Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zaista mi je žao, kolega Mirčiću. Da nisam pročitao drugi amandman, ja bih mu već dao reč. Verujte mi. Ali, narodni poslanici su dužni po članu 127. da koriste isključivo svoje identifikacione kartice, kao i da se identifikuju pri ulasku u salu ubacivanjem kartice u poslaničku jedinicu, odnosno da se odjave prilikom napuštanja sale. Kartica nije bila u sistemu. Zaista mi je žao.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Milija Miletić, Tomislav Ljubenović, Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstatinović, Zdravko Stanković, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marijanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Marijan Rističević, Milan Lapčević, Ivan Kostić, Boško Obradović, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Dejan Šulkić, Gorica Gajić, Miladin Ševarlić, Nenad Božić, Nenad Čanak, Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
...
Srpska napredna stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.
Ja sam podneo ovaj amandman a vezano za obaveze naših poljoprivrednih proizvođača koji koriste podsticaje koje daje Ministarstvo poljoprivrede i okviru tih podsticaja imaju obaveze koje oni moraju ispuniti.
Pošto svi znamo da veliki broj poljoprivrednika koriste podsticaje, i na jugoistoku Srbije, ali to su mahom ljudi koji su nedovoljno obavešteni, nemaju dovoljno saznanja, pa baš zbog toga se može desiti da ti ljudi ne ispoštuju određene kriterijume i od njih se traži da vrate novac koji su dobili kao podsticaj.
Ovde u predlogu zakona piše da u roku od 30 dana posle pravosnažnosti oni moraju vratiti ta sredstva. Ja sam predložio da se taj rok produži na 60 dana, baš zbog toga što veliki broj starijih ljudi, ljudi koji nisu dovoljno dobro obavešteni, oni ne mogu vratiti u tom periodu od 30 dana taj novac, već možda moraju da prodaju nešto što imaju, kravu, tele, jagnje, bilo šta. Zbog toga sam mislio da se produži taj rok na 60 dana. U krajnjem slučaju, mislim da će imati razumevanja i nadležno ministarstvo, jer u narednoj godini ima puno podsticaja koji se daju našim poljoprivrednim proizvođačima sa akcentom na jugoistok Srbije i na brdsko-planinska područja.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Da li još neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojimirović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Branislav Nedimović.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, samo par reči vezano za ovaj amandman.
Shvatio sam nameru koja vam je bila da se ne čuva toliko dugo dokumentacija koja je neophodna poljoprivrednicima koji podnose zahtev za podsticaj. Međutim, ukoliko budete, u danu za glasanje, prihvatili izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koji se odnose na IPARD sredstva, ona će biti isto tako integrisana i to će biti isto vrsta podsticaja, a imamo obavezu petogodišnjeg čuvanja dokumentacije od strane onih koji su dobili namenska sredstva po ovim procedurama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
...
Srpska napredna stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Evo ja sam u ovom amandmanu hteo da stavimo i reč „domaći simentalac“, s tim što je to kod nas izraz u mom kraju, inače to je domaće šareno goveče, tip simentalca.
Mislim da je ovde trebalo da ubacimo gde ima krave za uzgoj teladi da tu stavimo i domaće šareno, odnosno tip simentalac, jer svi znamo da u našoj Srbiji, da najveći broj naših gazdinstava, poljoprivredna gazdinstva, su mala i imaju domaće šareno goveče, tip simentalac koji je veoma kvalitetno, veoma dobro, koje može služiti i za mleko i za mese i uvek je bilo kvalitetno i dobro kada bude sistem krava i tele.
Zbog toga sam ja tu predložio, jer znam da ovde ovo sve što stoji, da je sve dobro, ali u krajnjem slučaju siguran sam da ćemo u narednom periodu imati mogućnost da sistem krava tele možemo i pomoći i domaće šareno, odnosno tip simentalca, da i ono može da koristi ta sredstva zato što je to veoma potrebno za naše ljude da ne kupuju baš onu rasu koja je čista.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, Branislav Nedimović.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, želim samo da kažem da je domaći simentalac u okviru dve mere obuhvaćen i već integrisan postojećim sistemom mera, tako da nema potrebe posebno ga izdvajati, jer se već nalazi u sistemu mera i lica koja imaju ovu vrstu životinja nemaju nikakav problem i apsolutno mogu da koriste podsticajna sredstva.