Osmo vanredno zasedanje , 22.06.2018.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Reč ima ministar. Izvolite.

Zoran Đorđević

Moram da reagujem na vakcinaciju. Kontradiktorni ste. S jedne strane kažete da niste protiv, a evo probaću da pojasnim,pa onda će ljudi da shvate da ste vi u stvari za te koji su protiv vakcinacije.
Znači, vi kažete da ne treba da bude u ovom zakonu predviđeno da budu izuzeti oni koji krše zakon i koji ne vakcinišu svoju decu, pri tome da imaju pravo da ugrožavaju pravo naše dece time što nisu vakcinisali svoje dete.
Kažete da treba da im ukinemo i da ne treba da budu dvostruko kažnjavani. Ukoliko mi ne bi to primenili ovim zakonom, oni bi imali pravo na nadoknadu, jel tako? Što znači, da bi oni recimo, hipotetički za četvrto dete dobili dva miliona i 160 hiljada, a platili kaznu, neka bude i najveća koliko predviđa Zakon o zdravstvenoj zaštiti, 100.000 dinara. Znači, mi bi stimulisali da oni ne vakcinišu svoju decu, jer bi imali dva miliona i 60 hiljada nagrada za to.
Mislim da nemaju pravo ukoliko krše zakon da imaju privilegiju i da imaju neku korist od države na bilo koji način. Onaj ko krši zakon treba da bude, pogotovo kada se radi o detetu, kada se radi o tome da on time ugrožava i drugu decu, da bude nagrađivan.
Kada kažete da ne proizvodimo dovoljno vakcina, u pravu ste, ali zbog ljudi koji upravo su protivnici vakcinacije zato što nemamo dovoljno vakcina za sve one bolesti koje se sada javljaju upravo zbog njih. Nešto što je u svetu iskorenjeno sada se javilo ponovo kod nas i naravno da niko nije predvideo da možemo da imamo toliko zaraženih i da proizvodimo i da čuvamo vakcine koje imaju rok trajanja. Naravno da onda ne možemo da proizvedemo dosta tih vakcina za to.
Izričito sam pobornik toga da decu treba vakcinisati, da deci treba pružiti normalan život. Ne postoji nijedan dokaz da bilo koja vakcina ugrožava život. Svi smo mi, pretpostavljam, ovde vakcinisani jer je to u naše vreme bila obaveza i mislim da smo i našoj deci koju smo mi vakcinisali pružili mogućnost da budu zaštićeni od takvih bolesti i da takve bolesti jednoga dana iskorenimo i da ne postoje.
Mi smo da podržimo ovo da se oni koji ne vakcinišu decu kažnjavaju, odnosno da njima bude uskraćeno pravo da dobiju podsticaj za rađanje sledećeg jer i ovo za koje imaju po našem mišljenju ne brinu kako treba, ne rade u skladu sa zakonom i ne vakcinišu.
Isto to važi i za obrazovanje. Obrazovanje u sistemu Republike Srbije treba da postoji, znam da niste rekli, jer je to pravo svakog deteta i obaveza svakog roditelja da obrazuje svoje dete. Prema tome, i to smo isto stavili tu. Tako da otprilike neki pandam i jednoj i drugoj sankciji koju želimo da imamo i da na neki način promenimo svest kod ljudi da ljudi počnu da vakcinišu decu svoju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Pravo na repliku narodni poslanik Marija Janjušević.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem predsedavajući.

Nisam kontradiktorna. Upravo je poslednja rečenica ministra pravi odgovor, dakle da informišemo roditelje. Ja sam protiv represivnih mera, a svakako za vakcinaciju, isto kao i Srpski pokret Dveri. Ako ste pažljivo slušali, a verujem da jeste, nikako ne možete imputirati da sam protiv vakcinacije, naprotiv, ali protiv represivnih mera.

Dakle, sveobuhvatno informisanje stanovništva. Vi možete roditeljima objasniti zbog čega je važno da vakcinišu svoju decu, objasniti im da se te vakcine proizvode u Srbiji, da nema nikakve opasnosti i onda nećemo imati nikakve probleme.

Prema tome, ne vidim da se mi tu nešto ne slažemo, ali sam samo predložila da se zdravstvo bavi zdravstvom, a socijalna pitanja da se rešavaju zakonima koji se odnose na socijalna pitanja.

Ne kažnjavate samo roditelje, već faktički kažnjavate i tu decu što sve može biti sprečeno nekim međukorakom. Dakle, ako niste dobro i dovoljno predvideli zakonima koji se odnose na zdravstvo, popravite te zakone, a nemojte da prenosite problem na socijalna pitanja. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Reč ima ministar, gospodin Đorđević.

Zoran Đorđević

Treći put danas, ne radi se o socijalnoj pomoći bilo kome, ovo je podsticaj rađanja. Ne radi se uopšte o pomoći tom detetu.
Vi ovde kažete da ukinemo da oni imaju pravo da uzmu za prvo dete 100 hiljada, za drugo dete 240 hiljada, za treće dete miliona i 440 hiljada i za četvrto dete 2 miliona i 160 hiljada i da ga ne vakcinišu i da od tih para plate kaznu u onom drugom zakonu i da faktički podstičemo da ne vakcinišu decu, jer eto, dobićete na neki način, čak i ako vas kazne, biće u redu. Jel tako?
(Marija Janjušević: To je politikanstvo.)
To je politikanstvo. Pa, čekajte, da li će tako da se desi? Samo to vas pitam.
Ako ukinemo ovo, da li će da se desi da oni dobiju pare, da ne vakcinišu decu i da budu stimulisani da imaju razliku čak u parama? Ja mislim da da.
(Marija Janjušević: Neće, jer će se uveriti da su vakcine dobre.)
Da vam kažem, jedna stvar je uveravanje, ali je pitanje da li ćemo mi njih da uverimo ili ne. Mi sada radimo i videli ste da se sada bolest vratila, da ljudi vide da ima čak i smrtnih posledica, pa opet vidite da postoje oni koji su pobornici toga da se ne vakciniše i dalje.
Mislite stvarno da ćemo da uspemo u tome ukoliko im još damo i novac. Ja mislim da niste u pravu.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala poštovani predsedavajući.

Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, govoriću o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Vrlo je važno da se deca rađaju i da natalitet raste. Demografske analize pokazuju da se Srbija suočava sa dramatičnim gubitkom stanovništva. Zato je potrebno pomoći majkama kako bi se u Srbiji rađalo više dece.

Odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci i odnose se na poboljšanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, posebne podsticaje za rađanje dece i podršku materijalno ugroženim porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deci bez roditeljskog staranja.

Zakonom je izvršena korekcija u pogledu prihoda koji su od uticaja na ostvarivanje prava na dečiji dodatak, a vezani su za nove iznose roditeljskog dodatka za treće i četvrto dete. Roditeljski dodatak predstavlja neophodnu meru podrške porodici, jer predstavlja glavni instrument populacione politike.

Iskoristila bih priliku da kažem da je grad Vršac na poslednjoj sednici Skupštine Grada, usvojio odluku kojom se utvrđuju prava na finansijsku podršku porodici sa decom na teritoriji grada Vršca i to pravo na poklon prvom detetu rođenom na početku kalendarske godine, pravo na regresiranje besplatne užine učenika osnovnih škola, čija je porodica korisnik materijalnog obezbeđenja Centra za socijalni rad ili je dete bez roditeljskog staranja i pravo na sufinansiranje troškova prevoza učenika srednjih škola

Takođe bih spomenula i olakšicu za roditelje novorođene dece u vidu besplatne bebi parking karte, koja je prvi put uvedena prošle godine. Ove godine se nastavlja sa tom akcijom, čiji je cilj da se olakša roditeljima parkiranje prilikom poseta pedijatru i obavljanju drugih obaveza koje ih očekuju prvih godinu dana roditeljstva.

Ovo je simboličan način da se pomogne ljudima koji se zalažu za povećanje nataliteta. Grad Vršac je takođe krajem 2016. godine odlučio da novac dobijen od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje bude potrošen na dečija auto-sedišta. Tokom prošle 2017. godine, roditeljima je uručeno ukupno 400 sedišta, a sa tom praksom je nastavljeno i ove godine.

Mere koje su predviđene ovim predlogom zakona, jesu neophodne, korisne i od velikog značaja. Donošenjem ovih mera Srbija, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, pokazuje da je ozbiljna država i ovaj zakon jasno i nedvosmisleno pokazuje spremnost države da se podsticajnim merama uvećanog roditeljskog dodatka uhvati u koštac sa jednim od najvećih problema, a to je nedovoljni broj novorođene dece.

Srpska napredna stranka će u danu za glasanje podržati sve predloge zakona koji su danas na dnevnom redu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Nataša St. Jovanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nataša (Stanoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre Đorđeviću sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, ja ću danas govoriti o Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, jer pre svega, on se odražava na ublažavanje ekonomske cene roditeljstva, zatim na usklađivanje rada i roditeljstva i edukaciju u domenu reproduktivnog zdravlja i populacione politike.

Zatim, tu je važno fokusiranje rada na gradove i opštine, kao i jedinice lokalne samouprave. Ministarstvo rada i socijalne politike dalo je predlog izmena Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom u zemlji, da se majke kvalitetnije bave odgojom dece.

U Predlogu zakona se predviđa da prvo dete dobije jednokratnu finansijsku pomoć od 100.000, kao što smo čuli to nekoliko puta, nije loše ponoviti, za drugo je 10.000 svakog meseca, za treće dete 12.000, a za četvrto 18.000 na mesečnom nivou. Što kaže moja koleginica Malušić, to je početak, naravno, bilo bi dobro za još dece, ali trenutno nam ovoliko omogućavaju naše finansijske mogućnosti.

Majke koje u nekom bliskom periodu dobiju treće i četvrto dete, imaće finansijsku pomoć od 30.000 dinara svakog meseca, u roku od 10 godina. Po ovoj strategiji se želi da žene budu zaposlene, ne da se stimulišu majke koje ne rade, i da im se omogući da bolje usklade rad i roditeljstvo.

Zato prema ovom zakonu, pomoć je usmerena na standard deteta, a ne na finansijsku nadoknadu majci bez posla. Finansijska pomoć treba da podigne standard višečlanih porodica, da njihov standard ne bude manji od porodica sa manjim brojem dece.

Ako želimo da budemo moderno društvo, moramo mnogo više raditi na partnerskom odnosu, jer žene u Srbiji su preopterećene i trude se da ispune obaveze koje su u skladu sa tradicionalnim obavezama koje proističu iz kulturoloških navika, ali i da grade poslovnu karijeru. Pored toga, one rađaju i gaje decu, a čekaju ih i druge aktivnosti u kući. Sve to treba uskladiti.

Strategija predviđa čitav niz savetovališnih i drugih aktivnosti obaveza vezanih za partnerstvo i deljenje obaveza između oba roditelja. Jedinica lokalne samouprave treba da rade na podizanju kapaciteta dečijih obdaništa i sopstvenih budžeta, jer gotovo nema sredina koja određeni broj dece nije na listama čekanja.

Održivost vrtića treba da bude iz sredstava lokalne samouprave i gradova, kao što je slučaj u prigradskim opštinama, kao što je Mladenovac, a ne samo iz nepovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Gradska opština Mladenovac već više godina unazad poklanja roditeljima novorođene bebe, auto-sedišta za najmanji uzrast, nosiljke u poluležećem položaju za prve vožnje, koje su neophodne za prve vakcine i odlazak kod lekara, jer je utvrđeno da se one vrlo retko kupuju, nego tek kada dete počne samostalno da sedi.

Takođe, gradska opština Mladenovac sa gradom Beogradom je dogovorila otvaranje odeljenja vrtića u školama, u slobodnim učionicama kako bi se ženama na selu omogućilo da se bave poslom, a da se deca socijalizuju i druže sa vršnjacima. I druge opštine se trude da pomognu svojim sugrađanima. Tako na primer u Šidu, asistenti obilaze na električnim biciklima majke sa decom i porodice kojima su bolesni stariji članovi. To predstavlja kombinaciju geronto domaćice i bebisitera.

U mnogim opštinama je usklađen rad vrtića sa obavezama roditelja i njihovim radnim vremenom. Po opštinama se razvijaju savetovališta za biomedicinsku oplodnju, jer 10% parova ne može da dobije potomstvo prirodnim putem i psihološka podrška im je veoma važna.

Mi imamo zakon koji u skladu sa evropskim standardima, kojim smo podigli starosni limit žena za veštačku oplodnju sa 42 godine i to sa tri pokušaja iz Fonda RZO po strategiji ministarstva. Četvrti pokušaj finansiraju jedinice lokalne samouprave i podižu limit sa 43 i 44 godine.

Naravno, opšta zamisao da se ovakvim merama promeni demokratska slika u Srbiji. Pri tome su analizirane mere koje su dovele do preokreta u demografiji mnogih zemalja. Prema mišljenju stručnjaka, najvažnija i najsličnija je sadašnja situacija u Srbiji sa situacijom u Rusiji, koja je bila na početku 21. veka. Tako da je ministarstvo već preduzelo mere, prikupljaju podatke u saradnji sa ruskom institutom za demografiju, kada je u pitanju prevazilaženje negativnog trenda i vraćanje pozitivnog priraštaja.

Toliko od mene o ovom zakonu. Zahvaljujem se na pažnji.