Sedmo vanredno zasedanje , 15.06.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Aleksandra Čabraja, po amandmanu. Izvolite.

Aleksandra Čabraja

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala vam.

Koristim vreme ovlašćenog.

Evo, s obzirom da smo upravo malo pre slušali o nekim blokadama, ja ne znam o kakvoj blokadi je reč, s obzirom da ono što sam ja uspela da vidim danas jeste da deca igraju ispred Skupštine fudbal. Ne znam o kakvim blokadama pričamo i nije mi ovo jasno?

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Niste verovatno razumeli kolegu Bečića. Nastavite po amandmanu.

Aleksandra Čabraja

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Ja mislim da sam ga jako dobro razumela. Govorio je o želji da se oslabi pregovaračka pozicija Srbije, o Vuku Jeremiću, Aleksandru Vučiću, itd, pa sam prosto dobila želju da podsetim sve ovde u sali, a i građane Srbije, o čemu mi zapravo sada pričamo.

Mi pričamo o amandmanu na član 1. Predloga o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji glasi ovako: „U Zakonu o lokalnoj samoupravi, u članu 2, posle reči: „predstavnika“, reči: „u jedinicama lokalne samouprave“ brišu se.“

Dakle, šta smo mi sve već čuli u odnosu na ovo, to zaista mislim da ne znam već ko bi mogao i da nabroji, a da dovede u nekakvu logičku vezu sa ovim o čemu, navodno, pričamo, jer se svi ovi amandmani tiču samo ovog člana i ničeg drugog. Ispravite me, molim vas, ako grešim, predsedavajući.

Kad već pričamo o tome, ja sam u uvodnom delu sednice, u raspravi o načelu, već rekla da je što se tiče finansiranja opština o kojima su mnoge kolege govorile danas, u okviru ovog istog člana, su se u vezi sa nedavnim izmenama odavno pojavili komentari da su nadležnosti opština svedeni na groblja i pijace.

Sva ova rešenja svakako govore u prilog centralizaciji, a to nikako ne mogu biti dobra rešenja, jer nisam sigurna da je centralizacija dobro rešenje. U svakom slučaju, ni ova objašnjenja koja smo takođe danas čuli, a to je da se mora ići u tom pravcu jer navodno su neka ranija ovlašćenja koja su opštine imale su neka prethodna vlast koja je bila pre 10 godina je zloupotrebila ta ovlašćenja. Molim vas, ja sam takođe govorila o primeni zakona, o tome da nema dobrih i loših rešenja, već o tome samo da se ona mogu dobro ili loše primeniti, pa sada, pošto su vaši predstavnici, a vi kažete da su to časni ljudi, sada na čelu opština, pa valjda oni neće zloupotrebiti takva rešenja?

Meni je zaista teško da govorimo o rešenjima u prilog centralizaciji i partokratiji, na današnji dan, ispravite me takođe ako grešim, ali meni se čini da je upravo na današnji dan potpisana pre 800 godina Magna Karta, kojom su još tada, u toj Evropi na koju se mi navodno ugledamo, prema kojoj navodno idemo i težimo, ograničena vlast vladara.

Dakle, sve one zemlje na koje se mi ugledamo su već gotovo hiljadu godina idu u pravcu ograničavanja takve apsolutne vlasti, a mi ovde čujemo neprestano samo pozive na to da treba o svemu da odlučuje jedna partija i jedan čovek.

Ukoliko se imalo ugledamo na tu Evropu, ja mislim da bi sva rešenja trebala da idu upravo u suprotnom pravcu, a ne u ovom u kojem sada idu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Igor Bečić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, ja sam pogrešno protumačen jer ja ću i sada da bi građani razumeli pročitati svoj amandman, pošto gospođa je pominjala brisanje nekih članova i sve to ne stoji u mom amandmanu. Ja sam rekao da saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje se sveobuhvatni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova Vojske i policije.

Upravo sam govorio o tome, o našem bezbednosnom sektoru. Ja kao predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti dobro znam koliki su sada pritisci na Srbiju, koliko pokušavaju pojedini centri moći kroz novac koji plasiraju pojedincima iz opozicije da izazovu ovde čak i u ovoj sali određene pritiske na i Narodnu skupštinu i na našu Vladu.

I ova sada poslednja afera sa medijskim linčom koji smo doživljavali u poslednja dva dana od pojedinih sredstava informisanja, od pojedinih i stranih sredstava informisanja kada je u pitanju ovaj događaj sa nestalim novinarem, bio je potpuno u pravcu da se urušava Republika Srbija i da se negativno piše o Republici Srbiji i da se oslabi naša pregovaračka pozicija i da se izvrši pritisak na predsednika Vučića. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Bečiću.
Reč ima Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala lepo. U prilog diskusiji.

Pošto je ovde koleginica koja se javila za reč i osporila iznete argumente gospodina Bečića, naravno pogrešila. Uopšte nije reč o amandmanu koji je ona pročitala, a to je sada najmanje važno, nisam ja ni očekivao da neki ovde znaju o čemu se raspravlja kada konstantno nisu u sali.

Par stvari. Kaže, dobila je želju da nas podseti o čemu mi pričamo kada govorimo o Kosovu i Metohiji, kaže da ona ne razume o kojim blokadama govorimo kada pomenemo blokade i kaže što šta na temu Evrope. Najpre, pravi se naravno da ne zna o čemu pričamo kada kažemo blokade i pravi se naravno da ne zna na koje blokade mislimo.

Podsećanja radi, mada ja ne verujem da je ovde podsećanje potrebno, mislimo na one pokušaje da se nekakvim masovnim blokadama nazovu slučajevi u kojima pet, šest ili sedam automobila, očigledno politički instruisanih, od strane pripadnika bivših režima, tu naravno mislim i na one koji sada čine šefove njene poslaničke grupe, grupacije, partije, šta su već i njene bivše šefove poslaničke grupe, odnosno grupe građana, odnosno tu je tek teško reći šta su i ko su ti ljudi, ali i sve ostale. Dakle, i Đilasa i Miškovića i Šolaka i Jeremića i Jankovića, sve one među kojima nikakve razlike ovde nema, pošalju ljude da izazovu nerede. Pošalju ljude da izazovu problem. Po sistemu – što gore po Srbiju i njene građane, to za njih bolje.

Onda ti ljudi blokiraju žene sa malom decom. Onda ti ljudi blokiraju dostavu hrane za socijalno ugrožene. Onda ti ljudi blokiraju Patrijarha srpskog i urade sve one divne stvari kojima smo svi bili svedoci prethodnih dana. Na te blokade mi mislimo kada kažemo blokade.

Uostalom, ako je teško saslušati nas, može gospođa da se podseti kod svog sadašnjeg šefa, lidera, šta je već, Zorana Živkovića. On vrlo lepo i vrlo slikovito piše o tim blokadama na tviteru. On ne krije da je njihov organizator i poziva ostale, sve govoreći u prvom licu množine - mi moramo sada da zategnemo, mi moramo da držimo te blokade u toliko sati itd. Lepo nek se raspita kod njega, on će najbolje da joj objasni o kakvim je blokadama reč.

Kada je reč o Evropi i praksi parlamentarizma, ja još moram da priznam nisam čuo da neka evropska stranka izlazi na izbore i poziva da se glasa za tu stranku, i još dve ili tri stranke pored te, jel tako, to je bila glavna zamerka - kako to da neko poziva da se da poverenje jednoj stranci. Ja mislim da u svakoj državi Evrope ona stranka koja izlazi na izbore poziva građane da poverenje poklone njoj. To je valjda jasno.

Koliko Evropu razumeju i koliko im je bliska, vidi se, između ostalog, i na primeru ovog poslednjeg što rade. Mislim na njihovu fantastičnu ideju da se obrate Savetu Evrope, sve u njima dobro poznatom i njima eminentnom maniru blaćenja sopstvene države nekakvim notornim besmislicama o tome kako je neko ovde progonjen. Zamislite šta je krunski dokaz da je neko progonjen? Činjenica da Aleksandar Vučić i SNS imaju poverenje građana u oko 160 opština.

Dakle, ako je jasno demokratski izražena volja građana, koja njima apsolutno ne ide u prilog, dokaz nekog problema u Srbiji, pa to je dokaz samo njihovog problema, njihovog problema i njihove potpune političke irelevantnosti.

I na samom kraju, da se podsetimo, neki su ovde dobili želju da se podsetimo na šta mi mislimo kada govorimo o KiM. Govorimo o toj brutalnoj i bestidnoj kampanji protiv sopstvene države koja, naravno, nije u interesu ni te države, ni njenih građana u momentu kada se bavimo takvim važnim pitanjima, kao što je KiM. Malo plastičnije. Bivša poslanička grupa, gospođe koja je htela ovde da podseti na neke stvari, tvrdi da je Srbija prvi kontakt sa KiM imala 1912. godine. Ti ljudi tvrde da mi nikakvu istorijsku vezu nemamo sa tim prostorom. Ti isti ljudi tvrde, i to sve stoji u njihovim zvaničnim saopštenjima na sajtu, i dan danas, evo ovog sekunda kada o tome pričamo, tvrde da je potpuno opravdano sve ono što se desilo našoj zemlji 1999. godine, zato što je, zamislite tu tezu, Srbija nekim zločinima nad albanskim stanovništvom dala opravdanje za sve ono što će joj se dogoditi.

Uostalom, još jednom, ako je teško slušati nas i naše argumente, i oko toga može da se raspita upravo kod gospodina Živkovića, koji se polomi ovde mesecima da objasni nama kako je Srbija kriva za svo zlo koje se dogodilo i 1999, ali i u bilo kom drugom tragičnom događaju 90-ih godina.

Ti ljudi, nemaju Srbiju na srcu. Ti ljudi ne rade u interesu svoje zemlje i svog naroda, i najbolje će se razumeti očigledno ako među sobom razmene te svoje fantastične teze. Mislim da je sada sve mnogo jasnije. Hvala lepo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Orliću.
Povreda Poslovnika, Aleksandra Čabraja. Izvolite.

Aleksandra Čabraja

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala vam.

Član 104. Pa, evo, ja neću odgovoriti rečima da se gospodin Orlić pravi da mene nije razumeo. On mene izgleda stvarno ne razume, jer mislim da je…