Sedmo vanredno zasedanje , 15.06.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Nikolić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragomir Karić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. Zakona o lokalnoj samoupravi, kako bih dodatno stavila akcenat na važnost saradnje lokalne samouprave i organa državne uprave. Obzirom na to da organi državne uprave koordiniraju, unapređuju i podstiču razvoj u različitim oblastima, naravno, u skladu sa planom Vlade Republike Srbije, cilj i jeste da se kroz saradnju opštinskih i državnih organa stvore uslovi da se unaprede svi segmenti koji su od značaja za naše društvo.

Imajući u vidu da je Zakon o budžetskom sistemu predvideo zakon o kome smo raspravljali krajem prošle godine, da se za kapitalne projekte izdvoji 128 milijardi dinara i da je 40% tog iznosa predviđeno i odvojeno za Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture, odnosno za kapitalne projekte ovog ministarstva, od vitalnog je značaja da se i naše lokalne samouprave na vreme pripreme, da pripreme dokumentaciju, da pripreme projekte kako bi u što većoj meri iskoristile ove podsticaje da unaprede svoju infrastrukturu i uslove za svoje građane.

Strateški cilj Vlade Republike Srbije je svakako ulaganje i u postojeću infrastrukturu, ali i u izgradnju nove, u izgradnju novih puteva, u naše bolje povezivanje u regionu, jer je to preduslov da budemo dostupni investitorima i da stvorimo uslove za nova zapošljavanja i za razvoj i naše privrede i naše ekonomije.

Svedoci smo da se sada više nego ikada ulaže upravo u ove kapitalne projekte, da se radi svakog dana kontinuirano, posvećeno, u skladu sa prioritetima i da se infrastrukturni radovi obavljaju širom naše zemlje. Dakle ne radi se više u kampanji, ne radi se navrat-nanos, radi se čitave godine, kako bi se što više projekata završilo i što više naše infrastrukture obnovilo.

Ono što je takođe značajno kada su u pitanju kapitalni projekti, što se sada akcenat stavlja na ono što je godinama bilo zanemarivano, dakle, rade se projekti u oblasti vodosnabdevanja, kanalizacionih mreža i morala bih da istaknem da je Opština Trstenik ovih dana upravo potpisala jedan veoma važan projekat, a tiče se izgradnje magistralnog vodovoda kroz sela koja se kreću desnom stranom Morave, a u pripremi je dokumentacija i za levu stranu Morave. Dakle, želimo da radimo odgovorno, posvećeno, da odgovorimo svim potrebama naših građana i da sve ono što je bilo zapostavljeno u prethodnim godinama i ispravimo.

U tome je ključ, u pravovremenom delovanju i osluškivanju potreba naše lokalne zajednice.

Izuzetno je značajno da lokalna samouprava, odnosno njeni predstavnici budu dostupni građanima, da osluškuju njihove potrebe, da uvažavaju njihove sugestije i da rade kako bi unapredili svaki segment života.

Izuzetno je važno i da se pravovremeno pripreme i projekti i dokumentacija, da pokušamo da što bolje odgovorimo i na izazove i da iskoristimo svaku šansu za razvoj i pokretanje svih naših gradova i opština. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Turk.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik LJibuška Lakatoš. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovane kolege i koleginice narodni poslanici predloženo rešenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi doprinosi boljem radu jedinica lokalne samouprave, gde će građani više participirati u donošenju politika, doprinosi efikasnijem radu službenika, unapređuje uslove za ostvarenje prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina. Donosi izmene u radu skupštine, opštinskog veća, reformiše funkcionisanje mesnih zajednica.

S obzirom na to da se u Srbiji javlja problem da obrazovni sistem ne odgovara potrebama privrede, da školovani kadrovi ne mogu da rade u privredi i da su u deficitu stručna zanimanja, neophodna je saradnja obrazovnih institucija i jedinice lokalne samouprave.

Povezivanjem privrednog saveta i lokalnog saveta za zapošljavanje sa tehničkom školom uočene su potrebe privrede na teritoriji opštine Stara Pazova. Ponuđena su konkretna rešenja u obrazovanju, to jest otvaranje novih smerova koji bi se zapošljavali u mnogobrojnim firmama koje posluju na teritoriji opštine Stara Pazova.

Ovakva saradnja je primer dobre prakse i doprinosi razvoju opštine koja spada u najrazvijenije opštine u Srbiji i koja je podnela inicijativu za dobijanje statusa grada, a ujedno doprinosi i sveukupnom razvoju Srbije.

U tom smislu podnela sam i amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se vrše izmene u članu 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i gde se dodaje novi stav koji glasi: „Saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema“. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Veroljub Matić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Matić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Moj amandman se odnosi na razvoj opština i gradova, prvenstveno na privredni i ekonomski razvoj.

Zakonom o lokalnoj samoupravi valjda je prvenstveno i potrebno da se on odnosi na privredni i ekonomski razvoj. Iz tog privrednog i ekonomskog razvoja ide bolje punjenje budžeta. Taj narodni novčanik se uvećava. Iz tog narodnog novčanika se gradi infrastruktura, uslovi za bolji život, a samim tim i podizanje standarda i življenja građana, a valjda nam je to i cilj svih nas, da radimo na tome i da imamo takvu vrstu rezultata.

Ja ću navesti jedan primer koji se desio u našoj Srbiji, u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu pre sedam, osam godina, a vezan je za član 88a ovog zakona, a to je Sporazum o saradnji jedinica lokalne samouprave koji je sadržao 11 malih opština.

Znači, na nivou Mačvansko-Kolubarskog okruga tri grada, Šabac, Valjevo i Loznica nisu bili u tom sporazumu i bile su sve male opštine. To je podržala tadašnja Stalna konferencija gradova i opština i ta zajednica malih opština počela je i da funkcioniše.

Međutim, to je bilo pod maksimom ništa ne uzimamo velikim, a mali da dižu standard i da se privredno i ekonomski razvijaju. Međutim, to nije zaživelo prvenstveno zato što je pod tadašnjom vlašću, koja nije i današnja. Jednostavno, svi su hteli da budu veliki moćnici u malim sredinama i to nije zaživelo. Međutim, to nije izgubilo svoj značaj i, gledajući predlog člana 88a ovog zakona, ponovo se vraća u život tako nešto, pa ja predlažem, s obzirom da je problematika tih malih opština uglavnom slična, pogotovo na istom prostoru, da jednostavno se obnovi tako nešto, jer od toga ne može da bude štete, jer niko ništa ne gubi, mogu samo da dobiju.

Ja ću čak i navesti opštine koje su bile u tih 11. To su Bogatić, Vladimirci, Mali Zvornik, Krupanj, LJubovija, Osečina, Lajkovac, Mionica, LJig, Ub i Koceljeva.

Kažem, oni su sa sličnim problemima. To je jedan prostor koji je, s jedne strane, ograničen rekom Drinom, Savom, Kolubarom, Tamnavom, Mačvom, Azbukovicom, Rađevinom. To je sjajan prostor koji zajednički može mnogo bolje da napreduje, nego što napreduje pojedinačno.

Zato je moj predlog i praktičan, da sve to ponovo profunkcioniše. Naravno, to zavisi prvenstveno od rukovodstva opština da se ponovo pokrene taj mehanizam i da svi zajedno podignemo se privredno, da podignemo standard življenja, a samim tim podižemo i sve te krajeve, a samim tim i življenje u celoj Srbiji.

To bi bio moj predlog. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Matiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, poštovani predsedavajući.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi predstavlja nastavak napora Vlade Republike Srbije da transformiše upravu u efikasniji i profesionalniji servis svih građana Srbije.

Za ostvarenje ovih ciljeva potrebno je unaprediti učešće građana u donošenju politika. Upravo za izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi postiže se bolja primena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje javnosti, uključivanje građana u postupak pripreme investicionog dela budžeta lokalne samouprave, uključivanje najšire javnosti u postupak pripreme zakona strateških i drugih javnih politika, podsticanje građana na pokretanje inicijative od značaja za njihovu sredinu.

Utvrđuje se da je 5% ukupnog broja građana sa biračkim pravom dovoljno da se pokrene građanska inicijativa. Zakonom će se omogućiti bolje i lakše funkcionisanje lokalnih samouprava, a cilj je da svi građani i javni službenici kao nosioci svih ovih promena budu zadovoljni. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik mr Igor Bečić. (Da)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, ja sam podneo amandman da u članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se vrše izmene u članu 2. Zakona o lokalnoj samoupravi, dodaje se novi stav koji glasi – saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova vojske i policije.

Ali, ja ne mogu da govorim potpuno o ovom amandmanu kada na sceni imamo plasiranje negativnih vesti i napade na Srbiju, imamo i ove pokušaje blokada, koje su izazvali pojedini predstavnici čelnika opozicije, koji su posle i prevarili ljude koji su bili na tim blokadama, jer su obećavali da će im podneti sve troškove koje su imali i platiti sve kazne.

Takođe, imali smo ovih dana i pokušaj plašenja Beograđana sa pitkom vodom, imali smo i pokušaj medijskog linča sa ovom aferom nestalog novinara, i sve to u cilju i nastavku ogromnih pritisaka spolja i unutra, da ne dođe do kompromisa u razgovorima sa Prištinom i u nastavku dijaloga koji treba da počne sledeće nedelje ponovo, iz želje da se oslabi pregovaračka pozicija predsednika Vučića, koji ne želi da prihvati ništa što bi išlo na štetu Srbije i njenih građana.

Jednostavno, sve ovo što radi i Vuk Jeremić po nalogu nekih zapadnih centara moći, gde je dobio ogroman novac koji je od kriminalaca iz pojedinih vlada i predstavnika vlada koji su nekad bili na čelnim pozicijama, taj novac kroz svoju nevladinu organizaciju je koristio za upravo ovakve vrste medijskih napada na Srbiju. Sve ono što nije govorio i onim trenucima kada je došlo do jednostranog proglašenja nezavisnosti KiM 2008. godine, on sad to stavlja na teret ovoj Vladi, predsedniku Republike, a sve u cilju oslabljenja njegove pregovaračke pozicije, pritiska na Srbiju.

Sve ovo što opozicija čini danas u ovoj raspravi, gde vidimo pojedine predstavnike lokalnih samouprava koji su urušavali svoje lokalne samouprave, koji su trošili novac svojih građana, sada imaju obraza da izađu pred predstavnike SNS i u ovoj sali govori o onim rezultatima koji sada pokazuju da Srbija konačno može da obezbeđuje ono što je potrebno za poboljšanje kvaliteta naših građana. Tako da imamo i jednog predstavnika, u stvari dojučerašnjeg predsednika izvršnog odbora DS, koji kao predsednik izvršnog odbora je pljačkao po Srbiji, a sada stavlja na teret predsedniku izvršnog odbora SNS koji transparentno, javno, izađe na medije, gde kaže da SNS kontroliše svoje funkcionere, smenjuje svoje funkcionere koji ne rade dobro i time može da daju garanciju da predstavnici SNS rade u korist građana Srbije. Zahvaljujem.