Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 07.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

4. dan rada

07.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 11:10 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Mirčiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, prisustvujemo apsurdima. Niz apsurda je ovde pred nama. Pre svega, ovde imamo zakon koji treba da u suštini štiti korisnike finansijskih usluga kada su u pitanju banke, kada su u pitanju osiguravajuća društva, lizing kompanije, itd, a imali smo nedavno jedan primer koji je sve nas manje-više vratio u realnost u uslovno rečenom sporu između građana i banke koje zaračunavaju svoju proviziju za pružanje usluga, a što je protivzakonito i protiv svih evropskih pa i drugih normi.

Oglasila se guverner NBS i rekla da banka ima svoje diskreciono pravo da u sporazumu sa klijentom uzima taj procenat koji je srazmeran visini pozajmice.

Šta se desilo? Sudovi koji su donosili odluke, suprotne od stava koji je iznela guvernerka, bukvalno počeli su ponovo da razmatraju tu već donešenu sudsku odluku, kako bi bili u skladu sa mišljenjem, neobavezujućim mišljenjem guvernerke.

Sada imate potpuno jasnu situaciju. Ako je u sukobu građanin ove države sa zakonom, odnosno sa guvernerom i NBS, u pravu je guverner i NBS i nema tu nikakvih dilema, zakon se stavlja van strane, ali ono što kažu guverner i NBS.

Drugi apsurd, ko ovde garantuje da će biti nadoknađen i zaštićen bilo kakav podatak od korisnika finansijskih usluga? Pa, imamo ovde još jedan apsurd. Ovde stranka kojoj pripada Meho Omerović sedi danima, ni jednu jedinu reč da kaže o njegovom kriminalu i lopovluku. Sedi mu ovde i koalicija. On je izabran na listi gde je koalicija, pa niko od tih predstavnika te koalicije da izađe i da kaže – ljudi ograđujemo se, sramota je, to je poniženje za ovu državu. Pa, čemu ovo vodi?

Kako onda da verujemo da će Narodna banka štititi bilo šta kada su u pitanju strane banke, odnosno strane osiguravajuće kompanije?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Saviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga ovog zakona, koji se odnosi na zaštitu korisnika finansijskih usluga. Bez obzira koliko mi donosili zakona u ovom parlamentu koji navodno štite korisnika raznoraznih usluga, ja sam siguran da oni neće pomoći običnom građaninu, običnim ljudima, nego čak, naprotiv, da komplikuju njihovu svakodnevicu. Čak i kada bi se desilo da bi imali neke koristi od ovih zakona, građani se svakodnevno susreću sa plaćanjem raznoraznih komunalnih računa i ostalih stvari, gde jednostavno on ne može da shvati o čemu se radi.

Danas niko u Srbiji, pa čak i najveći stručnjaci, ne mogu da provale formulu po kojoj se obračunava cena jednog kilovata struje, formulu po kojoj se određuje cena jednog kubnog metra vode i da ne nabrajam sve te druge usluge. Tako da, bez obzira što vi donosite ove zakone, ništa to neće pomoći građanima Srbije.

Ja smatram da ni možda bilo bolje ovoj vladajućoj većini, ovoj skupštinskoj većini, da razmisle o tome ko sve podržava i ko čini ovu vladajuću većinu. Ovaj skandal koji se desio na aerodromu u Frankfurtu, gde je Meho Omerović bukvalno ukrao neku robu i nije platio, a niko od vladajuće većine se nije oglasio da osudi to, osim pripadnika SRS, zaista, to je nešto nečuveno i treba da se uradi nešto na tom pitanju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom smo tražili da se član 2. stav 1. tačka 4. alineja 3. Predloga zakona briše, jer smatramo da definisanje pojmova samo bespotrebno opterećuje zakonski tekst i da oni koji će tumačiti i primenjivati ovaj zakon odlično znaju značenje upotrebljenih termina, dok po vašem mišljenju, koje je iskazano u obrazloženju o neprihvatanju amandmana, kažete suprotno.

Ono što je sporno u članu 2. jeste, kaže – drugo pravno ili fizičko lice koje pruža finansijske usluge u Republici Srbiji u skladu sa zakonom i propisima EU. Znači, opet imamo da se prepisuju propisi EU i da se direktno, bez bilo kakvog usklađivanja sa domaćim propisima proglašavaju važećim, bez obzira na njihovu primenjivost u srpskom zakonodavstvu.

Šta se dešava ako u našem zakonu uopšte nisu definisana takva pravna lica koja su definisana propisima i zakonima EU, odnosno šta se dešava u slučajevima u kojima EU ima takva lica, pružaoce finansijskih usluga, a u srpskom zakonodavstvu nema? Zato mislimo da određene zakonske odredbe, ne samo da prepisujete, uopšte ne gledate njihovu primenjivost u srpskom zakonodavstvu.

Na kraju bih pitala predsedavajućeg – da li je tačna informacija da je Meho Omerović podneo ostavku na mesto narodnog poslanika?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Koleginice Ristić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Marina Ristić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, kao što sam već u par navrata rekla, uvođenjem ovog zakona ništa se suštinski nije promenilo za korisnika, jer će se na njega i dalje primenjivati sve one tačke postojećeg zakona iz marta 2015. godine.

Jedina promena odnosi se zapravo na elektronski potpis, što se samo nameće kao logično, ali ostaje nejasno zašto je uvedeno da ovaj potpis nije neophodan i za ugovore u vrednosti do 600.000 dinara. Ova suma uopšte nije mala, naročito u Srbiji. Neko radi gotovo dve godine za ovaj novac. Po toj logici, trebalo bi uvesti da se bilo kakvi ugovori do ove sume ne potpisuju. Možete li to da zamislite? Odete u banku, podignete kredit od 600.000 dinara, oni pokažu ugovor, vi njima pokažete ličnu kartu i gotovo. Ne možete da zamislite.

Danas kada skoro svako ima vaše podatke, matični broj, broj lične karte, adresu, može sada na ovaj način da ih zloupotrebi i to će da se dešava masovno, videćete. Naše društvo je jednostavno takvo. Prevarantu i lopovu više nije potrebna vaša lična karta, ne mora da je krade, već samo podaci. Vi ste to ovim zakonom omogućili. Nikako da shvatite da mi nismo u EU, da su tamo sistemi zaštite i sama svest društva na drugom nivou i da kod nas situacija još nije zrela za takve promene. Pa, kad narodni poslanici kradu na sitno, sa platom od 100.000 dinara, šta očekivati od nekoga ko radi za 24? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Kolega Despotoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, u vašem uvodnom izlaganju, a vezano za predlog zakona iz nadležnosti NBS, uporno ste potencirali dve stvari – da radite u interesu građana Srbije i da ste rekli da postižete najbolje rezultate.

Da li vi, gospođo Tabaković, mislite da je ovo što vi radite u interesu građana Srbije i da li je to najbolje što znate? Ako vi stvarno mislite da je to tako, onda vas treba razuveriti realnom činjenicom da građani Srbije sve teže i teže žive, odnosno iz dana u dan, tako da su građani Srbije izloženi surovim bankarskim uslovima, putem kojih banke ostvaruju ogroman profit, a koji, naravno, isti taj profit zarađen na taj način iznose u svoje matične zemlje kao prihod, a radi se o cifri od 500 miliona evra, recimo, za 2017. godinu.

Kako vi kao guverner Narodne banke gledate na ovu cifru zarađenu u zemlji siromašnih građana? Zašto po ovom pitanju ne štitite svoje građane, a sami ste rekli da radite u interesu građana i da su vam najbolji rezultati? Ako su najbolji rezultati guvernera Narodne banke do sada, zašto je u zemlji Srbiji najniži standard. Godine 2012. vi ste dobili funkciju guvernera NBS. Onda ste morali da bankarski sistem, koji je uveo Dinkić i prethodni režim, kao čistu, legalnu pljačku građana potpuno reformišete i uhapsite, pre svega, Dinkića, Vlahovića, Pitića i sve one koji su danas vaša desna ruka i gde se mogu videti na svim finansijskim forumima, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Hvala.