Osmo vanredno zasedanje , 26.06.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Zahvaljujem.
Prvo, hteo bih da vam skrenem pažnju da Srbija ima 6.000 memorijala, što u zemlji, što u inostranstvu. U inostranstvu je 625 do sada popisanih.
Želja nam je sa ovim zakonom prvenstveno, između ostalog, i jedna od najbitnijih stvari jeste, kao što ste rekli, evidencija ne samo poginulih, već i naših memorijala, kako bi mogli sa dužnom pažnjom da obratimo pažnju na sve memorijale i, s druge strane, da ih održavamo u najboljem mogućem stanju, kako bi sve uspomene koje imamo prema našim i prema poginulim građanima Srbije pokazali svim građanima i, kao što ste vi rekli, skrenuli pažnju na stradanje našeg naroda kroz istoriju ne samo u XX veku, nego i ranije.
Prvi u nizu zakona koji ide i koji očekujemo u drugoj polovini godine da bude pred vama jeste Zakon o Starom sajmištu. To je prvi u nizu velikih projekata izgradnje memorijala ovde u Beogradu. Zatim, renoviranje Groblja oslobodilaca Beograda, koji treba da dobije jedan potpuno drugačiji izgled i Memorijalni centar na Ceru.
Ovaj zakon koji je pred vama prvenstveno želi da stavi jasna pravila ko sme, kada sme, pod kojim uslovima, uz koje obrazloženje i na koji način će biti u budućnosti održavan memorijal koji bude izgrađen, tako da ne dolazimo u situaciju da podižu se memorijali, a da ne znamo ni kome, niti da dolazimo u situaciju da se podižu onima kojima ne sme.
Član 22. upravo definiše to kome i u kojim okolnostima ne sme da se podiže memorijal i vrlo jasno i precizno to definiše.
Kada su u pitanju logori i koncentracioni logori, mi smo gledali da u članu 2. stav 1. i stav 2. definišemo tačno i pod širim pojmom logori koncentracionih logora, definišemo da su i oni obuhvaćeni, tako da nismo na njih zaboravili. Jedino što ih nismo jasno precizirali, već smo sa širim pojmom hteli da obuhvatimo sva mesta gde su stradali građani Srbije, odnosno Srbi ovde i u inostranstvu.
Dakle, još poslednja stvar što se tiče Saveta. S obzirom da Savet treba da postigne konsenzus o nečemu, naravno, uvek bi postojalo prostora da mi kažemo da neko nedostaje, ali kada bi nekog stavili, uvek bi postojala neka nezadovoljna strana koja bi htela još nekog da doda. Ukoliko bi Savet bio glomazan, mislim da ne bi mogli da rade efikasno, brzo i da u nekim stvarima reagujemo promptno. Mislim da to treba da bude…(Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, ministre. Vreme.
Pravo na repliku, narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala predsedavajuća.

Veoma mi je značajno da mogu da objasnim svoju poziciju. Što se tiče Dimitrija LJotića, kao mlad student bavio sam se istraživanjem međuratne književnosti i diplomirao kod uvaženog prof. dr Novice Petkovića na Filološkom fakultetu istražujući međuratnu književnu kritiku i sukobe između književne levice i književne desnice, pa između ostalog i Dimitrija LJotića.

Veoma poštujem njegov hrišćanski pogled na politiku, ali se apsolutno ne slažem sa njegovim jugoslovenstvom i njegovom kolaboracijom za vreme Drugog svetskog rata, čisto da vam pojasnim svoj stav po tom pitanju.

Međutim, druga stvar je tu važnija. Dveri su se ovom temom bavile i te kako za 20 godina postojanja Dveri, pa smo između ostalog, objavili temate časopisa Dveri srpske i o đeneralu Draži Mihajloviću ali i o komunističkim zločinima, pa onda o monarhiji kao principu vlasti i prednostima monarhističkog uređenja države u odnosu na republikansko, itd. Dakle, mnogim ozbiljnim temama su se Dveri bavile i o njima govorile na vreme kada je retko ko o tome govorio.

Takođe bih vas podsetio na jedan istorijski detalj koji ste zanemarili, da su se srpske nacionalne snage i Drugom svetskom ratu ujedinile nakon povlačenja iz Srbije, koja je tada okupirana pod komunizmom i to u Sloveniji i to lično đeneral Draža Mihajlović i pomenuti Dimitrije LJotić, formirali su zajedničke antikomunističke jedinice u Sloveniji, koje su se povukle iz Srbije i to možete pročitati u svakom ozbiljnijem istorijskom udžbeniku i videti da su srpski nacionalisti umeli da prevaziđu svoje razlike kada je u pitanju bila zaštita otadžbine od nadiruće komunističke opasnosti i osvajanja, dakle, Srbije od strane komunizma.

Međutim, vi mi i dalje niste odgovorili na to veoma jednostavno pitanje – gde je Dražin grob i zašto već šest godina, iako ste na vlasti, nećete da ga otkrijete, jer nije završen Drugi svetski rat, ako se i dalje slave komunistički zločinci, poput Josipa Broza Tita, a ne zna se grobno mesto prvog ustanika protiv fašizma u Evropi đenerala Draže Mihajlovića?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima Aleksandar Martinović.
Molimo vas da idemo dalje.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pročitaću ako treba još sto puta šta je Boško Obradović pisao o LJotićevom pokretu „Zbor“. Dakle, Dimitrije LJotić – „Zbor“. Koje su vrednosti „Zbora“; kaže Boško Obradović, koje on baštini - nacionalizam, vera, duhovne vrednosti, organski duh, monarhizam, nacionalna kultura, protiv stranačke demokratije. Znači, protiv stranačke demokratije, ukinuti parlamentarizam, rodosluženje itd. On je naslednik kaže „Zbora“, „Ornasa“, „Belih orlova“ itd. I kaže - to su omladinski krugovi koji nama mladima pružaju jaku ideološku hranu.

Znači, vi ste sledbenik „Zbora“, ali ono što mene užasava kod vas, to je vaše katastrofalno istorijsko neznanje. Kaže – Draža i LJotić su se u Sloveniji udružili protiv komunista. Gospodine Obradoviću, Draža Mihajlović nije video Sloveniju u toku Drugog svetskog rata. On je čovek bio u Bosni, a Dimitrije LJotić je otišao u Sloveniju i poginuo u automobilskoj nesreći kod Ilinske Bistrice u aprilu 1945. godine. O kakvom spajanju Draže i LJotića vi govorite? Draža je celo vreme rata bio i borio se protiv onih koji su služili Nemcima. O tome postoje na stotine i stotine izveštaja Draže Mihajlovića, Vladi u Londonu. Čitajte malo te arhive.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Preći ćemo svakako na sledeći amandman, mislim da smo čas iz istorije dovoljno dugo imali po ovom članu.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela poslanica Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo poslanik Srđan Nogo.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo poslanik Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo poslanik prof. dr Miladin Ševarlić.
Izvolite.

Miladin Ševarlić

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem predsednice.

Pre svega, pridružujem se svima onima koji pohvaljuju predlog da Vlada izađe sa ovakvim zakonom jer je on zaista nedostajao našem zakonodavstvu.

Međutim, takođe se slažem da treba u ovom zakonu da se sadrži i jedan član koji se odnosi na memorijal svim srpskim žrtvama i u Srbiji i van Srbije. Mislim da srpski narod to zaslužuje, imajući u vidu ogromne žrtve koje je dao tokom svih oslobodilačkih ratova.

Kada se radi o članu 2. prvo nije mi jasno da li je u tački 1. vojno ili vojničko groblje, to je jezičko pitanje? Trebalo bi se konsultovati. Drugo, da li pored spomen-crkve treba staviti i spomen-česmu, od Čukur česme pa do brojnih česama poginulima koje se nalaze širom Srbije, a posebno ne mogu da se složim sa obrazloženjem, a ja sam i juče u pauzi razgovarao sa ministrom, da u tački 2. nema reči – logor.

Ne može se pod ostalim područjima posmatrati, odnosno davati odgovarajući istorijski značaj pojmu logora, od Sajmišta, preko Jasenovca, do Svjencima, odnosno do Norveške. Mislim da po ovom pitanju zaista treba da budemo svi jedinstveni i mislim da Ministarstvo treba da učini napor da i ovaj pojam ugradi, osim ukoliko nije dobijena zabrana od onih država koje su imale logore, koncentracione, da Srbija kao buduća članica EU, ako ikad bude to postala, ne sme da unosi pojam „logor“. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Boško Obradović.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala predsedavajuća.

Ja bih apsolutno podržao amandman koji je predložio uvaženi profesor dr Miladin Ševarlić i posebno ovo na šta vam je skrenuo pažnju, gospodine ministre, a to je da nema obrazloženja zašto se u nabrajanju ratnih memorijala ne nalaze i logori, odnosno koncentracioni logori.

Možete vi to da zavijete u koju god hoćete formu, to je nemoguće obrazložiti zato što toga nema u evidenciji ratnih memorijala. To su zapravo strateška ključna mesta koja treba da budu predmet istorijskog pamćenja i sećanja.

Takođe, ja bih vam skrenuo ovom prilikom još samo na jednu stvar vašu pažnju, a to je da ratni memorijali zapravo nas podsećaju na velikane našega naroda koji su bili spremni da svoj život daju da bi smo mi danas živeli u slobodi. Vi zaboravljate da ti velikani i danas postoje među nama, hvala Bogu, živi i zdravi, oni koji su preživeli te ratove, mislim na ove najnovije otadžbinske ratove 1991. godine do 1995. godine, odnosno 1999. godine i da su to ratni vojni veterani o kojima vi jednostavno nedovoljno brinete.

Ja ću vas podsetiti da su ratni vojni veterani zakazali veliki protest za Vidovdan u četvrtak u Beogradu i da bi bio red da ih konačno primite i da konačno odgovorite na njihove mnogobrojne zahteve, a ne samo da se sastajete sa udruženjima ratnih vojin veterana koje ste vi sami formirali i predstavljaju vaše stranačke ispostave.

Dakle, postoje ratni vojni veterani koji nisu članovi SNS i bilo bi veoma važno da ih ponekad primite i čujete njihove muke i njihove probleme. Ovo je jedina država iz bivših jugoslovenskih republika koje su učestvovale u građanskom ratu koja nema Zakon o ratnim vojnim veteranima, nije isplatila dnevnice i nije na ispravan način rešila problem svih ovih ljudi koji danas grcaju u raznim egzistencijalnim problemima.

Da ne bi oni počinjali štrajk glađu u četvrtak, kako su najavili da će završiti njihovi opravdani protesti i ovde ispred Skupštine i ispred Predsedništva Srbije, ja vas molim, gospodine ministre, da vi reagujete, da ih vi pozovete koliko danas ili sutra na razgovore, da ih vi konačno primite i saslušate, a ne da dozvolite da ljudi koji su bili spremni da svoj život daju za ovu državu da bi smo mi danas živeli u slobodi i u miru, protestuju, štrajkuju glađu i dovode u pitanje svoje zdravlje zato što jedan ministar, koji ne znam koliko je bio u ratnim operacijama i koliko je bio na frontovima, ministar je bio vojni ili je sada ministar zadužen za boračka pitanja, uopšte želi da ih primi.

Dakle, molim vas ovo je alarmantno pitanje, najavljuje se veliki protest u Beogradu na Vidovdan, očekuje se dolazak ratnih vojnih veterana iz svih delova Srbije. Vi imate priliku da ih primite danas i sutra i da sprečite njihov početak štrajka glađu u četvrtak.