Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.10.2017.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Kolega Boško Obradović je doneo kamen sa Kosova. Verujte mi da je jednake težine vojvođanska zemlja, koja se izmenama i dopunama zakona koje su u ovoj Skupštini usvojene pre skoro dve godine, otima od poljoprivrednika i dodeljuje poslovnim partnerima SNS, po slobodnom izboru predsednika opština i ministra poljoprivrede.

Moj predlog zakona se odnosi na to da se zemlja koja se u svakoj lokalnoj samoupravi dodeljuje vašim poslovnim partnerima, ipak dodeli po nekim pravilima, u skladu sa nekim zakonima, u skladu sa nekim kriterijumima i po nekoj proceduri koja će biti vidljiva i u kojoj će moći da učestvuju i drugi, a ne samo odabrani.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, koji je ovde usvojen pre skoro dve godine, predviđeno je da se u svakoj lokalnoj samoupravi trećina poljoprivrednog zemljišta može dati jednom pravnom licu i to po procedurama koje su apsolutno nejasne, nevidljive i nepoznate drugim građanima i o tome koje će pravno lice dobiti trećinu poljoprivrednog zemljišta u svakoj opštini i svakom gradu u Srbiji po slobodnom izboru i isključivo po slobodnom izboru odlučuju ministar poljoprivrede i predsednik opštine ili gradonačelnik. Problem je mali i u tome što između 15 i 17 hiljada porodica, konkretno u Vojvodini, živi od toga što obrađuje zemlju koja je u državnom vlasništvu. Nekoliko desetina hiljada njih živi isključivo od toga i vi time što sada najbolje poljoprivredno zemljište u svakoj opštini i svakom gradu u Srbiji dodeljujete potpuno netransparentno svojim poslovnim partnerima i tim ljudima uskraćujete pravo da žive od svoje zemlje, da obrađuju zemlju i da žive dostojanstveno kao paori, kao poljoprivrednici i kao seljaci, a vi ih terate zapravo da rade kao nadničari na zemlji koju ćete dodeliti svojim poslovnim partnerima.

Naš predlog je potpuno drugačiji. Naš predlog je da to takmičenje bude otvoreno, da utakmica bude otvorena, da svako može da se uključi, da svako može da licitira, pa ko ponudi najviše neka dobije to poljoprivredno zemljište. Verujte, ne uzimaju oni zemljište lošeg kvaliteta. Oni uzimaju najbolje zemljište u svakoj opštini, a paorima šta ostane.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 16, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog za razrešenje Veroljuba Arsića sa funkcije potpredsednika Narodne skupštine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog za razrešenje Maje Gojković sa funkcije predsednika Narodne skupštine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen i pored mog glasa „za“.
Narodni poslanik Saša Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Dušan Pavlović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Dušan Pavlović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Dušan Pavlović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o privrednim komorama.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanici Saša Radulović i Dušan Pavlović predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanici Saša Radulović i Dušan Pavlović predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodna poslanica Nataša Vučković predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu.
Da li poslanica želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodna poslanica Nataša Vučković predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Goran Ješić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Da li poslanik želi reč? (Nije tu.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Goran Ješić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodna poslanica Gordana Čomić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba.
Da li poslanica želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Dejan Nikolić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrednost.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije Narodne skupštine o zaštiti Srba u regionu i rasejanju.
Izvolite, reč ima narodni poslanik Boško Obradović.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovani građani Srbije, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim Predlog deklaracije Narodne skupštine o zaštiti Srba u regionu i rasejanju, jer je to zaista jedna od tema kojom se Dveri intenzivno bave, evo, već 18 godina, koliko postojimo, još od vremena časopisa „Dveri srpske“, a intenzivno ovih šest godina u politici, sa insistiranjem da ne smemo dozvoliti da Srbi koji žive van granica Srbije budu zapostavljeni i zaboravljeni ovde, u ovom domu Narodne skupštine Republike Srbije, u prestoničkom gradu Beogradu.

Mi imamo problem sa aktuelnom vlašću Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, koja je praktično svela odnose između matice i dijaspore na najniže grane u poslednjih dve decenije. Ukinuto je Ministarstvo za dijasporu, zatim je ukinuta Kancelarija za saradnju sa Srbima u regionu i dijaspori, ukinuta je i Skupština Srba u regionu i rasejanju. Danas imamo samo tzv. Upravu za dijasporu i Srbe u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova, koja inače nije izabrala svoga direktora već pune tri godine, tako da slobodno mogu da kažem, veoma argumentovano, da se u ovom trenutku nijedna institucija države Srbije ne bavi odnosima sa Srbima koji žive u regionu i rasejanju, što je skandal.

Treba imati u vidu činjenicu da najmanje jedna trećina Srba u ovom trenutku živi van granica Srbije. Da li sebi smemo da dozvolimo da zaboravimo ovu toliko značajnu populaciju naših sunarodnika i državljana Republike Srbije?

U tom smislu, mi smo izradili ovaj Predlog deklaracije i siguran sam da bi svaki član Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije podržao ovu deklaraciju Dveri o zaštiti prava Srba u regionu i rasejanju.

Prava Srba u regionu su danas na najnižoj tački, jer su Srbi ugroženi i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini i u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i u Albaniji i zaista se postavlja pitanje – šta čini aktuelna vlast da zaštiti njihova građanska, nacionalna, verska, imovinska i druga prava?

Što se tiče Srba u dijaspori, oni imaju ogroman problem sa asimilacijom, odsustvom škola srpskoga jezika i istorije, odsustvom brige o tome kako sačuvati nacionalni identitet Srba rasejanih širom planete.

Prosto je neverovatno da mi do dana današnjeg nemamo jednu tako ozbiljnu deklaraciju koja bi stala u zaštitu Srba u regionu i rasejanju.

Ja vas pozivam, bez obzira na naše političke i ideološke razlike, vlast i opoziciju, da podržite usvajanje ovakve deklaracije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o vojnoj neutralnosti Srbije.
Da li narodni poslanik Dejan Šulkić želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Dragoljub Mićunović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, bilo je dosta debate o Zakonu o obrazovanju. Ali, imamo jedan problem – kako se konstituiše politika Vlade kada je ona sastavljena od predstavnika različitih ideoloških grupacija?

Govori se često o bivšem režimu, ali treba podsetiti da je u tom bivšem režimu ministar prosvete bio gospodin Žarko Obradović, sa kojim sam jako dobro sarađivao. Da ne pominjem Dačića, da ne pominjem Dinkića, da ne pominjem LJajića i ne bih sad hteo da ređam sve predstavnike bivšeg režima inkorporiranih u sadašnju Vladu.

To stvara izvesne teškoće kada se donose zakoni. Kod nas postoji jedno konvertistvo, pa ljudi menjaju stavove.

Tako se dešava da dobar deo tih, nazovimo levih partija, neke su pokušale da budu članice Internacionale, da na primer izglasaju jedan krajnje konzervativni zakon koji je korak nazad, a to je Zakon o radu, koji smanjuje prava radnika, a uvećava prava poslodavaca, tako da su bačene u koš godine i decenije borbe radničke klase za veća prava.

Dakle, s jedne strane, imamo jednu populističku propagandu, koja me stalno podseća na onaj film Kusturice sa onom Doli Bel, svakog dana napredujemo u svakom pogledu sve više, ali nažalost, pokazuje se da mi istom brzinom, možda većom, i nazadujemo. Jedan od koraka nazad je pomenuti zakon, o kome sam govorio, a drugo je ovaj zakon o besplatnim udžbenicima.

Ja ne bih previše, o tome je bilo dosta govora, pledirao iz nekih socijalnih razloga, ali krenuo bih, pre svega, od poštovanja Ustava. Ne može Ustav u članu 71. propisati da je osnovno školovanje obavezno i besplatno. Ako je obavezno, čovek ide u zatvor što nije dete poslao u školu, a besplatno nije, iako ga obmanjuje Ustav. Treba da uzme kredit, ako ima troje dece, a stalno plediramo da ih je više, da bi mogla deca da imaju udžbenik. Dakle, problem demokratije jednakosti je upravo u tome da imaju jednake šanse.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Potrošili ste vreme za obrazlaganje.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Samo da završim. Bilo je za vreme prošlog režima koje to ukinuo i kad, to će se videti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
Da li želite reč?
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala.

Izgleda da se obrnuo krug, pa da nastavim tamo gde smo bili pre jedno sat vremena, kada sam obrazložio prvi od 11 predloga tačaka dnevnog reda za stavljanje na ovu sednicu.

Ovaj predlog zakona pisali smo pre godinu dana i prvi put predložili kao izmenu i dopunu, odnosno da raspravljamo o njemu, pošto je Vlada prethodno smanjila iznos poreza na dohodak građana koji ostaje lokalnoj samoupravi.

Ovde je sadašnja predsednica Vlade, tada ministarka, prvi put kada je došla u parlament pre nekih godinu dana, obrazlagala kako, eto, lokalne samouprave maltene jedva čekaju da im se ukupno godišnje negde za blizu šest milijardi dinara umanji prihod po ovom osnovu i kako one neće imati nikakav problem i kako će nadomestiti nedostajuća sredstva u budžetu iz drugih prihoda.

Godinu dana posle možemo da vidimo da to nije slučaj. Imamo izveštaj Fiskalnog saveta, koji govori o pretnji da javne finansije Srbije potopi dug lokalnih samouprava, dug koji je nastao ne samo zbog nestručnog i lošeg vođenja lokalnih samouprava od strane nestručnih i bahatih članova SNS, nego i zato što je, između ostalog, i ovaj porez smanjen.

Međutim, naša osnovna ideja nije bila da ispravimo ovu grešku Vlade. Mi smo želeli da ukažemo da ako već postoji višak para u budžetima lokalnih samouprava, da taj višak para treba na drugi način potrošiti, pa smo u skladu sa Poslovnikom podneli predloge dva zakona. Prvi je ovaj o finansiranju lokalne samouprave, koji podrazumeva da se vrati stara stopa o izdvajanju poreza na dohodak građana koja ostaje lokalnim samoupravama, a drugi je da se smanji opšta stopa poreza na dohodak građana i time krene u ono što Vlada obećava već evo šestu godinu, da će se krenuti sa rasterećenjem obaveza poslodavaca na isplaćene zarade zaposlenih. Taj procenat se ne smanjuje šest, 10 i više godina, nažalost, i jedan je od glavnih razloga zbog kojih Srbija ne može da se izbori za veće plate zaposlenih, što ne može da se izbori sa sivom ekonomijom. I, stalno se najavljuje, evo, i predsednik Republike, iako mu to nije u nadležnosti, najavljuje da će do kraja godine ovaj procenat biti smanjen. Mi očekujemo da vidimo kada će se i da li će se to desiti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana.
Izvolite.