Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, čim nema Nece Konstantinovića, javlja se dežurni advokat Demokratske stranke i bivšeg režima, da kaže nešto i on o ovim našim amandmanima.

Dakle, svi amandmani poslaničke grupe SNS su apsolutno kompatibilni sa politikom Vlade Republike Srbije koja je vođena u 2017. godini. Dakle, Vlada Republike Srbije u 2017. godini i te kako je vodila računa i o razvoju lokalne samouprave i radila je na osnaženju sistema odbrane, dakle, stigli su ti migovi koje vi nazivate kantama. Vodi se borba protiv kriminala i korupcije, neki vaši visoki funkcioneri su osuđeni, neki bivši ministri su osuđeni, neki bivši pokrajinski poslanici DS su osuđeni, i te kako je Vlada vodila računa o razvoju zdravstvenog sistema u Republici Srbiji, završava se Klinički centar u Nišu, biće veliko otvaranje 17. decembra. Nabavljena je najsavremenija medicinska oprema, a poslanička grupa SNS je ovim amandmanima samo htela da naglasi koliko je važno da se i u 2018. godini vodi računa o svim ovim temama koje su životno važne za građane Republike Srbije.

Da li će Narodna skupština u danu za glasanje da izglasa ove amandmane, to ćemo videti. Dakle, Narodna skupština je ta koja donosi zakone i koja odlučuje o tome da li će amandmane da usvoji ili neće da usvoji.

Vama, gospodine Vujoviću, želim da se zahvalim na tome što strpljivo slušate komentare na amandmane koje je podnela poslanička grupa SNS. Želim da vam se zahvalim zato što ste vi jedan od najznačajnijih ministara u Vladi Srbije, kao ministar finansija koji je pružao podršku svemu onome za šta se zalažu poslanici SNS, a to je i razvoj lokalne samouprave i borba protiv kriminala i korupcije i osnaženje sistema odbrane i pravosudnog sistema i svih drugih državnih sistema u našoj zemlji.

Samo da vam kažem nešto, gospodine Vujovići, pošto ovi iz ove žalosne opozicije to ne znaju, niste vi gost u Narodnoj skupštini, ovo nije slava, ovo je sednica Narodne skupštine i vi ste učesnik u raspravi na sednici Narodne skupštine, na način kako je to definisano Poslovnikom.

Još jednu stvar da vam kažem, to ovaj advokat DS ne zna, vi ste ministar. Vi niste državni službenik. Državni službenici su pomoćnici ministra, a vi ste ministar, vi ste izabrani od strane Narodne skupštine i imate punu podršku za ono što radite i kao što ste imali puno uspeha u 2017. godini, ja vam želim puno uspeha i u 2018. godini.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Vujović.

Dušan Vujović

Znači, samo da razjasnim.
Prvo, zahvaljujem se gospodinu Martinoviću. Apsolutno ne postoji razlike u sadržini, u porukama, u namerama. Govori se o logičkoj vezi sa članom 16, ne sa drugim programskim dokumentima, samo sa članom 16. Pogledajte originalni tekst člana 16, on govori o tome da se, pozivajući se na „Službeni glasnik“, u budžetskoj 2017. godini neće vršiti obračun isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada. Mi sami sebe ograničavamo.
Drugo, u toj godini se ne mogu isplaćivati zaposlenima i korisnicima budžetskih sredstava ni bonusi prema međunarodnim kriterijumima, koji predstavljaju nestandardne, netransparentne oblike nagrada. Onda, dodajemo izmenu koja kaže – izuzetno od ovoga što piše u stavu 1. i 2, dozvoljava se isplata nagrada i bonusa zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava, na osnovu odluke Vlade.
Znači, ovde je pravna nijansa u tome što se pojedinačne, decentralizovane odluke koje su se pre donosile na nivou ministarstva i jedinica lokalne samouprave, neće dozvoliti, ali se dozvoljava kad to radi Vlada, jer to mora da bude argumentovano i mora da bude u okviru raspoloživih budžetskih sredstava, u okviru sredstava koja su predviđena kao ukupni rashodi za zaposlene. To je bitna razlika u odnosu na prethodne fiskalne godine. Nikakvog neslaganja i razdora nema. Molim vas da ne pravite nešto.
Samo sam hteo da dodam, nisam ja činovnik, ja sam izabrano lice. Ova Skupština me izabrala, ja sam potpisao ovde za ovim pultom treći put, u ovom sazivu, da sam izabrani ministar u ovoj Vladi. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić, po Poslovniku.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Čuli smo da je kolega prethodnog govornika nazvao portparolom DS. Naravno da nije i naravno da nikad neće ni biti, jer DS ima svoje poslanike i govori o svojim stavovima na jasan način.

Vrlo je važno govoriti o zdravoj logici i osnovnoj logici. Mislim da je važno pitanje koje je upućeno gospodinu ministru, jer od vas gospodine ministre i treba očekivati odgovore na sve ove amandmane koje danas čujemo. Govorim o amandmanima na izvršenje budžeta za 2017. godinu. Evo, zakon ne može da bude usvojen do 15. decembra. Ostaje 15 dana u ovoj godini za realizaciju svih ovih velikih ciljeva koji se predlažu, od održivosti Republike Srbije, od unapređenja obrazovanja, unapređenja zdravstva, unapređenja lokalnih samouprava.

Dakle, pomozite nam da odlučujemo o tome da li ćemo podržati predložene amandmane kolega. Mislim da je važno da vi iskažete stav o svakom pojedinačnom predlogu amandmana, da bismo na lakši način odlučivali.

Inače, čuli smo na tu temu unapređenja zdravstva, kroz izgradnju Kliničkog centra u Nišu, važan projekat i te kako, svako u Nišu i južnoj Srbiji se sigurno raduje i u čitavoj Srbiji. Ali, mislim i da su važne teme na koji način i sa kojom efikasnosti je sprovođen čitav projekat. Čuli smo optužbe i bivšeg ministra, u stvari sadašnjeg ministra zdravlja, koji je optužio zadužene za realizaciju tog projekta, da rade netransparente stvari i da će se on obračunati sa takvim načinom izvođenja.

Takođe, mislim da je važno pitanje, pred najavljeno otvaranje Kliničkog centra u Nišu, da li će taj objekat imati upotrebnu dozvolu, jer upotrebna dozvola treba da garantuje bezbednost i upošljenih, i onih lekara i sestara koji se useljavaju u tu zgradu, naravno i pacijenata? Da li će sva oprema koja je nabavljena biti u funkciji? Da li će biti instalirano na vreme? Da li je to još jedno otvaranje koje će biti učinjeno zbog javnosti, a pre dobijanja upotrebne dozvole za taj projekat?

Dakle, ovo su amandmani koji insistiraju na većoj efikasnosti rada Vlade i pojedinih institucija. Ovo je samo jedna od tema, ali ja molim gospodina ministra da nam daje odgovore na ove predloge amandmana, da bismo znali na koji način da odlučujemo kada budemo glasali o njima.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Poštovani poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18 časova.
Izvolite, po Poslovniku, Nemanja Šarović.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo Gojković, ponovo je povređeno nekoliko članova Poslovnika, a pre svih član 107. koji kaže da govornik na sednici mora i treba da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.

Vi ste čuli maločas da se gospodin Martinović obratio meni, pomenuo je i moje ime i omalovažio me time što je rekao da sam ja u svojoj raspravi nastupio kao advokat DS. Ja sam zamenik predsednika poslaničke grupe SRS i ni na koji način nisam pomenuo DS, nisam zastupao njihove stavove. Ako ste primetili, oni su tvrdili da predstavnici vladajuće koalicije ne treba da podnose ovoliko amandmana. Ja sam ih pohvalio i rekao da je lepo i dobro to što su oni primetili da Vlada ne radi dobro i da treba da radi bolje.

Dakle, ja ni na koji način nisam mogao biti doveden u vezu sa DS, niti biti okarakterisan u političkom smislu kao advokat DS. Da je to u stvarnom životu, dakle, da to nije u skupštinskoj raspravi, to ne bi bilo uvredljivo, svako kao advokat može zastupati bilo koga, ali je u skupštinskoj raspravi uvredljivo. On se meni neposredno obratio, što je takođe zabranjeno u skladu sa ovim Poslovnikom, nije na to imao pravo i time je povređen i član 104. koji kaže – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, itd, pogrešno protumači njegovo izlaganje, što je očigledno da je gospodin Martinović pogrešno protumačio moje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Ja sam repliku tražio, a vi meni to pravo omogućili niste.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala lepo.
Odmah da vam kažem da je vaša poslanička grupa ovlastila Zorana Krasića po raspravi po amandmanima, a to što ste vi nečiji zamenik, šefa poslaničke grupe, u ovom delu sednice ne predstavlja neku bitnu …
(Nemanja Šarović: Ja sam se javio po Poslovniku…)
Dozvolite mi da odgovorim, a da vi ne vičete na mene i da ne kontrirate mojim stavovima.
Znači, taj deo vašeg izlaganja ne stoji. Članovi 106. i 107, to je svaki građanin Srbije već zapamtio, da svi poslanici kada ne znaju šta da kažu, kažu 106. i 107. Nisam povredila ni član 106. ni 107. ni po jednom osnovu i ne slažem se sa vašim delom obrazlaganja.
A što se tiče člana koji daje pravo na repliku, i to vrlo dobro znate, da o tome odlučuje predsedavajući, a ne onaj ko traži repliku, bez obzira koliko bio uporan, glasan itd. Tako da, ni to ne stoji, inače bi bilo ovo mesto potpuno obesmišljeno. Ličilo bi na skretničara na železničkoj stanici ili na aerodromu, koji bi samo čitao nešto ispred sebe, a ne bi upravljao sednicom.
Da li želite da glasamo o povredama koje ste izneli?
(Nemanja Šarović: Da.)
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica LJiljana Malušić.
(Nataša Sp. Jovanović: Poslovnik!)
Isto povreda? Evo, odmah ću vam dati posle LJiljane Malušić.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovana predsednice, uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman glasi: „Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji“.

Cilj amandmana je da se zakonskim rešenjem osnaži i unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji. U ovoj Vladi upravo sede eksperti. Ekspert u obrazovanju znači biti u vrhu obrazovanja. Ovde sedi gospodin Vujović koji je radio u Svetskoj banci, ekspert. E, za to služi obrazovanje. Eksperti treba da vode ovu državu, a Bogu hvala, od pre par godina i vode.

Što se tiče mog amandmana, uspostavljanje obrazovnog sistema je prvi i najvažniji cilj koji mlade treba da nauči da rade, a pre svega da misle. Koliko je važno obrazovanje, prepoznato je i kao najveći prioritet, pokazuje i budžet za 2018. godinu.

Naime, po prvi put je za obrazovanje u budžetu izdvojeno 21 milijardu sredstava ili dinara više, a ukupna cifra iznosi 197 milijardi dinara. Zašto? Zato što će biti povećanja plata. Tako mi radimo. A vi? Mi gradimo škole, vrtiće, renoviramo škole, renoviramo vrtiće, a vi? Umesto da izgradite u Bečeju čuveni dom za decu ometenu u razvoju Heterlend, od toga je ostala samo tabla. Pa, da li mislite da svi građani, obrazovani i neobrazovani, misle da ta tabla vredi milion i po evra? Sramota. Mi pišemo amandmane i vrlo su konstruktivni, jer teško je kritikovati eksperte, a svaki vaš amandman otprilike izgleda – briše se. To se zove jednoumlje, a ne ovo što mi radimo.

Zatim, obrazovanje treba da podstakne inovaciju, kritičko mišljenje, a ne malverzacije. Mi ćemo se potruditi da se tako nešto nikada više ne desi. Hvala na pažnji. Nastaviću kasnije.