Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

2. dan rada

15.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:15 do 18:55

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu
 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis
 • Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
 • Zakon o putevima
 • Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju
 • Zakona o železnici
 • Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • OBRAĆANJA

  ...
  Dveri

  Marija Janjušević

  Poslanička grupa Dveri
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Ukazujem na povredu Poslovnika, član 106. stav 3. da je zabranjeno dobacivati narodnim poslanicima dok izlažu svoju diskusiju. Takođe ste sad dozvolili repliku pod maskom Poslovnika, tako da ste prekršili u više navrata Poslovnik.

  Ne znam čemu ovo dobacivanje, zašto ne može da se otrpi istina. Svedoci smo da iz sednice u sednicu imamo problem početka kašnjenja sednice, jer vladajuća većina ne može da ima kvorum. Tada niste tako glasni, tada je ovde jedan opšti muk. Toliko o stabilnosti koalicije.

  Što se tiče izborne krađe, ponoviću ono što je rekao predsednik Boško Obradović, vi ste 2012. godine došli na vlast upravo protestima protiv izborne krađe, a to što ste usavršili sve ono što je DS radila pogubno u ovoj državi, to zaista jeste naš najveći problem, problem građana Srbije. Hvalite se tolikim procentima, a gde su ispunjenja vaših obećanja i nemojte se zavaravati da će taj procenat da raste, čak ni pretnjama, krađama, sendvičima, izbornim turizmom po Srbiji. Dakle, krenite sa ispunjavanjem svojim obećanja i nemojte optuživati one koji kritikuju vaše postupke da je to mržnja. Ako se neko ne slaže sa vama, ne znači da vas mrzi. Ako pogledate transkripte iz naših izlaganja videćete da su samo SNS, njihovim narodnim poslanicima i predstavnicima Vlade puna usta mržnje. Mi samo ukazujemo na ono što nije dobro za sve nas. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Nisam čuo nikakvo dobacivanje.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
  Hvala, koleginice Janjušević.
  Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković, pravo na repliku.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Marković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Drago mi je što smo raščistili situaciju oko Nove Varoši i što su priznali da su sarađivali sa DS, sa Tadićevom strankom i sa LDP i ko zna s kim ne. Kao što smo rekli, ispostavili se da je istina da Dveri, lažna patriotska organizacija Dveri, ne bira, apsolutno ne bira saradnika sa kim će sarađivati. Bitno im je samo da dobijaju novac od njega. Na pare nisu gadljivi. Hvala, gospodine Martinoviću. Bio to Đilas u Beogradu, dok je bio gradonačelnik, bila to DS, bila to DSS u Kolubari, bio to Dosta je bilo pokret pred beogradske izbore, pa i gospođa koja je malopre pričala, koleginica Boška Obradovića, je imala zaključen ugovor sa Goranom Ješićem. NJena firma „Ninamedija“ je godinama finansirana od Gorana Ješića i DS, a ovde se prave da su neke patriote, nacionalisti itd. Očigledno da je od LJotića do Saše Radulovića kratak put. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Tražili su repliku. Boško Obradović je tražio repliku, ali ja bih da zatvorimo krug replika. Tri replike ste dobili. Mislim da je to bilo korektno. Sada bi sve otišlo u tu raspravu, vraćamo se 20-30 godina unazad. Hajde da se vratimo na zakone na dnevnom redu.
  Da li se još neko javlja od ovlašćenih predstavnika?
  Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Marković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Uvažena ministre, uvaženi predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, zaista mi je drago, nakon ovako iscrpne rasprave da smo svi mi ovde shvatili da je glavna zamerka za sve ove predložene zakone hitnost postupka. Čemu žurba kažu, zašto hitan postupak? To je jedina zamerka koju smo mi danas mogli da čujemo o svih 21 predloga zakona ili sporazuma. Da nije hitan postupak, oni bi rekli zašto nije hitan postupak. Na to se svodi njihova politika.

  Kao što rekoh, pred nama je set važnih predloga zakona iz oblasti građevine, saobraćaja, infrastrukture itd, kao i veći broj sporazuma, ali svakako da je najznačajniju pažnju javnosti izazvao Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti ili, kako ga već popularno nazivaju leks specijalis za gradnju jeftinih stanova.

  Počeo bih hronološki, dakle od zaključka Vlade Srbije od Novembra 2017. godine kada je formirana Komisija za pripremu predloga projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Već decembra 2017. godine, Komisija je održala prvi sastanak. Zaključak vladine Komisije je da je radi brže i efikasnije realizacije neophodno izraditi poseban zakon kojim će se urediti uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike i to Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, policije, BIA i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, a naročito utvrditi javni interes, urediti postupak eksproprijacije, propisati obaveze učesnika u postupku donošenja ili izmene planskih dokumenata, odrediti način za uređivanje obaveza za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje postupka pribavljanja građevinskog zemljišta, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu unutar stambenog kompleksa i izvan stambenog kompleksa u funkciji stambenog kompleksa. Zatim, uređenje postupka pribavljanja svih akata za izgradnju objekata unutar stambenog kompleksa, vrsta postupaka koji se primenjuju za izbor projektanta, vršioce tehničke kontrole izvođača radova, vršenje projektantskog i stručnog nadzora i tehničkog pregleda objekata.

  Zatim, način finansiranja i izgradnje stambenih objekata i komunalne i ostale infrastrukture, uslove i kriterijume za izgradnju i kupovinu stanova za potrebe pripadnika snaga bezbednosti, najvišu prodajnu cenu stana po metru kvadratnom, kao i sva ostala pitanja od značaja za realizaciju projekta za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

  Ako imamo u vidu značaj, a naročito odgovornost posla koji pripadnici snaga bezbednosti obavljaju ako pri tom imamo u vidu da je najveći broj nerešenih stambenih potreba upravo među tom kategorijom, odnosno među pripadnicima snaga bezbednosti, ako tome još dodamo značaj za bezbednost čitave zemlje, onda je jako važno, odnosno onda je sasvim jasno koliko je važno da usvojimo ovaj predlog zakona.

  Pri tom, kao što smo rekli u raspravi, ovaj problem nije od juče, ovaj problem ne datira od juče, ovaj problem datira decenijama unazad i niko ga nije rešavao, bar ne u onoj meri u kojoj je to bilo potrebno. Toliko o ovim stručnjacima od preko puta koji su tobože lamentirali nad stanjem pripadnika bezbednosnih snaga, a ništa nisu učinili dok su vršili vlast.

  Šta je važno istaći? Za realizaciju ovog projekta, kako smo i čuli, odlučeno je da u prvoj fazi na izabranim lokacijama u šest gradova bude ukupno izgrađeno 1.578 stanova i to u Beogradu i Novom Sadu po 400, Nišu 188, Vranju 190, Kraljevu i Kragujevcu po 200 stanova. To bi bila prva faza. Utvrđeno je da je u ovih šest gradova moguće izgraditi 5.203 stana ukupno.

  Procenjena finansijska sredstva za izgradnju ovih stanova iznose 64.335.000 evra bez PDV, a u ovaj iznos uključeni su troškovi komunalnog opremanja predloženih lokacija, odnosno izgradnja nedostajuće infrastrukture.

  Iako je već rečeno, nije loše ponoviti, cena izgradnje stana iznosi 500 evra po metru kvadratnom u protiv dinarskoj vrednosti na dan zaključenja ugovora, bez PDV. Kupoprodajnu cenu stana na svakoj pojedinačnoj lokaciji određuje investitor, odnosno prodavac stana, a koja ne može biti viša, odnosno ne može biti u iznosu višem od 500 evra.

  Ko može da ostvari ovo pravo, pravo na kupovinu stana pod povoljnijim uslovima? Dakle, zaposlena lica na neodređeno vreme u navedenim državnim organima, kao i lica raniji pripadnici snaga bezbednosti koji su pravo na penziju ostvarili u jednom od tih državnih organa. Osnovni uslov je da ta lica nemaju trajno rešeno stambeno pitanje ili je neodgovarajuće rešeno. Prioritet za kupovinu stana imaju lica koja nemaju trajno rešeno stambeno pitanje u odnosu na lica sa neodgovarajućim stanom.

  Treba istaći i da pravo na kupovinu stana ne mogu ostvariti lica pripadnici snaga bezbednosti, kao ni članovi domaćinstva koji su od dana stupanja na snagu ovog zakona otuđili nepokretnost koju su imali u svojini na teritoriji Srbije ili na teritoriji bivših republika SFRJ.

  Ko je čitao Predlog zakona, a neki poslanici nisu čitali, kako smo videli, mogao je da vidi i predviđenu strukturu budućih stanova. Garsonjera je površine do 32 m2, jednosoban stan je do 36 m2, jednoiposoban stan do 46 m2, dvosoban stan do 54 m2, dvoiposoban stan do 62 m2, trosoban stan do 70 m2, troiposoban do 83 m2 i četvorosobni do 92 m2, uz napomenu da pripadnik snaga bezbednosti koji ostvari pravo na kupovinu stana u skladu sa ovim zakonom u obavezi je da ostane u radnom odnosu u organu u kome je ostvario to pravo narednih deset godina od dana zaključenja ugovora o kupovini stana, osim lica kome prestane radni odnos ostvarivanjem prava na penziju u tom vremenskom periodu i ne može otuđiti stan, kupljen u skladu sa ovim zakonom, u roku od deset godina.

  Kada je reč o licima ranijim pripadnicima snaga bezbednosti koja su stekla penziju u navedenim državnim organima, a koja su ostvarila pravo na kupovinu stana pod povoljnijim uslovima, ne mogu otuđiti takav stan u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o kupovini stana.

  Iz svega ovoga se jasno vidi da su postavljeni vrlo fer i pravedni uslovi, da je cilj da se spreči svaki vid potencijalne zloupotrebe, kao i to da je intencija da se zaista otpočne sa trajnim rešavanjem ovog značajnog pitanja za Srbiju. Raduje me što se prvi radovi po sprovedenim postupcima za izbor najpovoljnijeg ponuđača i vršilaca stručnog nadzora očekuju već tokom leta ove godine, dakle, krajem avgusta meseca. Kao što smo čuli lokacije u nekim od navedenih gradova su spremne, a uveren sam da će u najskorije vreme u svih šest gradova biti usvojeni neophodni planski dokumenti po kojima će se graditi ovi stanovi.

  Konačno, verujem da se svi slažemo sa tim da je građevina privredni zamajac i da utiče i na ostale privredne grane, tako će i ovaj zakon imati efekat pre svega na domaća, ali i na strana privredna društva i preduzetnike, ali i na državne organe Republike Srbije i jedinice lokalne samouprave. Ne moram da napominjem koliki će uticaj imati na pripadnike snaga bezbednosti jer će svi pod jednakim uslovima moći da reše svoju stambenu potrebu pod veoma povoljnim uslovima.

  Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, tu bih istakao potrebu za rešavanjem statusa velikog broja nelegalnih šljunkara na obalama vodnih puteva Srbije. Trenutno ih je oko 150 i u statusu su privremenih objekata.

  Ovaj predlog zakona predviđa postepeno rešavanje ovog zaista velikog problema koji bez sumnje opterećuje ovu privrednu delatnost. S obzirom da je pravni status privremenih deponija šljunka i peska uređen Zakonom o planiranju i izgradnji i da on propisuje rok od šest godina, koliko traju privremene građevinske dozvole, kao prelazni rok za postepenu prelokaciju na zvanična lučka područja.

  Dalje, Predlog zakona predviđa da jedinice lokalne samouprave utvrđuju na kojim se tačno lokacijama mogu nalaziti privremene deponije šljunka i peska, kao i da će one izdavati privremenu građevinsku dozvolu na osnovu izdatog privremenog odobrenja koje izdaje Agencija za upravljanje lukama.

  Za one privremene deponije šljunka i peska koje ne budu obuhvaćene odlukama jedinica lokalne samouprave, predviđena je mogućnost preseljenja na lučka područja koja su već utvrđena ranijim planovima ili će biti utvrđena u skladu sa prostornim planovima.

  Budući da su procene da se godišnje pretovari oko četiri miliona tona šljunka i peska, nakon usvajanja ovih izmena zakona očekivani prihod na osnovu naplate lučke takse iznosiće oko 600 hiljada evra, dok će ukupni generisani prihodi od svih taksi i naknada biti preko dva miliona evra.

  Kada je reč o Predlogu zakona o železnicama, stekli su se uslovi za donošenje novog zakona o železnici, nakon primene važećeg zakona i nakon sagledavanja neophodnih potreba za određenim izmenama, pre svega u smislu primene direktive Evropskog parlamenta i Saveta, kojim se uspostavlja jedinstveno evropsko železničko područje, odnosno potrebe da se poboljša efikasnost železničkog sistema Srbije, integrisanje u tržište transportnih usluga i integracija srpskih železnica u železnički sistem Evropskoj uniji.

  Razdvajanjem delatnosti i upravljanja javnom železničkom infrastrukturom i delatnosti obavljanja prevoza u železničkom saobraćaju, nakon 14 godina preduzeli smo značajne korake u reformi železnica. Osnivanjem društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, infrastruktura „Železnice Srbije“ a.d, društvo za železnički prevoz putnika, odnosno „Srbija Voz“ a.d. i društva za železnički prevoz robe, odnosno „Srbija Kargo“ a.d. postigli smo razdvajanje načina i modela finansiranja, zatim jasno definisanje koliko se sredstava izdvaja za koju namenu, dakle veća odgovornost i veća efikasnost.

  Stoga se može reći da je to bio dobar potez i da su rezultati već vidljivi. Međutim, ako imamo u vidu da je železnica vitalni deo transportnog sistema Srbije, da je efikasnost železničkog sistema uslov za konkurentno tržište prevoznih usluga, da želimo bolje regulisanje tržišta železničkih usluga, da podignemo kvalitet usluga železničkog prevoza robe i putnika, neophodno je unaprediti ovaj sistem kroz donošenje novog zakona.

  Ja bih zastao ovde zbog vremena poslaničke grupe, a siguran sam da ćemo se kroz raspravu dotaći i ostalih važnih tema koje tretiraju ovi predlozi zakona. Zahvaljujem.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala kolega Markoviću.
  Sada nastavljamo po prijavama, po redosledu narodnih poslanika, prema prijavama za reč u zajedničkom načelnom jedinstvenom pretresu.
  Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić.
  ...
  Stranka pravde i pomirenja

  Muamer Zukorlić

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku želim uputiti srdačne čestitke svim pripadnicima islama ovde u Narodnoj skupštini kao i svim pripadnicima islamske zajednice Srbije, a posebno svim Muslimanima u Sandžaku zbog nastupajućeg meseca ramazana koji večeras počinje, sa željom da ga provedu u postu, predanosti Bogu i da kroz te ibadete postignu željene, duhovne i moralne efekte.

  Što se tiče zakona koji su pred nama, izuzetno su važni. Posebno smo zainteresovani za set zakona o saobraćaju. Svakako su najbitniji oni koji se odnose na bezbednost građana i cenimo da su ovim predlozima napravljeni vrlo značajni iskoraci u tome pogledu, ali ne mogu da ne pomenem puteve koje narod već zove – putevi smrti. To su putevi Novi Pazar i Sjenica, i Novi Pazar i Tutin, gde učestalo imamo pogibije i stradanja putnika. Istina, raduje učestalo najavljivanje konačno rešavanja ovih putnih pravaca, investiranja i njihova izgradnja. Raduje me i poslednji susret u Istanbulu na najvišem vrhu i još jedno potpisivanje memoranduma iako bi konačno želeo da imamo i operativni iskorak.

  Usputno bih postavio pitanje, jer nisam do kraja razumeo, po mojoj informaciji, taj memorandum jeste obuhvatio ova dva putna pravca, ali nije obuhvatio put Sjenica–Tutin, a u zadnje vreme smo u medijima imali informaciju kako će se najpre krenuti sa izgradnjom puta Tutin i Sjenica, pa da li se radi o nekoj grešci ili nejasnoći, voleo bih da dobijem za to odgovore? Svakako, u ovom domu sam govorio o železnici u Sandžaku, i ne bih to da ponavljam, a i već su neke kolege na to podsetile.

  Ono što bih podsetio jeste investicija zaobilaznice oko Novog Pazara, koja je započeta još pre punih 11 godina. Urađeno je svega nekoliko stotina metara. To su započeli tada još premijer Koštunica i ministar Ugljanin sa velikim najavama, međutim nakon 11 godina nemamo ozbiljan nastavak tih radova, pogotovo ne završetak.

  Pitanje na koje ponovo želim da skrenem pažnju, a koje sam postavio Vladi ovde kada smo imali pitanja Vladi, a i zbog činjenice da resorna ministarka nije bila prisutna. Naime, nelegalno prikupljanje sredstava od građana na području Novog Pazara, Tutina i Sjenice. Dakle, radi se o milionskim iznosima u evrima, koji su prikupljani od strane aktivista mesnih zajednica, opština, gradskih službi. Negde imamo priznanja da su prikupljana, negde nemamo. Nakon te moje diskusije meni se javilo, odnosno nama i stranci pravde i pomirenja se javilo na desetine građana, neki su nam čak dostavili i spiskove, neki čak i neke priznanice itd. Dakle, radi se o veoma bitnom pitanju, veoma velikoj kriminalnoj radnji i zloupotrebi. Nisam još dobio dogovor. Potrebno je, ne samo imati odgovor, već hitno krenuti sa istražnim radnjama i procesuirati jednu takvu zloupotrebu.

  Vidite, kada nešto neko radi u ime mesne zajednice, opštine, gradske uprave, bilo kog državnog organa to se za građane na terenu zove država. Izuzetno je važno precizno utvrdili odgovornosti i procesuirati onoga ko je kriv i onoga koji se bavio tim kriminalnim radnjama. Zato ćutanje Vlade i resornog ministarstva mislim da nije dobro. Moje su informacije da se to radilo na nižim nivoima i zato bi bilo jako važno da se to što pre rasvetli.

  Podsećam, radi se o tome da su ljudi u ime vlasti na nivoima mesne zajednice, opštine i grada skupljali novac od građana na spiskove, negde davali priznanice, negde bez ikakvih priznanica navodno za finansiranje puteva. Negde je izgrađeno nešto od puteva, ministarka se čudi i ja sam se čudio dok nisam očima video i dobio na desetine takvih svedočenja. Molim vas da ovo što pre rasvetlite. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  (Dragan Vesović: Poslovnik.)
  Reč ima dr Dragan Vesović, povreda Poslovnika. Izvolite.
  ...
  Dveri

  Dragan Vesović

  Poslanička grupa Dveri
  Hvala gospodine predsedavajući.

  Mislim da ste povredili član 107. Poslovnik o radu Skupštine, gde govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.

  Dakle, malopre je kolega Enis i sada cenjeni kolega Zukorlić spomenuo Sandžak. U Ustavu Republike Srbije to je Raška oblast. Ja se inače pridružujem čestitkama koje je uvaženi kolega Zukorlić, pripadnicima muslimanske vere u Republici Srbiji uputio povodom početka meseca ramazana, želim da ga provedu u miru, veselju i da ih Bog okrepi, ali to može da bude u Raškoj oblasti i u Srbiji. Sandžak po Ustavu Republike Srbije ne postoji. Kao što postoji bošnjački jezik na koga se kolege pozivaju, ovo ne postoji. Molio bih vas da vodite računa o dostojanstvu ovog doma. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala kolega Vesoviću.
  Doktor Bačevac je još jutros to uradio i čestitao.
  Što se tiče primene određenih termina, smatram da nisam prekršio Poslovnik. Dakle, sloboda govora u parlamentu, tako da nema problema, mislim da i nije bila namera prethodnog govornika da uvredi na bilo koji način ovaj cenjeni dom.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne. Hvala vam puno.
  Povreda Poslovnika, Muamer Zukorlić.