Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.05.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

8. dan rada

08.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 13:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Markoviću.
Nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o Trećoj tački dnevnog reda – Predlogu zakona o vojnom obrazovanju.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Vlado Babić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Milovan Krivokapić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Branimir Rančić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik doc. dr Mihailo Jokić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Karadžić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Belačić, Dubravko Bojić i Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Božidar Delić i Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
(Vjerica Radeta: Po Poslovniku.)
Koleginica Radeta po Poslovniku. Izvolite po Poslovniku.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedavajući, evo ja sam želela reč i želela sam da govorim o ovom amandmanu, ali ne mogu zbog nakaradnog Poslovnika, više nemamo vremena. Kao potpredsednik Narodne skupštine upozoravam vas i pomažem vam u radu na osnovu člana 32. Poslovnika – dužni ste zbog javnosti da kažete da nije tačno ovo što vi samo čitate – da li neko želi reč, ne, hvala.

Mi srpski radikali, želimo reč po svakom amandmanu, dužni ste da kažete da zbog tako lošeg Poslovnika narodni poslanici zapravo ne mogu da obrazlažu amandmane koje su podneli.

To što radite je obmanjivanje javnosti. LJudi sada misle što su ovi podnosili amandmane, a neće o amandmanima da govore. Dakle, morate da pitate da li podnosilac amandmana želi da govori, pa ako se javi kažete – nemate više vremena, a onda pitate da li neko drugi želi da govori, jer ovo što vi sada predstavljate javnosti je upravo ono što se u medijima danima već nekoliko sedmica unazad piše kako se narodni poslanici ovde igraju, kako se tek tako samo podnose amandmani i kad vi to sada tako predstavljate onda će narod koji nas gleda ili koji sutra pročita u novinama takvu jednu konstataciju reći da mi ovde stvarno gubimo vreme. Ne, mi ovde, sada govorim u ime poslanika SRS, mi ovde radimo ozbiljno, raspravljamo o svakom predlogu zakona, dajemo ozbiljne i argumentovane primedbe, ulažemo amandmane da bismo popravili tekst zakona i želimo svaki podneti amandman da obrazložimo. Molim vas, vodite računa o tome.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Radeta, vodim računa i naravno vodim računa o poštovanju Poslovnika član 158. stav 4. u skladu sa tim vodim i sednicu. Naravno, vi ste imali sada priliku da kažete to što ste rekli i to apsolutno nije sporno, to je vaš stav i smatram da nisam povredio Poslovnik.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o povredi?
(Vjerica Radeta: Da želim.)
Hvala na sugestijama, ali moramo da radimo u skladu sa ovim Poslovnikom koji je važeći i koji je na snazi.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miljan Damjanović, Nataša Jovanović i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović, Aleksandar Šešelj i Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Marjana Maraš.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Despotović, Nemanja Šarović i Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik dr Sanda Rašković Ivić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Petar Jojić i Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj i Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić i Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ružica Nikolić i Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić i Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Jojić i Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić i Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nemanja Šarović i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić i Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jasmina Karanac, dr Ivan Bauer, Branimir Jovanović i dr Predrag Jelenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jasmina Karanac, dr Ivan Bauer, Branimir Jovanović i dr Predrag Jelenković.
Reč ima Branimir Jovanović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Branimir Jovanović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, predstavnici Vojske Srbije, koleginice i kolege, moje kolege i ja podneli smo ovaj amandman da bismo uskladili rokove koji se odnose na konkurs za izbor u zvanje nastavnika i saradnika.

Naime, član 39. Zakona o vojnom obrazovanju predviđa da citiram – izbor u zvanje saradnika i nastavnika stranog jezika i veština vrši visokoškolska jedinica u sastavu Univerziteta. Konkurs za izbor u zvanje lica iz stava 1. ovog člana raspisuje se tri meseca pre isteka vremena za koji su birani.

Predlažem da ovaj rok za raspisivanje konkursa ne bude tri meseca, već šest meseci i na taj način bismo ga uskladili sa rokom koji je predviđen za izbor nastavnika iz člana 37. ovog zakona. Smatram da je ovaj zakon o vojnom obrazovanju veoma značajan za dalje uspešno profilisane naše Vojske i da ćemo rezultate dobrih odluka koje ćemo, nadam se, doneti videti tek u budućem periodu, odnosno u godinama koje slede.

Na primer ću navesti da je odluka koja je doneta pre tri godine, da se ponovo uvede srednjoškolsko stručno obrazovanje podoficira Vojske Srbije, da se sada pokazalo kao dobra odluka i da svaka vojska se temelji na efikasnom radu i svaka jaka vojska ima za osnov jedan dobar i kvalitetan podoficirski kadar i da ulaganje u obrazovanje se višestruko isprati mnogo kasnije, jer svi ti ljudi provedu svoj radni vek u Vojsci Srbije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jovanoviću.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić i Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 46. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 48. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 54. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 55. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Jojić i Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 56. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 57. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 58. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 59. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 60. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 61. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 62. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Meho Omerović, dr Muamer Bačevac i Nataša Mihailović Vacić.
Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 63. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 64. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 66. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miljan Damjanović i Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 67. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 68. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 69. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 70. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 71. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 72. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 73. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 74. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 75. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 76. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 77. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 78. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 79. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 80. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 81. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 81. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 82. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 83. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, Jovan Jovanović, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, zajedno Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, zajedno Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, zajedno Srđan Nogo i Zoran Radojičić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miljan Damjanović i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS, i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, Jovan Jovanović, zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović i zajedno Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Đuriću, izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanički klub Slobodni poslanici
Hvala.

Evo, malo da učinimo da se i ovaj dan nešto raspravlja, malo i predsedavajući da odmori u ovom iščitavanju svih ovih amandmana.

Mi svi poslanici naravno da želimo da branimo svoje amandmane, ali je zbog Poslovnika i činjenice da je vladajuća većina na prva tri-četiri člana prvog zakona na dnevnom redu potrošila svoje amandmansko vreme, u suštini nama je to onemogućeno, pa ćemo eto iskoristiti preostalo vreme poslaničke grupe.

Znači, što se tiče amandmana koji smo predložili na zapravo član 62. Zakona o odbrani. Predlogom zakona predviđeno je da taj član bude dopunjen stavom koji predviđa obavezu, pa kaže ovako – za ostala privredna društva koja nisu od značaja za odbranu, za druga pravna lica i preduzetnike, da Ministarstvu odbrane na zahtev dostavljaju podatke od značaja za odbranu.

Nažalost, ni predlog zakona, a ni sam zakon u drugim odredbama ne definišu jasno koji se to podaci smatraju značajnim za odbranu. Te kao posledica toga, ova odredba može biti shvaćena preširoko i može Ministarstvu odbrane dati ovlaštenje da neograničeno i bez jasne potrebe prikuplja podatke koji možda predstavljaju i poslovne tajne ili podatke o ličnosti.

Zašto smo predložili brisanje? Zato što mislimo da je potrebno precizno definisati u zakonu koji su to podaci značajni za odbranu i pod kojim uslovima ih Ministarstvo odbrane može zahtevati od privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika, pogotovo onih koji nisu značajni za sistem odbrane, dakle od svih praktično.

Takođe, praktično je potrebno i taj predloženi stav 3. člana 62. dopuniti odredbom o zaštiti podataka dobijenih od tih trećih lica, dakle od privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika i odredbom kojom će se Ministarstvo sprečiti da neovlašteno pristupa ili odaje te podatke.

Pošto sve to nije u predlogu zakona regulisano, nego je samo navedeno da Ministarstvo, eto, može i od privrede i preduzetnika, koji nemaju veze sa sistemom odbrane, tražiti podatke koje smatra značajnim za dobranu, bez odredaba o tome kako će Ministarstvo tim podacima raspolagati, mi smo smatrali da bi ova odredba trebala biti vraćena predlagaču na doradu i zato smo predložili brisanje tog stava ne bi li dobili konkretniji predlog. Tako da, to je obrazloženje.

Nažalost, ministar odbrane danas nije došao. Zahvaljujem se ministru omladine i sporta koji jeste došao, tako da pretpostavljam da ćemo biti uskraćeni za raspravu po ovom zakonskom predlogu, koji mislimo da nije baš nebitan. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović, zajedno Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Đuriću, izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanički klub Slobodni poslanici
Hvala.

Ovo je isto jedna od, po našem mišljenju, bitnih odredaba koje su pomalo sporne u predloženom tekstu Zakona o odbrani.

Predviđeno je, naime, pa sada citiram: „Udruženja koja svoje delovanje težišno zasniva u oblastima od značaja za odbranu može steći status udruženja od posebnog značaja za odbranu.“ U predlogu zakona nije jasno označeno šta znači termin težišno, a taj termin je presudan da bi neko udruženje dobilo status udruženja od posebnog značaja za odbranu, niti je jasno šta taj status posebnog značaja za odbranu znači kada se tiče sufinansiranje i kada se tiče učešća takvih udruženja u projektima koje finansira ili sufinansira Ministarstvo odbrane.

Dakle, ovakve zakonske formulacije kada kažete da neko težišno zasniva delovanje na nečemu, pa tim težišnim stiče status posebnog značaja. Šta taj status posebnog značaja znači kada je u pitanju raspodela budžetskom novca? I šta je težišno? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega.
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Ivković i Stefana Miladinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, Jovan Jovanović i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Đuriću, izvolite.