Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 07.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

4. dan rada

07.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 11:10 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović, po amandmanu.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Nemam razloga bilo koju vlast da branim, jer spadam u red onih, kao i svi ostali građani Srbije, koji su sve ovo vreme, dok su drugi vladali, morali zamke vlasti da prebrode i da rade svoj posao.

Međutim, morala bih da podsetim kolegu da za ljude koji su sad napunili 18 godina i koji su prvi put glasali, bivša vlast ste isti vi. Znači, ljude koji sad imaju 18 godina njih nije interesovala vlast pre 10 godina.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava

Koleginice, vi replicirate, ne govorite o amandmanu.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Molim vas, samo jedno, a oni će pamtiti po tome što je najviše mladih ljudi otišlo iz zemlje za vreme ove vladavine. Mislim da je to, da li vam je to najveći uspeh ove vlasti?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izričem vam opomenu, koleginice Pavlović.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Da li neko želi reč?
Kolega Manojlović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivan Manojlović

Zahvaljujem, predsedavajući.

Na član 2. Predloga zakona podneo sam amandman, sa željom da istaknem značaj realizacije njegovih odredbi na snaženje privrednih resursa.

Juče sam u toku obrazlaganja prvog amandmana pomenuo da će ovim zakonom dodatno biti zaštićeni korisnici bankarskih usluga, gde sam pomenuo i poljoprivrednike i preduzetnike, ali ovde želim da dodam da će biti zaštićeni i ostali korisnici, tj. korisnici svih finansijskih institucija, uključujući i one koji nisu pod nadzorom Narodne banke Srbije, u šta spadaju investiciona društva i fondovi.

Zakon ne samo da će da zaštiti, već će da omogući širu dostupnost finansijskih usluga. A samo da podsetim, znate kako je to radila vlast do 2012. godine – primenjivala je jedan samo njima svojstven princip, zaštite korisnika finansijskih usluga na daljinu, a po principu – uzmi novac od države i beži što dalje, a mi ćemo da te zaštitimo.

Zato bih želeo danas da iskoristim priliku i da im čestitam, mada vidim da ovde nema nijednog od tih ljudi iz opozicije sa ove strane sale, da im čestitam, neki to zovu predsednikom stranke, njima bih želeo da čestitam nedavno izabranog stečajnog upravnika.

Zarad građana Srbije, dobro je da vide da danas kada raspravljamo, a ovo nije prvi put da se dešava u skupštinskoj sali, o veoma bitnom zakonu, kada razgovaramo o zaštiti potrošača, za šta svi ovde navodno rone neke krokodilske suze, evo, nijednog od njih danas u sali nema. Opet su se dali kud koji, da animiraju i koriste svaku muku građana Republike Srbije, ne bi li od toga izvukli neke jeftine političke poene, animirali po društvenim mrežama, itd. Bitna je stvar da primaju platu od ove Skupštine i trebali bi da se bave svojim poslom, za šta su plaćeni ovde.

Ali, da se vratim na one važne stvari. Ako uzmemo u obzir da se važnost fizičkog prisustva pružaoca finansijskih usluga kao parametar ovim zakonom svodi na minimum, a da su upravo ti pružaoci u obavezi da objavljuju jasne, relevantne informacije, to će stvoriti veću ili možda bolje rečeno izraženiju konkurenciju na tržištu, a što će, između ostalog, rezultirati i potrebom da se kreiraju još povoljniji uslovi po krajnjeg korisnika.

Korisnici finansijskih usluga biće, žargonski rečeno, na klik udaljeni od banke, čime se u najmanju ruku štedi i na gubitku vremena potrebnog da se fizički odlazi u banku.

Naravno, da bi se broj korisnika povećao u sektoru elektronskog bankarstva, biće neophodna i obuka tih ljudi, tj. dovešće do bolje i kvalitetnije radne snage, jer će njihov nivo edukovanosti biti podignut na znatno viši nivo. Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Laketiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Darko Laketić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani guverneru Narodne banke Srbije, uvažene kolege narodni poslanici, danas govorimo o zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu.

Upravo član 2, o kome govorimo, u stavu 1. definiše ugovaranje na daljinu na jedan vrlo, rekao bih, korektan način, gde se kaže da ugovor na daljinu označava ugovor kojim se jedna ugovorena strana, a to je pružalac finansijske usluge, obavezuje da će pružiti finansijske usluge koje su predmet ugovora drugoj ugovornoj strani, odnosno korisniku tih usluga, a u vezi s kojim se pružanje informacije i preduzimanje drugih aktivnosti u predugovornoj fazi, odnosno zaključenje ovog ugovora, vrši isključivo upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu, u okviru organizovane ponude pružanja ovih usluga.

Zašto je ovo bitno? Zato što u ovoj eri savremene komunikacije, u eri internet komunikacije i elektronskog poslovanja, neophodno je da se praktično uspostavi i zakonski definiše ovakav vid ugovaranja. Ne radi se ovo po prvi put, ne radi se ovo isključivo u našoj zemlji. Ovakva iskustva u smislu elektronskog poslovanja ugovaranja na daljinu već su primenjena u visokorazvijenim zemljama i iz tih razloga apsolutno podržavam predlog.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Petkoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Petković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena guvernerko Tabaković, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. da se doda stav 2.

Pre svega, želim da izrazim jedno veliko poštovanje za trud i rad Narodne banke Srbije na čelu sa gospođom Tabaković, za jednu situaciju koju u novijoj istoriji nismo imali prilike da vidimo, da ovako imamo stabilnu monetarnu politiku i stabilnu lokalnu valutu, tj. nacionalnu valutu, gde može da nam pozavide i mnogo bolje uređene zemlje Evrope.

Ono što sam želeo posebno da naglasim jeste da je jedan od prioriteta Vlade unapređenje informacionih tehnologija. Mi danas, u današnjem društvu, imamo situaciju da se takav način primenjuje već u privredi uveliko, a sada imamo situaciju da to primenjuje i u poljoprivredi, ali naročito ono što poboljšava situaciju jeste kod samih građana. Kad kažem građana, mislim na današnje mogućnosti ugovaranja na daljinu, prenos sredstava preko raznih aplikacija i informacionih tehnologija, mobilnih telefona, gde možemo bukvalno iz svojih domaćinstava da rešavamo najbitnije stvari vezano za novčane transakcije, za plaćanja, gde samim tim smanjujemo vreme i olakšavamo mogućnost građanima da izvrše svoje transakcije.

Iz tog razloga, smatram da bi svakako trebalo podržati ovaj zakon i da u danu za glasanje podržite i amandmane narodnih poslanika a zakon ponaosob. Zahvaljujem.