Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginica Majkić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Majkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podnela sam amandman na član 1. Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije. To je član koji uređuje predmet ovog zakona, tj. ono šta se uspostavlja zakonom.

Na ovaj član sam predložila da se doda stav 3. koji posebno, tj. dodatno vezuje predmet ovog zakona sa sudstvom u Republici Srbiji.

Smatram da je veoma bitno, posebno vezati i nacionalni okvir kvalifikacija Srbija, tj. kvalifikacija Srbije sa sudstvom u Republici Srbiji, pre svega da bi se sprečila katastrofalna reforma sudstva, tj. pravosuđe koje se u Srbiji dogodila 2008. godine.

Postavlja se pitanje koje kvalifikacije su imali oni koji su 2008. godine išli sa spiskovima sa žutim spiskovima po sudovima Srbije i koji su paušalno određivali, koji sudija će da ostane na svom radnom mestu, a koji ne?

Postavlja se pitanje koje kvalifikacije su imali oni koji su u Kikindskom sudu bukvalno prepolovili broj sudija, odnosno nisu dozvolili reizbor sudija koji su bez obzira što su radili 20, 30 godina u struci bez ijedne mrlje, bez obzira što su se pridržavali zakona u potpunosti bili sklonjeni samo zbog toga što nisu odgovarali principima, odnosno kriterijumima DS.

Ove sudije su se pridržavale zakona i mislile su svojom glavom, ali očigledno da to nije bilo dovoljno, jer nisu mislile glavom DS.

Zbog toga smatram da je još jednom veoma bitno povezati kvalifikacije, posebno ih povezati sa sudstvom u Republici Srbiji, jer sudstvo predstavlja jedan od tri najvažnija stuba nezavisnosti, nezavisne podele vlasti, odnosno nezavisno sudstvo predstavlja jedan od ta tri stuba da bi došla neka bolja vremena, to nezavisno sudstvo treba da postoji i ono će doneti bolju budućnost budućim generacijama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta po amandmanu?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Veoma kratko.

Čuli smo malopre da je ovaj amandman podnet da bi se sprečilo katastrofalno stanje u pravosuđu iz 2008. godine. Pitanje naše je da li to znači da od 2008. godine do danas, 2018. godine ništa nije popravljeno u tom katastrofalnom stanju?

Drugo pitanje je za ministra, s obzirom da Vlada nije prihvatila ovaj amandman, da li to znači da ministru ne smeta katastrofalno stanje u pravosuđu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Milovan Krivokapić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Krivokapić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, na član 1. ovog zakona podneo sam amandmanom kojim se dodaje stav 3. koji glasi: „NOKS-om se afirmiše sveukupan razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na nerazvijene opštine“.

Imajući u vidu da sam podneo amandman već na član 1. Predloga ovog zakona, imam potrebu da obrazložim, pre svega NOKS, odnosno nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije.

To je instrument kojim se uređuju pitanja kvalifikacija potrebne tržištu, radne snage i predstavlja osnovu za primenu koncepta celoživotnog učenja.

Upravo koncept celoživotnog učenja je odgovor na pitanje kako da uhvatimo korak sa svetom koji se ubrzano menjaju, svetom u kome se sve teže prati protok informacija gde je teško pratiti ubrzanje kojim se stvaraju nova znanja.

Odgovor na ovo pitanje je da je najznačajnije pravilno shvatiti proces i značaj učenja, kako za lični rast, tako i za unapređenje zajednice.

Učenje je oduvek bilo sastavni deo čovekovog postojanja, a danas je to neprekidan proces napredovanja.

Jednostavno, učiti, znači menjati se. Živimo u svetu u kome se sve menja i sve uči. Organizacije gradova i zajednice, pametne aplikacije i slično.

Koncept celoživotnog učenja predstavlja uvažavanje potreba odraslih za razvoj tokom čitavog života.

Naime, obrazovanje je proces koji obuhvata samo organizaciono učenje, dok je učenje širi pojam koji uključuje svaku priliku za sticanje znanja tokom čitavog života. Bitno je naglasiti da se upravo zbog ubrzanog tehnološkog razvoja, lista zanimanja dramatično menja i Srbija mora imati opisane obrazovne profile i zanimanja, gde se ti profili uklapaju. To je važno zbog usklađivanja sa evropskim standardima.

U standardu nacionalnog okvira kvalifikacija, znaće se kada neko završi određenu vrstu obrazovanja, kakvu vrstu znanja je stekao, kakve sposobnosti i veštine i kakvu vrstu posla može da obavlja, jer se na taj način uređuje i lista jasno definisanih zanimanja.

Evidentno je da u visokom obrazovanju postoje mnoštvo kvalifikacija, a ponekad se zbog njihovih stručnih naziva ne stiče utisak šta neko može da radi na osnovu stečene kvalifikacije, što nakon donošenja ovog zakona, odnosno izrade liste, standarda, više neće biti slučaj.

Dakle, u današnje vreme neophodno je konstantno ulagati u sebe, učiti, unapređivati svoje sposobnosti i znanja i na taj način se prilagođavati potrebama i zahtevima modernog tržišnog rada.

Međutim, i permanentno ulaganje u sebe nije dovoljno. Potrebno je učiti brže od drugih i ta stečena znanja adekvatno primenjivati u datim okolnostima.

Razvojem i primenom NOKS, uspostavlja se i uređuje sistem kvalifikacija, koji u skladu sa zahtevima društvenog i ekonomskog razvoja, uopšte kroz unapređenje kvaliteta, obrazovne ponude i lakše pokretljivosti radne snage, a samim tim se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtima na nerazvijene opštine, što je dodatno definisano u amandmanu 1. koji sam predložio. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite koleginice, Kompirović.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnosim amandman na član 1. Predloga zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija i dodaje se stav 3. koji glasi: „NOKS-om se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na unapređenje pravosuđa“.

Nacionalni okvir kvalifikacija označava prostor u kome se kvalifikacije uspostavljaju, opisuje nivo tela i proces koji je vezan za njihovo uspostavljanje, kao i princip evropskog okvira kvalifikacije.

Okolnosti koje ukazuju da je potrebno kontinuiranje i unapređenje sistema kvalifikacija kao jednog od ključnih uslova za razvoj društva, zasnovanog na značaju i većoj zaposlenosti stanovništva i dalji društveno-ekonomski razvoj, kao i razvoj pojedinca.

U svetu ukupnih reformi i reformi pravosudnih profesija, treba izgraditi efikasni pravosudni sistem za sigurnost svakog građanina. Srbija mora da uradi mnogo toga, iako je mnogo toga učinjeno, dolaskom na vlasti SNS i našeg predsednika Aleksandra Vučića, jer smo tada dobili jedno uništeno pravosuđe od strane dosovske vlasti i ostavljenog u katastrofalnom stanju.

Smatram da je bivši ministar Selaković, kao i sadašnja gospođa Kuburović, da su odradili da imamo brže i efikasnije pravosuđe. Ovo je važno, jer je donošenje novog zakona o izvršenju i obezbeđenju smanjen broj starih izdašnih predmeta, a nekada su godine čak i decenije bile potrebne u rešavanju sporova i to je ono što kao društvo težimo da dobijemo što više i što efikasnije u pravosuđu, da dobijemo rešenja sporova.

Nedopustivo je da članovi opozicije i bivšeg DOS-a, kritikuju reforme našeg društva jer su oni stvorili čuvenu reformu, kada su 2009. godine uveli operaciju, kada su poznatu operaciju sudova, kada su sudije i tužioci ostali bez posla, koje je kasnije Ustavni sud vratio na posao, a sve to na štetu građana Srbije, na štetu penzionera, zaposlenih koji su morali da trpe mere štednje.

Ali, kao društvo idemo napred, brže, jače i bolje, zahvaljujući politici predsednika Vučića.

Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, kolega Jolović.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, u okviru reforme u oblasti obrazovanja i ostvarivanja ciljeva postavljenih u razvojnim dokumentima Republike Srbije neophodno je definisati Nacionalni okvir kvalifikacije.

Član 1. ovog predloga zakona definiše način uspostavljanja Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije i njegovo povezivanje sa evropskim okvirom kvalifikacija, kao i uređenje svrhe, ciljeva i principa NOKS-a. Sve vrste i nivoi kvalifikacija, načini sticanja kvalifikacija, opisi znanja, veština, sposobnosti, stavova potrebno je dodatno definisati predmet ovog zakona.

Razlog podnošenja ovog amandmana jeste da se NOKS-om afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na bolji pristup ekonomskim resursima.

NOKS, kao zajednički evropski referentni okvir, povezuje nacionalne sisteme kvalifikacija među različitim državama i obrazovnim sistemima u Evropi. Takođe, to je dokument koji sadrži opis dužnosti i zadataka, kao i potrebnih pojedincu za efikasno obavljanje poslova u određenom zanimanju.

Samim tim, veliki značaj se pridaje boljem pristupu ekonomskim resursima, u smislu da svaki pojedinac efikasno i efektivno obavlja svoj posao, doprinoseći time boljem razvoju poslovanja institucije u kojoj radi i ostvarenja što boljeg poslovnog rezultata.

Što je bolji pristup ekonomskim resursima obrazovnog sistema sa sistemom priređivanja obezbediće se prosperitet u svim privrednim granama, kao i razvoj poslovanja u svim segmentima društvenih delatnosti, a sve u skladu i poređenju sa kvalifikacijama ostalih evropskih zemalja. Zahvaljujem.