Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo molim poslanike da govore o konkretnim amandmanima, pošto smo načelnu raspravu završili.
Po amandmanu, ko želi od prijavljenih?
Ministre Vujoviću, izvolite.

Dušan Vujović

Samo želim da ponudim interpretaciju ovog amandmana kako smo ga mi pročitali. Mi smo sve amandmane pažljivo pročitali i odgovorili na njih.
Ovaj amandman logički apsolutno nije protivrečan ideji podnošenja amandmana kao dopune članova koji se menjaju. Ja ga čitam ovako – da se maksimalnoj meri unapredi regionalni razvoj Republike Srbije, a osnovni amandman glasi – da se dozvoli isplata nagrada i bonusa. Znači, drugim rečima, ovo nudi jedan kriterijum da se prilikom isplate nagrada i bonusa vodi računa o tome da se to radi u onim domenima delovanja Vlade koji doprinose ravnomernom regionalnom razvoju Srbije.
To je potpuno legitiman predlog, međutim, mi ga ne odobravamo zato što mislimo, da gospodine, za razliku od nekih vaših predloga koji su potpuno neartikulisani, ovo je potpuno legitiman predlog i legitiman je zato što on nudi jedan od mogućih kriterijuma. Mi se sa njim ne slažemo i odbijamo ga zato što ne želimo da unosimo u kriterijume pošto ne znamo koji sve kriterijumi su mogući i ostavljamo to u nadležnost pojedinim ministarstvima i Vladi da odlučuje.
Znači, ovim se definiše prostor za odlučivanja, a odlučivanje se dešava tamo i na način kako je to uređeno u svetu, pa nadam se i kod nas. Prema tome, diskrecija i vrednovanje odlučivanju je nužan element, a odgovornost ide, je na onome ko se sa tim slaže i tu odluku donosi. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Prekršen je član 107. Poslovnika. Prekršili ste pošto niste opomenuli ministra da se uvredljivo ne odnosi prema narodnim poslanicima. Ovo izgleda postalo manir ministra pošto je to radio i na odboru, a i ne izlaganjima ovde da se koristi rečima koje jednostavno ne pripadaju ovom Domu.

Ne razumem razlog zašto je ministar nervozan oko ovih stvari da podrži ovakve amandmane, samo znači da se boji diskusije o budžetu. Sami poslanici vladajuće većine neće podržati ovakve amandmane koje sami predlažu, samo se zatrpava vreme ne bi li spasili ministra od diskusije o amandmanima u pojedinostima.

Molim predsedavajuću da opomene ministra da se pristojno odnosi prema narodnim poslanicima i da ne koristi pogrdne reči, ja ih neću ni ponavljati ovde. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Povredu Poslovnika želite? A ne želite. Hvala lepo.
Šta želi Milan Lapčević da diskutuje o amandmanu? Samo momenat ne mogu ako vičete da mene da komuniciram sa poslanicima koji ne viču na mene.
Milan Lapčević. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Kao i svi ja ću govoriti o amandmanu koleginice i za razliku od drugih zaista bih podržao ovaj amandman i mislim da je amandman sa dobrom namerom podnesen. Verujem da će njene kolege poslanici iz većine glasati za ovaj amandman i da on biti uvršten u zakon, jer pretpostavljam da je motiv za pisanje ovog amandmana bio taj da mi već godinama imamo ili desetinama godina unazad ogroman problem sa neravnomernim regionalnim razvojem.

Pretpostavljam da je inicijacija za pisanje ovog amandmana i ono što piše u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, a piše između ostalog da će glavni projekti koji će biti realizovani u Beogradu i neposrednoj okolini Beograda biti na primer transportna stanica Zemun, 30 miliona evra. Pa, još jedan zajam za transportnu stanicu Zemun 22 miliona evra, za izgradnju železničke stanice centar Beograd, 50 miliona evra, za obilaznicu – jedan oko Beograda 180 miliona, a za drugu obilaznicu 450 miliona evra. Za kolektor za prečišćavanje otpadnih voda 250 miliona evra takođe u Beogradu i za toplodalekovod 160 miliona evra takođe u Beogradu.

To je više od jedne milijarde evra kreditnih zajmova za razvoj infrastrukture u Beogradu i oko Beograda. Dakle, ako toliko para država planira da se zaduži da potroši za razvoj nedostajaće infrastrukturi u Beogradu, a verujem da ima potreba za tim, šta onda ostatak Srbije da očekuje? Znači, za ostatak Srbije bi trebalo deset puta više para da se uloži da bi krenuli da se razvijaju oni nerazvijeni krajevi, da bi mogli da računamo da će ljudi koji žive u tim krajevima imati motiva da tamo i ostanu, a ne da šalju svoju decu da završavaju škole i da ostaju u Beogradu ili da idu u inostranstvo.

Jedan od glavnih problema ove zemlje jeste neravnomerni regionalni razvoj. Umesto da se u budžetu za 2017. godinu i ovom za 2018. godinu vodi računa o tome i da se novac iz onih projektnih zajmova usmerava na razvoj infrastrukture pre svega u nerazvijenim delovima Srbije, mi opet imamo zbog predizborne godine enormno pumpanje para u izgradnju u Beogradu i oko Beograda.

Pa, je to otišlo čak dotle, da se predviđa tri miliona eura za izgradnju gondole u Beogradu za 2018. godinu iz državnog budžeta. Izvinite, gondola u Beogradu je lokalni projekat, kao što je gondola na Zlatiboru lokalni projekat. Zašto država nije dala da se izgradi takva gondola na Zlatiboru? Zašto nije dala da se izgradi na Staroj Planini ili ne znam gde već? Nije dala zato što su to lokalni projekti, a daće pare svih poreskih obveznika države Srbije i onih koji žive u Babušnici, i onih koji žive u Beloj Palanci, i oni koji žive u Svrljigu, i oni koji živi u Mionici će se upotrebiti da bi se izgradila gondola u Beogradu. Zašto? Zato što je sledeća godina izborna godina i zato što treba da se dobiju izbori u Beogradu.

Ministre, vi kao stručnjak, čovek koji ima integritet, ste trebali da vodite računa o tome i da ne dozvolite da se na ovakav način novac svih građana Srbije upotrebljava da bi se još više razvijao glavni grad, a o onome što je koleginica govorila, o ravnomernom regionalnom razvoju nema ni reči. Na ovakav način će još veće razlike biti u razvoju i još će više stanovnika iz istočne i zapadne Srbije, iz južne Srbije bežati ka razvijenom Beogradu, a tamo će ostajati pustoš. Onda se pitamo ko će živeti u tim krajevima, zašto nam samo žive starci i kako ćemo da čuvamo tu granicu. Ovako sigurno nećemo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Milija Miletić. Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Uvažena predsednice, ja bih podržao amandman uvažene koleginice Milene za ravnomerni regionalni razvoj i reći ću nešto sasvim suprotno nego što je rekao sada prethodni kolega.

Ulaže se u jugoistok Srbije, ulaže se u Niš, ulaže se u Svrljig za radna mesta, ulaže se za putnu infrastrukturu, ulaže se za turizam. Evo, 17. decembra očekuje se otvaranje Kliničkog centra Niš koji će konačno biti završen sada za vreme ove Vlade. Otvaraju se nova radna mesta u Beloj Palanci. Što se tiče poljoprivrede, ulaže se u poljoprivredu. Evo, zadrugarstvo je vrlo bitna tema gde smo mi na jugoistoku Srbije dobili najviše sredstava za otvaranje novih zadruga, za rad u poljoprivredi. Tako da mislim da ova Vlada radi kako treba što se tiče ravnomernog regionalnog razvoja i ulaganje u sve ono što vredi na jugoistoku Srbije to se i radi.

Inače, gondola na Staroj Planini je urađena. Evo, sada će u toku ove nedelje biti otvaranje zimskog centra i kreće se sa velikim brojem gostiju koji već dolaze na Staru Planinu. Pozvao bih sve kolege da dođu na Staru Planinu, da prođu kroz Svrljig i da vide kako Vlada Republike Srbije ulaže u te male opštine, nerazvijene opštine. Očekujem da ćemo u narednom periodu to opštine biti razvijene opštine.

Mi nismo protiv toga da se ulaže u Beograd, ali smo za to da se nastavi da se ulaže na jugoistok Srbije da se ulaže u autoputeve prema Sofiji, prema Grčkoj, da se ulaže u sve ono što vredi na jugoistoku Srbije. Još jednom, podržavam i amandman i siguran sam da ova naša Vlada radi kako treba i naš predsednik, gospodin, Vučić je čovek više puta bio na jugoistoku Srbije, u Svrljigu i Nišu, nego prethodni premijeri koji su bili za vreme, unazad nekoliko desetina godina. Još jednom velika podrška Vladi i pozivam još jednom sve da dođu na Staru Planinu i da vide kako je tamo uloženo i kako je tamo lepo i kako se tamo može uživati.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Srbislav Filipović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri, želim da podržim amandman uvažene koleginice Milene Turk i da izrazim jedno negodovanje. Zašto govorimo o tome da nam smeta gondola u Beogradu? Pa, zaboga Beograd je glavni grad Srbije. Sve ono što se ulaže u Beograd, vraća se i Srbiji. Slika Beograda je slika i Srbije.

Naravno, SNS i Vlada Republike Srbije se zalažu za ravnomerni razvoj, za ulaganje u sve delove Srbije, a to smo i pokazali prethodnih četiri, pet godina. Ulažemo u sve delove Srbije. Sve ono što su neke opljačkali i devastirali, upropastili, mi sada to podižemo. Naravno, da li je dovoljno? Trudimo se da bude što više. Reći ću vam podatak, Beograd ove godine je imao 30% turista više nego prethodne godine. Sledeće godine očekujemo još veći porast.

Veliki infrastrukturni projekti koji su pokrenuti u Beogradu, pokreću čitavu Srbiju, podižu na noge. „Beograd na vodi“, najveći projekat u poslednjih 30, 40 godina, koji glavni grad spušta na reke, pomaže da se Srbija razvija, pomaže našu građevinsku operativu, naša građevinska preduzeća, pomaže ekonomiju Srbije, razvoj cele Srbije. Time što će jedna gondola poboljšati razvoj turizma u Beogradu, poboljšaće i razvoj turizma u Republici Srbiji.

Znači, nije ulaganje samo ovog puta u Beograd, nemojte to tako da gledamo, da kada se nešto da u Beograd, da se to oduzima od Srbije. To je davanje Srbiji.

Srpska napredna stranka daje Srbiji, zapošljava Srbiju i svaki projekat koji smo pokrenuli prethodnih pet godina, SNS je pokrenula da bi Srbiji bilo bolje i građani Srbije to vide.

Građanima Srbije skače standard, skaču penzije, skaču plate, otvaraju se fabrike. Pa, šta ste vi otvorili za vreme 12 godina svoje vlasti?

Niste bili u stanju nijedan kiosk da otvorite i to ste zatvarali ljudima, ljudi ni kiosk nisu mogli da otvore, ni fast-fud nisu mogli da otvore.

Za 12 godina ste sve zatvorili u Srbiji, pa sada smeta jedna gondola koja će pomoći razvoju turizma. Hvala vam.