Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 07.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

4. dan rada

07.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 11:10 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Dragomir Karić. Izvolite.
...
Pokret snaga Srbije - BK

Dragomir Karić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, drage kolege i koleginice, poštovani gledaoci ispred malih ekrana, reklamiram član 107.

Molim predsedavajućeg da opomene svakog u ovom hramu skupštinskog, bukvalno svakog, i mene, normalno, ako to prekršim, za svaku grubu reč koja ne priliči.

Trebalo bi da iskorenimo te grube ili prejake reči. Nema potrebe da upotrebljavamo ovde reči poput lažova, ni lopova, ni kradljivaca itd. Dajte da shvatimo da nas gledaju mnoge porodice u prisustvu svojih unuka, deca i molio bih, apelujem na vas da vi kao predsedavajući ne da dajete opomene, ali na neki način da ih prekinete ili da ih vratite na ono što priliči svakom poslaniku, a to je dobar i bogat srpski rečnik. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Kariću, ti izrazi koji se koriste ovde u Narodnoj skupštini su rezultat dve stvari – nedostatak vaspitanja, s jedne strane, a s druge strane, za političara jako ozbiljan problem, nedostatak argumenata. Onda se u toj političkoj nemoći koriste ovakvi izrazi i ja nemam ništa protiv da se pridružim vama da je to jako ružno, ali ne mogu u trenutku da znam kada će koji od poslanika tako nešto da uradi i vodim računa da se diskusije poslanika održe barem u nekom standardu dobrog ukusa. Sad, šta tu mogu.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni?
(Dragomir Karić: Ne.)
Hvala.
Po Poslovniku, narodni poslanik Marija Janjušević. Izvolite.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem, predsedavajući.

Izvinjavam se što sam upotrebila možda pretešku reč.

Obećavam da ću u buduće upotrebljavati počinioci krivičnog dela krađe i mislim da svakako se svodi na isto, da lopovluk treba iskoreniti, bez obzira gde je on prisutan.

Zahvaljujem na razumevanju. U buduće ću biti preciznija. Obećavam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nadam se da ćemo sednicu Skupštine da nastavimo bez uvreda jedni prema drugima.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović. Izvolite.
...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala, gospodine predsedavajući.

Gospođo guvernerka sa saradnicima, jeste, jezik iseče nekad više nego i mač, samo su i oni koji se osete tada povređenim treba da se sete šta su govorili i ovima koji sede s druge strane, no ja da pričam o amandmanu.

Dakle, ako bih ja sada izrazio sumnju da je iko ovaj amandman čitao, mislim da bi bio u pravu. Kada kažem iko, ne mislim na kolege narodne poslanike. Sigurno da ih ima koji se trude da savladaju u kratkom vremenskom intervalu koji nam je dat materijal da ga savladaju, ali mislim na one koji su trebali da gledaju, predlagače zakona, ali pošto je i član na koji sam podneo amandman poprilično dug i tačno je da je u tom amandmanu uneta samo jedna reč, a ta jedna reč je „određene“, dakle – određene finansijske usluge, ja sam juče u onim periodima kada sam zbog drugih obaveza mogao da budem prisutan u plenumu vrlo pažljivo slušao šta su govorile kolege, govorile su i o fabrikama i o nečemu što baš i nema veze sa ovim zakonom, a ja opet pokušavam da pričam o nekim uslugama koje banke primenjuju, koriste da bi zaista vršile pljačku naroda.

Ja sam neki preduzetnik, ja imam neku svoju ordinaciju i ja imam neke odnose sa bankama, pa se onda desi da predam pet virmana, da tri prođu, dva ne prođu, a predao sam ih isto, istom rukom pisane, to je neka određena usluga.

Onda, plaćam održavanje računa svaki mesec. Nije mi jasno, šta mi oni održavaju, da li ga polivaju, zalivaju, seku, obrađuju, šišaju, šta rade sa mojim računom? Onda jedini put kada mi treba usluga od tih istih banaka, ja moram da platim godišnji izveštaj o prometu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Vesoviću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
Izvolite, kolega Nogo.
...
Dveri

Srđan Nogo

Poslanička grupa Dveri
Zaštita korisnika bankarskih usluga je i te kako potrebna. Ja kod sebe imam internu belešku, izveštaj koji je Odeljenje za zaštitu korisnika finansijskih usluga, Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama dostavilo guverneru i Upravi za nadzor i Sektoru za kontrolu poslovanja banaka, pa tako recimo ovaj izveštaj od 1. januara do 30. septembra 2015. godine pokazuje da su 25 banaka za tih devet meseci prijavile 11.965 prigovora, a da su banke postupale u tom periodu po 12.420 prigovora, što je porast 15% u odnosu na 2014. godinu i 40% u odnosu na 2013. godinu.

Mi svake godine imamo porast pritužbi korisnika bankarskih usluga na rad banaka i to su egzaktni podaci, to su podaci, zvanični podaci NBS, jer su ovo interni dokumenti NBS.

Tako da, i te kako nam treba zaštita korisnika bankarskih usluga. Osvrnuo bih se i na raspravu koju smo imali juče, gde je jedan cenjeni kolega iz jedne nazovi levičarske stranke, koja se tobože bori za socijalna prava, a na vlasti je skoro svih ovih trideset godina, sa svima je bila u koaliciji, rekao da je prema Zakonu o obligacijama valutna klauzula dozvoljena još od 1982. ili 1984. godine.

Podsetio bih ga da je njegova stranka bila na vlasti 1993. godine kada je menjan ZOO i kada je brisan član 396. i zašto je to činjeno ako je bila moguća valutna klauzula i osvrnuo bih se da postoji čelo monetarnog nominalizma, predviđenog u članu 394. ovog zakona, ali načelo savesnosti i poštenja, član 12. ZOO, zatim načelo jednakih vrednosti uzajamnih davanja član 15, kao i član 1065. ZOO koji bankama priznaje pravo na kamatu i na glavnicu.

Hajde da obrnemo situaciju. Zamislite da je drugačija situacija, da NBS kaže jedan dinar jednako jedan evro ili jedan švajcarski frank u roku od mesec dana da ograniči to. Sada svi građani dođu i plate bankama 40 hiljada evra ili švajcaraca u dinara, 40 hiljada dinara…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Nogo.
(Srđan Nogo: Ne mogu da završim rečenicu, kakav je to način?)
Poštujem Poslovnik.
(Srđan Nogo: Dve-tri sekunde svima dajete.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
Reč ima guverner, gospođa Tabaković.
...
Srpska napredna stranka

Jorgovanka Tabaković

Samo jedna informacija za javnost, NBS tj. Centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga, odnosno sada sektor, tromesečno objavljuje izveštaje koje je kolega poslanik pomenuo kao interne.
Neistina. Izveštaji su javni, nalaze se na sajtu NBS u odeljku Sektora za zaštitu korisnika.