Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne znam da li ste razumeli govore o Strategiji održivog razvoja 2030. godina, oba prethodna govornika. Dakle, govorili su apsolutno o amandmanu koji je podnet. Nemam razloga da reagujem. Jedino ako neko ne zna šta je Strategija održivog razvoja 2030, ne mogu tu ništa da pomognem, zaista.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajuća.

Poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman glasi – u članu 1. dodaje se stav 3. i glasi: „Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj meri podrži razvoj privrede u Republici Srbiji“.

Zahvaljujući dobrim rezultatima u 2017. godini stekli su se uslovi za povećanje zarade i penzija. Fiskalni suficit na nivou opšte države u 2017. godini iznosiće oko 0,7% BDP-a, a na nivou Republike 0,6%. Posle mnogo godina imaćemo situaciju istovremenog ostvarenja ukupnog i primarnog suficita.

Ono što smo mogli da čujemo kao zamerku na naše amandmane, to je naše pravo da ih pišemo, i to od onih koji u svojim tamo nekim strankama imaju prefikse demokratije.

Poštovana gospodo, mi smo davno naučili da pišemo. Stojimo iza svakog našeg slova. Na sreću, nikada nećemo naučiti i ne želimo da potpisujemo ugovore sami sa sobom. Davno smo naučili da pišemo, a nikada nećemo i ne želimo da naučimo da otpisujemo dugove tajkunima koji su nas finansirali dok je država išla u provaliju.

Želim još, vezano za rezultate zahvaljujući kojima smatram da ovaj budžet i treba da ima naziv razvojni. Kada je Aleksandar Vučić postao premijer Srbije, stopa zaposlenosti 2012. godine je bila 35,5%, a stopa nezaposlenosti 23,9%. Danas je stopa zaposlenosti 48,2%, a stopa nezaposlenosti 12%.

Kada napravimo analizu onih koji kritikuju ovaj budžet, kada pogledamo njihov sastav i čime su se oni bavili, jasno je zaključiti da oni nisu imali vremena za državu. Nisu propuštali nijedno letovanje, nisu propuštali nijedno zimovanje. Obrađivali su vinograde, obilazili svoje pašnjake, bavili se svojim privatnim biznisima, a onda idu praznici, angažovali druge firme, privatne firme da rade poslove ministarstava za koje je to ministarstvo bilo nadležno i još mnogo toga na čemu su gubili vreme. Pa, samo da su vraćali satove i podešavali na zimske i letnje vraćanje vremena na svim satovima koje imaju, samo im je za to trebalo par dana.

Uvaženi ministre, budžet za 2017. godinu, ostvarenje i način je fascinantan. Smatram da je ovaj budžet deonica na putu za bolje sutra, na putu protiv onih koji su u najvećoj mogućoj meri pokrali ovu državu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Zoran Živković, po amandmanu.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala.

Ponavljam, zadivljen sam time što kolege shvataju koliko ova Vlada loše radi i svojim amandmanima ukazuju i jedan od tih je i amandman koji smo čuli malopre, koji glasi da izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri podrži razvoj privrede u Republici Srbiji.

Ja bih molio, i mislim da se potpuno slažem sa ovim amandmanom, glasaću za njega, samo bih molio da mi ministar Vujović kaže kako će to da podrži razvoj domaće privrede od, ovo će biti usvojeno za neki dan, dok se objavi u „Službenom glasniku“, znači, biće dvadeset i neki decembar, kako će u poslednjih sedam dana ove godine da učini da se dođe do toga da se podrži u najvećoj mogućoj meri razvoj privrede u Republici Srbiji?

Evo, pitaću vrlo precizno – da li će to da bude urađeno i tako što će biti već od nove godine uzet kredit od neke kineske banke od skoro tri milijarde dolara, gde se nigde ne vidi po kom osnovu, ko će da troši te pare, da li je bio neki tender za te radove, Koridor 10, 11, pruga Beograd-Budimpešta, ne znam šta sve nije bilo? Znači, skoro tri milijarde dolara mi ćemo da potrošimo iz budućnosti naše dece, dece svih nas, svih građana Srbije, da ih zadužimo još tri milijarde zato što je neko negde sedeo, pa potpisao neki sporazum. Što tu nema sporazuma za onaj nesretni kanal? Valjda ste mogli da rešite za šest godina u koji sliv će da odlaze te vode, da li u Egejski ili u Crnomorski.

Ali, ovo je, ministre, vrlo ozbiljno pitanje - na osnovu kog tendera, na osnovu koje odluke Vlade, u odnosu na koju promišljenu, genijalnu analizu smo došli do toga da baš ti Kinezi treba da dođu svojim lopatama, sa svojom mehanizacijom, sa svojim višedecenijskim iskustvom u pravljenju pruga, mostova i puteva od ilovače? Zar je bilo moguće da nema kod nas nekoga ko je mogao da radi sve te poslove?

Da li ima, da li nema, vrlo je jednostavno, raspiše se tender. To je opasna reč za sadašnju vlast. Tender, to znači da svako može javno da se javi, pod određenim uslovima koji su postavljeni sa ozbiljnim kriterijumima. Nije to muvanje, nije to po kafanama, nije to ispod vode, iznad vode, nego to je ozbiljna stvar. To je procedura kao kad je Siniša Mali, ovaj od prekoputa, bio šef Odseka za tendere u Agenciji za privatizaciju Srbije, pa se po tenderu tada prodala Duvanska industrija Niš, Duvanska industrija Vranje, „Luk oil“ i mnoge druge firme, sve sa potpisom Siniše Malog. To je bilo dobro i to treba, pošto imate već taj kadar koji to zna da radi, pa upotrebite ga za tako nešto, ne da skuplja kamenčiće okolo pored Dunava i Save.

Prema tome, ministre, još jedno pitanje – da li ćete stvoriti uslove u najvećoj mogućoj meri da se unapredi srpska privreda tako što ćete da pristanete da se kredit od skoro tri milijarde dolara, koji je već predviđen budžetom za sledeću godinu, potroši na tajne poslove koji su u naše ime, ali bez naše volje i dozvole uradili neki ljudi koji na to nemaju pravo? Može to da bude i predsednik Srbije, i siguran sam da jeste, ali on ima najmanje prava da se bavi tako nečim, i onaj prethodni, i ovaj i svaki budući. To je posao predsednice Vlade, ako to postoji u Srbiji, i to je posao ministra finansija. Hvala unapred na odgovoru, ministre.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Marijan Rističević, po amandmanu.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, bonuse treba deliti na način na koji to ova Vlada želi. Ja verujem da neće uraditi ono što je radio moj kolega poljoprivrednik u pokušaju, koji je ovde rekao kako je za Duvansku industriju Niš odgovoran ni manje ni više nego Siniša Mali, a on bio premijer, a direktor Agencije bio Mirko Cvetković, sledeći premijer.

Nikako da odgovori da li je Siniša Mali, i ako je to uradio, uradio pod njegovom kontrolom i pod kontrolom Mirka Cvetkovića, što nas dovodi do one drpokratske kojoj je i sam pripadao.

Nikako da nam odgovori da li je tačno da je za vreme „Sablje“ išao u SAD, da se u Virdžiniji dogovorio, tamo Lengli neki, da on završio privatizaciju i da je za Duvansku industriju Niš, koju je prodao pet puta ispod cene, dobio proviziju od 12 miliona dolara. Umesto toga, on skreće pažnju, da bi skrenuo pažnju i sa pitanja tog novca, gde je za 500 hiljada evra kupio stan u centru Novog Sada i tako se iz Niša preselio u Beograd.

Takođe skreće pažnju sa sledeće teme, da je u to vreme želeo čak da kupi jahtu i verovatno da se preseli na Devičanska Ostrva, gde je registrovao čuvenu firmu koja se zvala – Vinarija moj kolega poljoprivrednik, koju je tamo registrovao sa namerom da što više novca uloži ne u Srbiju, nego uloži u Devičanska belosvetska ostrva.

Verujem da Vlada neće bonuse deliti na način na koji je on delio stanove dok je bio ministar odbrane i verujem da neće Vlada prodati ni jednu zgradu na način na koji je on prodao zgradu Ušća. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika ili po amandmanu?
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovana predsednice, ja se javljam po amandmanu gospodina Janjuševića, koji je u svom obrazloženju pokušao da bude malo i poetičan, ali što bi Laza Kostić rekao – svaka strofa katastrofa.

Ja ću podržati ovaj vaš amandman, ali, hoćete li vi da glasate za svoj amandman?

Ja ću podržati i ostale amandmane i tako želim da podržim i regionalni razvoj i finansijsku potporu zdravstvenom sistemu Srbije, želim tako da podržim i naš pravosudni sistem, želim da podržim kompletan generalni razvoj Srbije glasajući za ove amandmane. Ali, hoće li to uraditi ovi amandmani ako ih glasamo, kao što ne mogu da razumem to što ministar Vujović objašnjava svrsishodnost ovih amandmana koje ni sam nije prihvatio. Jel to znači, ministre, da vi niste za regionalni razvoj? Objašnjavali ste amandman koleginice Turk da je svrsishodan, ali ga niste prihvatili. Jel to znači da ste vi protiv ravnomernog regionalnog razvoja? Jel to znači da ste protiv finansijske potpore zdravstvenog sistema? Jel to znači da ste protiv bolje privredne slike Srbije? Ne znači, ali ste tako objasnili sav besmisao ovakvih amandmana.

Ja mislim da je ovo zapravo izvrgavanje ruglu, korodiranje svakog normalnog dijaloga koji može da dovede do neke korisne stvari. I ja sam sebe pitam da li da dajem dalje legitimitet ovakvoj raspravi?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte tako.
Vi znate kako izgledaju sednice i dopune dnevnog reda sa 200 tačaka, spominjanje i baba i žaba i svega. Nemojte sad da govorite da je nešto smisleno, a kada poslanici podnose amandmane, da su oni besmisleni i da nekom smetaju. Znači, svi smo jednaki. Prema tome, sve je legalno i legitimno, u okviru Poslovnika.
Ministar Vujović ima reč.

Dušan Vujović

Samo dve vrlo kratke napomene.
Jedan od razloga zašto nismo prihvatili ove amandmane jeste da se predlažu na kraju budžetske godine, kada nema vremena da se bilo šta uradi na njihovoj realizaciji. Ja sam govorio pre toga o tome da su oni logički mogući, a da ih mi ne prihvatamo zato što upravo nisu celishodni i neće dovesti do tih rezultata, jer nema vremena ni sredstava da se to uradi u ovom periodu. Znači, oni su dopustivi za nas, ali se mi sa njima ne slažemo. To je jedno.
Drugo, i to je pitanje postavio kolega – šta ćemo uraditi do kraja godine. Pa, baš zato što ne možemo ništa da uradimo, to je jedan od razloga zašto nećemo prihvatiti taj amandman. Znači, to je jedan od ključnih razloga.
Što se tiče ovog drugog pitanja, ja bih odgovorio samo – kontekst. Znači, taj sporazum je donet 2009. godine sa Kinom, i vi se toga sećate. Mi možemo posebno da razgovaramo o tome koji su projekti, znači, otvorena je mogućnost da se sklapaju i dogovaraju projekti koji ne podležu standardnoj proceduri.
Preferencija Ministarstva finansija je da se Uredba koju smo doneli o evaluaciji svih projekata u inicijalnoj fazi njihove usklađenosti sa strateškim ciljevima razvoja zemlje, uključujući međunarodne i regionalne aspekte, prethodna Studija izvodljivosti, konačna Studija izvodljivosti, ocena svih projekata i pažljivo praćenje njihove realizacije, to je naš pristup. Sve ovo što se dešava mimo toga, mi tretiramo kao prethodne, rezultat nekih prethodnih aranžmana, koje bi trebali pažljivo da pratimo i da pređemo na novi sistem, koji će svima pružiti mogućnost da od rane faze znaju koji se projekti planiraju, kako su oni usklađeni sa našim ciljevima, u kojoj fazi angažujemo resurse i na koji način.
Ja sam već odvojeno govorio da mi sada imamo pristup finansijskim resursima koji su jeftiniji od onoga što smo nekad mogli da dobijemo u bilateralnim izvorima.