Osmo vanredno zasedanje , 27.06.2018.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč?
Koleginice Lakatoš, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnikom, uvažene kolege narodni poslanici, Srbija ponosno čuva uspomenu na sve heroje koji su položili živote za slobodu i oslobođenje naše zemlje. To je deo naše istorije koju čuvamo, o kojoj učimo tokom školovanja, istorija kojom se ponosimo i prenosimo je na mlađe generacije.

Predloženim zakonom o ratnim memorijalima definišu se nadležnosti i lokalnih samouprava i Republike Srbije za održavanje ratnih memorijala, za njihovo saniranje, kao i stvaranje uslova za zaštitu kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode.

U Staroj Pazovi, postavljen je spomenik narodnom heroju iz Drugog svetskog rata Janku Čmeliku, pripadniku slovačke nacionalne manjine, čije ime sa ponosom nose mnoge institucije u Staroj Pazovi, koji je zajedno sa srpskim herojima učestvovao u oslobodilačkom ratu.

Na teritoriji Srbije postoji mnogo memorijala koji simbolizuju jedan istorijski period i koji ne dozvoljavaju da se zaborave sve žrtve koje su život dale u mnogim oslobodilačkim ratovima, koje su zahvatile našu državu.

Svi ti memorijali treba da budu svrstani u turističku ponudu Srbije i kao obavezan deo školskih ekskurzija kako bi kroz obrazovni sistem našim mladim generacijama ukazali na našu istoriju, koja je deo naše kulturne baštine i koja simbolizuje narode koji žive na teritoriji naše države.

Poučeni istorijskim činjenicama u obavezi smo da gradimo zajedničkim snagama jednu proevropsku državu gde se vodi računa o svakoj porodici, o svakom pojedincu, ali isto tako ne zaboravljajući ni naše pretke koji su ispisali našu istoriju. Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vlado Babić.
Da li neko želi reč?
Kolega Babiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vlado Babić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani narodni poslanici, uvažena ministarko, pred nama je zakon o ratnim memorijalima, koji je predložen sa ciljem kako bi se i ova oblast uredila i uskladila sa uspostavljenim načelima modernog građanskog društva, uz poštovanje najvišeg stepena ljudskih prava.

Ovim zakonom se uređuje sistem koji će doneti ujednačenu primenu u jedinicama lokalnih samouprava, koje će, kao što sam već naglasio, doprineti visokom stepenu poštovanja ljudskih prava, nacionalnih i verskih osećanja i javnog morala.

Uređeni ratni memorijali, kao važan segment ukupne kulturne baštine Srbije, posvećen je na taj način deo kvalitetnije i atraktivnije turističke ponude, čime će se doprineti sveukupnom planskom razvoju Republike Srbije.

Ovim zakonom jasno su definisane nadležnosti lokalnih samouprava, jer se jačaju odgovornosti u očuvanju i zaštiti našeg kulturnog nasleđa, vezanog za ratne periode, što i jeste naša obaveza kojoj sa posebnom pažnjom moramo prilaziti uvek, u svakoj situaciji i na svakom mestu.

Odnos prema kulturno istorijskim nasleđima i ratnim memorijalima, koja Vlada Republike Srbije iskazuje od 2012. godine, pa do danas, pruža nam veru da ćemo uspeti na putu sveukupnog preporoda i planskog razvoja, kao i na podizanju osećanja patriotizma i ponosa na našu svetlu tradiciju oslobodilačkih ratova koje srpski narod, slobodno možemo reći, ne svojom voljom, vodio kroz istoriju.

Povedeni bolnim iskustvima iz dosadašnjih ratova, u obavezi smo da poseban akcenat stavimo i na naš zdravstveni sistem, koji bi i koji je u stvari sada stalno u funkciji svoga naroda kako u ratnim, tako i u mirnodopskim uslovima.

Opšta je ocena da su reforme, započete 2012. godine, već dale određene rezultate i da je Srbija krenula u pravcu razvoja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč?
Kolega Jančiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Poštovani narodni poslanici, Predlogom zakona o ratnim memorijalima definiše se nadležnost lokalnih samouprava i Ministarstva za poslove negovanja tradicije oslobodilačkih ratova Srbije u oblasti zaštite ratnih memorijala. Utvrđuje se jačanje, odgovornost, racionalnost i efikasnost jedinice lokalne samouprave, stvaraju se neophodni uslovi za zaštitu našeg kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode.

Osnažene, efikasne i odgovorne lokalne samouprave kakve su danas postale po preuzimanju odgovornosti nad njima od strane ljudi iz SNS, uspešno će sprovoditi programe redovnog održavanja ratnih memorijala i neće dozvoliti da mesta stradanja i javna obeležja budu zaboravljena i napuštena mesta, da ih ne održavaju, a posebno neće dozvoliti da ih bilo ko uništava i ruši.

Punih 16 godina u opštini Novi Kneževac, mesto stradanja, mesto egzekucije nad devetoro mladih ljudi iz Srpskog Krstura, izvršene na pravoslavni Božić, 9. januara 1942. godine, koje su fašisti streljali, bilo je prepušteno zubu vremena i vandalskom ponašanju nesavesnih građana.

Predstavnici bivše lokalne vlasti, oni koji su smatrali da istorija počinje sa njima, nijedno to mesto nisu posetili. Danas je to mesto uređeno i redovno se održava. Građani ga svakodnevno posećuju i podsećaju nas na stravične zločine tog vremena.

Vlada Republike Srbije čini sve ne bi li se život naših građana svakodnevno poboljšavao, nastavljao da sprovodi reforme započete 2012. godine, koje za cilj imaju da Srbija postane razvijena zemlja u kojoj će građani pristojno i mirno živeti.

U danu za glasanje poslanici SNS, podržaće sve predložene zakone. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Desanka Repac.
Da li neko želi reč?
Koleginice Repac, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Desanka Repac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Poštovana ministarsko, poštovane kolege, u članu 3. ovog zakona obrazuje se savet za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije radi davanja mišljenja povodom predloga za uređenje ratnih memorijala. Savet ima sedam članova, imenuje ga ministar nadležan za poslove negovanja tradicije oslobodilačkih ratova.

Kada govorimo o negovanju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije ne mogu, a da ne govorim o Prvom svetskom ratu gde je živote izgubilo 300 hiljada Srba. Srbija je skupo platila veliku pobedu u Prvom svetskom ratu, izgubila je jednu trećinu stanovništva, 60% muške populacije.

Materijalna štetakoja je procenjena u Versaju na mirovnoj konferenciji smatra da je to bila polovina njene tadašnje nacionalne imovine.

U Prvom i Drugom svetskom ratu i ratovima 90-ih godina izgubili smo najveće bogatstvo – ljudske resurse. Velika je golgota Prvog svetskog rata. U Drugom svetskom ratu – velika zverstva nad Srbima od strane NDH. Smatra se da je ubijeno oko 900 do milion i 200 hiljada Srba. Činjena su nezapamćena zverstva. Pitam se da li ljudski um može tako nešto da zamisli, a ne da uradi? Stradanja su bila najveća nad Srbima i srpskim življem, tako da spomen-obeležja iz Drugog svetskog rata na prostorima bivše SFRJ jesu oko 15.000 spomen-obeležja u raznim vidovima.

Pobedom Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića vraća se Republika Srbija u svet, bez obzira kako se mi razumeli, kako oni nas ili mi njih. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
Da li neko želi reč?
Kolega Kneževiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Blaža Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Veoma je važno da održavanjem i uređenjem ratnih memorijala negujemo tradiciju za budućnost svojih pokoljenja. Jedan od najvažnijih predstavlja projekat Spomen-kompleks za očuvanje kulturno-istorijskih vrednosti Cera.

Cerska bitka je jedna od najvećih pobeda srpskog naroda u istoriji. I preko jednog veka je prošlo od tada. Vreme je da živimo za Srbiju, a od zemlje za koju se vredelo žrtvovati napravili smo zemlju za koju vredi živeti.

Takođe, imamo obavezu i dužnost da se isto kako su se vojnici pre više od 100 godina borili za Srbiju i ginuli za nju, mi sada za Srbiju radimo i gradimo. Moramo da shvatimo da smo u obavezi mi i naša pokoljenja da damo bar deo onoga što su joj dali oni koji su dali sve i da im se odužimo na način da od Srbije napravimo bezbednu, stabilnu i modernu državu.

Srpska vojska pod komandom vojvode Stepe Stepanovića izvojevala je jednu od najvećih pobeda u srpskoj istoriji, a na Ceru je Srbija našla svoj ponos, stekla svoje ime braneći sebe i svoju slobodu. I zato imamo dužnost da nastavimo da radimo za Srbiju i da ne dozvolimo da na našem tlu ne nastane ništa drugo do bezbedna, moderna i uspešna Srbija, koja pamti svoju istoriju. Zahvaljujem.