Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.10.2017.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Atlagiću.
(Ana Stevanović: Poslovnik. Zašto dozvoljavate da se uvredljivo govori o našem predsedniku?)
Koleginice Stevanović, trebalo bi da znate da ne možete dobiti reč po osnovu Poslovnika, iz jednog prostog razloga jer sednica još uvek nije počela. Ovo je vreme i period kada poslanici, shodno Poslovniku, postavljaju pitanja.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici Meho Omerović i Gordana Čomić.
Predlozi za razmatranje akata po hitnom postupku.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, koji je podnela Narodnoj skupštini 28. jula 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je podnela Narodnoj skupštini 14. avgusta 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – sedam, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog Vlade.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – šest, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW Frankfurt na Majni i Republike Srbije, koju predstavlja ministar finansija za program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V, koji je podnela Narodnoj skupštini 29. avgusta 2017. godine.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – četiri, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd centar – Stara Pazova, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i Kineske „Export-import“ banke, kao zajmodavca.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – četiri, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora klinički centri/c, između Republike Srbije i Evropske investicione banke.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – 13, uzdržanih – nema, nije glasalo 29 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – 10, uzdržanih – nema, nije glasalo 29 narodnih poslanika..
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – 10, uzdržanih – nema, nije glasalo 130 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Milisavljević je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Milisavljević je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanici Milan Lapčević, Dejan Šulkić i Gorica Gajić predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do nezakonitog oduzimanja dozvole za rad Akcionarskog društva za osiguranje „Takovo osiguranje“, Kragujevac.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Državno veće tužilaca je predložilo da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je predložio da se, po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog apelacionog suda.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – dva, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o razrešenju člana i predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – dva, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Poslanička grupa SRS je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 36 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Ćirić je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni Zakona o NBS.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 162 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Milisavljević je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – dva, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Milisavljević je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Milisavljević je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Državno veće tužilaca je predložilo da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Dragoljub Mićunović je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Poslanička grupa SNS je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – jedan, uzdržanih – nema,
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Milisavljević je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Krivičnog zakonika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Milisavljević je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Milisavljević je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Milisavljević je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Ćirić predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak građana.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Goran Ćirić predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Goran Ćirić predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Goran Ćirić predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Predsednik Narodne skupštine predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Nataša Vučković predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Nataša Vučković predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Maja Videnović predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Vesna Marjanović predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Poslanička grupa Srpska napredna stranka predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – 1, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 135, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Predsednik Narodne skupštine predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Poslanička grupa „Dosta je bilo“ predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Predsednik Narodne skupštine predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Prelazimo na dopune dnevnog reda.
Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa rušenjem objekata u Beogradu, u delu grada poznat kao Savamala, 25. aprila 2016. godine.
Da li želite obrazložite? (Da)
Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala, predsednice.

Zahtev ispred poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka - Narodni pokret Srbije za formiranje anketnog odbora, koji bi se bavio istraživanjem događaja koji su se desili u Beogradu 24. i 25. aprila 2016. godine, podneli smo 06. juna 2016. godine. Danas, 03. oktobra 2017. godine, gotovo godinu i po dana posle tih dešavanja, javnost u Srbiji od strane zvaničnih organa još uvek nije saznala istinu o tome šta se desilo, ko su bili ljudi koji su pod maskama srušili objekte koji su bili privatno vlasništvo, objekte koji nisu mogli da se sruše jer za to nije postojala odluka nadležnog državnog organa i, što je mnogo strašnije, ko su bili oni koji su tom prilikom privodili građane koji su se zatekli, oduzimali im pravo na slobodu na nekoliko sati, i ko su bili oni u vrhu policije koji se na pozive građana koji su uspeli da pozovu policiju i traže da policija u skladu sa zakonom i Ustavom izvrši svoju obavezu i zaštiti građane, ustavni i zakonski poredak Srbije, ko su bili oni koji se tom pozivu nisu odazvali.

Ovih dana možemo da pročitamo i delove policijskog izveštaja na osnovu kojeg bi Tužilaštvo trebalo da pokrene istragu. Nažalost, u tom izveštaju se ne nalazi ništa, nijedan odgovor na ova pitanja. Ono što je posebno interesantno je, međutim, da smo nekoliko dana posle ovog događaja od tadašnjeg predsednika Vlade čuli da su odgovorni za to ljudi iz vrha gradske vlasti, iste one gradske vlasti koja i danas upravlja Beogradom na način da je raskopala pola grada i 2. oktobra ukrasila novogodišnjom rasvetom grad Beograd i nazivajući potpuno opravdano te ljude kompletnim idiotima.

Ono što mene zanima i što mislim da je tema anketnog odbora koji bi trebalo da se formira je da ako već policija i Tužilaštvo nije uzelo izjavu od gospodina Aleksandra Vučića, sada predsednika Republike, da podeli svoja saznanja, koji su to kompletni idioti iz vrha gradske vlasti. Mislim da bi bilo dobro da imamo anketni odbor koji bi dao odgovor i dao priliku predsedniku Republike da da odgovor ko su kompletni idioti iz vrha gradske vlasti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljeni prihod građana.
Da li želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.
Da li poslanik Nenad Konstantinović želi reč? Nije tu.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o opštem upravnom postupku.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima.
Da li neko želi reč? (Ne) Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Da li neko želi reč? (Ne) Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru.
Nije tu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o udžbenicima.
Da li poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO.
Izvolite, želite da obrazložite.
Reč ima prof. dr Miladin Ševarlić.

Miladin Ševarlić

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem predsednice.

Pored dva zakona o genetički modifikovanim organizmima koji su ovoj Skupštini razmatrani i usvojeni 2001. i 2009. godine, ovaj Dom je još tri puta razmatrao problematiku genetički modifikovanih organizama. Dva puta u vidu javnih slušanja koja je tada organizovala predsednika Odbora za zaštitu životne sredine, profesor Milica Vojić Marković i jednom prilikom predaje preko 30.000 potpisa sa zahtevom o sprovođenju referenduma o genetički modifikovanim organizmima, koje su sakupili Zeleni Srbije na čelu sa, sada aktuelnim poslanikom Ivanom Karićem.

U periodu od 2013. godine, kada su odbornici Skupštine grada Čačka prvi jednoglasno usvoji tekst moje deklaracije o genetički modifikovanim organizmima, taj tekst i kasnije tekst koji su predložili Zeleni Srbije, zaključno sa jednoglasnim izjašnjavanjem odbornika Skupštine Sjenica 20. decembra 2016. godine, usvojen je u 136 lokalnih samouprava, odnosno opština i gradova ili 80,5% od ukupno 169 opština i gradova u Republici Srbiji.

Nije mi poznata nijedna društvena akcija, koja je dobila praktično plebiscitarnu podršku u lokalnim samoupravama, kao što je to tekst deklaracije o genetički modifikovanim organizmima, kojim se podržava Zakon o genetički modifikovanim organizmima iz 2009. godine, koji zabranjuje uvoz, uzgoj, preradu i promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama.

Istovremeno, ovom deklaracijom, praktično je pokriveno preko 80% teritorije, oko 80% ukupne teritorije Republike Srbije, 85% ukupnog stanovništva u Republici Srbiji se nalazi na teritoriji ovih 136 lokalnih samouprava. Imajući u vidu odluku apsolutne većine legitimnih državnih organa skupština, opština i gradova, logičan i demokratski stav da predložim kao narodni poslanik Narodnoj skupštini, što sam i učinio, krovnu deklaraciju o genetički modifikovanim organizmima, koja se razlikuje od teksta koji je usvojen u 136 lokalnih samouprava, samo u jednom članu, a taj član glasi – Narodna skupština Republike Srbije se obavezuje da će u slučaju da Vlada Republike Srbije dostavi predlog za izmenu i dopunu Zakona o GMO iz 2009. godine, ili predlog novog zakona o GMO, u cilju dozvole uvoza, gajenja, prerade i prometa GMO i proizvoda od GMO, na teritoriji Republike Srbije, prethodno donese odluku i sprovede referendum sa pitanjem da li ste za ili protiv uvoza, gajenja, prerade i prometa GMO i proizvoda od GMO na teritoriji Republike Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Vreme ste potrošili.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice, okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora. Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovani građani Srbije, i dalje ostaje nejasno posle godinu dana od konstituisanja Narodne skupštine Republike Srbije, zašto vladajuća većina izbegava da se obrazuje anketni odbor radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine, od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora? Da vi nemate šta da krijete, vi biste naravno, podržali obrazovanje jednog ovakvog anketnog odbora, ali s obzirom da odlično znate koliko ste krivi i koliko učestvujete u raznim vrstama izbornih krađa, naravno da izbegavate da se jedan ovakav anketni odbor formira.

Nije izborna krađa samo ona izborna krađa koja se dešava na sam dan izbora, kada kupujete glasove, kada preko bugarskog voza organizujete kupovinu glasova, kada glasaju mrtvi koji su ostali u neažuriranim biračkim spiskovima itd. Postoji niz drugih oblika izborne krađe koje mi ovde navodimo i tražimo da se formira anketni odbor da bi se videlo o čemu se radi, počevši od toga kako ucenjujete građane koji rade u javnom sektoru, da moraju da skupljaju sigurne glasove za vas, kako zloupotrebljavate državne institucije da bi zapravo, sve bile stavljene u funkciju izborne kampanje vlasti, kako ste zatvorili sve medije i kako nema više političkih emisija u kojima bi došlo do sučeljavanja vlasti i opozicije i konačno kako ste ukinuli REM i kako REM ne vrši svoju funkciju kontrole nad izbornim procesom, a da ne govorim o tome da se već godinama ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije ne formira nadzorni odbor za kontrolu izbornog procesa, što je obaveza Narodne skupštine Republike Srbije.

Poslednji takav nadzorni odbor formiran je još 2000. godine i od tada ni jedna vlast nije dozvolila da Narodna skupština kontroliše izborni proces. Vi ovim izbegavanjem da stavite na dnevni red formiranje anketnog odbora, skačete zapravo, sami sebi u usta, jer sve vreme tvrdite da je tu bilo nekih nelegalnih radnji i da je neko nekoga ugurao u Skupštinu, pa što gospodo sa vlasti ne dozvolite formiranje anketnog odbora, pa da vidimo kako ste vi zapravo krali na tim izborima.

Svi se sećamo kako je tadašnji predsednik SNS i današnji Aleksandar Vučić, on izašao na konferenciju za medije pre RIK i proglasio da su tri liste izborne opozicije ispod cenzusa. Zamislite, Aleksandar Vučić, proglašava ko je u Srbiji ispod cenzusa i ko je za njega prihvatljiv da uđe u Narodnu skupštinu, a ko nema prava, po njegovom mišljenju da uopšte uđe u Narodnu skupštinu. To je istina o vašoj izbornoj krađi iz 2016. godine, a to što ne smete sada, evo neka se građani uvere da glasate da se formira ovaj anketni odbor, govori o tome da i te kako imate šta da krijete. Ako nemate šta da krijete, glasajte da se formira anketni odbor.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o AP Kosovo i Metohija.
Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovani građani Srbije - I ovaj kamen zemlje Srbije što preteć suncu dere kroz oblak sumornog čela, mračnim borama o vekovečnosti priča dalekoj. Otadžbina je ovo Srbina.

Donosim vam poštovane kolege narodni poslanici kamen sa Kosova i Metohije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvinite što ću vas prekinuti, da li je to kamen?