilikom utvrđivanja neposredne opasnosti od ponavljanja nasilja, s obzirom da su nasilnici povratnici nešto što bih rekla da je garantovana pojava ili gotovo redovna.
U tom smislu, zbog onih ljudi i službenika koji će procenjivati rizik, naročito od ponavljanja nasilja, smatramo da treba dopuniti i ovim sadržajem evidencije. Apelujem na vas da ipak uzmete u obzir ono što smo predložili.
Drugi deo amandmana se odnosi na nešto o čemu smo ovde već i neposredno pre mog izlaganja govorili, to je produženje roka trajanja evidencije. Govorim o centralnoj evidenciji, predviđeno je predlogom zakona u trajanju od pet godina, mi smo predložili produženje od 20 godina. Malopre smo čuli od vas, a u obrazloženju i videli da je prihvaćen amandman kolege Petra Petrovića da se centralne evidencije čuvaju u trajanju od 10 godina.
U raspravi u načelu takođe ste se pozivali i obrazlagali zašto se rukovodili petogodišnjim rokom, pozivajući se i na neke druge zakone i na preporuku, odnosno zaključke Poverenika za informacije od javnog značaja. Tada ste nam rekli da je taj petogodišnji rok čuvanja evidencije nešto što ste vi na osnovu preporuka Poverenika procenili da je primereno da bude u predlogu zakona. Drago nam je da je kakvo-takvo produženje prihvaćeno, pa makar i kolega iz neke druge poslaničke grupe, apelovali bismo na vas da to ne bude trajno tako i da u svakoj prilici kada bude moguće produženje ovog roka da ipak uzmete u obzir, zato što 20 godina za nasilnike je takođe mali rok za čuvanje evidencija, pošto od svog punoletstva, neki do kraja života uspevaju da ostanu u nameri da budu izvršioci nasilja. Ovu meru prvom prilikom u okviru nekog propisa uzmite u obzir i da u ovom trenutku 10 godina bude nešto što je prihvatljivo, jer je korekcija ipak na mestu. Prilikom nekog sledećeg uzimanja u obzir, 20 godina ili nešto trajno imajte to u vidu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Nela Kuburović

Samo jedno preciziranje. Poverenik nam nije ograničio na koji rok treba da predvidimo za čuvanje evidencije. Rekao je da termin trajno je nedopustiv i da moramo sami da propišemo rok. Znači, nije nas obavezao u pogledu pet godina.
Ja sam u načelnoj raspravi rekla da smo se rukovodili rokovima koji se tiču brisanja krivične osude, koji su predviđeni Krivičnim zakonikom, pa rokovi koji su tamo predviđeni pokušali da ih upodobimo, ali s obzirom na raspravu koju smo imali u Skupštini, smatrali smo da je prihvatljivije rešenje da umesto pet bude 10 godina.
S obzirom da amandman možemo da prihvatamo u celosti, a ne u pojedinostima, to je jedan od razloga zašto ne možemo vaš amandman da prihvatimo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Velimir Stanojević i Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.
Ovaj član kao što je do sada postalo jasno bavi se evidencijama koje zasebno vode policijske uprave, osnovni sudovi, javna tužilaštva, centri za socijalni rad i onda se svi ti podaci slivaju u Republičko javno tužilaštvo koje je zaduženo ovim članom zakona da vodi centralnu evidenciju.
Ja sam amandmanom predložila da zakon propiše da Republičko javno tužilaštvo ima obavezu da jednom godišnje izradi izveštaj po osnovu podataka iz ove centralne evidencije, da zbirne podatke o tome koliko je bilo naređenja o hitnoj meri, koliko je bilo slučajeva nasilja u porodici itd. u okviru tog izveštaja mora na godišnjem nivou da šalje Savetu za sprečavanje nasilja. Savet je koordinaciono telo koje treba da se stara o primeni ovog zakona.
Kako će to telo da se stara o primeni ovog zakona ako nema podatke o tome kako ta primena teče u praksi, da li nasilje raste ili se nasilje smanjuje?
Ovaj predlog amandmana Vlada je odbila sa obrazloženjem zato što suviše kruto propisuje obaveze Republičkog javnog tužioca. Molim vas, kako treba da je propiše? Labavo ili najbolje da je ne propiše uopšte. Tako da mi onda praktično i nemamo nikakve podatke, niti da taj Savet za sprečavanje nasilja u porodici ima bilo kakve nadležnosti, nego da postoji da bi postojalo i da bi se ispunilo nešto što Istambulska konvencija zahteva, ali čisto na papiru bez ikakvog uticaja u praksi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Samo da preciziram. S obzirom da Republičko javno tužilaštvo vodi centralnu evidenciju, ne možemo tužilaštvu da propišemo obavezu da dostavlja podatke privremenom telu Vlade. Ono što je bitno da će Savet svakako moći da traži, ali obaveza tužilaštva prema Vladi ovim zakonom ne može biti ustanovljena.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Saša Radulović.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Samo reći da ne možete da ustanovite zakonom zaista nije dovoljno. Zašto ne bi mogli da ustanovimo zakonom? Zakon treba da propiše obaveze svim državnim organima koji su zaduženi za sprovođenje ovog zakona. Ne postoji nijedan razlog zašto tužilaštvo ne bi imalo obavezu da tu evidenciju koju vodi pripremi u formi izveštaja i da to dostavlja Savetu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 31. amandman je podneo poslanik Petar Petrović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Ivan Kostić.