Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

6. dan rada

04.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, poštovani oficiri Vojske Republike Srbije, poštovane kolege i koleginice, Zakon o vojnom obrazovanju kao zakon koji kruniše rad Vojske i koji, između ostalog, obezbeđuje kontinuitet koji istorijski dugo traje i koji daje rezultate na koje smo ponosni mi i naši preci i na koje će sigurno biti ponosni i naši naslednici.

Ono što ja hoću da kažem i zaista sam dužan zbog građana Srbije, zbog Vojske Republike Srbije, ali i zbog žrtava NATO bombardovanja i to je u stvari činjenica da su upravo u tom NATO bombardovanju, koje je od strane NATO alijanse nazvana, akcija u kojoj su oni bombardovali Republiku Srbiju, „milosrdni anđeo“, što dovoljno govori o njima i neka im je na čast. Akcija u kojoj su bombardovani civilni ciljevi, gde je bombardovan jedan RTS, Kineska ambasada, gde su civilne žrtve … samo jedna civilna žrtva da je postojala pa bi bilo mnogo, a postojalo je mnogo više. Verovatno nije tačno ni ustanovljeno, ali broj civilnih žrtava je bio toliko veliki da im to služi na čast.

Ono što imamo kao odgovor na to upravo Vojska Republike Srbije, upravo obrazovanje Vojske Republike Srbije i kako je naša Vojska sa tehnikom koju je posedovala, sa oruđima i oružjem koje je posedovala uspela da obori jedan nevidljivi avion NATO alijanse. Naravno, to zna naša Vojska, a kako smo mi to uspeli neka izučavaju vojske NATO alijanse na svojim školama. Neka uče na primeru jedne Vojske Republike Srbije, koja je uspela da u tim uslovima odgovori i agresivno i pošteno i u interesu svojih građana, da zaštiti svoje građane, svoju imovinu i ono što je u tom trenutku bilo moguće.

Nekako smo se odbranili od NATO agresije, ali od 2000. godine na ovamo žuto preduzeće je na žalost u odnosu na NATO agresiju, po Vojsku Republike Srbije, pored oružja i oruđa koje je Vojska Republike Srbije izgubila u NATO bombardovanju u odnosu na Šutanovca i ostale iz tog žutog preduzeća, oni su bili deset puta gori po Vojsku Republike Srbije i upravo da nije bilo 2012. godine i preuzimanja odgovornosti i za državu i za Vojsku od budućnosti Republike Srbije i Vojske ne bi bilo ništa.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem. Potrošili ste vreme grupe.
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Snežana Petrović.
Reč ima narodni poslanik Snežana Petrović.
...
Srpska narodna partija

Snežana Petrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministre, poštovane kolege narodni poslanici, na član 1. Predloga zakona podnela sam amandman kojim se dodaje stav 3. koji glasi – vojnim obrazovanjem obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na poresku odgovornost.

Za namensku industriju jedne zemlje koju sačinjavaju kompanije koje se bave proizvodnjom proizvoda za specijalne namene najčešće iz domena naoružanja veoma je važno da ima obrazovan i stručan kadar koji će moći da odgovori visokotehnološkim zahtevima vojnog, ali i civilnog sektora za proizvodima specijalnih namena.

Jaka i osposobljena namenska industrija predstavlja značajan zamajac razvoja zemlje, a posebno lokalne samouprave u kojoj se nalazi. U vezi sa navedenim osvrnula bih se na namensku industriju „Prvi Partizan“ iz Užica, grada iz kojeg ja dolazim kao primer devedesetogodišnjeg uspešnog rada još od davne 1928. godine, kada je osnovana. Sa više od 1.00 zaposlenih radnika i proizvodnim asortimanom preko 500 vrsta i kalibara municije, prva je kompanija na nivou zemlje sa izvozom u prošloj godini od 500 miliona dolara.

Uz svestranu pomoć Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva za nove investicije i razvoj „Prvi Partizan“ Užice iz godine u godinu beleži bolje rezultate i veći profit, a plan je da se u 2020. godini dostigne zahtevni izvoz na nivou godine od 750 miliona dolara.

Sve ovo veoma pozitivno utiče na razvoj lokalne samouprave preko zapošljavanja novih radnika, većih izdvajanja za poreze kako u lokalne tako i u republički budžet, a kao socijalno odgovorna i društveno odgovorna kompanija sve svoje obaveze izmiruje blagovremeno. Ovakvom poslovnom politikom postiže se visok nivo poreske odgovornosti, a samim tim i pozitivan uticaj na sveukupni razvoj zemlje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Dušica Stojković.
Reč ima Dušica Stojković.
...
Srpska napredna stranka

Dušica Stojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona o vojnom obrazovanju Republike Srbije, koji definiše sam predmet, osnovne ciljeve i principe koje ovaj zakon reguliše.

Kvalitet u jednom društvu počinje i završava se obrazovanjem. Biti vojnik, oficir, podoficir Vojske Republike Srbije je jedan odgovoran, siguran poziv, ali i poziv pun izazova.

Vojni poziv je odlična prilika za mlade ljude u Srbiji koji žele da grade svoju karijeru štiteći svoju zemlju, ali i mir i bezbednost u svetu kroz brojne vojne misije.

Vojno obrazovanje i usavršavanje je specifično, mogućnosti za napredovanje su zaista brojne, pa otuda i ne čudi veliko interesovanje naših mladića, naših devojaka da uvek budu deo naših vojnih škola, da upisuju Vojnu akademiju, da se prijavljuju na kurseve za profesionalne vojnike, ali i da budu zaposleni i u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. To i ne čudi zato što je upravo Vojska Republike Srbije prepoznata kao institucija od najvećeg poverenja građana Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić pokrenuli su veliki projekat stambene izgradnje i već su opredeljene lokacije za izgradnju stanova za pripadnike Vojske, policije, ali i službe bezbednosti. Obezbeđene su lokacije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Vranju.

Ministarstvo odbrane nije čekalo, već je i tokom 2017. godine obezbedilo 612 miliona dinara za subvencionisanje stambenih kredita za potrebe pripadnika Vojske Republike Srbije i podeljeno je negde oko 233 kredita za rešavanje stambenog pitanja.

Pomaci se dešavaju i u vojnom obrazovanju u započetim reformama koje su prošle godine dovele do toga da dva ministarstva, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo prosvete potpišu jedan važan sporazum o uvođenju elemenata dualnog obrazovanja. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, sigurno da je ovo jedan od najbitnijih zakona kada je u pitanju Vojska Srbije, jer kako budemo obrazovali buduće oficire, podoficire takva će nam sutra biti i Vojska.

Srpska Vojska je pokazala u svojoj dugoj tradiciji da ume da brani svoju zemlju i narod. Danas, 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, sa ponosom se sećamo svih slavnih pobeda vojvoda i običnih vojnika koji su pali za našu slobodu.

Želim takođe da se danas setimo i vojnika koji su stradali u zločinačkoj akciji „Zelenih beretki“ na jučerašnji dan pre 26 godina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, u gradu gde sam ja rođen i za ovaj zločin još uvek niko nije odgovarao.

Da bi očuvali mir, srpska vojska mora stalno da se usavršava i kada je u pitanju obrazovanje, što ovaj zakon donosi, i kada je u pitanju obnova vojne opreme. Od Rusije smo dobili migove, tenkove i borbena vozila i zahvaljujući odličnim odnosima Srbije i Rusije, predsednika Vučića i Putina, srpsko nebo je danas sigurno.

Nažalost, nije se uvek ovako radilo, nije se vodilo računa o Vojsci Srbije. Imali smo periode kada su pokušali da nas ubede da nam Vojska nije potrebna, kada je preko 500 haubica i tenkova istopljeno i uništeno. Međutim, narod Srbije, koji je uvek imao veliko poverenje u Vojsku, ih je na sledećim izborima i kaznio. Od tada Srbija stvara jaku, modernu i ozbiljnu vojsku, vojsku koja može da očuva mir kojim uvek težimo, da zaštiti našu nezavisnost i da bude garant da nam se nikada više neće ponoviti Jasenovac, Jastrebarsko ili Oluja. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodna poslanica Ivana Stojiljković.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Zahvaljujem predsednice, uvaženi ministre, poštovani oficiri Vojske Republike Srbije, podnela sam amandman kojim predlažem da dodavanje stava 3. u članu 1. kojim se ističe značaj vojnog obrazovanja u smislu boljeg osposobljavanja, lakše zapošljavanja i, naravno, i samim tim i smanjenja siromaštva u Republici Srbiji.

Vojno obrazovanje usvajanjem ovog zakona definitivno postaje deo opšteg obrazovanja u Srbiji i, naravno, oslonac savremenog društva gde će školovani mladi ljudi, naravno, umeti da prepoznaju sve izazove i pretnje i da primene sva svoja znanja, prvenstveno u interesu očuvanja stabilnosti i mira građana Srbije.

Vojno obrazovanje je oduvek multidisciplinarno i ono što je veoma značajno istaći jeste da će u budućem periodu, pored rada u vojnom sektoru, obezbediti i rad u civilnom. Obezbeđuje se, dakle, široko obrazovanje, obezbeđuju se praktična znanja, a to znači da će se lakše dolaziti do posla i da će to obezbediti smanjenje nezaposlenosti mladih ljudi u Republici Srbiji.

Pored toga, želim da istaknem da mladi ljudi koji završe vojne škole su posebno senzibilisani u smislu da vole svoju zemlju i da sve što rade rade u interesu sugrađana svojih i svoje države.

Više puta smo čuli da naše vojno školstvo datira još iz 19. veka, a to pominjem, još jednom, iz razloga što je i veliko naše iskustvo, velike su strategije, taktike koje se ne izučavaju samo na našim školama, već i na svim svetskim akademijama. Zato još jednom napominjem da je ovo šansa za Srbiju da postane regionalni centar sa vojno-obrazovanim kapacitetima, gde će se pored naših studenata obrazovati i studenti iz regiona i iz sveta. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Olivera Ognjanović.