Osmo vanredno zasedanje , 27.06.2018.

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine Arsiću, uvaženi ministre, dobar dan.

Pa, da vam kažem, dakle, mi smo podneli amandman na član 4. koji se tiče sastava saveta koji treba da da mišljenje na uređenje ili uklanjanje vojnih i ratnih memorijala.

Dakle, šta je naša ideja? Da većinu u tom savetu čine, upravo, stručnjaci iz sfere nauke, istorije umetnosti, istorije uopšte, da ljudi sa univerziteta, ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika jer je, zapravo, uloga saveta da da mišljenje na predlog o uređenju jednog vojnog memorijala. Samim tim vrlo je važno da to mišljenje bude bazirano na struci, na istoriji i zato je važno da većinu u ovom savetu imaju upravo ljudi iz naučne sfere, iz istorije, iz Zavoda za zaštitu spomenika, a ne ljudi iz državne uprave. Mislim da je ovaj amandman bolji od vašeg predloženog rešenja i mislim da treba još jednom da razmislite o tome da usvojite ovaj amandman.

Ni sami niste znali, ministre, kada ste došli u parlament, da ste došli sa jednim multi disciplinarnim zakonom koji će rešiti, otprilike, po amandmanima vladajuće većine sve u ovoj zemlji. Dakle, ne mislim da će ovaj zakon rešiti sve u ovoj zemlji, naročito ne mislim da može da reši digitalizaciju, centralizaciju, decentralizaciju, itd, elektronsku upravu, kurs dinara, ekonomiju, ali mislim da o ovom zakonu treba da govorimo sa dignitetom, sa uvažavanjem prema herojstvu koje su žrtve za slobodu našeg naroda i naše države dale unazad kroz istoriju i zato mislim da ovu raspravu treba da vratimo zapravo tamo gde joj je mesto. Da sa dignitetom pričamo o ovom zakonu, o ovim rešenjima, jer, ministre, morate da znate da morate da učestvujete …
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Nikoliću.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Pa, imam vreme poslaničke grupe.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate, žao mi je.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Imam još pet minuta.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Pogledajte elektronsku …
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo trenutak.Izvinjavam se, imate, nastavite.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Recite?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvinjavam se, rekoh. Nastavite.