Sedmo vanredno zasedanje , 15.06.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice.
Reč ima ministar Branko Ružić.
Izvolite, gospodine Ružiću.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Gospođo Jovanović, hvala vam na ukazivanju na ovo veoma važno pitanje. Ali, mislim da je važno istaći zbog javnosti, da je moguće putem referenduma da se građani jedne opštine izjasne, neposredno utiču na politiku neke opštine. Dakle, ako se na referendumu izjasne o nekom pitanju koje je od značaja za njih i za tu opštinu, opština je onda obavezana da po toj odluci praktično sprovodi politiku. Tako da, nije tačno da neposredno izjašnjavanje nije moguće.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre Ružiću.
Nataša Jovanović, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Replika.

Nisam mislila na referendum i vi vrlo dobro znate, gospodine Ružiću, kada je ova odredba prvi put uneta u zakon. Vi ste tada bili deo opozicione SPS.

Godine 2001. zbog pozivanja na nekakvu evropsku povelju i na preporuke Saveta Evrope, gde Srbija još uvek nije bila član, to je promenjeno ne zbog referenduma, jer mi ne sporimo to pitanje, čak postoje i mnoge lokalne samouprave u Srbiji gde odbornici SRS opozicioni, u određenim pitanjima traže da se građani na taj način izjasne, nego zbog nevladinog sektora koji će na taj način navodno neposredno da utiče na lokalnu vlast. Tako imamo u Kragujevcu, to nam je ostavila prethodna vlast, a Radomiru Nikoliću je valjda Skot i dalje toliko blizak, na ulazu u zgradu Skupštine Grada Kragujevca, tablu koja obeležava američku ambasadu. Da li je to vama normalno? Imate tako druge gradove u Srbiji – e, tu nam je pomogao neki grad tamo iz EU i mi sada moramo to da poštujemo i radićemo sve što se od nas traži.

Vi sam priznajete u ovom zakonu i u razlozima za njegovu izmenu i dopunu da hoćete jer valjda je, i tako je, oko 70% zakona koje donosite u Narodnoj skupštini Republike Srbije se upravo primenjuju na nivou lokalne samouprave, da ne sporite da želite vi i vaša koaliciona vlast da se upravo taj uticaj evropskih zvaničnika i te briselske birokratske administracije spusti na nivo lokalne samouprave.

Dakle, pre svega, kada sam se obraćala, mislila sam na tzv. nevladin sektor, a njihov uticaj je i te kako veliki, pogotovo onih koji rade za interese i stranih obaveštajnih službi i mnogih neprijateljskih struktura sa zapada, u pojedinim lokalnim samouprava i te kako veliki.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Jovanović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Izvolite, kolega LJubenoviću.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, predlagač izmena i dopuna je u Predlogu zakona o kome danas govorimo o članu 1. predložio brisanje reči: „u jedinicama lokalne samouprave“, a poslanička grupa SRS je ovim amandmanom predložila da se u postojećem zakonu u članu 2. reči: „lokalna samouprava“ zamene rečima: „samouprava u gradovima i opštinama“.

Članom 2. postojećeg zakona definisan je termin lokalna samouprava, kao pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, neposredno preko slobodno izabranih predstavnika u jedinicama lokalne samouprave, kao i pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da u granicama zakona uređuju poslove i upravljaju javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti i od interesa za lokalno stanovništvo.

Predlagač je u obrazloženju za ove izmene i dopune zakona kao jedan od razloga naveo usklađivanje sa drugim zakonima, sa Zakonom o udruživanjima iz 2011. godine, sa Zakonom o planiranju i izgradnji iz 2014. godine, i drugim zakonima. Na osnovu ovoga možemo zaključiti da za jedan tako važan zakon, kao što je to Zakon o lokalnoj samoupravi, nedopustivo je da toliko vremena čeka na usklađivanje, jer je jasno da se zbog neusklađenosti zakona prilikom primene u praksi ljudi u lokalnim samoupravama mogu susresti sa raznim problemima koji su posledica neusklađenosti.

Naša poslanička grupa je mišljenja da bi prihvatanjem ovog amandmana bio unapređen tekst zakona, koji će u svakom slučaju biti usvojen.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega LJubenoviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite, kolega Mirčiću.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Šta bi trebalo da bude suština svakog zakona o lokalnoj samoupravi? Da nastoji da što više građana na lokalnom nivou bude uključeno u donošenje odluka i u funkcionisanje lokalne vlasti i to je suština, tom cilju treba težiti.

Mi ovde imamo ustavne odredbe koje jasno govore da sve lokalne samouprave, odnosno svi građani su jednaki i ravnopravni, a u svim zakonima koje smo do sada imali priliku da vidimo, pogotovo kada je u pitanju način finansiranja lokalne samouprave, vidimo jednu nepravdu koja duži period traje, traje decenijama, koja se nikako ne ispravlja, zato što vlast koja je aktuelna ne pada joj na pamet da preduzima neke radikalne ili korenite mere, u zavisnosti kako je ko politički opredeljen. Ona se svodi na sledeće – neravnopravnost kada je u pitanju lokalna vlast se ogleda u samoj činjenici što oni građani i one lokalne samouprave koje se nalaze na severu Srbije, u AP Vojvodini, imaju ekskluzivu da između lokalne samouprave i centralne vlasti imaju jednog posrednika, a to je vlast koja sačinjava AP Vojvodinu, odnosno Skupštinu AP Vojvodine i Vladu AP Vojvodine. Sada kada je u pitanju izvorno finansiranje, koje bi trebalo da služi za unapređenje lokalne samouprave i jednim delom za finansiranje centralne vlasti, odnosno države, mi koji živimo u tom delu Srbije moramo dodatno da finansiramo administraciju koja je ne tako mala, koja se nalazi u organima AP Vojvodine.

Kada su u pitanju transferna sredstva, mi imamo situaciju za poverene poslove koji se daju lokalnoj samoupravi, sredstva se plasiraju i isplaćuju preko posrednika koji se zovu organi AP Vojvodine. Tako da, za školstvo i zdravstvo prvo ide novac iz centralne blagajne, odnosno republičkog budžeta idu u pokrajinski, pa pokrajinski transferiše ta sredstva lokalnoj samoupravi. Čime smo mi to zaslužili na severu Vojvodine da imamo takvu ekskluzivu? Nesposobnošću i nedostatkom hrabrosti aktuelne vlasti da jednom stane na put tome.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Mirčiću.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Josip Broz.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite, koleginice Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, izmene i dopune koje predlažete na član 1. Predloga zakona o lokalnoj samoupravi, odnosno izmene koje vršite su jezičko pojašnjenje teksta zakona, kako vidimo iz obrazloženja. Član 1. Predloga zakona koji se odnosi na član 2. postojećeg Zakona o lokalnoj samoupravi definiše samo lokalnu samoupravu.

Srpska radikalna stranka amandmanom koji smo podneli traži da se tekst: „u granicama zakona“ briše jer svaka lokalna samouprava funkcioniše u granicama zakona i po zakonu, bar bi to tako trebalo da bude. Ukoliko ste hteli da pojasnite tekst ovog Predloga zakona, za koji kažete da ste radili duži niz godina i da izmene i dopune vode ka unapređenju, onda ste svakako morali da prihvatite ovaj amandman SRS i da njime poboljšate i precizirate zakonski tekst.

Ovaj Predlog zakona utvrđuje prava i dužnosti opštinskih veća. Nadležnosti opštinskih veća u beogradskim opštinama su smanjene, pa se često postavlja pitanje čemu ona služe. Centralizacijom vlasti u Beogradu veliki broj opštinskih nadležnosti prelazi u nadležnost grada, a samim tim se i smanjuje budžet određenih opština. Tako je od 2016. godine i sa zakupom poslovnog prostora kada on postaje ingerencija grada i tom prilikom raspodela prihoda je 70:25, odnosno 25% od zakupa ostaje samo opštinama.

Srpska radikalna stranka se zalaže za decentralizaciju vlasti o kojoj vi pričate samo u kampanji i vraćanje određenih nadležnosti opštinama. Zahvaljujem.