Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč?
Reč ima Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvaženi ministre sa saradnicima, na član 1. koji definiše predmet ovog zakona smatrao sam da bi bilo korisno predložiti amandman koji glasi da se NOKS-om afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na veću socijalnu ravnopravnost.

Obzirom da u članu 1. stoji između ostalog da je predmet definisanja ovog zakona i povezivanje sa evropskim okvirom kvalifikacija, što meni baš i nije lično od nekog velikog značaja, ali razumem interese građana Srbije i tendencije koje idu, zbog toga sam i smatrao da i pitanje socijalne ravnopravnosti nešto što treba da bude jedan od ključnih elemenata u daljem radu, kada je u pitanju NOKS.

Zašto? Zato što je članom 3. definisano u stavu 9. između ostalog, u ciljevima NOKS obezbeđivanje uporedivosti, prepoznatljivosti kvalifikacija stečenih u Republici Srbiji, sa kvalifikacijama stečenim u drugim državama.

Ovo možda ne izgleda na prvi pogled da ima direktnu vezu, ali je povezano time jer kvalifikacija stečena u drugim državama nisu samo države EU, to su i bivše države SFRJ, gde mnogi naši danas sugrađani i oni koji žive u Republici Srbiji imaju ozbiljnih problema da neke svoje diplome na pravi način kvalifikuju i sebi obezbede odgovarajuću egzistenciju, a to jeste jedno od ključnih pitanja socijalne ravnopravnosti.

U članu 13. su definisane u tačkama 3. i 4. nadležnosti i saveta NOKS, jer kroz davanje preporuka o procesu planiranja i razvoja ljudskih potencijala i davanju preporuka o poboljšanju povezivanja obrazovanja i potreba tržišta rada, kao i u članu 24. o međusobnoj saradnji institucija se direktno može primeniti ovaj amandman, koji bi onda obezbedio bolju socijalnu ravnopravnost svih onih na koje se NOKS odnosi. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima LJibuška Lakatoš.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, ministre sa saradnicima, koleginice i kolege poslanici, podnela sam amandman kojim predlažem da se u članu 1. Predloga zakona o NOKS doda stav 3. koji glasi – NOKS se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema.

U cilju reformskih procesa u oblasti obrazovanja, neophodno je definisati NOKS. Zbog dosadašnjeg nepostojanja NOKS, postoji veliki raskorak između školskog sistema, tj. sistema obrazovanja i potreba tržišta rada.

U narednom periodu, potrebno je obezbediti još veća ulaganja u školski sistem, odnosno još veća ulaganja u obrazovanje i obuku na svim nivoima, što će ova Vlada i predsednik Aleksandar Vučić svakako činiti.

Potrebno je prilagoditi obrazovne ishode, tj. ishod učenja potrebama tržišta rada, a upravo to postižemo stvaranjem nacionalnog okvira kvalifikacija, čime ćemo pomoći privredi, a posebno investitorima.

NOKS je osnova za primenu koncepta celoživotnog učenja i od velikog je značaja i uticaja na unapređivanje sistema obrazovanja u Srbiji, kao i na razvoj pojedinca.

Uspostavljanjem NOKS, doprinosi se obezbeđivanju kvaliteta rada, tako i stručnog obrazovanja i obučavanja, što će na kraju za rezultat dati brži razvoj naše zemlje. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima gospodin Janjušević.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, Predlog zakona o NOKS i amandman koji sam podneo gde se NOKS afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje ekonomskog razvoja, dakle NOKS svakako predstavlja neku vrstu zajedničkog jezika između tržišta rada i obrazovanja i predstavlja sam alat kojim na jedan praktičan način približavamo tržište rada i obrazovanja.

NOKS se definišu jasna pravila na koji način se stiče kvalifikacija, kako se potvrđuje ta kvalifikacija i na koji način ta kvalifikacija može biti uporediva. Veoma važno u okviru NOKS je i koncept celoživotnog učenja i to predstavlja možda i krov svih ovih reformskih zakona iz oblasti prosvete.

Dakle, ovde se ne radi samo o tome da ćemo imati jednu kvalitetnu bazu kvalifikacija, ovde se radi i o motivu ljudi koji su u onom delu neformalnog informalnog obrazovanja. Oni imaju šansu da steknu svoju kvalifikaciju i to će kada vide da imaju tu šansu, to će da im bude motiv više da rade, da se unapređuju, da im se priznaju prethodna znanja i da budu još bolji na poslu, samim tim bolja radna snaga i bolja radna mesta.

Politika boljih radnih i više radnih mesta, politika učenja na poslu će uvek pobediti politiku ostavljanja bez radnih mesta i politiku mučenja bez posla. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, mi koji živimo na selu i koji se u praksi bavimo poljoprivredom pravimo veliku razliku između znanja i zvanja. Dakle, do sada imali smo puno ljudi sa zvanjem, ali sa znanjem su, posebno praktičnim sa spojem teorije i prakse, veoma loše stajali.

Navešću primer - Danska, Holandija. Koliko je bitno praktično znanje, a ne samo zvanje najbolje govore primeri Holandije i Danske. Srbija ima 3.200.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, Vojvodina ima 1.680.000. Danska ima 1.700.000 obradivog zemljišta i sa tog zemljišta ima poljoprivrednu proizvodnju, odnosno izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda vredan 23 milijarde evra. Holandija, njen izvoz vredan u poljoprivredi je sa pola poljoprivrednog zemljišta koliko ima Srbija je vredan je 79 milijardi evra.

Dakle, to su najbitniji razlozi zbog čega praktično znanje, koje naši poljoprivrednici već imaju, mora da budu unapređivano što više da bi rezultat i konkurentnost na svetskom tržištu mogao da bude što bolji, a da bi proizvodnja mogla da bude što veća, a kvalitet tih proizvoda bude u skladu sa standardima Danske i Holandije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvaženi ministre, kolege poslanici, građani Srbije, podneo sam amandman na član 1. stav 3, a sa željom da stavimo akcenat na nerazvijena područja, baš zbog toga što dolazim iz Svrljiga, što je za mene najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji gde država Srbija ulaže u razvoj tih područja.

Mi kao lokalna samouprava, odnosno predsednik opštine sa svojim timom je unazad nekoliko dana, na inicijativu Ujedinjene seljačke stranke, čiji sam ja predsednik, podnela zahtev i doneli smo odluku da finansiramo upis prvog razreda srednje škole i da svako dete koje upiše prvi razred srednje škole kod nas u Svrljigu dobije pet hiljada dinara. U narednih godinu dana to dete dobija kao pomoć, a s druge strane za dete koje želi da upiše dualno obrazovanje stavili smo 50% više, jer želimo na taj način da damo stimulaciju da što veći broj dece ostane u Svrljigu, a to znači i u ostalim opštinama kao što je Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, ostale opštine koje su nerazvijene, koje imaju šansu razvoja i koje ovakvim zakonima mogu sebi da obezbede mnogo bolje uslove za život, za rad, za ostanak u tim našim opštinama.

Mislim da ćemo na ovakav način, kao što opština Svrljig radi, gde je na čelu te opštine Jelena Trifunović, predsednik opštine, ispred Ujedinjene seljačke stranke i ja kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke… U Skupštini Srbije na svakom koraku želim da dam potencijal razvoja nerazvijenih područja, a vidimo i sami da naš predsednik gospodin Vučić svim srcem radi za razvoj nerazvijenih područja. Vidimo ga u svakom delu naše Srbije, vidimo ga i u Svrljigu, i u Beloj Palanci, i u Gadžinom Hanu, i u Merošinu, što znači da Vlada Republike Srbije na čelu sa našom premijerkom… Mi ovde u Skupštini stvarno želimo da stavimo akcenat da se razvijaju nerazvijena područja, da se razvijaju male opštine kroz program koji je ovako dobar, kroz program kada se ta edukacija, a i same lokalne samouprave mogu iz svojih budžeta da stave, odvajaju sredstva za mlade ljude, kao što to radimo mi kod nas u Svrljigu, koji žele da upišu prvu godinu srednje škole, pa da dobije svako dete pet hiljada dinara, a da ko želi da piše dualno obrazovanje sedam i po hiljada dinara.

To su instrumenti da tamo deca ostanu da žive, da uče, a mogu da kažem, i na to sa ponosom, da veliki broj dece iz moje opštine su veoma uspešni ljudi, veoma jaki i pametni ljudi i tako da iz malih sredina dolaze veliki ljudi.