Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li tražite da se glasa o povredi Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić, po amandmanu.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, govoriću o amandmanu, ali mislim, koleginice Tomić, da će mnogi biti neprijatno iznenađeni posle tih izbora u Smederevskoj Palanci i izbora u martu u drugim opštinama i gradovima.

Dakle, ministre, u odgovori kolegi Šaroviću ste rekli – kako možete da budete protiv odgovornog diskrecionog prava da neko nagradi, da itd. Niko nije protiv odgovornog diskrecionog prava ministra, predsednika opština itd, ali jeste protiv neodgovornog diskrecionog prava svuda gde ima i 1% diskrecije, ta diskrecija se zloupotrebljava.

Hoćemo da počnemo od korišćenja budžetski rezervi, pa da nam kažete koji su to kriterijumi, po kojima neka opštine vladajuće većine dobijaju na 100 miliona dinara, drugi ne dobijaju ništa? Iako ima normalnih zakonskih osnova da te pare dobiju. Eto jednog diskrecionog prava. Kakva su diskreciona prava po opštinama, kako se koriste? Moj kolega Milojičić je govorio o tome. Pa, naši predsednici opština su hapšeni zbog toga. Šta se dešava danas u Mionici, Negotinu, Pećincima?

Dakle, nismo protiv odgovornog diskrecionog prava na osnovu određenih kriterijuma. Ovde kriterijumi ne postoje i vi to znate, i neće biti deljeni ni po kakvim kriterijumima, već po političkoj pripadnosti i po poslušnosti. Zato smo mi protiv ovoga i zato smo podneli amandman da se briše.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.
Da li neko želi da diskutuje o tom amandmanu. (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Poštovani ministre, vi ste objasnili kako je mogućnost isplate nagrade i bonusa u 2017. godini predviđena ovom izmenom Zakona o budžetu za 2017. godinu otvorena mogućnost da Vlada nekoga nagradi. I ovde ste izbegli da kažete tačno koga.

Suština našeg amandmana je da se ova izmena precizira i da se nagrade i bonusi isplate zaposlenima u obrazovanju i vaspitanju, i zaposlenima u sistemu zdravstva. Mi smatramo, iz naše poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke – narodne stranke da je zbog budućnosti Srbije, ako je potrebno nekoga nagrađivati iz budžeta Republike Srbije to je potrebno uraditi zaposlenima u obrazovanju, vaspitanju dece i u sistemu zdravstva, uvažavajući, naravno, napore svih koji pošteno rade u javnom sektoru, kako zakon definiše i u državnoj upravi, i u sistemu bezbednosti. Smatramo da su za budućnost Srbije ove dve oblasti najbitnije.

Ono što bi bilo dobro da do kraja rasprave čujemo, pošto vidim da ovaj amandman nije prihvaćen ni od strane Vlade, i verujem da neće nažalost biti ni od strane poslanika prihvaćen, zašto ste se vi odlučili ili ćete se odlučiti da na Vladi, ukoliko se ova izmena usvoji, podržite usvajanje odluke da se ovi bonusi isplate samo zaposlenima u sistemu bezbednosti? Koji je to kriterijum da se svi drugi iz toga isključe ako para ima toliko da je budžet u suficitu, a ne u planiranom deficitu?

Ako želimo da ispoštujemo Zakon o budžetu i da se godina završi sa planiranim deficitom, onako kako je zakon propisao, onda sasvim sigurno ima prostora za isplatu i drugih nagrada i drugima iz drugih oblasti i sistema obrazovanja i vaspitanja, zdravstva, možda ne u iznosu koji ste vi planirali, odnosno koji se najavljuje u medijima kao već gotova stvar. Nedeljama unazad mi slušamo kako će 10.000 dinara biti isplaćeno.

I danas premijerka, opet ima neka pametnija posla nego da bude ovde, govori negde da je to već gotova stvar, a mi tek raspravljamo o zakonu koji treba da ostavi mogućnost Vladi da ona eventualno odluči. Mislim da je to dodatno unižavanje Skupštine i obesmišljavanje svega onoga što radimo ovde. Ako mi neku odluku ovde tek treba da donesemo posle rasprave i glasanja, onda je neumesno od premijerke da ide okolo i da priča da je to gotova stvar. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar ima reč. Dva minuta.

Dušan Vujović

Hvala lepo.
Zahvaljujem se na nastavku ove diskusije. Ja je shvatam na krajnje konstruktivan način. Želim samo da naglasim jedno. Ovo je zakon. Ovde pišemo principe. Ja sam protiv toga da zakonom upravljamo, iako razumem vašu zabrinutost i želju da se to precizira. Time bismo onda defakto derogirali sve ostale i odgovornost i pravo.
Drugo, naglašavam diskreciono pravo da predlažu i ovo nije samo improvizacija. Ovo je duboko u sistemu nagrađivanja prema ostvarenim rezultatima tzv. indikatori performansi. Mi ćemo to u Zakonu o platama predlagati i tu su protiv svi, znači, ovo je tako duboka promena. Ne možemo mi time što nećemo dozvoliti bonuse, a nismo ih dozvolili ne zbog toga da se bonusi ne dozvoljavaju, nego zbog drugog dela rečenice – bez odluke Vlade.
Pre su bile dozvoljene jubilarne nagrade i bonusi gde su to odlučivali pojedinačni ministri, pojedinačne jedinice lokalne samouprave, gde su bez razmatranja ukupnih budžetskih i drugih konsekvenci predlagali bonuse da učine ljudima. Možda su bili u pravu, ali nije bilo sistema da se kontroliše i odgovornost i ukupni efekti toga.
Možda je moj pogled drugačiji od vašeg. Samo kažem – ukinuti to diskreciono pravo, nećete time ništa postići. Imaćemo ogroman suficit koji ne možemo da podelimo zato što pored suficita na ukupnom nivou imamo ograničena učešća pojedinih elemenata rashoda u BDP i prema tome dok nismo imali mi smo već podelili bonus, pošto postoji prostor i nisu bili van tog učešća u BDP. Ovde nam je potrebno da dozvolimo kategoriju bonusa. Ne može bonus i nagrada da se realizuju drugačije sem diskrecionog predloga nekoga i odobravanja od strane Vlade. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Nemanja Šarović po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo još jedno pitanje, gospodine ministre. Verujem da ćete vi suprotno Poslovniku moći da odgovorite i peti put. Vi pričate o tome da ste protiv toga da se uređuje zakon, da se upravlja zakonom.

Vi ste dugo ministar, vama ovo nije ni prvi ni drugi, imali ste budžeta i budžeta. Zanima me – kada ste došli do tog saznanja, kada se to prelomilo u vama i kada ste došli na ovu ideju? Ako je ovo toliko dobro, kako vam nije palo na pamet ranije da to predložite?

Druga stvar, ako kažete da će biti i da se uređuje na ovaj način da bi bilo odgovorno, znači da je do sada bilo neodgovorno.

Treća stvar, nema tih kriterijuma, nijedan kriterijum nije potpisan. Dato je samo opšte ovlašćenje da neko bude deda Mraz i to će ići kroz Vladu, ali to ne znači da vi imate jasan i precizan kriterijum i što je najbitnije, taj kriterijum nije definisan. Nijedan kriterijum nije definisan zakonom.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
...
Demokratska stranka Srbije

Dejan Šulkić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvaljujem.

Na član 1. Zakona o rebalansu budžeta za 2017. godinu podneo sam amandman, ali ne da se odredbe ovog člana brišu, iako uvažavam i podržavam argumentaciju, posebno ovaj normativni deo koji je obrazložio gospodin Krasić, iz prostog razloga zato što brisanje ove odredbe znači uskraćivanje zaposlenima na način kako je to predviđeno budžetom za 2017. godinu.

Prilikom usvajanja budžeta za 2017. godinu zalagao sam se sa kolegama poslanicima da se ta odredba promeni. Dakle, Zakon o budžetu da ne suspenduje prava zaposlenih kada su u pitanju nagrade i bonusi koji su, kako to u budžetu stoji, propisani, odnosno garantovani članom 120. Zakona o radu o opštim, posebnim, pojedinačnim, kolektivnim ugovorima i naravno drugim aktima kod budžetskih korisnika.

Dakle, ako sam se tada zalagao protiv suspendovanja tih prava, ne mogu se sada zalagati da se to produži, makar i ovih nekoliko dana do kraja godine.

Međutim, protivim se načinu na koji se to radi i u tom smislu sam podneo amandman koji nešto precizira i možda će neko protumačiti, možda i ministar da je to upravo ovo što je napisano, da se izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana isplata – poklon u novcu, božićnih, godišnjih nagrada i bonusa, kao i drugih primanja iz člana 120. stava 1. tačka 4. Zakona o radu, predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima, za direktne i indirektne budžetske korisnike itd…

Dakle, na način kako je to suspendovano Zakonom o budžetu za 2017. godinu. Budžetom za ovu godinu, odredba koja se menja propisana je, kako je tada navedeno i rečeno i to se sada potvrđuje, da se iz razloga makroekonomske stabilnosti budžeta Republike Srbije neće isplaćivati novčana davanja, bonuse i nagrade koji su predviđeni Zakonom o radu itd.

Mi smo tada isticali da se godišnjim zakonom, kakav je Zakon o budžetu, za svaku pa i za 2017. godinu, ne mogu suspendovati prava koja su zaposlenima garantovana zakonom i drugim aktima, podzakonskim aktima, koja doneti ili potpisani ili usaglašeni između poslodavaca i zaposlenih kao što su kolektivni ugovori i tada je, da ironija bude veća, pravim izuzetak od izuzetka, ako tako mogu da kažem, osim za jubilarne nagrade.

Ova izmena zakona takođe predstavlja izuzetak od izuzetka zato što je odredba budžeta za 2017. godinu predstavlja izuzetak. Dakle, u toj godini se neće isplaćivati nagrade i bonusi, a sada na samom kraju godine, pravimo izuzetak. Ja bih voleo, gospodine ministre da ste nam ipak nešto od onoga što znate, pretpostavljam, izneli, makar u raspravi, jer ako je medicinska sestra, kako nas je predsednica parlamenta pre neki dan na konferenciji obavestila, pitala - kada će biti isplaćeno 10 hiljada nekih nagrada ili bonusa, ne znam već šta, predsednica parlamenta je rekla – pa evo, kada rasprava bude završena, trudimo se da to bude što pre.

Dakle, ipak se nešto zna i pretpostavljam da kad vi kažete da postoji prostoru u okvirima ovih sredstava za plate zaposlenih itd, da on neće biti probijen, to ste obrazložili više puta danas. Znači, da se ipak više zna koliki je taj prostor i da se zna da u tom prostoru nešto može da se isplati.

Sada, uvom trenutku, možete da kažete – pa da, ali ja danas ne mogu da znam koliko će predložiti koji ministri i koliko će toga biti. Mislim da bi ipak bilo korektno da poslanici, odnosno Narodna skupština, bude informisana o tome i da kažete – mi procenjujemo, da ne znam, taj neki višak u tim okvirima koji su planirani budžetom, koji se ne probijaju, ne znam, 100 nekih jedinica, i mi se sa time uklapamo. Kako će to biti raspoređeno videće se naknadno. Ipak mislim da je nešto tu moglo da se kaže.

S druge strane, da iskoristim još par rečenica, kada su pitanju jubilarne nagrade. One su bile izuzetak i budžetom, sada ostaju naravno, i ne znam gospodine ministre, zašto i budžetom za 2018. godinu, odnosno, zašto se ne menja zakon da jubilarne nagrade zaposlenih u obrazovanju ne isplaćuje Ministarstvo. Jer, pazite, to je jedini slučaj, jedina situacija gde lokalna samouprava je drugi nivo vlasti, isplaćuje jubilarne nagrade zaposlenima u Ministarstvu. Taj zakon nije donet od kako ste vi ovde, ali možda nešto moglo to da se promeni.

Govorim iz iskustva, bio sam na čelu jedne opštine kada je, čini mi se, 2012. godine isto na način kao i sada pravljen izuzetak što se tiče bonusa i nagrada, pravljen izuzeta i za jubilarne nagrade, da se čini mi se u 2010. ili 2012. godini, sada nije to ni toliko važno, mislim da je gospodin Obradović bio ministar, tada da se u toj godini neće isplaćivati jubilarne nagrade. Znate, pa kada su sindikati u narednoj godini izvršili pritisak na Ministarstvo, onda su lokalne samouprave bile prinuđene da krajem naredne godine u decembru mesecu isplate dvogodišnje jubilarne nagrade.

Znate, mislim da suspendovanje prava zaposlenih, jubilarna nagrada, bonusi itd, sve što je predviđeno nekim aktima na ovakav način, baš kao isto što smatram da će biti i kod privremenog umanjenja penzija, da će jednog dana imati neke implikacije na neki od narednih budžeta.

Dakle, eto, u tom smislu da iskoristim diskusiju po ovom amandmanu da vas zamolim, da se neko time pozabavi. Lokalnim samoupravama je uveden ta obaveza jubilarnih nagrada, na osnovu toga što se tadašnji ministar prosvete dogovorio sa sindikatom da lokalna samouprava plati. Tada lokalnim samoupravama nisu povećana sredstva za te izdatke. U međuvremenu imali smo i smanjenje opšte stope poreza na zarade sa 12 na 10%, pa smo imali umanjenje transfernih sredstava itd. Sve se to pravda nekim makro ekonomskim razlozima, a lokalne samouprave i dalje imaju tu obavezu. Ali, ne toliko ni zbog obima sredstava, to je možda milion dinara na nivou jedne prosečne lokalne samouprave, 500, 700 hiljada dinara prosečne veličine, već zbog toga što ne bismo dolazili u situaciju da Ministarstvo zbog neisplaćivanja jubilarnih nagrada uskraćuje, odnosno umanjuje transferna sredstva lokalnim samoupravama za iznos neisplaćenih jubilarnih nagrada, a da u isto vreme, to ste odgovorili gospodinu Lapčeviću sinoć na Odboru za finansije, da to ne možete, što i razumete, ne možete direktno da isplatite preko škole, zato što je to suprotno zakonu.

Zato vas molim, da nešto u tom pravcu preduzmete u narednoj godini, kako bi se prosto razdvojile nadležnosti lokalne samouprave, npr. kod investicionog održavanja, kod materijalnih troškova, i to tako treba da ostane, ali kada su u pitanju jubilarne nagrade mislim da to treba da ide direktno sa Ministarstva.