Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.05.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

8. dan rada

08.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 13:00

OBRAĆANJA

...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Hvala presedavajući.

Svoje prvo pitanje postavljam ministru Ružiću, a odnosi se na probleme koji su se stvorili u opštini Kula. Problem je nastao donošenjem odluke u SO Kula u čijem izglasavanju je učestvovalo sedam odbornika koji su prema mišljenju Agencije za borbu protiv korupcije u sukobu interesa, pošto pored javne funkcije odbornika obavljaju i funkcije i članovi su saveta mesnih zajednica, a pojedini su čak i predsednici saveta mesnih zajednica, što je ozbiljna povreda Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije.

Druga nelogičnost koja se isto stvorila u opštini Kula je ta da su ti isti odbornici za koje je ustanovljeno da su u sukobu interesa, na nezakonit način su glasali protiv inicijative Agencije za borbu protiv korupcije za razrešenje predsednika opštine Perice Videkanića sa funkcije predsednika opštine, naglašavam. Ministarstvo za državnu i lokalnu samoupravu je saopštilo da su odbornici mogli da glasaju samo tajnim glasanjem kao što predviđa Zakon i Statut, ali oni su glasali javno.

To je, znači, treća povreda zakona, jer kako kažem u Zakonu o lokalnoj samoupravi, decidno naglašava da treba da se glasa tajnim glasanjem.

Pitam ministra Ružića, da li će Ministarstvo po osnovu člana 84. Zakona o lokalnoj samoupravi poništiti zaključak SO Kula, o odbacivanju inicijative za razrešenje Perice Videkanića sa funkcije predsednika opštine Kula, a to je sve po osnovu Zakona, da li će ispoštovati Zakon, a u pitanju su pet odbornika od kojih su dva sekretara mesnih zajednica Sivac i Gornji grad u Kuli, a trojica su odbornici članovi Saveta mesne zajednice. Takođe pokrajinska poslanica, inače član i načelnik za društvene delatnosti u SO, član izvršnog odbora mesne zajednice Donji grad, dok je pomoćnik predsednika opštine Tihomir Đuričić, kao odbornik koji je glasao za izbor predsednika opštine postao pomoćnik, što su takođe sukobi interesa i to je ustanovila Agencija za borbu protiv korupcije.

Pitam ministra Ružića – da li će se ponašati po zakonu?

Pitam opet, po ne znam koji put, ministra Đorđevića – šta se dešava u preduzeću „DES“ u Novom Sadu. Na pitanjima Vladi, kada mi je odgovorio da su u toj firmi gde je 130 zaposlenih invalidi, uglavnom gluvi, nagluvi, rečeno je da neće biti niko u toj firmi otpušten. Ovih dana u „DES-u“ se dešava to da je pokrenut postupak za stečaj, odlukom direktora Nenada Romčevića i izrađuje se program za rešavanje viška zaposlenih u „DES-u“. Najverovatnije će biti otpuštanja i ta firma će se ili privatizovati ili zatvoriti, pa pitam ministra Đorđevića šta će se desiti sa „DES-om“? Zaposleni u tom „DES-u“ su dobili tek januarsku platu, drugi deo, 10. aprila, a za sve one ostale mesece, februar, mart, april, sada već i maj, sredina maja, nisu dobili ništa. Po ne znam koji put ovo pitanje postavljam ministru Đorđeviću.

Postavljam pitanje i premijerki Brnabić, a tiče se dolaska „Tenisa“, koje je na velika vrata najavljivano da će doći ove godine, pa pitam da li je tačno da ta kompanija nakon što je dobila pet hiljada hektara zemlje, da li će ta zemlja ove godine ostati u parlogu, da li je ta zemlja izdata, za sada je to još državno zemljište, ko to zemljište koristi, ko plaća odvodnjavanje na to zemljište i šta se dešava sa tim zemljištem? Kolika je tačna vrednost „Tenisove“ investicije, da li je to 300 miliona evra, kao što je najavljeno, ili je to 100 miliona evra, kao što najavljuju pojedini mediji? Koliko će tačno radnika biti zaposleno i koja će biti njihova prava u toj kompaniji?

Interesuje me da li se već zna koju će tehnologiju doneti „Tenis“, da li će to biti tehnologija koja je i u Nemačkoj, ili će to biti neka posebna tehnologija koja će se odnositi samo na Srbiju, a okolna sela će se gušiti u smradu i otpadnim vodama i u svemu ostalom što će doneti ta farma?