Treće vanredno zasedanje, 19.07.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

19.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Martinoviću.
Sonja Pavlović se javila, pretpostavljam po Poslovniku? Izvolite.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala.

Uvaženi predsedavajući, vi morate i nama da preporučite taj serum da budemo tolerantni na kršenje člana 106, jer uporno i uporno dozvoljavate da slušamo nešto čemu ovde nije mesto. Recimo, ja ne znam na kojoj je sednici gospodin Martinović danas, jer to nije dnevni red ove sednice. Sve smo slušali, samo nismo slušali o zaštitniku građana. Da li mi biramo Zaštitnika svih građana ili biramo zaštitnika 700.000 građana koliko iznosi članstvo SNS? To bih volela da dobijem kao odgovor.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanice, niste rekli član, ne mogu da vas pratim.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Rekla sam član 106, niste čuli, dolazili ste u međuvremenu. Znači, nismo u temu o kojoj govorimo. Veoma bi me interesovali da li se npr. gospodin Šabić, Radulović…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Razumela sam član 106, replike, nemate pravo po Poslovniku. Vi ste me upozorili ili vaše bivše kolege iz DJB. Pričao je samo o tački dnevnog reda. Iako nisam bila u sali, slušala sam pažljivo izlaganje poslanika Aleksandra Martinovića, on nijednu sekundu nije izašao iz dnevnog reda. Govorio je tačno o tačkama dnevnog reda, osim, moram priznati, prvih nekoliko sekundi o skandaloznoj naslovnoj stranici NIN-a, ali je to povezao sa tim da niko u državi od onih koji treba da reaguju ne reaguju na takve pojave.
Prema tome, možemo da glasamo ako vi smatrate da je povređen Poslovnik. Da ili ne? Ne.
Miladin Ševarlić je u sistemu. Izvolite, kojim povodom? Poslovnik?

Miladin Ševarlić

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Javljam se po članu 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Bez namere da ulazim u polemiku sa bilo kim u ovoj sali, želeo bih dobronamerno da upozorim da ne koristimo okupatorske nazive kada diskutujemo.

Godine 1978. godine bio sam na prvoj specijalizaciji na Ekonomskom fakultetu u Varšavi. Šef katedre, koji je bio moj mentor, me je primio na početku, usaglašavali smo program boravka i pitao me je šta između ostalog hoću da posetim u Poljskoj. Nažalost, ja sam tada rekao onu reč koju je i gospodin Martinović ovde više puta ponovio – želeo bih da posetim Aušvic. Bio je strašno ljut i rekao mi je – zar u vašoj Socijalističkoj Jugoslaviji, tadašnjoj, ne znaju da poštuju nacionalna osećanja Poljske? Aušvic nije naziv, to je nemački naziv, a poljski naziv je – Aušvienci. Mislim da bi zbog toga trebali da koristimo…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, poslaniče.
Niste dobro razumeli, poslanik Martinović je govorio ono što se desilo danas i što je povreda Poslovnika, ono što je stavljeno na naslovnu stranicu nedeljnika NIN-a. Kada budete videli naslovnu stranicu, videćete da su oni to napisali. Prema tome, on je pravilno govorio, osudio je takvu strašnu zloupotrebu pod maskom slobode medija. Dakle, povređene su žrtve ne samo u logoru, kako vi kažete nemački naziv Aušvic, nego su povređeni svi ljudi koji su dali živote za slobodu, ne samo Srbije i Evrope, ovakvom naslovnom stranicom.

Miladin Ševarlić

Poslanička grupa Dveri
Nisam video razlog da me prekinete.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Bili smo svi zajedno zgroženi, svaki pristojan čovek u ovoj državi, nad takvom pojavom.

Miladin Ševarlić

Poslanička grupa Dveri
Nije trebalo da me prekidate.