Osmo vanredno zasedanje , 27.06.2018.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo Dragan Veljković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsednice.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pored činjenice da su u ovoj oblasti egzistirali pravni propisi stariji više od 40 godina, što je nametalo potrebu donošenja novih zakona u cilju prevazilaženja zastarelih rešenja i uređenja u skladu sa principima modernog građanskog društva, bilo je neophodno da se novim zakonom preciziraju razgraničenja nadležnosti između ministarstva i jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalaze ratni memorijali.

Dosadašnji nerešeni odnosi dovodili su do konfuzije i onemogućavali su efikasnu i kvalitetnu kontrolu utroška sredstava koje Republika Srbija obezbeđuje u budžetu za ovu namenu.

U cilju otklanjanja ove anomalije, predložena rešenja eksplicitno utvrđuju dužnost jedinica lokalnih samouprava za redovno održavanje ratnih memorijala na njihovoj teritoriji, dok, s druge strane, ostaje obaveza Republike Srbije u pogledu investicionog održavanja, kao i način prevazilaženja problema kada jedinica lokalne samouprave nije u mogućnosti da obezbedi finansiranje redovnog održavanja ratnih memorijala koji su od značaja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Pored ova dva subjekta, čije obaveze proizilaze iz zakonskih propisa, želim da ukažem i odam priznanje jednom broju udruženja građana koja se volonterski bave pronalaženjem i čišćenjem srpskih vojnih grobalja. U volonterskim akcijama pronalaženja i čišćenja srpskih vojnih grobalja, članovi udruženja, rukovođeni isključivo ljubavlju i patriotizmom, pronalaze, čiste i uređuju na desetine srpskih vojnih memorijala, pa u tom smislu molim nadležne državne organe da pomognu ovo i slična udruženja u njihovom nastojanju da otrgnu od zaborava naše pretke koji su položili svoje živote za našu slobodu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Karadžić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, podsetili smo se danas naših slavnih predaka koji su, osvajajući Kajmakčalan, Bregalnicu, odnoseći pobede na Ceru i Kolubari, zadužili nas, a i čitavu Evropu i svet. Takođe, podsetili smo se i onih hrabrih vojnika koji su branili naš narod, i u Srpskoj Krajini i u Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji.

U našoj istoriji, a pretežno u ovoj novijoj, bilo je onih perioda kada su pokušali da nas ubede da treba da se stidimo te naše slavne istorije, ali nisu uspeli da iz sećanja srpskog naroda izbrišu ove slavne junake.

Danas je dosta drugačije. Danas Srbija sa ponosom obeležava sve praznike. Danas naši vojnici mogu sa ponosom da se sećaju svojih hrabrih prethodnika i da na taj način jačaju svoj borbeni duh, isti onaj koji su im neke prethodne vlasti, uništavajući vojsku, pokušali da unište. Danas vlast razume da samo jak nacionalni identitet donosi ubrzan ekonomski razvoj, i to su pokazale mnoge zemlje u Evropi i u svetu. Zbog toga Srbija danas može da otvara nove fabrike, nova radna mesta, da zadržava mlade u svojoj zemlji.

I ne samo to, Srbija danas može da pomogne i Republici Srpskoj i upravo ova Vlada i predsednik države su to konkretno i uradili, na taj način, odgovorno se ponašajući prema Srbima i u regionu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsednice.

U četvrtom članu se definišu renomirane institucije i pojedinci koji će imati zadatak da vode računa o negovanju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije.

Ja moram da se vratim unazad jer, čuo sam i čuli smo svi mi poslednjih dva dana mnogo zluradih komentara, da će ovo značiti odbacivanje svih onih tradicija oslobodilačkih ratova srpskog naroda u okruženju, a to su u stvari samo zluradi komentari i pokušaj sejanja semena razdora u jedinstveni korpus srpskog naroda na Balkanu. Mnogo ljudi iz Republike Srpske i BiH pozvalo me je u poslednjih dva dana tražeći od mene da demantujem nešto ovako i da se javno u njihovo ime zahvalim Vladi Republike Srbije i predsedniku na svemu onome što čine kada su u pitanju Srbi u okruženju.

Najbolje govore dela, a dela su zaista velika, za razliku od onog teatralnog grljenja i ljubljenja kako smo imali na primer u vreme Borisa Tadića. Evo kakva su dela, pored svega onoga što Vlada čini ili činila je u prethodnom periodu za opštine Drvar, Glamoč, Grahovo i pored onoga što čini za izgradnju spomenika spomen kuće Gavrila Principa, pomaže i Republiku Srpsku i to izdašno. Neki dan je na inicijativu predsednika doneta odluka o pomoći izgradnje hramu u Mostaru u visini od milion maraka, izgradnji doma kulture u Nevesinju 300 hiljada maraka, magistralnog puta Foča-Gadsko pet miliona maraka, vrtića u Trebinju u iznosu od milion maraka. Tako je i na Sokocu, na Palama, Zvorniku. Nemam više vremena.

Sada pitam se – da li ovi koji su kritičari i kojih nema danas, a i ovi koji su danas tu, da li uopšte znaju gde se ta mesta nalaze? Siguran sam da ne znaju. Ukoliko mi nastavimo da se borimo protiv kriminala i kroz ove i kroz druge zakone siguran sam da ćemo stvoriti uslove i stvoriti finansijska sredstava da ove i ovakve projekte nastavimo u budućnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo Mihailo Jokić.
Na član 4. amandman je podneo Goran Kovačević.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Branko Popović.
Na član 4. amandman je podnela poslanica Ana Čarapić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, amandman sam počela na član 4. Predloga zakona o ratnim memorijali sa ciljem da ukažem na veliki značaj zakona koji smo čekali više od 40 godina. Zakon o ratnim memorijalima, koji smo toliko dugo čekali više nam je nego preko potreban, zato što cela Srbija je bogata istorijom, ali i mi, srpska nacija kroz vekove imamo veliki broj žrtava, nažalost.

Pošto su se kolege sa druge strane sale dotakli teme o Spomen kosturnici koji se nalazi u porti Manastira Svetog Nikole, inače Manastir Sveti Nikola je prva zadužbina Stefana Nemanje, rodonačelnika loze Nemanjića i ističem da se u Manastir Svetog Nikole danas i te kako ulaže i da manastirsko dvorište nikada nije bilo lepše, a Spomen kosturnica se nalazi na dvadesetak metara ispod manastira. U Spomen kosturnici nalazi oko 30 lobanja, za koje arheolozi pretpostavljaju da potiču iz 19. veka, odnosno iz 1878. godine, a to iz oslobodilačkih ratova iz tog perioda, to su borcima oslobodiocima turske okupacije.

Takođe, ističem da Javno komunalno preduzeće u Kuršumliji maksimalno se trudi da održava prostor oko manastira i manastirsko dvorište, kao što je Hram Svetog Save na Vračaru za Beograd, tako je Manastir Svetog Nikole za Kuršumliju. To sve govori da naša Vlada, ali i lokalne samouprave, na čelu sa SNS i te kako neguju tradiciju, ali i spomen obeležja palim borcima. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani poslanici vreme predviđeno članom 158. stav 4. Poslovnika u trajanju od 10 časova je ovom diskusijom potrošeno.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Krivokapić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik LJubiša Stojmirović.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marko Atlagić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Svetlana Nikolić Pavlović.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Barišić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.

Na član 4. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.

Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.