Četvrto vanredno zasedanje , 24.08.2017.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Vladimir Orlić, replika, dve minute.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala lepo.

Mada mi sad otprilike dođe da kažem – hvala i onome ko je repliku i izazvao, što je baš lepo pružio prostor da nastavim tamo gde sam malo prerano završio maločas.

Odličnom podrškom, razmenom podrške sa čovekom sa kojim sam razgovarao maločas, hvala što je potvrdio da sam bio potpuno u pravu kada sam govorio o tome da je nivo patriotizma ali i evropejstva između njih potpuno identičan, da tu nikakve razlike nema i da sam sa dobrim razlogom preporučio da možda zajednički naprave neki izlet, možda baš do jednog spomen područja u Jasenovcu, ima tamo nešto zanimljivo da se vidi.

(Gordana Čomić: Na šta ovo liči? Ovo nema smisla.)

E, sada, što se tiče, a objasniću sve tačno ako treba, a što se tiče tog patriotskog odnosa, ja sada citiram sledeće – da je čovek koji je inače šef udruženja, grupe, šta je već, onih koji vole da izazivaju replike sam rekao ne tako davno, ima sedam dana, da u žutom preduzeću ima puno patriota. Dakle, to je taj nivo, to je taj odnos. Da je sam rekao možda pet dana pre toga da između njega, odnosno njih i neuspešnog dosovskog kandidata Jeremića nema nikakve razlike, citiram – u nacionalnom i patriotskom smislu. Dakle, to je sve potpuno jednako po njihovom sopstvenom priznanju upravo kao i odnos prema evropskom. Da ja to ne bih sad evropsko objašnjavao na nivou nekih vrednosti, hajmo na nivou koji će sigurno razumeti, kada bude znao da mi kaže na primer koji je nivo subvencija stigao iz evropskih zemalja u Srbiju, koji je to procenat, koji je to broj radnih mesta, koji je to nivo, neka bude u apsolutnim vrednostima bespovratne pomoći, iz tog prostora stigao u Srbiju, možemo da pričamo dalje. Siguran sam da onaj koji suštinu ekonomije vidi u – naštampajmo para u tom i tom iznosu, kada bude te stvari saznao sam će sebi pružiti najbolje moguće odgovore na brojna pitanja. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem se i pozivam se na kršenje člana 27. i člana 103. Dakle, pozivam se na pravo da intervenišem sa povredom Poslovnika sa nadom da nismo svi pažljivo slušali narodnog poslanika dok je u replici koristio svoje retoričke veštine. Reći – pokupite se vas dvojica pa idite do Jasenovca, ima tamo nešto zanimljivo da se vidi je nedopustivo. Nas svih radi, to nije retorika, to nije ni oratorstvo, to nije čak ni elementarna veština da se bude ciničan, sarkastičan ili kakv god stilski u replici.

Potpuno sam sigurna da i zbog umora i zbog toga što je već šest sati i radimo toliko da nismo svi pažljivo slušali. Ja jesam i zbog toga vas molim, ne da se o ovome glasa nego da zaista sve nas zamolim da pažljivo slušamo i da se uzdržimo od takvih ciničnih duhovitosti u pokušaju da nekome ko nam je politički protivnik stavimo do znanja koliko smo superiorni u šalama kojima nije mesto u Narodnoj skupštini.

Sa punim uvažavanjem na slobodu govora reći – idite u Jasenovac, tamo ima nešto zanimljivo da se vidi, nije sloboda govora. Tu nema dveju strana. Tu nema stila. To je jednostavno sramota.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Zaista nisam čula izgovorene reči, što me neopravdava. Ne mogu da podržim ako je izgovoreno to što ste rekli. Svakako tražim da do sutra ujutru se uverim i u istinitost vaših navoda. Mislim, da niste bili zlonamerni nego dobronamerni i zbog parlamenta Republike Srbije da zaista vodimo računa kakve reči izgovaramo i onda ćemo ujutru razgovarati o tome ako je potrebno kada utvrdimo šta je tačno poslanik Orlić i rekao. Ako je došlo do nesporazuma očekujem da takve ružne nesporazume nemamo ovde u parlamentu, zbog svih nas.
Vladimir Marinković je odustao od svoje diskusije.
Saša Radulović, Vladimir Đukanović, Balša Božović, mislim, kako čitam i kako poslanici nisu prisutni da je najbolje, a i zbog umora kako je to rekla poslanica Gordana Čomić ovim prekinemo i nastavimo sutra ujutru sa radom, počinjemo od broja devet. Hvala.