Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
U temi sam. Izvinjavam se.
Kada nam kandiduju program kojim smatraju da će učiniti boljim budžet, boljim stanje finansija, ja to zamišljam ovako, poštovani građani, mi smo radili tako odgovorno da su za vreme našeg mandata uhapšena ili optužena 44 naša najbliža saradnika za proneveru od jedne milijarde. Ako glasate za nas, učinićemo sve da se steknu uslovi da bude uhapšeno bar 100 naših saradnika i bar da proneverimo jedno tri milijarde.
Druga stvar, kolega Orlić je rekao jedno dobro poređenje, a tiče se jedan naprema tri, govorim o investicijama. Sve procene ukazuju da je Most na Adi koštao tri puta više i ja dajem jedan predlog, a to je da se duž reke Save postave dve ploče, na svakoj od njih da stoji slika Mosta na Adi. Jedan kolega me je optužio da sam pokušao biti poetičan. Ja se ne sećam kada je on to primetio, ali pošto je to tražio ja ću pokušati da to budem sad. Dakle, na svakoj ploči da stoji slika Mosta na Adi, a ispod da piše, recimo – da je žutima samo plata bila dosta, Beograd bi imao još dva mosta. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Dejan Nikolić, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine predsedavajući, moja koleginica će govoriti o gospodinu Janjuševiću koji je govorio o svemu, samo ne o amandmanu, a ja želim samo da vas pitam gde se sada u ovom trenutku nalazi ministar Vujović. Dakle, razgovaramo o Zakonu o budžetskom sistemu. On je ispred Vlade ovlašćen da predstavlja Vladu u parlamentu. Uz dužno poštovanje prema ministrima koji su ovde, mislimo da je najpozvaniji da o tome razgovara ministar Vujović, pa vas molim da nas obavestite, a ministra Vujovića pozovete da se vrati u parlament. Još jednom, uz poštovanje ministra Ružića i Đorđevića, mislim da je najpozvaniji da ovde bude upravo ministar Vujović, jer Vlada je njega opredelila da predstavlja u parlamentu. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Nikoliću.
Rasprava je objedinjena i svi ministri su ovlašćeni, dakle, potpuno je legitimno. Ovde su ministar Đorđević i ministar Branko Ružić sa još nekim drugim kolegama koji su članovi kabineta ministara, tako da imamo format potpuno za normalan rad.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje? Ne. Hvala.
Reč ima Marinika Tepić, povreda Poslovnika.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem, predsedavajući.

Smatram da ste povredili član 106. Poslovnika o radu Narodne skupštine i da niste blagovremeno, odnosno odmah reagovali na poslednjeg govornika koji je govorio o amandmanu. Trebalo je da ga prekinete kada je počeo zapravo da uvodi raspravu, ko zna koji već danas po redu, o lokalnim izborima u Beogradu, pošto vidim da je manir poslanika vladajuće većine da od jutros napada bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Ako misle da time čine neprijatelje od njega, grdno se varaju. Molim vas, objasnite mu da je potpuno providna taktika da od njega čine neprijatelja, zapravo, rade kampanju u njegovu korist, da je to providno, da se to ne radi na ovaj način, da treba da razgovaramo o Zakonu o budžetskom sistemu, rasprava u pojedinostima je… (Isključen mikrofon)

(Marinika Tepić: Zašto ste me isključili?)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zato što ste počeli da replicirate. Molim vas, nastavite u duhu povrede Poslovnika na koju sugerišete, inače ću biti primoran da vam oduzmem od vremena poslaničke grupe. Hvala.
Izvolite.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Nema nikakve potrebe da mi pretite penalnim merama da ćete mi oduzeti vreme. Ničim nisam prekršila Poslovnik. Pokušavam da skrenem pažnju jer sam mislila kada se prvi put to desilo da je bio nenameran propust, kada se drugi put to desilo da ste se nećkali, kada se treći put to desilo definitivno je bilo jasno da je početak kampanje u pitanju. Dakle, nemojte to činiti, suviše nam je restriktivno vreme, vratimo se na amandmane o Zakonu o budžetskom sistemu.
Vrlo je korektno počela rasprava u tri sata, uprkos izostanku resornog ministra koji bi bio jedini adekvatan da čak i na licu mestu prihvata opravdane amandmane. Zato mi izuzetno loše shvatamo poruku da on ovde je odsutan, odnosno da nije u prilici da možda i dok sluša obrazlaganje naših amandmana da saglasnost da se prihvate i postanu sastavni deo Predloga zakona.
Molim vas da vratite raspravu na mesto i na nivo koji je potreban, a ne da se Draganu Đilasu, napadom na njega, zapravo ovde čini usluga i čini pozitivna kampanja. Nemojte to više da radite, providno je. Providno je i bedno je za ovaj parlament to da radite, svi zajedno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Ja to nisam koleginice Tepić tako apsolutno shvatio. Kolega Janjušević je govorio o investicijama i u tom duhu je pominjao investicije Dragana Đilasa, tako da smatram da nisam povredio Poslovnik.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni? (Da) Želite. Hvala vam.
Reč ima narodna poslanica Maja Videnović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Potpredsedniče, želim da ukažem da ste povredili član 107, član 27, ne samo što ste povredili, nego želim da saslušate i da apelujem na vas da se tako nešto ne dopusti.

Mi smo svedoci da čitav ovaj dan zamišljen u sticaju tih kršenja članova Poslovnika kao način da se agresijom, lažima, optužbama, spinovanjem, podmetačinama, optužbama na račun DS zapravo spreči i da se ne dozvoli poslanicima DS da govore o tome kako građani Srbije i građanke Srbije žive.

Da ne govorimo o tom da su protivustavno uzete penzije, da ne govorimo o tome da će se nastaviti zabrana zapošljavanja, da ne govorimo o svim onim pogubnim stvarima koje ovaj budžet predviđa, nego sa zloupotrebom, i moraju građani da znaju da činjenica da su poslanici SRS podneli amandmane, zapravo činjenica da se oni rugaju. To nije nikakva borba za njihove interese, nego je to nedopustiv pokušaj da se poslanici DS i opozicije ućutkaju.

Tako nešto vam neće biti dozvoljeno, tako nešto vam neće biti dopušteno, a vi ukoliko budete dozvolili na ovaj način tzv. replike, koje su sve samo ne replike, tzv. zloupotrebe kršenja Poslovnika, koji ne predstavlja ništa drugo, nego brutalne napade na predstavnike opozicije vi ćete saučestvovati u tome i nećete sprečiti poslanike opozicije da govore o budžetu.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vam koleginice Videnović. Naravno, da ne želim, niti sam pomislio da sprečavam bilo koga.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Da.) Želite, hvala.
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić, povreda Poslovnika. Izvolite.