Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 15.11.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/236-17

2. dan rada

15.11.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:50

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Muamer Bačevac

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću dati još samo par sugestija i još jedan aspekt na Zakon o medicinskim sredstvima, obzirom da sam afirmativno govorio o njemu i istakao da je jako dobar i pozitivan u svetlu usaglašavanja sa evropskim integracijama i evropskim standardima. Da podsetim kolege da se danas najsavremenija medicina nalazi na zapadu, u EU, u Americi, svakako ne u nekim istočnim krajevima, koje ovde neki vole da promovišu.

Osvrnuo bih se na deo koji se odnosi na oglašavanje medicinskih sredstava i promociju medicinskih sredstava, obzirom da smo danas malo spomenuli ovaj deo. Radi javnosti i radi struke, još jednom naglašavam da je ovo Ministarstvo zaista puno uradilo za struku, za lekare, pre svega radeći na njihovoj edukaciji, kontinuiranoj edukaciji, usavršavanju, upošljavanju i slažem se da se stvara jedna nova generacija mladih ljudi koji na drugi način razmišljaju medicinski, protokolarno, na način unifikovanja, pružanja zdravstvene usluge, što je jako bitno u ovom trenutku.

Način promovisanja u stručnoj javnosti je decidno i jasno određen ovim zakonom, kao i na koji način se može stručna javnost obavestiti o određenom leku. Naravno, to izvode stručni saradnici i oni se obavezuju da na vrlo konkretan, jasan i nedvosmislen način obaveste lekara o leku i o njegovim neželjenim efektima. Na svaki način se smanjuje ovim uredbama i ovim zakonom mogućnost manipulacije ili bilo koje zloupotrebe medicinskih saradnika, odnosno zloupotrebe lekara od strane medicinskih saradnika.

Mi smo danas naglasili da se mogu dati besplatni uzorci, koji će biti, naravno, obeleženi kao besplatni. Rekli smo da velike farmaceutske kuće, istraživačke kuće, mogu biti sponzor medicinskih događaja, medicinskih skupova i to nije ništa loše.

Na kraju i u Srbiji se dešavaju određena strukovna dešavanja, inventi, moramo se i pohvaliti malo. Mi imamo u našem Kliničkom centru nekoliko profesora koji su predsednici bordova, velikih evropskih udruženja, kao što je prof. Seferović, koji je predsednik borda za stručnu insuficijenciju i najkvalitetniji edukacioni stručni sastanci se održavaju u Beogradu.

Mi, ako na pravi način iskoristimo farmaceutske kuće, zaista možemo doći do kvalitetnih saznanja. Ne putuju svi lekari i ne obilaze ove praktično, nažalost, ja se slažem da nije kvalitetno raspoređeno i odličan je vaš predlog da to bude javno i transparentno, ali ne možemo taj vid mogućnosti, koji je praktično i predviđen kontinuiranom edukacijom izbaciti ili zaobići.

Mi danas sprovodimo medicinu koja je zasnovana na dokazima, vrlo brzo ćemo imati kompletno sve protokole na čemu zaista Ministarstvo užurbano i dosta radi, da protokolarno reši, da unifikujemo terapiju u svim delovima zemlje i ovaj zakon upravo doprinosi tome, kao i ovi kongresi, kao i svi skupovi. Ovaj zakon je u tom smislu izuzetno dobar što dokida mogućnost, što jasno definiše šta sponzor određenog predavanja može da čini. On u svakom slučaju može da izabere sadržaj onoga što će se predavati. On ne može da menja sadržaj nauke i to je nešto što je jasno i decidno određeno ovim zakonom. Takođe, on ne može ni da bude u prostoriji o kojoj se priča o određenom leku i njegovim karakteristikama.

Znači, da je ovaj zakon praktično dokida mogućnost korupcije i na tom polju je zaista izuzetno dobar. Upravo sam u tom smislu pričao o evropskim zakonima i evropskom zakonodavstvu što se razmišlja o svim koracima i svim mogućnostima. Ne može saradnik, stručni saradnik da pokloni nešto lekaru i on zbog toga da prepisuje lek. To ne može, to je zabranjeno ovim zakonom. Dodatno, on može samo da proverene i jasne informacije kaže o određenom leku i da ukaže čak na neželjene efekte što je jasno i decidno ukazano.

Naravno, postoji i ovde mnogo toga je pominjano, a žao mi je što se u ovom kasnijem delu izrodilo to u neku nestručnu komunikaciju i čuli smo ovde svakakve neprimerenosti. Moram zbog javnosti i zbog struke da kažem da su ovom društvu najvažniji lekari kliničari. Profesorima svaka čast, ali lekari kliničari nose zdravstven sistem i odgovor u svim praktično institucijama. Naše institucije su otvorene. U našim institucijama može svako da očekuje da će dobiti kvalitetan odgovor.

Želim da kažem, da kvalitet jednog hirurga ne određuju njegove titule, već njegova manuelnost, njegova pripremljenost, njegova obučenost, njegova temeljnost, pripremljenost za samointervenciju, kao i savladavanje određenih tehnika. To vrednuje jednog hirurga, u ovom slučaju ministra.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Nije tu.
Reč ima narodni poslanik Branko Popović.
...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, SNS podržava predložene zakone iz oblasti zdravstva, koji će kao i ostali zakoni koji su prošli javnu raspravu činiti stub reformi zdravstva u Republici Srbiji. Usvajanjem Zakona o medicinskim sredstvima potpuno će se uskladiti propisi Republike Srbije sa propisima EU u ovoj oblasti. Ovim zakonom uređuje se oblast medicinskih sredstava isključivo u humanoj medicini, dok se oblast medicinskih sredstava u veterinarskoj medicini reguliše posebnim zakonom, što je takođe praksa u zemljama članicama EU.

Takođe izvršeno je odvajanje propisa kojima se uređuju medicinska sredstva od propisa kojim se uređuju lekovi. Stvaraju se uslovi za podsticanje i sprovođenje većeg broja kliničkih ispitivanja u zdravstvenim ustanovama, a smanjivanjem rokova za donošenje odluka od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva podstiče se razvoj medicinske nauke, dok se pacijentima obezbeđuje savremena inovativna terapija.

Donošenje ovog zakona obezbeđuje bolje poslovanje za domaće proizvođače medicinskih sredstava i za plasman njihovih proizvoda u zemlje EU, ali i u druge zemlje svete, a samim tim i razvoj domaće privrede, kao i zapošljavanje visokoobrazovanog kadra. Ovim zakonom se onemogućava ulazak falsifikovanih i po pacijente nebezbednih medicinskih sredstava kako na tržište, tako i u zdravstvene ustanove u Republici Srbiji.

Zakonom o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva zaokružuje se proces implementacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema koji je pretpostavka uvođenja elektronskog recepta i elektronskog kartona u svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji, kao što je taj projekat već zaživeo u Beogradu.

Usvajanjem Zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke realizovaće se projekti izgradnje kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Dakle, oni projekti koje je prethodna vlast razvlačila od 2008. godine raznim probijanjem rokova, nepreciznim ugovorima, nepostojanjem ozbiljnih penala za kašnjenje u radovima, kao i trošenjem najvećeg dela sredstava na prepravke i kontrolu projekata, kao i na nebrojena otvaranja gradilišta.

Usvajanjem ova tri zakona nastaviće se reformska politika Ministarstva zdravlja, a koja se ogleda u obnovi i renoviranju zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji uništenih i unakaženih do 2012. godine. U obnovi sofisticirane opreme u osnivanju fonda za lečenje pacijenata u inostranstvu, u zapošljavanju lekara i medicinskih sestara, u dodeljivanju specijalizacija, kao i brojnim drugim investicijama, a koje u krajnjem cilju imaju bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana Republike Srbije.

Za kraj ću kao primer dobre prakse navesti da je saradnjom Ministarstva zdravlja i opštine Nova Varoš u kojoj SNS nosilac vlasti u periodu od 2012. do 2017. godine investirano preko 80 miliona dinara u nabavku šest sanitetskih vozila, u renoviranje i adaptaciju zgrada, u izgradnju parking prostora, u otvaranje službe fizikalne medicine, u rekonstrukciju toplane, u otvaranju apoteke, kao i u nabavku brojne medicinske opreme.

Poštovani ministre, obavestiću vas samo da će u danu za glasanje SNS podržati sva tri predložena zakona.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom i nastavljamo sutra u 10,00 časova. Zahvaljujem.