Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

6. dan rada

04.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Hvala.
Da ne ulazimo u lingvističku raspravu, iako se SANU izjasnila o tome, ja to prihvatam i poštujem. Kao što vidite, i u zakonima se vodi računa. Kako je SANU rekla, tako ćemo pisati, ima tu ko je iznad nas. Nije po prvi put uveden sektor civilne odbrane. Ukinut je bio. Znači, oni su imali, pa su ga ukinuli, jer im nije trebala obuka stanovništva, nije im trebala vojska, što bi rekao bivši predsednik Tadić – šta će nam vojska. To je bila ideja.
Povodom pitanja uvažene poslanice gospođe Filipovski, mi u srednje stručnim vojnim školama školujemo dva smera – vazduhoplovno-tehnički i za elektronska dejstva. Oni su podoficiri i mi ih školujemo za podoficire. Oni su nama neophodni. Bez njih naše ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana ne funkcioniše, ne postoji bez njih. Mi smo sa njima, sa njihovim roditeljima, potpisali i ugovore koji ih obavezuju da po završetku školovanja rade izvesni vremenski period u Vojsci Srbije. Oni mogu da konkurišu za Vojnu akademiju, kao i bilo ko drugi. Dakle, da se prijave kasnije i prođu kroz to, ali u ovom trenutku, pravila su takva. Oni moraju da završe, kada završe postaju podoficiri i jedva čekamo da dođu, jer ne možete da verujete kolika je glad za podoficirima, pogotovo iz srednje-stručnih vojnih škola i kasnije oni tokom svog školovanja mogu da napreduju, mogu da se upisuju u akademiju. Ali za sada, moraju ovo da urade. Mi ih čekamo sa nestrpljenjem. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vama.
Na član 1. amandman je podnela poslanica LJibuška Lakatoš.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem.

Uvažena predsednice, uvaženi ministre sa saradnicima, oficiri Vojske Republike Srbije, kolege i koleginice, podnela sam amandman kojim predlažem da se u članu 1. Predloga zakona o vojnom obrazovanju doda stav 3. koji glasi: „Vojnim obrazovanjem obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema.“

Vojno obrazovanje je od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije i jedan od stubova obrazovnog sistema. Predloženim zakonom uređuju se ciljevi, načela i specifičnosti vojnog obrazovanja u odnosu na obrazovni sistem Republike Srbije.

Školovanje u smislu ovog zakona obuhvata srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje, koje realizuju visokoškolske ustanove.

Predlogom zakona usklađuje se vojno obrazovanje sa opštim propisima kojima je uređen sistem obrazovanja u Republici Srbiji, bazirano na dugogodišnjoj tradiciji, a vojska kao garant stabilnosti i napretka naše države, uz obrazovanje sa kontinuiranim procesom, predstavlja suštinski osnov našeg društva.

S obzirom na to da je proces modernizacije Vojske Srbije u toku, taj proces mora da prati i reforma obrazovanja, tj. školski sistem, koji mora biti efikasniji i kvalitetniji. Potrebno je obrazovanje podići na viši nivo, znanje koje stiču pripadnici Vojske je specifično i potrebno je dobro sagledati školski sistem, uvesti nove obrazovne profile koji će unaprediti vojno obrazovanje, kroz koje će učenici odnosno studenti sticati stručne kompetencije, kako bi vojska i dalje bila garant mira i stabilnosti naše države. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik primarijus dr Vlado Babić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vlado Babić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsedavajuća, cenjeni gospodine ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 3. koji glasi: „Vojnim obrazovanjem obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na razvoj medicinskih centara“. Ovim amandmanom se dodatno definiše član 1. ovoga zakona.

U sklopu vojnog obrazovanja, danas ću govoriti o Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, koja je zdravstvena ustanova i centar za postdiplomsko školovanje medicinskog kadra u Srbiji.

Kompleks akademije se prostire na površini od 21 hektara, a zgrada ustanove je podeljena na 60 tehničko-tehnoloških celina. U svom sastavu ima 27 klinika i 17 instituta. Na godišnjem nivou u njemu se zbrine preko 30 hiljada pacijenata, što civila, što vojnih osiguranika, a uradi se isto toliko hirurških intervencija i oko 500 hiljada specijalističkih pregleda. VMA ima oko 2,5 hiljade zaposlenih, od čega 500 lekara i 160 sa zvanjem profesora i drugog nastavnog kadra. U njoj se školuje i 400 lekara na specijalističkim studijama, što domaćih, što stranih studenata, a obavlja se praktična nastava srednjih i viših medicinskih škola.

Vojno-medicinska akademija osnovana je 2. marta 1884. godine, a sadašnji naziv VMA dobija 1950. godine. Od 1945. do 1962. godine na njoj su se lečili i civili, a zatim je otvorena posebna specijalistička poliklinika za građanska lica.

Odlukom Vlade od 1. januara 2008. godine izvršena je funkcionalna integracija VMA u sistem javnog zdravstva Srbije. Time su se stvorili uslovi za besplatno medicinsko zbrinjavanje civilnih osiguranika, isto kao i u Kliničkom centru Srbije.

Najznačajnija aktivnost VMA su dijagnostika i lečenje pacijenata. Svakodnevno se obavi 70 do 90 složenih hirurških intervencija, a ustanova ima i mobilnu ekipu za hitne medicinske intervencije i vanredne situacije. Značajan aspekt rada VMA predstavlja prevencija različitih oboljenja.

Povodom Dana Vojske, 23. aprila, VMA je organizovala 22 različita besplatna specijalistička pregleda, koji su obavljeni u kabinetima. Mogli su da se jave svi građani, bez obzira da li imaju ili nemaju overenu zdravstvenu knjižicu, da li imaju ili nemaju zdravstveno osiguranje. Na ovaj način VMA je obeležila Dan Vojske, upravo onako kako oni znaju, lečeći ljude.

Ulaganje u Vojsku Srbije, u vojno zdravstvo, je ulaganje u bolji standard svih nas, u zdravlje i bolji život svakog građana Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik primarijus dr Milovan Krivokapić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, na član 1. ovog zakona podneo sam amandman kojim se dodaje stav 3. koji glasi: „Vojnim obrazovanjem obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim akcentom na nerazvijene opštine“.

Novim zakonom o vojnom obrazovanju omogućava se učenicima vojnih škola kasnije napredovanje u službi.

Za vreme prethodne Vlade Vojska Srbije je uništena i totalno demoralisana. Profesionalni vojnici sa novcem koji su zarađivali nisu mogli samostalno da se prehrane i da zasnuju porodice, odnosno da imaju stabilan život kako bi mogli da se u potpunosti posvete svom pozivu.

O katastrofalnom standardu naših profesionalaca najbolje govori podatak da je za vreme prethodne Vlade četa profesionalnih vojnika na zadatku u kopnenoj zoni bezbednosti za mesec dana uključujući i njihove plate i dnevnice manje zarađivala nego što su vredeli pojedini ručni satovi ministara u toj Vladi.

Naravno, to je razumljivo, vojnik je patriota. On je mogao i morao da brani zemlju i slabo opremljeni, da ne kažem i gladan.

Zahvaljujući pre svega predsedniku države Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije, odnosno Ministarstvu odbrane, na čijem se čelu nalazi gospodin Aleksandar Vulin, pravi čovek na pravom mestu, koji državu vode kako treba i koji su svesni važnosti institucije kao što je Vojska Srbije, postavili su je na mesto koje zaslužuje, podigli je na noge i učinili da je danas ona ponos našeg naroda i naše zemlje.

Podnošenjem seta predloga zakona vezanih za Vojsku i pre svega za vojno obrazovanje, naša Vlada je pokazala da kvalitetno vojno obrazovanje zahteva sveobuhvatnu obuku svojih snaga od srednjih škola do akademija.

Donošenjem i primenom Zakona o vojnom obrazovanju ostvaruje se suštinski i sistemski napredak u ovom segmentu, a samim tim se obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebni akcentom na nerazvijene opštine, što je dodatno definisano u podnetom amandmanu. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela poslanica Nataša St. Jovanović.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović SNS

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća.

Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre sa saradnicima, poštovana gospodo oficiri, kolege narodni poslanici, pošto nisam imala prilike da pričam u načelu o ovim zakonima vojnim, htela bih na početku da kažem pre nego što kažem nešto o mom amandmanu, sledeće – pre 2012. godine Vojska je bila na dobrom putu da bude potpuno uništena. Mi imamo zadatak kao stranka na vlasti da joj vratimo dostojanstvo.

Veoma je važno imati organizovanu, opremljenu i zadovoljnu Vojsku Srbije. Srbija je vojno neutralna zemlja koja se nalazi na raskrsnici istoka i zapada. Srbija nije agresorska zemlja, ali mora da ima kvalitetno opremljenu vojsku i tehnički i kadrovski. Tako da Vojska Srbije čuva granice naše divne Srbije. Vojska Srbije je u stvari narod Srbije. Uvek deleći dobro i zlo, tu su zbog onog najgoreg, a živeće zbog onog dobrog i svega onog što čini naš život vrednim življenja.

Do 2012. godine vojska je bila degradirana i vrlo je odgovorno i teško biti pripadnik vojske. Uz ogromnu podršku vrhovnog komandanta i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i uz ogromni rad svakog pripadnika Ministarstva odbrane, prošle godine je vojsci obezbeđeno povećanje plata od 10%, podignute su dnevnice, uvedena je solidarna pomoć i podeljeno više od 700 stanova kroz stambenu izgradnju. Intenzivno se radi na poboljšanju kvaliteta života i rada pripadnika Vojske Srbije i njihovih porodica.

Ono što je važno jeste da budžet sada iznosi negde 70 milijardi i 500 miliona dinara i najveći deo toga je, naravno, odvojen za standard pripadnika vojske. Zaista su značajna sredstva obezbeđena za nastavak naoružanja, za nastavak opremanja najsavremenijim borbenim sistemima i, naravno, za održavanje i remont tehnike. Obnavlja se internat Vojne gimnazije, Vojna akademija poboljšava smeštajne kapacitete, zatim Sportski centar Strelište, zdravstvo. Radi se na svim poljima i hvala vam na tome. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.