Sedmo vanredno zasedanje , 15.06.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu, narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Pa, pre svega, svako ko se bavi lokalnom samoupravom zna da je oduvek načelnik opštinske uprave odgovarao opštinskom veću i predsedniku opštine, a ne Skupštini. Sekretar skupštine postoji da bi odgovarao skupštini.

I, iskoristiću ovu priliku, ja se nadam da neću dobiti opomenu, jer se ne držim dnevnog reda, da apelujem na sve državne institucije da pomognu, kako opštini Smederevska Palanka, tako i gradu Užicu, Požegi, Arilju, Velikoj Plani, jer je ono što je pretrpljeno tokom nedavnih padavina zaista katastrofa.

Juče sam celog dana bio u selu Golobak u Smederevskoj Palanci. Hiljadu domaćinstva je ostavljeno bez krova nad glavom, uništena je crkva, osnovna škola, vrtić, 4.000 hektara obradive poljoprivredne površine.

To je ono što su ljudi godinama ulagali, bez obzira da li se radi o vinogradu, kukuruzu, žitu ili nekoj drugoj kulturi. Zaista je katastrofalno to što se desilo i ja vas molim, pre svega ministra za lokalnu samoupravu, premijera i sve ostale institucije da pomognu svim lokalnim samouprava i, naravno, lokalnoj samoupravi opštine Smederevska Palanka, jer su posledice zaista katastrofalne onoga što sam ja juče mogao da vidim. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar gospodin Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Zahvaljujem.
Pre svega, naravno da Vlada Republike Srbije uvek interventno reaguje u situacijama kao što se to dogodilo pre dva dana u opštinama koje je i gospodin Milojičić naveo.
Na sednici Vlade juče je formirano koordinaciono telo ili radna grupa u čiji sastav ulaze predstavnici i ovog ministarstva, državni sekretar Stević, takođe Ministarstva finansija, Ministarstva poljoprivrede.
Predsednica Vlade će danas posetiti Topole. Popis štete u jedinicama loklane samouprave koje su bile praktično predmet elementarnih nepogoda se već, u skladu sa zakonom, vrši i Vlada Republike Srbije će svakako izaći u susret potrebama svih opština u kojima je došlo do ovih šteta koje ste naveli.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
(Vjerica Radeta: Koristi pravo na repliku.)
Nema pravo na repliku.
(Nataša Sp. Jovanović: Ima pravo.)
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ja se izvinjavam. Malopre je gospodin Milojičić rekao je uvek načelnik za svoj rad odgovarao opštinskom veću i predsedniku opštine.

Ja ne znam da li gospodin Milojičić ima problem sa poznavanjem srpskog jezika i ćiriličnog pisma, ali uputio bih ga na član 57. da pročita kako je bilo rešenje dosadašnje.

(Vjerica Radeta: Povreda Poslovnika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, član 27. vas obavezuje da vodite računa o tome kako će se odvijati i kako se odvija rad na sednici.

Nemojte da ne slušate poslanike koji govore. Vi imate pravo da kažete ko može, a ko ne može dobiti pravo na repliku, ali nemojte to da zloupotrebljavate.

Ako narodni poslanik potpuno jasno, pod uslovom da ga slušate, govori o onome što je govorio prethodni narodni poslanik, pre njega, vi morate da dozvolite narodnom poslaniku da kaže zbog čega želi da replicira, zbog čega želi da objasni da je onaj prethodni poslanik govorio, odnosno da je pogrešno tumačio njegovu diskusiju, jer ne podrazumeva se samo da neko nekoga treba imenom i prezimenom da pomene, još da ga opsuje, da biste mu vi dozvolili pravo na repliku.

Dakle, to pravo treba maksimalno ovde da se koristi ako hoćete da ozbiljno razgovaramo o ovom Predlogu zakona, odnosno o ovim amandmanima.

Kolega koji je tvrdio da Aleksandar Šešelj nije dobro izneo svoj stav vezano za načelnika uprave je verovatno dok je bio predsednik opštine u Smederevskoj Palanci, mimo zakona, sve završavao u okviru svog opštinskog veća. On ni o čemu nije obaveštavao Skupštinu i misli ako je on to tako radio, da je to normalno i misli ako je on onoliko pokrao Smederevsku Palanku, da je to normalno za sve. Ne, nije i morate zaista da vodite o tome računa i da dozvoljavate poslanicima da učestvuju u raspravi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, ja sam kolegu Milojičića razumeo da on podržava izmene i dopune Zakona u članu 57. To je njegov politički stav.
(Vjerica Radeta: Ne, on je rekao da je Šešelj pogrešno pročitao.)
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni?
(Vjerica Radeta: Da.)
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na naslov iznad Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, i, kao što svi znamo ovde ovo je jedan izuzetno važan zakon, jer lokalna samouprava na određeni način predstavlja jednu posebnu, odnosno četvrtu granu vlasti, pored one klasične ostale tri grane vlasti, ali mislim da su ove izmene i dopune zakona koje su predviđene ovde samo kozmetičke prirode, a pre svega je to urađeno zbog naloga EU.

Nemam ništa protiv da se ograniči broj pomoćnika, broj članova gradskog veća, odnosno opštinskog veća, ali to je samo kozmetička izmena, to su stvari koje su se i do sada manje-više, poštovale. Postojalo je nepisano neko pravilo, da ako je neki grad sedište okruga, da svakako opštine koje su pripadale tom okrugu nisu mogle da imaju veći broj ili čak i jednak broj većnika koliko je to bilo u sedištu okruga.

Mislim da je trebalo doneti potpuno novi zakon o lokalnoj samoupravi, jer vi ste svedoci, pogotovo vi iz vladajuće stanke, šta se dešava na nivoima lokalne samouprave. Od onog momenta kada je Ustavni sud proglasio da mandat odbornički pripada odborniku, od tada se može reći da je nastao haos u većini lokalnih samouprava i bez obzira što SNS gotovo vlada u svim lokalnim samoupravama, postoje ogromni problemi, i taj zakon i to tumačenje im se obija o glavu, tako da u nekim lokalnim samoupravama moraju i na drugi način, osim onih klasičnih načina da dolaze da dele pravdu zavrtanjem ruka, itd, kao što je to bio najnoviji primer u Blacu.