Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.11.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/215-17

5. dan rada

01.11.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:05

OBRAĆANJA

...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanička grupa Dosta je bilo
Zahvaljujem ministru na prethodnom odgovoru. Da, instruktor, koordinator, sve je to u redu, uslovi za rad, biće tu verovatno i firmi koje poštuju evropske standarde kada su u pitanju uslovi za rad i kada je u pitanju bezbednost na radu, štite svoje radnike, nisu svi poslodavci u Srbiji takvi da im radnici rade u nebezbednim uslovima. Ali, ponavljam, šta se dešava ako se učenik od 17 godina tako povredi na tom radu i zadobije trajni i potpuni gubitak radne sposobnosti? Kada se to dogodi punoletnom radniku, on stekne pravo na invalidsku penziju. Šta se događa kada se to desi sedamnaestogodišnjem učeniku? Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
(Maja Videnović: Replika.)
Nemate osnova za repliku, koleginice Videnović.
Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Miroslava Stanković Đuričić i Vjerica Radeta, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Reč ima narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Miroslava Stanković-Đuričić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poslanička grupa SRS predlaže brisanje i ovog člana Predloga zakona o dualnom obrazovanju. Članom 11. su taksativno navedeni uslovi koje poslodavac mora da ispuni radi izvođenja učenja kroz rad. Poslanička grupa SRS ne prepoznaje rešenja koja nudi ovaj predlog zakona kao vid obrazovanja u srednjim stručnim školama u Srbiji i svi znamo da se zakoni donose u kontekstu u kojem treba i da se primene, a u ovom predlogu zakona želje i mogućnosti se ne susreću u praksi.

Ovim zakonskim rešenjima manjka pažnje i posvećenosti privrednih subjekata koji srljaju da se uključe u njihovu primenu. Svi znamo da su deca jako osetljiva društvena grupa i ovaj predlog zakona bitno zalazi u slobode i prava koja su im garantovana. U najboljem slučaju i da je namera predlagača potreba zaštite prava na obrazovanje uvideli ste i sami da ovim potencirate i kontekst ekonomsko-socijalnih prava dece. Deca će raditi za 70% od minimalca, a nismo daleko od rizika da će zaposleni dobijati otkaz jer će imati jeftiniju zamenu.

S obzirom da je nemoguće amandmanima afirmativno delovati i popraviti ovaj zakon, naš stav je da se ovaj i ovakav predlog povuče iz procedure. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima predlagač amandmana narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Dakle, mi tražimo da se izbriše i član 11. iz ovog zakona zato što i taj član, kao i svi ostali, čini da ovaj koncept dualnog obrazovanja koje je predložilo ministarstvo bude takav da dovede do nelojalne konkurencije i jeftine radne snage, a nikako do smanjenja nezaposlenosti.

To što se ovim članom predviđa kao uslovi koje poslodavac mora da ispuni, a to je raspolaganje potrebnim brojem npr. licenciranih instruktora, to nam je svima jasno da ne znači ništa, zato što se taj instruktor licencira tako što za 40 sati ga neko iz privredne komore obuči. Ne može niko da se obuči za 40 sati da postane tako stručan da može da prenosi drugima znanje, jer kad bi mogao, onda ne bi bilo potrebe da u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja predviđamo da za profesore koji predaju stručne predmete u školama moraju da budu ljudi koji su završili fakultet, odnosno master studije. Dakle, radnici sadašnji će za 40 sati da se obuče pa će da prenose znanje dalje, a njih će da licencira komora i ako poslodavac ima te licencirane radnike on je ispunio uslove i ako ima prostor itd. Naravno da ima prostor, ima mašinu koja mu inače radi u fabrici i neko treba da radi za tom mašinom.

Suštinski uslov koji je trebalo uneti u ovaj član, a koji nedostaje, to je da postoji obaveza poslodavca da toga koji završi trogodišnju ili četvorogodišnju školu u učenju kroz rad posle toga dobije stalno radno mesto. To treba da bude uslov za poslodavce. Mogu da učestvuju u ovom programu oni koji se obavežu da će posle zaposliti te naše obučene đake u stalni radni odnos i da oni dobiju punu platu u stalnom radnom odnosu. Ovako oni su samo jeftina radna snaga, a bez ikakve garancije da će se posle zaposliti.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima predlagač amandmana narodni poslanik Branka Stamenković. Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Mi predlažemo da se ovaj član, kao i svi ostali članovi, ovog Predloga zakona o dualnom obrazovanju briše, jer mi smatramo da ovaj zakon ne treba donositi, da je preuranjeno donošenje ovog zakona zato što dualno obrazovanje nije rešenje za ogromnu količinu problema od kojih naše obrazovanje pati, već će poslužiti kao opravdanje da prihvatimo te probleme kao normalne.

Da bi uopšte mogli da pričamo o konceptu dualnog obrazovanja, mi prvo moramo da reformišemo iz korena predškolsko i osnovno obrazovanje. Predškolsko mora biti svima dostupno i potpuno besplatno da bi deca na početku osnovnog obrazovanja bila na istim startnim pozicijama, što danas nije slučaj.

Pošto to nije slučaj, pošto je sistem nepravedan, kroz celo predškolsko i osnovno školsko obrazovanje, onda imamo favorizovanje dece bolje stojećih roditelja koji imaju da plate sve ono što je samo kobajagi besplatno u našem obrazovanju.

Znači, naše obrazovanje će biti pravedno kada bude potpuno besplatno i mi predlažemo da kao prvu stvar, kao prvi korak učinimo udžbenike besplatnim za svu decu. Mi smo izračunali da je to sasvim izvodljivo, nabavka udžbenika za svu decu u osnovnim školama na godišnjem nivou košta 0,15% budžeta Republike Srbije. Nema nama ničeg prečeg nego da roditelje rasteretimo finansijskog pritiska što pre i da krenemo od udžbenika. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, javila sam se da govorim o ovom amandmanu ali govoriću i o svim amandmanima koji glase – briše se, jer je struka sada na mojoj strani i na strani poslanika i na strani poslanika SNS koji danas uporno pokušavaju da vrate raspravu na predlog zakona.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Koleginice Žarić, samo trenutak, nadoknadiću vam vreme, možete da govorite o ovom amandmanu.

Whoops, looks like something went wrong.