Sedmo vanredno zasedanje , 15.06.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega LJubenoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Ovim amandmanom, koji je podnela poslanička grupa SRS na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, predložili smo da se promeni naslov tako da glasi – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređivanju jedinica lokalne samouprave.

Suštinski, promena nema u predloženom zakonu. Mogu reći da su sve predložene mere u funkcionisanju lokalne samouprave primenjivane. Jedan odgovoran odnos prilikom preuzimanja vlasti je imala SRS, koja je na jedan demokratski način pružila priliku da se građani izjašnjavaju o svojim problemima, a lokalna samouprava je bila servis građana u realizaciji svih podnetih zahteva.

Ekonomski razvoj države je moguć samo ukoliko se ujednačeno razvijaju svi njeni delovi. U tom smislu je funkcionisanje lokalne samouprave izuzetno važno za Republiku Srbiju.

Zakon definiše lokalnu samoupravu kao pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog značaj i opšteg značaja za lokalno stanovništvo, neposredno preko svog predstavnika u jedinici lokalne samouprave.

Ovog puta bih pomenuo slučaj ministarstava koja nisu imala sluha i razumevanja za potrebe i interese građana Leskovca, a posebno mesne zajednice Predejane. U sklopu realizacije projekta Koridora 10 u Predejenskoj klisuri, za izgradnju petlje gde je motel „Predejane“ imao daleko povoljniji položaj za funkcionisanje od koga egzistira oko 140 porodica.

To jeste južni deo grada Leskovca, a posebno izgradnjom petlje ostvario bi se izuzetno strateški značaj za dinamični razvoj turizma na Vlasinskom jezeru, i razvoj zapostavljene Crne Trave.

Nadam se da ignorisanje sa nivoom ministarstva prema lokalnoj samoupravi ovakvih i sličnih slučajeva i zahteva građana u buduće neće biti, već da će se rešavati na njihovo zadovoljstvo i potrebama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Despotoviću, izvolite.

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj set zakona ima za cilj da reguliše važna pitanja iz oblasti lokalnih samouprava, državne uprave, položaja manjina, javnih agencija, matičnih knjiga i upotreba jezika i pisma.

Amandman koji je podnela SRS odnosi se na Predlog zakona o lokalnoj samoupravi. Do sada nismo čuli ni jednu reč koja govori o zaradama zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

S obzirom na ozbiljnost poslova koje obavljaju, njihove zarade su ostale na nivou 2014. godine, kada su uredbom Vlade Republike Srbije umanjene. Od 2014. do 2017. godine, bez obzira na povećanje troškova života i ozbiljnost i odgovornost zaposlenih, njima je samo plata povećana za 5%. Tim odnosom prema zaposlenima u lokalnoj samoupravi često dolazi do napuštanja stručnih i kvalitetnih kadrova. Tako da kvalitet usluga nije na nivou kakv bi trebalo da bude, a lokalne samouprave prestaju da budu servis građana.

Zabranom zapošljavanja konkurs gubi značaj, a mesta na kojima su radili ti kvalitetni kadrovi, a i ona koja su u međuvremenu upražnjena odlaskom u penziju, nažalost popunjavaju se partijskim kadrovima sumnjivih kvalifikacija i diploma.

Zato svaki građanin zna da u lokalnoj samoupravi može završiti i neki posao i ostvariti građansko pravo samo ako je pripadnik određene stranke i ako poznaje ko to može da mu završi.

Svaka lokalna samouprava je izgubila na kvalitetu, a građani su ostali bez adekvatne usluge. Mi srpski radikali predlažemo da se sačuvaju kvalitetni kadrovi u svim lokalnim samoupravama, a da njihov rad bude adekvatno nagrađen povećanjem zarada. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Bojiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, tražio sam da ovaj naslov Predloga zakona glasi – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o funkcionisanju i uređenju lokalnih samouprava.

Ne znam zašto ne spajate srodne zakone, pa tako 11. i 12. tačku ovih predloga niste spojili sa zakonima iz oblasti finansija koji su bili na razmatranju prošle nedelje, nego ste ih, ne znam u čemu je veza između Zakona o nacionalnim manjinama i izborom guvernera NBS, ne vidim vezu osim možda u činjenici da ste predstavnika jedne nacionalne manjine, junaka sramne i tužne priče sa aerodroma u Frankfurtu, da nameravate da kandidujete za neku od funkcija za neku od ovih finansijskih institucija.

Dame i gospodo, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi je jedan od retkih za koji nije predviđen hitan postupak. Predložene izmene su na nivou 40% u odnosu na zakon koji se menja. Prvi Zakon o lokalnoj samoupravi je donet daleke 2007. godine, pre 11 godina. Vlada je i suviše čekala da interveniše u ovoj oblasti. Nedostaci u praktičnoj primeni zakona su i suviše veliki da bi se ovoliko dugo čekalo da se izađe iz začaranog kruga loših rešenja.

Jedinice lokalne samouprave su najbliže građanima, ali građani nisu blizu građanima zbog otuđenosti, zbog mnogobrojnih lokalnih konflikata i interesa, kao i zbog nedovoljnog i nepreciznog određivanja nadležnosti organa lokalne samouprave.

Sadašnji gradovi i opštine nesporno imaju svoje specifičnosti, ali i znatne razlike. Predlagač, tj. Vlada nastoji da smanji te razlike, ali to ovim predlogom zakona ostaje samo u pokušaju.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona, amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginica Ristić, izvolite.

Marina Ristić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, ove izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi su samo kozmetičke, a mnogi problemi običnog građanina ostaju nerešeni.

Pre svega, želimo da ukažemo na nejasno definisane nadležnosti. Sve je ovo fino skockano na papiru, ali kada se izađe na ulicu pojavljuje se sasvim druga slika. Kada se pojavi realan problem, on se nikada ne rešava u realnom vremenu.

Član 20. je u postojećem zakonu mnogo jasniji, a po ovim izmenama je uopšteniji i tek sada će službenici moći nadležnost da prebacuju jedni na druge.

Kada šalterski službenik samo odmahne glavom očajnom građaninu, njemu nije bitan ni statut usklađen sa zakonom, ni broj odbornika. On ima muku za koju uglavnom niko nema sluha. Ove izmene i dopune to ne rešavaju.

Lokalna samouprava je jako važna za građane i morao bi naš narod da zna na koja vrata da zakuca kada se pojavi problem. Danas on to ne zna ako nije u najmanju ruku završio pravni fakultet, a lokalna samouprava to obilato koristi.

Ima pomaka malo u većim gradovima, ali ipak sve mora da bude transparentno, a pre svega svima jasno ko je za šta nadležan i službe međusobno moraju da sarađuju, a ne sve da se lomi preko leđa običnog čoveka. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč?
Kolega Mirčiću izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo šta je suština primedbi SRS kada kažemo da je to uređenje funkcionisanja lokalne samouprave, onda u pravom smislu reči treba urediti funkcionisanje lokalne samouprave.

Naime, mi ovde punim ustima govorimo o parlamentarnoj demokratiji. Parlamentarna demokratija na svim nivoima vlasti, a svedoci smo da ta parlamentarna demokratija polako nestaje na republičkom nivou zato što izvršna vlast po prirodi stvari stalno želi da uguši tu parlamentarnu kontrolu, ali na lokalnoj vlasti zato što smo zatočenici jedne mantre koju nam je nametnula nevladina organizacija koja se zove NALED. NALED je nevladina organizacija kojoj pripadaju i sadašnji predsednik Vlade i mnogi istaknuti funkcioneri u državi Srbiji, ljudi koji nemaju nikakve odgovornosti i nemaju nikakvu obavezu, a nameću svoja rešenja, svoja mišljenja kao jedina merodavna za ovu državu.

O čemu se tu radi? Tu se radi o sledećem. Faktički i na lokalnom nivou, izvršna vlast, izvršni organi vlasti sve više i više izmiču kontroli lokalnog parlamenta. Vi se bavite ovde sa trivijalnim uslovno-rečeno stvarima. Vi se bavite sa brojem odbornika. Pa, što veći broj odbornika, to je bolja i razvijenija demokratija na lokalnom nivou i bolja je i razvijenija kontrola izvršne vlasti. Što treba patiti od toga? Ako neko misli da treba da ima 70 odbornika u svojoj opštini, pa neka ima tih 70 odbornika, ali preko finansija treba uticati da se ne rasipaju pare.

Vi idete potpuno pogrešnim tokom. Vi idete onako kako je to NALED, nevladina organizacija propisala, idete u formi koja ništa ne znači, u decentralizaciju, a kada su u pitanju finansije, finansije bukvalno centralizujete i ne date lokalnim samoupravama.