Osmo vanredno zasedanje , 27.06.2018.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Rančiću.

...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
… Samo trenutak da završim. (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne možete.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč?
Koleginice Turk izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na 3. član Zakona o ratnim memorijalima, kako bi se dodatno definisao sadržaj ovog člana. S obzirom na to da je u ovom članu reč o uređenju, o zaštiti i održavanju ovih spomenika veoma je značajno da govorimo o ovoj temi, naročito kada je u pitanju finansiranje i na odnos lokalne samouprave i Republike, kada su u pitanju ratni memorijali i spomenici.

Član 3. predviđa formiranje saveta za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije i upravo je cilj formiranja ovog saveta kako bi se razmatrali predlozi koji se odnose na uređenje ratnih memorijala.

Naša je dužnost da pamtimo, da se sećamo i cenimo herojske žrtve koje su položene za slobodu, a upravo podizanjem ovih memorijala mi to činimo.

Na ovaj način pokazujemo samo delić zahvalnosti za herojstvo i požrtvovanost, zahvalnost za prerano prekinute, uvek premlade, živote, zarad odbrane svoje zemlje, svoje zastave i budućnosti svoje zemlje.

Naša je dužnost da pričamo o podvizima ovih heroja i o njihovim herojskim pogibijama. Dužni smo se da se sećamo i da nikada više ne dozvolimo da se ova stradanja i tragedije više ponove. Čuvanjem sećanja na žrtve i na izgubljene živote vodimo računa da istoriju ne ponavljamo i vodimo računa o tome da nadalje sve nesuglasice rešavamo isključivo dijalogom i mirnim putem.

Naša zemlja obiluje spomenicima i ovom prilikom zaista moram da pomenem da je u Trsteniku pokrenuta inicijativa da se izradi spomenik u znak sećanja na žrtve Prvog svetskog rata, jer je samo u Trsteniku poginulo 4.500 vojnika, zaista ogromna žrtva i do sada nije postojala ovakva inicijativa. Postoji spomenik Raki LJutovcu, koji je iz topa pogodio neprijateljski avion i oborio ga i tom prilikom bio odlikovan Karađorđevom zvezdom sa dva mača. Ali, ovakav spomenik žrtvama Prvog svetskog rata nije postojao i Trstenik će uskoro, 2018. godine, imati jedan ovakav spomenik.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Turk.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Vlahović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem poštovani predsedavajući.

Već sam istakla da su ratni memorijali veoma kvalitetna i atraktivna turistička ponuda. Memorijalni turizam može da bude unosan posao sa značajnim prihodima za lokalne samouprave. Poslednjih nekoliko godina sa porastom stranih turista i razvojem društvenih mreža interesovanje za ovakve spomenike neprekidno raste i u Srbiji, koja u tom segmentu ima i te kako šta da ponudi, pogotovo onih koji su posvećeni stradalima u Drugom svetskom ratu, kada su spomen komplekse podizali naši najznačajniji arhitekti, slikari i vajari posleratnog perioda.

Iskoristila bih priliku, uvaženi ministre, da pohvalim Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Ovim zakonskim rešenjem iznosi roditeljskog dodatka povećavaju se za drugo, treće i četvrto dete, a period isplate prava za treće i četvrto dete produžava se sa 24 na 120 meseci. Odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci i odnose se na poboljšanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, posebno je podsticajan za rađanje i podršku o materijalno-ugroženim porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju, invaliditetom i dece bez roditeljskog staranja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Da li neko želi reč?
Kolega Manojloviću izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivan Manojlović

Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Uvaženi gospodine ministre, ovim amandmanom se dodatno definiše član 3. ovog zakona. Obrazovanjem saveta koga će sačinjavati stručni ljudi dovešće do kvalitetnijeg pristupa u odlučivanju oko postavljanja i održavanja memorijala. Ono što ovaj savet još karakteriše je to što su radna angažovanja svih sedam članova saveta bez novčane naknade, dakle nisu plaćene aktivnosti. I to je ono po čemu se mi ovde razlikujemo od one prethodne vlasti, a karakteristično je za njih bilo da kada god čuju predstavnici bivše vlasti da nema novčane nadoknade, da nisu već otišli iz sale, pobegli bi bar sada.

Čuli smo razno razne stvari, pridike na ove naše amandmane, pa ovde kažu da SNS ne poštuje žrtve jer podnosi amandmane. Samo bih želeo da kažem da upravo zahvaljujući vama, gospodine ministre, koji ste na čelu ovog resornog ministarstva i član SNS je ovaj zakon danas u proceduri i to dovoljno pokazuje brigu SNS o stradalima u ovoj našoj otadžbini, a samim tim ni ovi naši amandmani ne mogu nikako da ospore tu činjenicu da SNS danas pokazuje da brine o žrtvama, za razliku od onih, obzirom da znamo da se 40 godina nije našao u proceduri, oni su bili više od jedne decenije i nisu nikada ni pomislili da treba da se osvrnu na ovu veoma bitnu temu.

Onda smo ovde imali jednog koji se usuđuje da govori o Lazarevom gradu, a koji o Kruševcu i Lazarevom gradu zna jedino po obliku flaše koja mu je najbolji memorijal svako jutro kada se probudi…Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Manojloviću.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Izvolite kolega Bulatoviću.
...
Srpska napredna stranka

Slaviša Bulatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Amandmanom se dodatno definiše sadržina zakona. Predloženim zakonom stvaraju se neophodni uslovi za zaštitu našeg kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode.

Uređenjem i održavanjem ratnih memorijala negujemo tradicije za buduća pokolenja jer pored jezika, pisma, istorije, običaja i verovanja i nepokretna kulturna baština predstavlja jedan od identifikacionih kodova svake nacije.

Lokalna samouprava u Vranju vrlo aktivnog se bavi zaštitom uređenja i održavanjem ratnih memorijala. Grad Vranje je za 65 članova porodica boraca i ratnih vojnih invalida obezbedio jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 12 hiljada dinara, a pored toga i za tri porodice obezbeđen je i smeštaj.

U cilju negovanja revolucionarnih tradicija svih oslobodilačkih ratova, a povodom sedam decenija SUBNOR-a, gradski odbor SUBNOR-a u Vranju objavljuje monografiju koja predstavlja deo lokalne istorije Vranja i okoline. Bogati sadržaj knjige pokazuje da lokalna samouprava u Vranju sa SUBNOR-om neguje kvalitet svih oslobodilačkih ratova od Prvog srpskog ustanka i srpsko-turskih ratova do poslednjeg rata 1999. godine.Posebno poglavlje monografije govori o memorijalima i svim spomen obeležjima poginulima u oružanim sukobima i NATO agresiji. Izvršen je popis svih spomenika i utvrđeno je da je do Drugog svetskog rata podignuto 32 spomen obeležja uključujući i tri ruska spomenika. Nakon Drugo svetskog rata podignuto je 100 obeležja kako bi se sačuvala sećanja na antifašističku borbu i istaknute borce vranjskog kraja u Drugom svetskom ratu. Hvala.