Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 07.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

4. dan rada

07.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 11:10 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Kolega LJubenoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

U ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. Namera nam je bila da se izbegne opterećivanje Predloga zakona, pa je amandmanom predloženo da se u prvom stavu, koji se odnosi na definisanje pojmova, izbriše tačka 4) alineja 7.

Poslanička grupa SRS smatra da je definisanje pojmova zakona bespotrebno. Obrazloženje za ovaj amandman je logičan sled obrazloženja za prethodne amandmane koje sam podneo u ime poslaničke grupe SRS, pa se u tom smislu naša kritika odnosi na želju vlasti u Srbiji da usklađuje naše zakone sa zakonodavstvom EU.

Mnogo je razloga zašto Srbija ne treba da ide putem ka EU. Neće Srbija uskoro u EU, poruke koje su stalne i koje se šalju iz EU i šalju ih evropski zvaničnici. To kaže i predsednik Francuske na Samitu EU – Zapadni Balkan, koji je održan u Sofiji, a nadamo se da su predstavnici vlasti u Srbiji svesni da uticaj Francuske u EU ne treba zanemarivati.

Srpska radikalna stranka će stalno ponavljati da put Srbije i ne treba da bude ka EU, već isključivo ka Ruskoj Federaciji, jer je to interes Republike Srbije i njenih građana i privrede.

U navici Mehe Omerovića i ubuduće ništa se neće promeniti. I pored svega što se desilo, navikao čovek, uđe, izađe, obrne, pa ne vrne, a kad prigusti onda su tu diplomatski pasoši, intervencije i bruka za srpski parlament.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Đelić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Evo ovako, mi imamo pet zakona, finansijskih zakona i dva predloga vladina koja treba da odradimo za nepuna dva dana. Znači, mi smo dobili u ponedeljak materijal, a trebalo je da se radi od srede. Gospođa guvernerka, kada je u uvodnom izlaganju govorila o ovim zakonima, rekla je da su joj trebale dve godine, ali dve godine, da bi sa određenim forumima, nekim njenim stručnim saradnicima, strukovnim udruženjima itd, zainteresovanim licima, javna rasprava, donela i pripremila ovaj zakon. Ja sad nju pitam – kako je moguće da ona, ako zna da se zakon donosi u ime naroda, najmanje pita narod, jer smo mi ovde predstavnici naroda, da li je tako? Nas 250 smo predstavnici naroda. Koga je to ona pitala i ko je ovde preči za donošenje zakona osim nas, odnosno tog naroda? Znači, ovo je jedno nipodaštavanje demokratije, javnosti, naroda itd. To je pod jedan.

Pod dva, da je pitam samo – gde je ona videla taj svet i te građane koji toliko dobro žive, kako su njeni saradnici, njeni saborci, njeni, kako da kažem, drugovi i prijatelji iz Napredne stranke, iz vaše koalicije, ovih dana toliko hvalili i sve ste pisali u vidu nekih eseja? Sve ste pisali, sve ste vi to lepo čitali, naročito ovaj ženski deo, koji uvažavam i pozdravljam, ali ne morate toliko da se nosite, zanosite i da pišete. Ja sam se osećala kao da sam negde u prirodi ili sad će još svi vrapci da mi zacvrkuću.

Znači, nije tačno i nije tako. Narod loše živi, standard je nikakav. Ovih pet zakona što je ona donela sada u Skupštinu, verujte mi, mogla je da odradi treći dan njenog mandata. To je toliko prosto, toliko je jednostavno. Znači, šest godina ona je znala, pre nego što je došla na mesto guvernera …

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, koleginice Vukajlović, da se obraćate sa poštovanjem u Narodnoj skupštini.
...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka

Znači, sa poštovanjem, verujte mi, sa poštovanjem i vas…

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Znači, u prvom licu jednine nije poštovanje.

...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Molim vas, guverner je znao pre 2012. godine kako funkcioniše finansijski sistem u našoj zemlji, guverner je odlično znao, jer je sve vreme kidisao na tu funkciju i guverner, dok je bio u SRS, itekako je znao da kritikuje Jelašića, prethodnog guvernera, itekako je znao da kritikuje Vlahovića, itekako je znao da kritikuje Dinkića, da bi sve te ljude uzela za svoje prve saradnike. Šta vi mislite kako mi kao građani gledamo i kako se nama prevrće u našem stomaku dok gledamo kako se ona sa istim tim ljudima smeje? Nemojte se vi, predsedavajući, smejati, jer je jako ružno, jer se smejete narodu, smejete se građanima, ne smejete se meni. Hvala vam.

(Poslanici Srpske radikalne stranke dobacuju.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemam ovlašćenje vašeg predsednika poslaničke grupe da vaše kolege prekidam posle drugog minuta, oni su potrošili vreme poslaničke grupe.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Jojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, ja ostajem kod podnetog amandmana, a umesto obrazloženja predlažem da se što pre donese novi Poslovnik o radu Narodne skupštine. Besmisleno je da se o pet zakona na jednoj raspravi vodi rasprava ili o jednom zakonu, ili o jednom članu na jedan zakon, ili na dva člana na dva zakona.

Dakle, ugroženo je pravo narodnih poslanika, kao osnovno raspravno načelo. Besmisleno je zakazati sednicu da se raspravlja o amandmanima, ako pod tim amandmanima svaki narodni poslanik koji je podneo amandman ne može da ga obrazloži u vremenskom periodu koji je u razumnom roku moguće da se obrazloži i iznese. Zato je moj predlog da se ovaj Poslovnik mora što pre menjati.