Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 15.11.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/236-17

2. dan rada

15.11.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Odlično.
Ovako, kolega Božoviću, sa pažnjom sam slušao kolegu Aleksića i pošto je reč o medicinskim sredstvima i lekovima, očekivao sam da će nam reći konačno i otkrije koja je to farmako mafija koja je nastala za vreme dok je on vršio vlast u Srbiji.
(Balša Božović: Po Poslovniku.)
Odgovaram vam na Poslovnik, i ne mogu da ga prekršim.
(Balša Božović: Upravo ste ga prekršili.)
Nisam dobio odgovor na to pitanje.
Isto tako, nisam hteo da prekidam kolegu zato što je reč o kliničkim centrima, a govorio je o domovima zdravlja koji ne pripadaju republici, nego pripadaju primarnoj zdravstvenoj zaštiti koje organizuju lokalne samouprave.
(Balša Božović: Po Poslovniku.)
Tako da ne možete da me optužite da sam na bilo koji način povredio dostojanstvo Narodne skupštine i kolege Aleksića. Samo sam pokušavao da vratim raspravu u temu dnevnog reda, da ne izlazimo iz te teme, zato što ima ljudi koji se razumeju u ovo pa mogu pogrešno da protumače da neki poslanici nisu dorasli svom zadatku.
(Balša Božović: Po Poslovniku.)
Po Poslovniku.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103. čl. 106, 108. itd. gospodine predsedavajući, vi ste svakako juče bili svedok permanentnog vređanja cele poslaničke grupe i koalicije…

(Narodni poslanik Zoran Krasić dobacuje.)

Ovaj što dobacuje jednom bi morao da bude kažnjen. I to vam predlažem.Dakle, bili ste svedok nečuvenih optužbi koje smo trpeli upravo od prethodnog poslanika koji je reklamirao povredu Poslovnika. U ovoj reklamaciji je ponovo grupo zloupotrebio Poslovnik. To je bila diskusija, to je bila replika. To nije bila povreda Poslovnika.

U skladu sa članom 103. da bi na vreme predupredili ovog maštovitog poslanika da zloupotrebljava pravo povrede Poslovnika, predlažem da odbijete ona dva minuta, u skladu sa stavom 8. člana 103. Poslovnika i tako predupredite nove uvrede ovog vrlo maštovitog poslanika, koji nas je juče optužio i za smrt i ne znam zašta još. Zato predlažem da ovog puta ozbiljno to razmotrite i iskoristite svoje pravo, oduzmite toj poslaničkoj grupi dva minuta, pa nek se oni međusobno u opoziciji prepucavaju koliko hoće, ali ne mogu Poslovnik da koriste time što je to nova diskusija i što je to replika na neku prethodnu diskusiju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, Milena Turk. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući. Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. Narušeno je dostojanstvo Narodne skupštine iznošenjem paušalnih ocena i neistina. Ovim su uvređeni svi oni zdravstveni radnici koji …
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Već je bio član 107. Ne možete isti.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 109. onda, jer je prethodni govornik u nekoliko navrata govorio van teme dnevnog reda, iako ste ga upozorili.

Dakle, kada je reč o stanju u zdravstvu, zaista moram da kažem da su učinjeni krupni koraci, da je ovo neistina koja je izneta na ovu temu. Kada je reč o Trsteniku, kamo sreće da su u vreme prethodnika ministri dolazili donirajući vozila i opremu domovima zdravlja i zdravstvenim ustanovama i na taj način unapređivali rad. Samo Trstenik je dobio pokretnu bolnicu u vrednosti od 60.000 evra od Ministarstva pravde i Ministarstva zdravlja, ali isto tako je i Opština Trstenik ulagala u vozila koja su namenjena domovima zdravlja u seoskim sredinama, da bi svi sugrađani, svi pacijenti imali adekvatne uslove za lečenje.

Takođe, od Ministarstva populacione politike odobrena su sredstva za nabavku aparata za radio talase. Svi lekari su upućeni na specijalizaciju za one oblasti iz kojih nedostaju.

Što se tiče utvrđivanja odgovornosti. Zaista vas molim da upozorite prethodnog govornika da nadležnima prepusti utvrđivanje odgovornosti u svim situacijama, jer se mi zalažemo da svi odgovorni odgovaraju upravo za ono što su uradili mimo zakona.

Mi isto tako prepuštamo nadležnima da utvrde odgovornost, jer ove reči su došle od osobe za koju se ispituje trenutno da li ima ili nema elemenata krivičnog dela u trošenju 54 miliona para građana Srbije, kroz projekat nevladine organizacije, koja je upravo pripadala mom prethodnom govorniku. Taj novac je bio namenjen invalidnim licima, unapređenju njihovog položaja, unapređenju geronto usluga i zaista nadležni treba da utvrde da li ovde ima ili nema elemenata krivične odgovornosti, ali mi prepuštamo njima da ovo utvrde. Ja vas molim da i prethodnog govornika upozorite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Sada sam obaveštena da ste tražili povredu Poslovnika na član koji, pošto ste vi replicirali? Član 109.
Znači, zloupotrebili ste institut povrede Poslovnika, jer ste replicirali.
Daću vam ministre reč.
Darko Laketić, kao ovlašćeni ima pravo, jer je ovlašćeni ispred SNS.
(Balša Božović: Poslovnik.)
Vi ste već govorili po Poslovniku, nema potrebe.
(Balša Božović: Ne, povređen je ponovo.)
...
Srpska napredna stranka

Darko Laketić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Predsednice, pre svega, moram da kažem i da se javim za reč, javio sam se kao ovlašćeni predstavnik stranke. Mogu reći da je zaista sramotno da u ovom plemenitom domu slušamo stvari, slušamo neke paušalne rečenice, neistine koje se iznose. Alergičan sam inače na, pre svega, svaku poluistinu, poluinformaciju, dakle na sve ono što ne odgovara istini.

Reći ću vam šta je istina. Istina je, a to zna i gospodin ministar, da je u periodu kada je gospodin i njegova stranka G 17 plus, vršila vlast, da su utrošena sredstva za Institut za transfuziju, kada je trebala da se uradi jedna plemenita stvar za našu zemlju, da se napravi jedan pogon za separaciju krvi, nažalost ta sredstva su nestala. Tih sredstava nema. Ta sredstva nisu ni opravdana.

Podsetiću i gospodina ministra, ali i građane ove zemlje – rok za završetak kliničkih centara bio je 2009. godina. Zašto klinički centri nisu završeni u zadatom roku? Evo, ja pitam vas? Gde je novac koji je uplaćen u tom periodu do 2009. godine, u skladu sa dinamikom koja je dogovorena sa EU? Gde su sredstva? Gde su sredstva od projekata koje je finansirala EU, a znamo da je u tom periodu bilo i donacija s jedne strane, ali je bilo i kredita. Znamo i da ta sredstva, nažalost, nisu opravdana već su bespovratno izgubljena, a da zdravstveni sistem nije doživeo…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala puno.
Reč ima narodni poslanik Balša Božović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem predsednice.

Reklamiram član 27, gde se predsednik Narodne skupštine stara o redu na sednici i vodi sednicu.

Dakle, ja apsolutno ne želim da zloupotrebljavam Poslovnik, niti to ikada radim. Ono što je bila tema jeste da je vaš potpredsednik u nekoliko navrata prekršio Poslovnik, ne vi, nego vaš prethodnik, koji je sedeo na vašem mestu, gospodin Arsić, nije znao koji su zakoni na dnevnom redu, a komentarisao je sa vašeg mesta predsedavajućeg, kako i na koji način treba uopšte razgovarati o ovim zakonima.

Zamolio sam ga, odnosno želeo sam da ga zamolim da se vrati na svoje mesto, u poslaničku klupu, i da kao što i vi imate često običaj da radite, da jednostavno uzme sa svog mesta reč i da odgovori svakome ko misli da je pogrešno shvatio, interpretirao ili obrazlagao neko svoje viđenje stvari danas u Srbiji, a ne da se sa vašeg mesta zloupotrebljava mesto predsedavajućeg i da se govori, napada, optužuje, a da pritom niko ne može da mu odgovori. Zahvaljujem.