Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

3. dan rada

08.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

Zoran Đorđević

Svi brigu o ženama i majkama pokazujete tako što ženama zavrćete ruke, udarate ih i vređate. Tako učite našu decu da se bore protiv nasilja da se brinu o svojim majkama i ženama i da u budućnosti vode računa o svojim porodicama ili da rešavaju stvari kako ih vi rešavate.
Ova Vlada neće to da dozvoli. Ova Vlada neće vama da dozvoli da na takav način radite i da na takav način školujete i obrazujete našu decu.
Vi predlažete, koliko se ja sećam, da osnujete ministarstvo, to ste rekli o brizi za porodicu. Razmišljate kako i na koji način novac koji ova Vlada izdvaja da trošite na plate. To je način kako vi razmišljate da brinete i da neki ljudi budu samo zaposleni, koji će demagogijom o tome da brinu o porodicama i o tome kako da se Srbija izbori sa natalitetom. Ova Vlada nudi rešenje, nije kao što ste vi, da ste pažljivo čitali zakon onda bi znali. Očigledno niste čitali zakon, očigledno, i time pokazujete, prvo nepristojnost, zato što dolazite ovde, kritikujete zakon, a da ga niste ni pročitali. Da ste ga pročitali znali bi da postoji namera Vlade da se izbori sa time i da u Srbiji iz jednog minusa uđemo u plus i da ova Vlada brine o porodicama i o majkama i da želi sav novac koji izdvaja da izdvaja i da dođe u prave ruke.
Naš predsednik je, dok je još bio premijer, mislim da vam je rekao dok je bio ovde da bi vaša država nestala za 10 sati. Mislim da je preterao, da bi nestala mnogo pre i da je vaša politika na nivou deteta od 10 godina. Mislim da vi trebate još mnogo da učite, da učite i od ove Vlade kako i na koji način se ponaša, a ja ću vam reći samo neke stvari. Godine 2007. Vlada je izdvajala za porodicu i za decu 261 milion evra. Danas izdvaja 457 miliona evra. Ova Vlada je za godinu dana zaposlila 67.900 ljudi. Ova Vlada je uspela da smanji nezaposlenost na 12% sa 26%. Ova Vlada ima rezultate i takve rezultate će pokazati i posle donošenja ovog zakona. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo, replika.
...
Dveri

Srđan Nogo

Poslanička grupa Dveri
Naravno da umesto argumenata čujemo konstrukcije izvrtanja teza u paušalne i neistinite optužbe, ali ja bih vas podsetio, gospodine ministre, da ono što mi predlažemo već postoji u praksi. Evo, naš severni sused Mađarska je izuzetne rezultate postigla. Oni, ponavljam, izdvajaju 4% bruto nacionalnog dohotka za porodicu. Hajde samo da se ugledamo, ne šta Dveri kažu, hajde da se ugledamo na to šta radi i susedna Mađarska i neka vladajuća većina pogleda, recimo, rezultate. Katalin Novak se zove lice u Vladi Mađarske koja je zadužena za sprovođenje mera porodične politike. Šta je uradila Vlada Republike Mađarske i koje rezultate Viktor Orban uspeo da postigne u istom vremenskom periodu. Praktično, koliko je on na vlasti, toliko je na vlasti i ova Vlada, kako vi kažete, odnosno SNS.

To mi govorimo, jer problem populacije, odnosno populacione politike i porodice u Srbiji je daleko veći nego i bilo koja vlada i bilo koja parlamentarna većina ili bilo koji skupštinski saziv i to mora da bude broj jedan tema u društvu i opštedruštveni problem i mi tako moramo da ga shvatimo.

Ja vam sa naše strane upućujem kritiku, smatrajući da vi nedovoljno tome poklanjate pažnju zato što izdvajanja koja dajete su manja nego izdvajanja npr. za migrante, za Ministarstvo Slavice Đukić Dejanović, koje bi trebalo, recimo, da bude upravo ministarstvo npr. koje bi se bavilo porodicom. Mi podstičemo vas da više izdvajate u tom pravcu.

Kako se mi odnosimo prema porodici? Mi smo predstavili naše mere kako bi omogućili lakše sticanje stana, da dajemo kredite koji ne bi bili opterećeni kamatama, da se promenom poreza i poreske politike, uvođenjem subjektnih poreza uvede mogućnost za poreske olakšice za bračne parove kad stupe u brak, za porodice sa više dece.

Nisu to uopšte paušalne, već konkretne i precizne mere, gospodine Đorđeviću, a paušalne su vaše optužbe da vi govorite da žene na porodiljskom bolovanju zloupotrebljavaju i štete budžetu. Pa, evo, jedna Kanada je podigla porodiljsko bolovanje na 18 meseci. Ja imam… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme.
Reč ima Slavica Đukić Dejanović. Izvolite.

Slavica Đukić

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam u jučerašnjem obraćanju detaljno objasnila koliko je stav ove Vlade da koordinisano i integrativno vodi pronatalitetnu politiku. Zablude ili tendencije ne bih danas analizirala. Prvo, dosta je vremena otišlo. Drugo, imaćemo vremena po amandmanima o tome da razgovaramo.
Htela bih da podsetim da Mađarska, koja je ovde apostrofirana, 10 godina vodi, i mnogo duže od toga, pronatalitetnu porodično orijentisanu politiku. Mi smo počeli organizovano na nivou Vlade da je vodimo od momenta kada je sadašnji predsednik, tada premijer, ocenio da jedan segment Vlade mora upravo da ima tu integrisanu ulogu u Vladi, a juče sam navela koliko je, i to samo deo, novca usmeren na pronatalitetnu politiku kroz aktivnosti drugih ministarstava i Vlade.
Takođe bih htela da kažem da i zemlje koje nemaju finansijske probleme koje mi imamo pokazuju da finansijska podrška roditeljima nije najvažnija, jer da je najvažnija verovatno skandinavske zemlje ne bi imale tako loše demografske indikatore kakve imaju.
Prema tome, mi se moramo malo osvrnuti i na one druge mere koje znače usklađivanje rada i roditeljstva, koje znače neuporedivo više znanja o reproduktivnom zdravlju, koje znače podrška materinstvu kroz pomoć majci.
Znate, ta žena koja je još uvek tradicionalno često opterećena, a vi se isuviše pozivate na tradiciju, tradicionalnim porodičnim obavezama, a ambiciozna je jer je obrazovana, ima potrebu da bude bar majka kakva je njena majka bila. Prema tome, ona ima jedno osećanje odgovornosti i mi je moramo upravo rasteretiti straha da će neko biti nasilan prema njoj. Mi je upravo moramo rasteretiti straha da će je sačekati neko ko je fizički jači i pretiti joj.
Dakle, mi moramo malo i ovde u ovom domu da porazgovaramo o suštinskim pitanjima koja će ohrabriti žene da se češće opredeljuju na inače suvereno pravo žene da odluči da rađa.
Da je sve u novcu, onda bi verovatno imputi koji nam se šalju izgledali malo drugačije. Ima onih koji imaju puno para, međutim neće da razumeju problem pronatalitetne politike na pravi način.
Srbija će sigurno imati bolju demografsku budućnost. Juče smo pričali o tome da stručnjaci kažu da je jedinica mere u pronatalitetnoj politici 10 godina. Namerno se hoće uvući pronatalitetna politika u dnevno-politička razmišljanja i to naravno neće poći za rukom, jer ova Vlada zaista ima izuzetan senzibilitet za pitanja koja vi apostrofirate.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministarka Đukić Dejanović.
Reč ima dr Zlatibor Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Morao sam da se javim, jer ste pohvalili šta se dešava u Mađarskoj, da se postižu rezultati. Reći ću vam samo tri stvari, pošto sam razgovarao sa njihovim ministrom, šta su oni uradili da bi neki od tih problema rešili.

Moram da kažem, stvar koju su uradili za sve one koji završe medicinski fakultet u Mađarskoj država je donela, pošto je besplatno kao i kod nas, da oni kada završe fakultet, u pet narednih godina posle završenog fakulteta, ako su potrebe države da ostanu tu, ne mogu da napuste zemlju, moraju da se odazovu i da rade. To je mera koju su uradili.

Druga stvar koju su uradili, zbog svega onoga što se dešava i kod nas i kod svih, sve javne nabavke u oblasti zdravstva stavili su pod tajne nabavke iz razloga da bi ih ubrzali i da nema mnogo žalbi i da bi rešili problem.

Zamislite da mi uzmemo kod nas u zdravstvu i da kažemo da javne nabavke budu tajne ili da kažemo – besplatno je školovanje, ne možete da odete?

Treća stvar koja je vrlo interesantan i koju treba da znaju građani, svuda gde su otišli na javno privatna partnerstva i gde su sa privatnicima ulagali u zdravstvo, sve to raskidaju i sve vraćaju u državno zdravstvo. To su stvari koje treba da znaju građani Srbije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre Lončar.
Reč ima ministar Zoran Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Samo kratko da se osvrnem na to i drago mi je da vi menjate politiku i da dajete za primer jednu zemlju EU kao dobar primer. To znači da idete u nekom pozitivnom pravcu.
Ja ću vam dati jedan drugi primer, a to je da je Rusija uspela od 2006. godine da od negativnog prirodnog priraštaja od 700.000 dođe u plus. I to može nama da bude dobar primer i možda primer kako Srbija treba da postupa, ali, verujte mi, ova Vlada radi timski. Ova Vlada ima plan kako i na koji način da se izbori sa tim. Pokazaće vreme, a vas pozivam da učite i da gledate.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre Đorđeviću.
Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite.