Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

2. dan rada

15.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:15 do 18:55

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu
 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis
 • Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
 • Zakon o putevima
 • Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju
 • Zakona o železnici
 • Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • OBRAĆANJA

  ...
  Stranka pravde i pomirenja

  Muamer Zukorlić

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Član 106. Dakle, želim da skrenem pažnju na kršenje Poslovnika u pogledu nepoštovanja ustavnih odredbi, čime se direktno atakuje na pripadnika drugačije nacionalne ili verske zajednice, u ovom slučaju nacionalne zajednice, sugerišući ili insistirajući na oduzimanju prava da se govori svojim jezikom, da se koriste pojmovi i reči iz svog maternjeg jezika.

  Svakako da nije teško primetiti da kolege iz stranke od koje smo čuli ove primedbe i sami ne poštuju ovaj princip. Malopre smo čuli jedan turcizam, javašluk, dakle, od javaš, što znači sporo, svakako da nije to jedini pojam koji oni koriste i zato bih ja od njih tražio, ukoliko hoće da počiste Sandžak kao pojam, onda neka krenu od Karađorđa, pa neka Karađorđe ne bude Kara, neka bude Crni Đorđe, pa Karaburma nek ne bude Karaburma nego crna burma, pa Dorćol nek ne bude Dorćol, nego četiri puta, pa Kalemegdan nek ne bude Kalemegdan, nego tvrđava, odnosno prostor tvrđave itd, mogli bi da nabrajamo jako dugo. Ne radi se o principu i ambiciji da se počisti jezik od reči koje imaju poreklo iz neke druge kulture, već se jasno radi izvesnim virusima netrpeljivosti, ne bih da kažem šovinizma, ali i na to zaudara, pa bih zamolio kolege iz Dveri da se ustegnu od takvih stavova. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Apsolutno sam siguran da dr Vesović nije imao lošu nameru i mislim da ovu raspravu o administrativnim jedinicama, geografskim određenjima određene teritorije možemo da ostavimo za neki okrugli sto ovde u Skupštini.
  Kolega Zukorliću, da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
  Kolega Boško Obradović, po kom ste vi osnovu?
  ...
  Dveri

  Boško Obradović

  Poslanička grupa Dveri
  Povreda Poslovnika.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Izvolite.
  ...
  Dveri

  Boško Obradović

  Poslanička grupa Dveri
  Poštovani predsedavajući, po članu 108. Poslovnika koji ste vi prekršili, vi bi trebalo da brinete o redu na sednici Narodne skupštine, odnosno da se o tome starate.

  Kolega Muamer Zukorlić mora da razume da koliko god on ima pravo da jednu administrativnu jedinicu unutar države Srbije zove kako njemu padne na pamet, po turskom vojnom administrativnom terminu Sandžak, okupatorskom, tako i mi imamo pravo da podsetimo javnost i vas da tako nešto ne postoji, da smo se mi oslobodili turskog ropstva, da tamo postoji Raški upravni okrug unutar administrativne podele države Srbije i nikakav Sandžak.

  Dakle, ništa ovde nije sporno, mi smo ovde kolege iz skupštinskih klupa, normalno komuniciramo, poštujemo različite vere i nacije, sporimo se oko toga postoji li bosanski ili bošnjački jezik itd, ali ono što nesumnjivo mi imamo obavezu jeste da poštujemo teritorijalnu celovitost i administrativnu podelu unutar Republike Srbije. Nikakvih sandžaka ovde više nema, niti će ih ikada biti, niti će ih ikada biti. Ovo je država Srbija i u tom smislu mi imamo veoma negativno sećanje na period turskog ropstva ovoga naroda, koje je trajalo više stotina godina. Ja bih zamolio gospodina Zukorlića, koga poštujem i cenim, da kada govori o ovoj izuzetnoj materiji ne izaziva veoma loša sećanja srpskog naroda na period kada smo robovali pod Turcima, kada su nam deca odvajana od majki i odvođena u janjičare, kada smo nabijani na kočeve, kada smo na svaki drugi način proživeli nešto što nije trebalo da se desi. Dakle, u tom smislu, nas Sandžak na to asocira, na tursku vojnu upravu i mi se zbog toga bunimo protiv tog termina.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Obradoviću. Hajde mi da nastavimo, da iskoristimo to što nam je ministarka Mihajlović tu, da govorimo o putevima, o železnici i drugim aspektima koje podrazumevaju zakoni. Siguran sam da i kolega Zukorlić isto nije imao lošu nameru.
  Nastavljamo sa radom.
  Da li želite da se narodna Skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
  Reč im prof. dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Zorana Mihajlović

  Hvala.
  Nekoliko dodatnih informacija vezano za rehabilitaciju i rekonstrukciju puteva u Raškoj oblasti. Ovo što ste vi rekli da nije memorandumom predviđena rehabilitacija Sjenica-Tutin, tu ste u pravu, zato što još uvek nismo imali potpuno spremnu projektno-tehničku dokumentaciju, samo delimično, i zbog toga mi hoćemo, inače, sve što radimo, radimo tako da imamo dokumentaciju i onda krećemo u bilo kakve vrste memoranduma, ugovora itd. Međutim, delegacija je, između ostalog, i dalje tu i upravo mislim da su danas i u Sjenici i u Novom Pazaru.
  Znači, ono što se sigurno radi, i vrednost toga je minimum 100 miliona evra, dakle, jesu Aljinovići, ako sam pogrešila izvinite za tačno ime, Sjenica-Novi Pazar, Novi Pazar-Tutin, to je ono što radimo. U tom memorandumu pored ovoga je još jedan važan veliki infrastrukturni projekat, a to je pitanje autoputa između Beograda i Sarajeva, to je takođe kompanija sa kojom ćemo vršiti procene investicione vrednosti ovog puta i sa srpske strane, ali isto tako i sa bosanske.
  Inače, zašto je ovo važno? Nije pitanje ovde samo boljeg održavanja, koje će biti u narednom periodu, potpuno sam sigurna, na svim putevima u Srbiji, pa i u ovoj oblasti. Upravo ovim novim Zakonom o putevima neke stvari se menjaju. Menjaju se stvari koje su vezane za sam proces održavanja, menjaju se načini kako će se vršiti kategorizacija puteva. Zaista smo imali jedan džumbus, rekla bih, na teritoriji lokalnih samouprava, kada govorimo o tome šta je koja kategorija i koji put je u pitanju, u zavisnosti od toga onda i nadležnost ko vrši održavanje itd. To je prva i jedna stvar.
  Druga stvar, za vašu informaciju, posle 27, 28 godina, prošle godine mi smo naložili raspisivanje tendera za održavanje puteva u Srbiji. Ranije je to bilo na osnovu ugovora koji su postojali od 1992, 1993. godine, pa su se onda svake godine aneksirali i onda se tako nešto Srbija u odnosu na kompanije koje su vršile održavanje delila, sada to više nije tako, sada to više nije tako, sada se održavanje 3.000 kilometara puta vrši na osnovu snimanja, raspisivanjem javnog poziva. Mi ćemo i za ostalih 16.000 kilometara raspisati u toku ove godine javni poziv. To vam govorim zbog toga što se pokazalo da na osnovu toga mi imamo i niže troškove održavanja, imamo bolje kompanije koje to rade. Tačno je javnim pozivom određeno kakva to kompanija treba da bude, kakvu opremu treba da ima, da bi uopšte mogla da se bavi procesom održavanja. To govorim zbog toga što se u pravu. Dakle, ovde je potrebno mnogo više održavanja i ne samo da se uradi rehabilitacija i rekonstrukcija, nego kada to završimo da se onda zaista godišnje vodi računa na pravi način u putevima, jer nama se često desi na teritoriji Srbije da smo završili nešto, tako je bilo prethodnih 20-ak godina, završi se rehabilitacija i rekonstrukcija, a onda posle toga ko održava ili ne održava i onda imamo još veću štetu.
  Što se tiče ove druge stvari koju ste rekli, skupljanja nekog novca od strane mesnih zajednica, mi zaista o tome nismo upoznati. Vi bar imate kontakt sa ministarstvom, imate državnog sekretara, molim vas, dajte informacije, odmah će se reagovati, postoje institucije u ovoj državi, dakle, svakako će se to videti zašto i kako, tim pre što postoje jasna pravila i procedure kako se ulaže u puteve, kako se gradi i kako se vrši njihova realizacija. Podsetiću vas da nekada ranije se dešavalo da ministri prođu nekim delom Srbije i da praktično nalože ili naruče izgradnju nekog puta, bez ijednog papira, to se zaista više ne dešava. Ako postoji neki problem, biće rešen, pretpostavljam, na nekom lokalnom nivou. Ali, mi ćemo ga rešiti, dajte nam informacije. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, potpredsednice Vlade.
  Reč ima narodni poslanik Nenad Božić. Nije prisutan.
  Reč ima narodni poslanik dr Muamer Bačevac. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Muamer Bačevac

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Uvažena ministarka i uvažene kolege narodni poslanici, pred nama su jako važni zakoni. Sam institut i sama Evropska unija je nastala na boljem povezivanju i boljoj saradnji najrazvijenijih država Evrope. NJihova želja da se putevima bolje uvežu i da svoje industrije bolje uvežu je dovela do Evrope kakvu imamo. Drago mi je što vi prenosite taj trend kod nas. Puno toga se radi u Srbiji, razvija se Koridor 10, planirani Koridor 11 će proći preko Sandžaka i proći će preko Peštera. To je velika stvar i za Srbe i za Bošnjake koji žive u tom kraju i najbitnije je da ćemo se uvezati sa centralnom Srbijom i pokušati da zajedno prezentujemo naše proizvode svim stranim tržištima. To je cilj i to je politika ove Vlade.

  Jako raduju memorandumi koje ste potpisali sa turskom firmom. Jeste stanje puteva loše u Sandžaku. Bilo je stanje puteva i u Novom Pazaru katastrofalno, ali moja politička partija koju predvodi Rasim LJajić je uspela da za samo par godina izgradi 400 novih ulica u Novom Pazaru, a ove godine za informaciju nekima koji još nisu čuli, nakon 11 godina započinje, upravo vašim novcem, 200 miliona dinara ste odvojili, nastavak građenja odnosno izgradnje zaobilaznice oko Novom Pazara i to je nešto što treba pohvaliti. Vaše ministarstvo dobro radi sa onim što ima i vaše ministarstvo zaista daje impuls i da kažem jedan vetar u leđa svim građanima Sandžaka koji žele dobrobit ovoj državi

  Ono što je planirano, a to je izgradnja i povezivanje sa Bosnom, u kojoj žive i Bošnjaci i Srbi, ono što je planirano sa revitalizacijom puteva koji su u očajnom stanju i što će se vrlo brzo ostvariti, zahvaljujući kvalitetnoj politici upravo, a to je brzi put Sjenica – Tutin, koji je pomenut i gde su dolazile i o kojem su razgovarale određene turske firme i članovi, njihovi predstavnici u ministarstvima saobraćaja, ono što se planira u revitalizaciji puteva Aljenovića - Sjenica – Novi Pazar, Novi Pazar – Tutin, najbitnija stvar za građene Sandžaka i tog dela Srbije, pa kako god hoćete da ga zove.

  Dobro me razumete na čistom bosanskom i to je naša prednost. Naša je prednost što želimo za razliku od drugih, da se bavimo izgradnjom i unapređenjem ove zemlje, a ne da dogovorenim konfliktima, izmišljenim temama, zamajavamo ljude. Krajnji je trenutak da poguramo ovu zemlju napred u ime građana koji su glasali za nas i to je nešto što ova Vlada čini.

  Podsetiću, najveći i to je rekao predsednik ove države, javno se zahvalio, najveći korak i najveća veza i najbolja karika u povezivanju ove zemlje sa Turskom su bili Bošnjaci. Zaista mi je drago što je predsednik Vučić pohvalio uticaj i delovanje gospodina Rasima LJajića. Ja se zahvaljujem i vama, jer ste i vi puno uradili i to je nešto što sa dobro kreiranom politikom Vlade i sa dobro kreiranom politikom koju predvodi gospodin Vučić, sa svojim kabinetom i sa svojom Vladom, što je na interesu svih građana i što treba svi građani da podrže.

  U tom smislu SDP će podržati sve vaše predložene zakone i radujemo se svakom kilometru novog puta. Hvala vam još jednom.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, doktore Bačevac.
  Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović. Izvolite.